30.1.2017 VEOLIE SDĚLUJE EKONOMOVI, KT. ODMÍTL MAZAT INFORMACE A OMLOUVAT SE JÍ, ŽE NA SMAZÁNÍ ČLÁNKŮ TRVÁ A DNE 10.2.2017 SPUSTILA 1. ŽALOBNÍ ÚTOK

Koho Veolia použila na provedení žalobního útoku a kdo je Přemysl Marek?

Žalobu na ekonoma R.Novotného psal nový advokát Veolie, z advokátní kanceláře PETERKA PARTNERS, resp. její společník - Přemysl Marek.

Ten již předtím neúspěšně na příkaz Veolie tvořil "stížnost" na advokátku E.Štauderovou, když Advokátní komoru popiloval její údajné nekalé jednání a po Advokátní komoře chtěl, aby s ní zahájila kárné řízení, za to jak se vyjdařuje.

Advokátní komora věc prošetřila, na vyjadření paní Štauderové neshleda nic nekalého a fabulaci p. Marka a podnět Veolie odložila jako neoprávněný.

Advokátka, stejně jako R.Novotný, či novinář J. Sůra považuje podobné kroky Veolie za rafinovaný útok provedený bílými límečky a za útok na svobodu občanů ČR.

PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA VEOLIEa reakce na ni od R.Novotného
ODPOVĚĎ - JDĚTE DO TOHOnic mazat nebudu, je to vyhrůžka, ne žaloba

Někteří lidé mají Českou republika za Koncernistán a v něm zneužívají justici k útokům

Koncernistán? Společnosti, která obchází zákony s cílem uchvátit monopol vody a zlikvidovat svého přímého konkurenta na trhu jako provozovatele, což předtím soud pravomocně odsoudí, se obrátí na soud údajně s žalobou na ochranu své dobré pověsti?

Před spuštěním 1. žalobního útoku Veolie rozhodl v kauze vytunelování společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. o žalobách, kterými již od roku 2002 R. Novotný městskou vodárnu bránil. Vrchní soud v Olomouci dal R.Novotnému pravomocně plně za pravdu.

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

  [op_file_download_item title="Pravomocn%C3%BD%20rozsudek%20o%20tom%2C%20co%20se%20l%C3%A9ta%20p%C3%A1ch%C3%A1%20ve%20Vak%20Zl%C3%ADn%20a%20kdo%20to%20p%C3%A1ch%C3%A1" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/rozsudek-vsol-zlin-22-11-16/" package="" level="" new_window=""][/op_file_download_item]

Názor R. Novotného - Žalobní útok SLAPP je snaha znemožnit lidem v přístupu k informacím, má za cíl lidi zastrašit lidi a sát energeticky, časově a finančně ty, kteří informují a vodu brání. Jde o nekalé zneužití justice.

V žalobním útoku proti informování veřejnosti - tzv.  SLAPP útok - žalobce neočekává, že soud vyhraje

Cíl je splněn již tím, že je žalovaný vystaven tlaku. Ideální pro útočníka je, pokud žalovaný podlehne strachu nebo neustojí financování rostoucích soudních nákladů a rezignuje na informování veřejnosti.

SLAPP vesměs předchází předžalob právní hrozba, která je svým obsahem v mnohém neproveditelná.

Takže žalobní útok stejně přijde

 

ŽALOBY S CÍLEM ZNEMOŽNIT INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Předchozí útoky a snahy zastrašit R. Novotného, aby sebe, vodu a lidi nebránil vypadaly i takto

PŘÍBĚH R. NOVOTNÉHO

10.2.2017 spustila Veolia 1. žalobní útok a aby vytvořila na ekonoma větší nátlak a způsobila mu vyšší náklady na obranu, zapojila do něj hned dvě firmy

Samotná "žaloba" obsahovala 42 stran textu a bylo v ní označeno a doloženo 55 příloh. Ze všech „žalob“ Veolie, které se nám podařilo získat, měla nejvíce stran.

Veolia se před soudem snažila vytvořit dojem, že se domáhá

1) Aby se ekonom zdržel šíření následujících tvrzení ve spojení nebo ve vztahu se žalobkyněmi nebo ostatními společnostmi skupiny VEOLIA a skupině VEOLIA:

dojení spotřebitelů, vazalské smlouvy, protiprávní jednání na základě klamu
a falešných slibů, netransparentní a nevýhodné smlouvy, kořistění českého vodárenství, tunel, tunelování, protiprávní smlouvy, nevypověditelné smlouvy, pochybná privatizace, parazitní model, infrastruktura se vybydluje, pokoutné jednání, soukromé penězovody, megapodvod, kolaborace, vodárenská loupež, korupční praktiky, lumpárny.

2) Dále požadoval uveřejnění omluvy na internetových stránkách www.pravdaovode.cz, www.faceboook.com/Vodalidem, http://radeknovotnyradek.blog.idnes.cz a v celostátním vydání deníku Blesk a Mladá fronta Dnes.

