Víte, že voda může být v některých regionech až o 40% levnější?

Zde a na FB VODA LIDEM si toto potvrzuje denně tisíce lidí

Voda drahá jako na západě, příjmy lidí ani ne poloviční

Zájmy občanů jsou pro na posledním místě, na prvním jsou zájmy koncernů ...  Stát investuje a zisky tečou do zahraničí.

Voda se týká všech občanů ČR a každé firmy

Stát s vodou v rukou cizinců není suverénní. Je třeba vrátit do rukou státu/obcí:

  1. Vodu a vodárenskou infrastrukturu.
  2. Rozhodování, řízení a odpovědnost.
  3. Provozování vodovodů a kanalizací.
  4. Kontrolu nad penězi a zisky z vody.
Jak zjednat nápravu?

fade-leftfade-right12,1 miliard korun!

Odteklo z našich kapes do zahraničí za období 2012-2016

Za to lze bez zdražení vody postavit čistírny pro dvě Prahy nebo 121 čistíren pro menší města anebo 8000 dětských hřišť.

Voda je dar a s darem se nekšeftuje

Souhlasíte?

Pak se přidejte k požadavku toto respektovat

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme správu vody v rukou měst/státu

Petici již podepsalo

4593 občanů

Cena vody v roce 2018

Vodné a stočné v roce 2018 a srovnání cen v ČR

Cena vody 2018

Chcete rozumnou cenu vody a čistou vodu?

Pak musí být voda v rukou měst/státu. Naše peníze budou reinvestovány a nebudou končit v zahraničí.

Je-li voda kšeft, pak je cílem dostat co nejvíce našich peněz na účty do zahraničí.

Koncerny nižších cen nedosahují

Jejich know-how znamená, víme - jak na vás vyděláme

Cena vody v roce 2018 - Kolik zaptíte za vodné a stočné ve vašem regionu

Kdo prodává českou vodu? Komu platíte za vodu?

Co se děje s vodou a vodárnami v ČR? Totéž, co v pohádce.

Jak Trautenberkové bohatnou na vodě?

Trautenberkové jsou dnes chytřejší. Kubu, Anče i hajného si předem koupili!

VODÁRNY V ČRKdo vám prodává vodu?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Voda je pro stát a jeho občany tím, čím je krev pro člověka

Co dělá a jaké má cíle?

NFPoV má za cíl pomoci vrátit správu vody do rukou měst/státu v podobě veřejné služby, místo dnešního stavu, kde je správa vody v rukou soukromých firem, jejichž hlavní cíl je dostat co nejvíce peněz z vody na své účty, nejlépe do daňových rájů.

Nadační fondPRAVDA O VODĚ

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR
bude suverénní stát nebo koncernistán

Soudci potvrdili protiprávní instalaci cizinců k našim studním a senátor korupci

Justice je pomalá a koncerny z toho těží, stejně jako z jednání politiků

  • Vodárny uzavřely nevýhodné smlouvy.
  • Uzavřením smluv došlo k poškození vodáren.
  • Smlouvy mají negativní vliv na hodnotu městských vodáren.
  • Smlouvy působí ztráty městům a nemohou čerpat dotace.
  • Správa vody přešla do rukou cizinců na základě lží.

Lumpárny nesmíme přehlížet

Závěry soudcůpotvrdili komplot a protiprávní stav ruší

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost

Mahátma Ghándí