Voda je pro stát tím, čím krev pro člověka, proto patří výhradně do správy měst/státu

Voda se týká všech 10 mil. občanů ČR

Zájmy občanů jsou ve vodárenství na posledním místě, na prvním jsou ...

Voda drahá jako na západě, příjmy lidí ani ne poloviční. Stát a obce investují miliardy a zisky končí v zahraničí. Je třeba vrátit do rukou státu/obcí:

  1. Vodu a vodárenskou infrastrukturu.
  2. Provozování vodovodů a kanalizací.
  3. Rozhodování o peněžních tocích a ziscích z vody

Stát musí občanům garantovat právo na vodu

Podepište petici VODA JE ŽIVOT

S tímto pomáháme skoncovat

fade-leftfade-right12,1 miliard korun!

Odteklo z našich kapes do zahraničí jen za období 2012-2016

Za to lze bez zdražení vody postavit čistírny pro dvě Prahy nebo 121 čistíren pro menší města anebo 8.000 dětských hřišť.

Cena vody v roce 2018

Vodné a stočné v roce 2018 a srovnání cen v ČR

Cena vody 2018

Chcete rozumnou cenu vody a čistou vodu?

Je-li voda kšeft, pak cena vody poroste pořád. Vodu si umíme prodávat sami, žádné cizince kteří chtějí na vodě dolovat zisky k tomu nepotřebujeme.

Koncerny nižších cen nedosahují

Cena vody v roce 2018 - Kolik zaptíte za vodné a stočné ve vašem regionu

Vodárny aneb kdo v ČR prodává českou vodu?
Komu platíte za vodu u vás v regionu?

Co se děje s vodou a vodárnami v ČR? Totéž, co v pohádce.

Jak Trautenberkové bohatnou na vodě?

Kdo vám dodává vodu? Kdo určuje cenu vody? Kdo na vodě u vás vydělává?

Vodárny a Vodovody a kanalizaceKdo vám prodává vodu?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Voda je život a ne zboží

Cíle NFPoV?

Cíl je zajistit právo lidí na vodu v Ústavě ČR a pomoci vrátit správu vody do podoby veřejné služby, místo dnešního stavu, kde vodu spravují soukromé firmy s cílem dostat co nejvíce peněz z vody na své účty.

Stát s vodou v rukou cizinců není suverénní

Nadační fondPRAVDA O VODĚ

Probíhá boj o vodu, ale i o to, zda ČR
bude suverénní stát

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte?

Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2407 občanů

Soudci potvrdili protiprávní instalaci cizinců k našim studním a senátor korupci

Jiří Čunek, senátor a hejtman Zlínského kraje za KDU-ČSL

Justice je pomalá a koncerny z toho těží, stejně jako z jednání politiků

  • Zmanipulovaní politici uzavřeli nevýhodné smlouvy.
  • Uzavřením smluv došlo k znehodnocení vodáren měst.
  • Smlouvy působí ztráty vodárnám, kt. nemohou čerpat dotace.
  • Správa vody přešla do rukou cizinců na základě lží.

Lumpárny nesmíme přehlížet

Závěry soudcůpotvrdili komplot a protiprávní stav ruší

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Pro Transparency international jsem napsal Analýzu o dění v českém vodárenství

Odpovídá na podobné otázky.

ZDARMA ke stažení

Analýza Transparency international Proč máme drahou vodu?

Ukázkové příklady a důsledky pochybných "privatizací" ...

privacy e-mail můžete kdykoliv odhlásit

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost

Mahátma Ghándí