3)   Dále požadoval, aby žalovaný odstranil konkrétní články z internetových stránek
outsidermedia.cz, vodarenstvi.cccfm.cz, vlkovobloguje.wordpress.com, palamentnilisty.cz, czechfreepress.cz, radeknovotnyradek.blog.idnes.cz a pravdaovode.cz a aby odstranil konkrétní videozáznamy z internetových stránek provozovaných pod internetovou doménou youtube.com.

Veolia se pokusila zabránit, aby lidé měli tyto informace

 1. Voda není samozřejmost: Otázka 2 – Kolik peněz odtéká do zahraničí? ZDE
 2. Kdo pustil fr. Veolii k ziskům z vody a kdo je u nich udržuje? ZDE
 3. Pražská voda: Platíme za „hloupost“ politiků ZDE
 4. Politický KONSENZUS a KOMPROMIS anebo rozum, slušnost a zájmy lidí ZDE
 5. Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Martin Bernard? Vaku Zlín nebo Veolie? ZDE
 6. Co je to Provozní model? ZDE
 7. Fikce regulace ZDE
 8. Česká „GORILA“ na Moravě pokračuje ZDE
 9. Jak se tuneluje vodárna a obírají lidé? Důkazy machinací při uzavírání smluv s koncernem ZDE
 10. TZ 16.9.2016 – PRAVDA O VODĚ: Dokazování u Vrchního soudu v Olomouci v kauze tunelovaného Vaku Zlín odhalilo také rozsáhlý komplot ZDE
 11. PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ V ROCE 2017 ZDE
 12. Koncerno-milové a jejich příspěvky na FB VODA LIDEM? ZDE
 13. Obce údajně získají zpět vládu nad vodou. Bohužel jen údajně. ZDE
 14. Občané by měli začít šetřit ne na důchody, ale především na vodu! ZDE
 15. Bomba: Ministerstvo zemědělství dalo příkaz neprivatizovat vodárny, ale vše jelo dál ZDE
 16. Drahá voda v rukou cizinců zůstane… Začnou-li v Otrokovicích kolaborovat! ZDE
 17. Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín ZDE
 18. PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ ZDE

Několik důkaz o absurditě a účelovosti "žaloby" Veolie

Veolie v roce 2003 publikuje v časopise Vodní hospodářství svou Strategii

Odhalila skutečný stav v městských vodárnách, které fakticky již nebyly městské. Přiznala se, že je v rozporu se stanovami a zákony ČR a bez ohledu na hospodářskou soutěž ovládla. 

Ovládacích zprávách těchto vodáren tuto informaci ovšem akcionáři nenajdou. Vedení Vak Zlín (Bernard, Marčík, Tejchaman ... - lidi sedící dnes ve vedení Veolie) protiprávní stav zastupitelům tajili a po realizaci smluv s Veolií, přešli na lukrativní posty v koncernu.

V materiálu rovněž popsala, co s městskými vodárnami udělá – že vodárny vykuchá.  To, co vydělává, vyvede do svých rukou a infrastrukturu, do které se musí investovat - nechá městům a obcím.

VEOLIA ÚČTUJE LIDEM LÉTAdo cen protiprávně náklady v řádech miliónů
VEOLIA PROVOZUJE NAČERNO MAJETEK MĚSTAneoprávněně inkasuje milióny

Odpověď R.Novotného na žalobní útok Veolie

"Soudce Krajského soud v Ostravě mne vyzval, abych se vyjádřil a to dělám hned a veřejně. Nelze poškodit dobré jméno někoho, kdo díky tomu co páchá, dobré jméno nemá, protože si ho sám zlikvidoval.

Na soud se těším, bude rozhodovat o zásadní věci, zda je Česká republika svobodný stát nebo KONCERNISTÁN.

Ujišťuji všechny, že toto beru jako ten nejzákařenější a nejbrutálnější útok na mne, mou rodinu i ČR (a to mi již darebáci zapálili u domu auto, fyzicky mne napadli, vyhrožovali mé rodině, vyhrožovali mi smrtí apod.). Zda je to vlastně i útok na každého občana, si musí každý přebrat sám.

Žádný subjekt, který páchá léta protiprávní jednání a na úkor měst a lidí se neoprávněně obohacuje, nemá dobré jméno.

R. Novotný

Co si myslíte o cíli "žaloby" Veolie a o vyjádření R. Novotného?

Co si myslíte o Veolii , R. Novotném a této "žalobě"?

