Voda je pro zemi tím, čím krev pro člověka a proto patří výhradně do správy měst/státu

Zde a na FB VODA LIDEM si toto potvrzuje denně tisíce lidí

Zájmy občanů jsou ve vodárenství na posledním místě, na prvním jsou ...

Voda drahá jako na západě, příjmy lidí ani ne poloviční. Stát investuje miliardy a zisky z vody tečou do zahraničí.

Voda se týká všech 10 mil. občanů ČR, ale ti ji nevěnují pozornost, proto platí a platí

Žádný stát s vodou v rukou cizinců není suverénní. Je třeba toto ukončit a vrátit do rukou státu/obcí:

  1. Vodu a vodárenskou infrastrukturu.
  2. Rozhodování, řízení a odpovědnost.
  3. Provozování vodovodů a kanalizací.
  4. Kontrolu nad penězi a zisky z vody.
Jak zjednat nápravu?

fade-leftfade-right12,1 miliard korun!

Odteklo z našich kapes do zahraničí za období 2012-2016

Za to lze bez zdražení vody postavit čistírny pro dvě Prahy nebo 121 čistíren pro menší města anebo 8000 dětských hřišť.

Voda, infrastruktura a hospodaření s vodou patří do rukou měst/státu a ne koncernů!

Prioritou hospodaření s vodou musí být přístup lidí k pitné vodě, právo lidí na hygienu, ochrana životního prostředí, obnova a rozvoj vodárenské infrastruktury a rozumná cena vody a ne miliardy v cizině na účtech koncernů.

Přidejte se svou kapkou k nápravě

Podepište VÝZVU VODA 2018Požadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Cena vody v roce 2018

Vodné a stočné v roce 2018 a srovnání cen v ČR

Cena vody 2018

Chcete rozumnou cenu vody a čistou vodu?

Pak musí být voda v rukou měst/státu. Naše peníze budou reinvestovány a nebudou končit v zahraničí.

Je-li voda kšeft, pak je cílem dostat co nejvíce našich peněz na účty do zahraničí.

Koncerny nižších cen nedosahují

Jejich know-how znamená, víme - jak na vás vyděláme

Cena vody v roce 2018 - Kolik zaptíte za vodné a stočné ve vašem regionu

Kdo v ČR prodává českou vodu? Komu platíte za vodu u vás v regionu?

Co se děje s vodou a vodárnami v ČR? Totéž, co v pohádce.

Jak Trautenberkové bohatnou na vodě?

Trautenberkové jsou dnes chytřejší. Kubu, Anče i hajného si koupili předem!

Kdo vám prodává vodu?Platíte cizincům nebo městské vodárně?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Voda je život a ne zboží. Voda je pro stát a jeho občany tím, čím je krev pro člověka

Co dělá a jaké má cíle?

NFPoV má za cíl pomoci vrátit správu vody do rukou měst/státu v podobě veřejné služby, místo dnešního stavu, kde je správa vody v rukou soukromých firem, jejichž hlavní cíl je dostat co nejvíce peněz z vody na své účty, nejlépe do daňových rájů.

Nadační fondPRAVDA O VODĚ

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR
bude suverénní stát nebo koncernistán

Samostatně nemají lidé šanci nápravu prosadit, ale spolu s NFPoV mohou nápravu prosazovat společně. „Moc bezmocných“ je ve společném postupu.

Podepište petici požadující v legislativě garantovat právo lidí na vodu!

přidejte se svou kapkou k nápravě

Podepište Výzvu VODA 2018Vodu zpět do rukou českého státu

Soudci potvrdili protiprávní instalaci cizinců k našim studním a senátor korupci

Jiří Čunek, senátor a hejtman Zlínského kraje za KDU-ČSL

Justice je pomalá a koncerny z toho těží, stejně jako z jednání politiků

  • Vodárny uzavřely nevýhodné smlouvy.
  • Uzavřením smluv došlo k poškození vodáren.
  • Smlouvy mají negativní vliv na hodnotu městských vodáren.
  • Smlouvy působí ztráty městům a nemohou čerpat dotace.
  • Správa vody přešla do rukou cizinců na základě lží.

Lumpárny nesmíme přehlížet

Závěry soudcůpotvrdili komplot a protiprávní stav ruší

Korupce fungovala téměř v každém prodeji nebo pronájmu vodárny

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost

Mahátma Ghándí