aa

POTŘEBUJETE K ŽIVOTU VODU?

Pak jste zde správně

Vodárenství, energetika i plynárenství, jsou pro stát strategická odvětví, proto nepatří do rukou překupníků. Kdo toto nechápe nebo brání tomu, aby to tak bylo, ten nemá v politice a u správy veřejného majetku co dělat.

Rozumný člověk si nevyplácí zisk, když ví, že bude muset investovat. V ČR to neplatí. Ve vodárenství schází peníze na investice a přitom z něho, díky protiprávnímu jednání politiků, každý rok odtékají miliardy do ciziny. Proto voda stále zdražuje a stát do tohoto cedníku nalévá chybějící peníze z veřejných rozpočtů (z daní). Za vodu tak platíte dvakrát.

V letech 2010-2019 zaplatili lidé v ceně vody miliardy, které si koncerny poslaly do ciziny, kde lidé žádnou vodu neodebrali. Přišli o:

arrow

 23.238.683.000 Kč

Jinak řečeno, přišli jsme o:

Zveřejňujeme, jak se cizinci dostali k naší vodě a kolik našich peněz končí v cizině místo ve vodárenství. Nápravu řešíme přes soudy a legitimním tlakem na politiky - peticí. Přidejte se. Děkujeme.

Voda ani její prodej do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Občané jsou jediní, kteří vše kolem vody platí. Proto prodej vody má být služba občanům a ne zdroj zisků cizinců. Požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Kde nás poslechli, tam to, co se od lidí za vodu vybere, končí zpět ve vodárenství a ne v cizině. Tím jsme:

ušetřili lidem desítky tisíc korun

Co děláme pro nápravu věcí kolem vody?

a obcím stamilióny

Pomáháme obcím získat dotace

Voda je dar, proto nesmí být zdroj dolování zisků překupníků

Problém: Peněžní toky z dodávky a vyčištění vody ovládly z cca 70 % zahraniční koncerny. Ve strategickém odvětví byly mnohdy protiprávně  uzavřeny vazalské smlouvy, znamenající privatizaci zisků a zestátnění nákladů. Koncerny inkasují zisk z vody a stát, resp. občané hradí investice a vše platí.

Občané platí za vodu dvakrát. Jednou v ceně vody, podruhé z daní. Platí investice i všechny náklady související s dodávkou a vyčištěním odpadních vod i zisky cizinců. Evropská komise odmítla financovat z peněz daňových poplatníků EU zisky nadnárodních korporací. Přicházíme tak i o stamilióny z dotací EU.

Řešení: Zdravý rozum ve správě vody. Kdo financuje investice, tomu ta investice má přinášet profit (občané). Pro stát strategický monopol spravovat jako veřejnou službu a ne jako zdroj zisků a korupce. Známe nekalé praktiky koncernů i proradných politiků. Máme i rozsudky. Proto víme, že není třeba nic znárodňovat.

Prosadit dodržování zákonů a odpovědnost pachatelů za škody. Ukončit protiprávní stav. Vrátit neoprávněné obohacení. Kde vazalské smlouvy končí, tam další neuzavírat a převzít správu vody. Peníze občanů vracet do vodárenství. Toto nastavit trvale, přes garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.