Žalobní útok Veolie byl veden sofistikovaně a rafinovaně, za půl roku spustila totiž ještě další

2. "ŽALOBA" VEOLIE NA EKONOMAa reakce na ni od R.Novotného

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

DÁVÁ VÁM SMYSL BRÁNIT SE A INFORMOVAT LIDI O TĚCHTO PRAKTIKÁCH?
PAK NÁS PODPOŘTE

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a proto s námi sebe i vodu brání.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="24" testimonial_title_font_font="Open Sans" font_size="20" font_font="Open Sans" style="4" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Eva Halfarová" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]"Obdivuji Vaši odvahu říkat lidem pravdu, snad se český národ pohne a nebude jen pasivním příjemcem nepříjemných zpráv. Přeji Vám kromě zdraví, které je nejdůležitější, abyste ve svém úsilí dosáhl nejen podporu, ale i úspěchy, vždyť to, co děláte, neděláte jen pro sebe, ale pro nás, pro všechny. Jste statečný, máte moji úctu."[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ludmila Vajďáková" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Pane Novotný, děkuji za Vaši výdrž, hodně práce, času a neuvěřitelné odvahy, kterou věnujete tomu nejdůležitějšímu pro lidstvo, vodě. My, co nejsme tak kvalifikovaní se zapojit stejným způsobem jako Vy, budeme alespoň Vaše informace a upozornění sdílet. Ještě jednou moc děkuji a přeji hodně zdaru a pevné zdraví.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Pavel Říha" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji za snahu vrátit co bylo národu ukradeno, sám jsem se v tomto již angažoval a oslovil v tomto směru současného primátora za Ano, města Chomutova a jel jsem v tomto směru do Ústí nad Labem a jednal s hejtmanem za KSČM, osobně tento krok považuji za vlastizradu a ti co to způsobili by měli nést zodpovědnost za tento zločin, bylo by dobře zveřejnit jejich jména, aby občané měli ve volbách, které se blíží, měli možnost vyjádřit volbou svůj názor a tyto lidi odstranit z veřejného života, ještě jednou vám ze srdce děkuji, s pozdravem[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Dana Jonová" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Dobrý den, v naší obci Košťálov se to podařilo. Postavili jsme čističku a kanalizaci. S občany obce jsme uzavřeli smlouvy na stočné a po roce, když končila smlouva s Veolii, jsme uzavřeli smlouvy i na vodné. Nevim jak Veolia, protože jsme se snažili udržet vodné na co nejnižší ceně, ale my z toho máme jen radost. Pro obec to jsou sice starosti navíc, ale už se nemusíme každý rok dohadovat a hlavně dokazovat proč nechceme vodné zdražit. Všechny opravy šly stejně z našeho rozpočtu. Oni jen inkasovali a žádné opravy neplatili. Nedejte se!!! Než podepíšete novou smlouvu, tak jednejte, zdůvodňujte a hlavně ONI musí zdůvodňovat proč zdražují.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Věra Subotová" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Dobrý den, děkuji za Vaši neúnavnou a velmi potřebnou práci..!! Když jsem na váš popud začala sledovat arogantní jednání politiků, věřte o to více mě to nakoplo a nesmíme dovolit aby takto beztrestně konali.... Ještě jednou upřímné díky a přeji plno sil do další práce. S pokorou a přáním pěkného dne.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Věra Pilsová" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Jak je možné, že tuto pravdu stále nevidí ti, v jejichž moci by byla i síla změnit to? Je nám z toho všeho, co se tu po revoluci usadilo a roztáhlo cizáků opravdu smutno. Video Vize NFPOV: Voda nad zlato aneb poznej minulost a pochopíš současnost a víš, co je třeba napravit https://youtu.be/8t_xILHGRVM  - je srozumitelné - velice pro toho, kdo chce, aby mu srozumitelné bylo. Samozřejmě - jako se vším[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Miroslav Šubrt" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Dobrý den, moc si vážím Vaší (doufejme, že ne sisyfovské) snahy vrátit naši vodu našim organizacím či (zatím ještě) našemu státu.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Rudolf Jagla" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Jak mohli naší politici toto dopustit? Že prodali a propachtovali tuhle k životu důležitou a strategickou přírodní surovinu do rukou cizinců! Těm jde jen vytřískat z toho peníze. Bude moc obtížné toto zase vrátit do rukou našeho státu a zdá se mně, že není ani vůle s tímto problémem něco dělat! Děkuji panu Radkovi Novotnému a Nadačnímu fondu pravda o vodě, že vedou tento boj o nápravu této nehoráznosti a nevzdávají to.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ing. Ferdinand Šmikmátor" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než světově unikátním organizovaným zločinem. Děkuji Vám za Vaši práci.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Marie Pavlistová" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Je to hodně velká lumpárna. Držím palce, ať to dobře dopadne.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Marie Holušová" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Hospodaření s vodou patří nám a ne cizincům. Ti, co odevzdali vodu cizincům, by měli být potrestáni![/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ing. Slavomír Vosovič" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]S veľkým záujmom som si vypočul reláciu s Vami "Na prahu zmien" o národnej vodnej lúpeži v Čechách, ale aj na Slovensku na Slobodnom vysielači. Obdivujem Vás a želám Vám veľa síl a úspechov v neľahkom poslaní.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]