Voda je pro zemi tím, čím krev pro člověka, proto patří výhradně do správy měst/státu

Zájmy občanů se ve vodárenství dostaly na poslední místo, na prvním je zisk koncernů

REPORTÉŘI ČT Boj o vodu 5.9.2016

Voda drahá jako na západě, příjmy lidí ani ne poloviční. Stát investuje miliardy a zisky z vody tečou do zahraničí.

Voda zdražuje a my "jen" platíme a platíme. Týká se to nás všech 10 mil. občanů ČR

Žádný stát s vodou v rukou cizinců není suverénní. Je třeba toto ukončit a vrátit do rukou státu/obcí:

 1. Vodu a vodárenskou infrastrukturu.
 2. Rozhodování, řízení a odpovědnost.
 3. Provozování vodovodů a kanalizací.
 4. Kontrolu nad penězi a zisky z vody.
Jak zjednat nápravu?

fade-leftfade-right12,1 miliard korun!

Odteklo z našich kapes do zahraničí za období 2012-2016

Za to lze bez zdražení vody postavit čistírny pro dvě Prahy nebo 121 čistíren pro menší města anebo 8000 dětských hřišť.

Zastavte zdražování, prioritou musí být čistá voda a ne miliardy v cizině

Braníme vodu, sebe i naše děti

přidejte se svou kapkou

Podepište VÝZVU VODA 2018Požadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Cena vody v roce 2018

Vodné a stočné v roce 2018 a srovnání cen v ČR

Cena vody 2018

Chcete rozumnou cenu vody a čistou vodu?

Pak musí být voda v rukou měst/státu. Naše peníze budou reinvestovány a nebudou končit v zahraničí.

Je-li voda kšeft, pak se nedoplatíme. Cílem je dostat co nejvíce našich peněz na účty do zahraničí.

Koncerny nižších cen nedosahují

Cena vody v roce 2018 - Kolik zaptíte za vodné a stočné ve vašem regionu

Know-how koncernů znamená, zajistíme nižší cenu
vody nebo víme, jak na vás vyděláme?

Komu platíte za vodu u vás v regionu? Kde končí vaše peníze?

S vodou se v ČR děje totéž co v pohádce

Jak korporace bohatnou na vodě?

Pozor, dnešní Trautenberkové jsou chytří

Koupili si předem Kubu, Anče a hajného. Proto prodej vody funguje jako cedník.

Prodejci vody v ČRCizinci nebo městská vodárna?

Soudci potvrdili protiprávní instalaci cizinců k našim studním a senátor korupci

Jiří Čunek, senátor a hejtman Zlínského kraje za KDU-ČSL

Justice je pomalá a koncerny z toho těží, stejně jako z protiprávního jednání politiků

 • Vodárny uzavřely nevýhodné smlouvy.
 • Vlastní lidé poskytli zastupitelům lživé informace.
 • Uzavřením smluv došlo k poškození vodárny.
 • Smlouvy mají negativní vliv na hodnotu akcií vodáren.
 • Z našich vodáren vyvedli výnosová aktiva na základě lží.
 • Smlouvy působí ztráty městům a nemohou čerpat dotace.

Není důvod se nechat okrádat,
proto vodu bráním přes soudy

Závěry soudcůpotvrdili komplot a protiprávní stav ruší

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Braníme vodu, sebe i naše děti

přidejte se svou kapkou

Podepište Výzvu VODA 2018Vodu zpět do rukou českého státu

Můj příběh

Voda je život a náš život, ani životy našich dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří

Radek Novotný

Co dělám, jaké mám výsledky a cíle?

Můj příběh

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR
bude suverénní stát nebo koncernistán

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost

Mahátma Ghándí

Přidejte k těm, kteří požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Mám dost neustálého zdražování vody