30.1.2017 VEOLIE SDĚLUJE EKONOMOVI, KT. ODMÍTL MAZAT INFORMACE A OMLOUVAT SE JÍ, ŽE NA SMAZÁNÍ ČLÁNKŮ TRVÁ A DNE 10.2.2017 SPUSTILA 1. ŽALOBNÍ ÚTOK

Koho Veolia použila na provedení žalobního útoku a kdo je Přemysl Marek?

Žalobu na ekonoma R.Novotného psal nový advokát Veolie, z advokátní kanceláře PETERKA PARTNERS, resp. její společník - Přemysl Marek.

Ten již předtím neúspěšně na příkaz Veolie tvořil "stížnost" na advokátku E.Štauderovou, když Advokátní komoru popiloval její údajné nekalé jednání a po Advokátní komoře chtěl, aby s ní zahájila kárné řízení, za to jak se vyjdařuje.

Advokátní komora věc prošetřila, na vyjadření paní Štauderové neshleda nic nekalého a fabulaci p. Marka a podnět Veolie odložila jako neoprávněný.

Advokátka, stejně jako R.Novotný, či novinář J. Sůra považuje podobné kroky Veolie za rafinovaný útok provedený bílými límečky a za útok na svobodu občanů ČR.

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA VEOLIEa reakce na ni od R.Novotného
ODPOVĚĎ - JDĚTE DO TOHOnic mazat nebudu, je to vyhrůžka, ne žaloba

Někteří lidé mají Českou republika za Koncernistán a v něm zneužívají justici k útokům

Koncernistán? Společnosti, která obchází zákony s cílem uchvátit monopol vody a zlikvidovat svého přímého konkurenta na trhu jako provozovatele, což předtím soud pravomocně odsoudí, se obrátí na soud údajně s žalobou na ochranu své dobré pověsti?

Před spuštěním 1. žalobního útoku Veolie rozhodl v kauze vytunelování společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o žalobách, kterými již od roku 2002 R. Novotný městskou vodárnu bránil. Vrchní soud v Olomouci dal R.Novotnému pravomocně plně za pravdu.

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Názor R. Novotného - Žalobní útok SLAPP je snaha znemožnit lidem v přístupu k informacím, má za cíl lidi zastrašit lidi a sát energeticky, časově a finančně ty, kteří informují a vodu brání. Jde o nekalé zneužití justice.

V žalobním útoku proti informování veřejnosti - tzv.  SLAPP útok - žalobce neočekává, že soud vyhraje

Cíl je splněn již tím, že je žalovaný vystaven tlaku. Ideální pro útočníka je, pokud žalovaný podlehne strachu nebo neustojí financování rostoucích soudních nákladů a rezignuje na informování veřejnosti.

SLAPP vesměs předchází předžalob právní hrozba, která je svým obsahem v mnohém neproveditelná.

Takže žalobní útok stejně přijde

 

ŽALOBY S CÍLEM ZNEMOŽNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Předchozí útoky a snahy zastrašit R. Novotného, aby sebe, vodu a lidi nebránil vypadaly i takto

PŘÍBĚH R. NOVOTNÉHO

10.2.2017 spustila Veolia 1. žalobní útok a aby vytvořila na ekonoma větší nátlak a způsobila mu vyšší náklady na obranu, zapojila do něj hned dvě firmy

Samotná "žaloba" obsahovala 42 stran textu a bylo v ní označeno a doloženo 55 příloh. Ze všech „žalob“ Veolie, které se nám podařilo získat, měla nejvíce stran.

Veolia se před soudem snažila vytvořit dojem, že se domáhá

1) Aby se ekonom zdržel šíření následujících tvrzení ve spojení nebo ve vztahu se žalobkyněmi nebo ostatními společnostmi skupiny VEOLIA a skupině VEOLIA:

dojení spotřebitelů, vazalské smlouvy, protiprávní jednání na základě klamu
a falešných slibů, netransparentní a nevýhodné smlouvy, kořistění českého vodárenství, tunel, tunelování, protiprávní smlouvy, nevypověditelné smlouvy, pochybná privatizace, parazitní model, infrastruktura se vybydluje, pokoutné jednání, soukromé penězovody, megapodvod, kolaborace, vodárenská loupež, korupční praktiky, lumpárny.

2) Dále požadoval uveřejnění omluvy na internetových stránkách www.pravdaovode.cz, www.faceboook.com/Vodalidem, http://radeknovotnyradek.blog.idnes.cz a v celostátním vydání deníku Blesk a Mladá fronta Dnes.

