Voda je pro stát a jeho občany tím, čím krev pro člověka, proto patří výhradně do správy měst/státu

Zájmy občanů jsou ve vodárenství na posledním místě, na prvním jsou ...

Voda se týká všech 10 mil. občanů ČR

Je drahá jako na západě, příjmy lidí přitom nejsou ani poloviční. Stát investuje miliardy a zisky z vody tečou do zahraničí. Toto je špatně a proto je třeba vrátit vodu do rukou státu/obcí:

  1. Vodu a vodárenskou infrastrukturu.
  2. Rozhodování, řízení a odpovědnost.
  3. Provozování vodovodů a kanalizací.
  4. Kontrolu nad penězi a zisky z vody.

fade-leftfade-right12,1 miliard korun!

Odteklo z našich kapes do zahraničí za období 2012-2016

Za to lze bez zdražení vody postavit čistírny pro dvě Prahy nebo 121 čistíren pro menší města anebo 8000 dětských hřišť.

Voda, infrastruktura a hospodaření s vodou patří do rukou měst/státu a ne soukromých firem!

Prioritou hospodaření s vodou musí být přístup lidí k pitné vodě, právo lidí na hygienu, ochrana životního prostředí, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury a rozumná cena vody a ne miliardy v cizině na účtech soukromých firem.

Přidejte se svou kapkou k nápravě

Podepište VÝZVU VODA 2018Požadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Cena vody v roce 2018

Vodné a stočné v roce 2018 a srovnání cen v ČR

Je-li voda kšeft, pak cena vody bude zdražovat pořád.

Cena vody 2018

Chcete rozumnou cenu vody a čistou vodu?

Pak musí být voda v rukou měst/státu, jejichž cíl není co největší zisky v zahraničí.  Peníze budou reinvestovány, aby tekla čistá voda doma i v řekách.

Koncerny nižších cen nedosahují

Jejich know-how často znamená, víme, jak na vás vyděláme?

Cena vody v roce 2018 - Kolik zaptíte za vodné a stočné ve vašem regionu

Kdo v ČR prodává českou vodu? Komu platíte za vodu u vás v regionu?

Co se děje s vodou a vodárnami v ČR? Totéž, co v pohádce.

Jak Trautenberkové bohatnou na vodě?

Trautenberk je dnes chytřejší. Koupil si předem Kubu, Anče i hajného!

Kdo vám prodává vodu?Platíte cizincům nebo městské vodárně?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Voda je život a ne zboží

Jaké jsou jeho cíle?

NFPoV má za cíl pomoci vrátit správu vody do rukou měst/státu do podoby veřejné služby, místo dnešního stavu, kde je správa vody v rukou soukromých firem, jejichž hlavní cíl je dostat co nejvíce peněz z vody na své účty, nejlépe do daňových rájů.

Nadační fondPRAVDA O VODĚ

Probíhá boj o vodu, ale i o to, zda ČR
bude suverénní stát

Žádný stát s vodou v rukou cizinců suverénní není.

Samostatně nemají lidé šanci věci napravit. "Moc bezmocných“ je ve společném postupu. Nadační fond PRAVDA O VODĚ kroky k nápravě činí a lidé, kteří s nimi souhlasí je mohou podpořit.

Podepište petici požadující garantovat právo lidí na vodu!

přidejte se svou kapkou k nápravě

Podepište Výzvu k nápravě Správa vody patří do rukou měst/státu

Soudci potvrdili protiprávní instalaci cizinců k našim studním a senátor korupci

Jiří Čunek, senátor a hejtman Zlínského kraje za KDU-ČSL

Justice je pomalá a koncerny z toho těží, stejně jako z jednání politiků

  • Vodárny uzavřely nevýhodné smlouvy.
  • Uzavřením smluv došlo k poškození vodáren.
  • Smlouvy mají negativní vliv na hodnotu městských vodáren.
  • Smlouvy působí ztráty městům a nemohou čerpat dotace.
  • Správa vody přešla do rukou cizinců na základě lží.

Lumpárny nesmíme přehlížet

Závěry soudcůpotvrdili komplot a protiprávní stav ruší

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost

Mahátma Ghándí