VODA JE ŽIVOT, NE ZBOŽÍ

* "PROTO NEPATŘÍ DO RUKOU ZAHRANIČNÍCH KORPORACÍ!"

PROBLÉM S VODOU V NAŠÍ ZEMI

Zahraniční korporace a překupníci z naší vody dolují zisky, proto je naše právo na vodu za rozumnou cenu ohroženo. Přitom vodárenství a energetika jsou pro nás a naši zemi strategické a měly by sloužit nám všem a ne nadnárodním koncerny. Je čas to prosadit!

Buďte součástí řešení

DOPADY ZAHRANIČNÍCH SUBJEKTŮ U NAŠÍ VODY

Jen za posledních 11 let jsme zaplatili za vodu miliardy, které skončily v kapsách majitelů zahraničních koncernů. A co jsme za to dostali? Nic. NAOPAK, PŘIŠLI JSME O:

arrow

 25.238.683.000 Kč

Ale neztratili jsme jen peníze. Ztratili jsme tím příležitost mít:

Braňme společně naši vodu

NEKALÉ PRAKTIKY UMÍME ODHALIT A DAREBÁKY PŘED SOUD POSTAVIT LZE

Představte si, že lze vrátit peníze občanů zpět do vodního hospodářství? Vše, co k tomu potřebujeme, jsou důkazy, rozsudky a vaše podpora. Pomozte nám ubránit vodu i pro naše děti. Již jsme ušetřili:

LIDEM

Co děláme pro nápravu věcí kolem vody?

MĚSTŮM

Pomáháme obcím získat dotace

KDO OVLÁDÁ ZISKY Z VODY A JAK TO NAPRAVIT?

Kdo je odpovědný za cizince u našich studní? Jak to napravit v zájmu lidí? Co se děje kolem vody? Odpovědi na podobné otázky vám zde zdarma přináší Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

PROBLÉM JE JASNÝ

Politici mnohdy protiprávně uzavřeli vazalské smlouvy. Díky tomu zahraniční koncerny ovládly peněžní toky z vody v ČR z cca 70 % a odsávají z vodárenství miliardové zisky. Občan vše zaplatí a za vodu platí dvakrát - jednou v ceně vody a podruhé z daní. Co dostává? Nic.

CO LIDEM PŘINESE, KDYŽ SE NÁM TO PODAŘÍ NAPRAVIT?

Prosadíme dodržování zákonů, ukončíme protiprávní stav a vrátí se neoprávněné obohacení. Správu vody převezmou vodárny v rukou měst a peníze spoluobčanů budou končit zpět ve vodním sektoru. Získáme stamilióny z dotací EU, kdy Evropská komise již nebude odmítat financovat vodárenské projekty. Proč? Protože peníze daňových poplatníků nebudou končit v kapsách nadnárodních korporací.

ŘEŠENÍ JE NA DOSAH

Potřebujeme vrátit zdravý rozum do správy vody. Potřebujeme, aby ti, kdo financují investice, z nich také měli prospěch. Potřebujeme, aby voda byla spravována jako veřejná služba, ne jako zdroj zisků a korupce. A abychom toho dosáhli, potřebujeme vaši pomoc.

SPOLEČNĚ JSME SILNĚJŠÍ

Ukončeme protiprávní stav. Prosaďme vymahatelnost práva, náhrady škod a potrestání darebáků. Kde vazalské smlouvy končí, tam další neuzavírejme. Převezměme zpět správu vody a peníze občanů vracejme do vodárenství. Toto nastavme trvale, přes garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR. Připojte se a pomozte nám toto prosadit. Zasloužíme si mít vodu ve vlastních rukách a bez překupníků.

Buďme změnou, kterou chceme vidět!