3)   Dále požadoval, aby žalovaný odstranil konkrétní články z internetových stránek
outsidermedia.cz, vodarenstvi.cccfm.cz, vlkovobloguje.wordpress.com, palamentnilisty.cz, czechfreepress.cz, radeknovotnyradek.blog.idnes.cz a pravdaovode.cz a aby odstranil konkrétní videozáznamy z internetových stránek provozovaných pod internetovou doménou youtube.com.

Veolia se pokusila zabránit, aby lidé měli tyto informace

 1. Voda není samozřejmost: Otázka 2 – Kolik peněz odtéká do zahraničí? ZDE
 2. Kdo pustil fr. Veolii k ziskům z vody a kdo je u nich udržuje? ZDE
 3. Pražská voda: Platíme za „hloupost“ politiků ZDE
 4. Politický KONSENZUS a KOMPROMIS anebo rozum, slušnost a zájmy lidí ZDE
 5. Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Martin Bernard? Vaku Zlín nebo Veolie? ZDE
 6. Co je to Provozní model? ZDE
 7. Fikce regulace ZDE
 8. Česká „GORILA“ na Moravě pokračuje ZDE
 9. Jak se tuneluje vodárna a obírají lidé? Důkazy machinací při uzavírání smluv s koncernem ZDE
 10. TZ 16.9.2016 – PRAVDA O VODĚ: Dokazování u Vrchního soudu v Olomouci v kauze tunelovaného Vaku Zlín odhalilo také rozsáhlý komplot ZDE
 11. PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ V ROCE 2017 ZDE
 12. Koncerno-milové a jejich příspěvky na FB VODA LIDEM? ZDE
 13. Obce údajně získají zpět vládu nad vodou. Bohužel jen údajně. ZDE
 14. Občané by měli začít šetřit ne na důchody, ale především na vodu! ZDE
 15. Bomba: Ministerstvo zemědělství dalo příkaz neprivatizovat vodárny, ale vše jelo dál ZDE
 16. Drahá voda v rukou cizinců zůstane… Začnou-li v Otrokovicích kolaborovat! ZDE
 17. Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín ZDE
 18. PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ ZDE

Několik důkaz o absurditě a účelovosti "žaloby" Veolie

Veolie v roce 2003 publikuje v časopise Vodní hospodářství svou Strategii

Odhalila skutečný stav v městských vodárnách, které fakticky již nebyly městské. Přiznala se, že je v rozporu se stanovami a zákony ČR a bez ohledu na hospodářskou soutěž ovládla. 

Ovládacích zprávách těchto vodáren tuto informaci ovšem akcionáři nenajdou. Vedení Vak Zlín (Bernard, Marčík, Tejchaman ... - lidi sedící dnes ve vedení Veolie) protiprávní stav zastupitelům tajili a po realizaci smluv s Veolií, přešli na lukrativní posty v koncernu.

V materiálu rovněž popsala, co s městskými vodárnami udělá – že vodárny vykuchá.  To, co vydělává, vyvede do svých rukou a infrastrukturu, do které se musí investovat - nechá městům a obcím.

VEOLIA ÚČTUJE LIDEM LÉTAdo cen protiprávně náklady v řádech miliónů
VEOLIA PROVOZUJE NAČERNO MAJETEK MĚSTAneoprávněně inkasuje milióny

Odpověď R.Novotného na žalobní útok Veolie

"Soudce Krajského soud v Ostravě mne vyzval, abych se vyjádřil a to dělám hned a veřejně. Nelze poškodit dobré jméno někoho, kdo díky tomu co páchá, dobré jméno nemá, protože si ho sám zlikvidoval.

Na soud se těším, bude rozhodovat o zásadní věci, zda je Česká republika svobodný stát nebo KONCERNISTÁN.

Ujišťuji všechny, že toto beru jako ten nejzákařenější a nejbrutálnější útok na mne, mou rodinu i ČR (a to mi již darebáci zapálili u domu auto, fyzicky mne napadli, vyhrožovali mé rodině, vyhrožovali mi smrtí apod.). Zda je to vlastně i útok na každého občana, si musí každý přebrat sám.

Žádný subjekt, který páchá léta protiprávní jednání a na úkor měst a lidí se neoprávněně obohacuje, nemá dobré jméno.

R. Novotný

Žalobní útok Veolie byl veden sofistikovaně a rafinovaně, za půl roku spustila totiž ještě další

2. "ŽALOBA" VEOLIE NA EKONOMAa reakce na ni od R.Novotného

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SE A INFORMOVAT LIDI O TĚCHTO PRAKTIKÁCH?
PAK NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