Náprava a vrácení vody do rukou měst/státu

Proč je voda drahá, stále zdražuje a je v rukou cizinců?

Jak to napravit a co s tím můžeme udělat?

Z vody se stal kšeft, proto platíme a platíme

Ing. Radek Novotný, pořad REPORTÉŘI ČT Boj o vodu 5.9.2016

Co se děje s vodou a co je třeba napravit?

Voda je drahá jako na západě, ale naše příjmy nejsou ani poloviční. Investujeme miliardy do vody a sucha, ale zisky z toho končí v zahraničí. To je pro lidi i stát špatně. Proto je třeba do rukou obcí/státu vrátit:

 1. Vodu a vodárenskou infrastrukturu.
 2. Rozhodování, řízení a odpovědnost.
 3. Provozování vodovodů a kanalizací.
 4. Kontrolu nad penězi a zisky z vody.

Nesouhlasíte s neustále rostoucí cenou vody, na které bezdůvodně bohatnou cizinci?

fade-leftfade-right12,1 miliard korun!

Odteklo z našich kapes do zahraničí za období 2012-2016

Za to lze bez zdražení vody postavit čistírny odpadních vod pro dvě Prahy nebo 121 čistíren pro menší města anebo zaplatit dovolenou 1,2 mil. lidem za 10 tisíc korun

Přispějte svou kapkou k požadavku na vrácení vody a ukončení kupčení s ní

Chceme vodu zpět v rukou měst/státuVoda je pro stát tím, čím krev pro člověka

O kvalitě vedení státu řekne vše způsob, jakým zachází s vodou.

Simon Tal, bývalý ředitel izraelské Komise pro vodu

Ing. Radek Novotný

„Privatizace“ vody je zajímavá pro pár „politiků“ v den, kdy kasírují provize za předání monopolu vody cizincům. Dalších 20-30 let je zajímavá jen pro koncerny. Inkasují mnohem více než investovaly a obce již nemají na nic reálný vliv.

Ing. Radek Novotný autor projektu PRAVDA O VODĚ

Více než 16 let pomáhám rozumným lidem a politikům, aby peníze vybrané od lidí za vodu končily v obnově trubek a ne v zahraničí, kde žádné trubky ani vodu nemají. To co se děje ve vodárenství posledních 20 let znamená, že ČR přestává být svobodný stát a stává se územím pro dobývání renty.


Vraťte vodu městům/státuTi, kteří to nerespektují jsou NEVOLITELNÍ

Cena vody v roce 2018

Chcete rozumnou cenu vody a čistou vodu?

Pak musí být voda v rukou měst/státu. Naše peníze budou investovány zpět do obnovy infrastruktury a nebudou končit v zahraničí.

Je-li voda kšeft cizinců, pak platíme stále víc a více. Jejich priorita je dostat co nejvíce našich peněz na své účty, ne levná a čistá voda.

Vodné a stočné v roce 2018 a srovnání cen okresů, krajů a velkých měst v ČR

Cena vody 2018

Koncerny nižších cen nedosahují

Cena vody

Know-how koncernů znamená, zajistíme nižší cenu
vody nebo víme, jak na vás vyděláme?

Váš region a kdo nám prodává vodu v ČR

Voda je pro zemi tím, čím krev pro člověka

Levi Eškol, premiér Izraele

Podepište petici za vrácení vodyChceme vodu zpět do rukou Českého státu a obcí

S vodou se v ČR děje totéž co v pohádce

Jak korporace bohatnou na vodě?

Trautenberk se dostal k vodě a nastavil ceny

Pozor, dnešní Trautenberkové jsou chytří a koupili si "politiky", pardon - Kubu, Anče a hajného. Proto prodej vody funguje jako cedník. Lidé a obce do něj nalévají peníze a nemalá část z nich končí na účtech v cizině.

Kde je hospodařní s vodou v rukou měst
a kde v rukou koncernů?

Prodejci vody v ČRCizinci nebo městská vodárna?

Soudy, rozsudky a voda

Pokusili se mne uplatit. Korupce fungovala u každého prodeje nebo pronájmu vodárny po celé ČR

Senátor ČR potvrdil, že předání vody cizincům provází korupce. Žádné jiné logické vysvětlení ani neexistuje.

Soudci potvrzují protiprávní jednají politiků a jejich kolaboraci

 • Vodárny uzavřely nevýhodné smlouvy.
 • Městům byly poskytnuty lživé informace.
 • Uzavřením smluv došlo k poškození vodárny.
 • Smlouvy o nájmu infrastruktury jsou nevýhodné.
 • Smlouvy mají negativní vliv na hodnotu akcií vodáren.
 • Vodárny předaly svůj výnosový potenciál na základě lží.
 • Smlouvy působí ztráty městům a ty nemohou čerpat dotace.

Místo jednání v zájmu občanů, hájí "politici" zájmy cizinců

Není důvod se nechat okrádat,
proto vodu bráním přes soudy

Závěry soudcůpotvrdili kolaboraci a protiprávní stav ruší

A vy se může přidat k hájení
naší vody podepsáním petice:

Podepište peticiVodu zpět do rukou českého státu

Můj příběh

Co dělám, jaké mám výsledky a cíle?

Voda je život a náš život, ani životy našich dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří

Radek Novotný

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR
bude suverénní stát nebo koncernistán

Můj příběh

Co mně říkají rozumní politici?

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

Analýzy, rozbory, články, rozhovory, dokumenty

Vody je dost pro lidskou potřebu, ale nedostatek pro lidskou hamižnost

Mahátma Ghándí

Pro Transparency international jsem napsal tento rozbor:

Privatizace vodárenství v České republice: Kam odtékají zisky?

Proč máme drahou vodu? Co se dělo a děje s vodárnami? Kdo privatizoval zisky z vody a proč? Kdo otevřel dveře k ziskům z vody?

Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit

Chceme platit za vodu jen to, co je skutečně třeba. Chceme, aby peníze, které platíme za vodu, byly reinvestovány zpět ve vodárenském odvětví a nekončily v cizině na účtech zahraničních koncernů. Chceme kontrolu a správu vody pro další generace v rukou státu.

Chcete totéž?

Pak, se přidejte k lidem, kteří již požadují nápravu ve prospěch lidí a měst

Pomozte poslat koncerny domů. Šlo to s armádou Sovětského svazu, půjde to i s koncerny.

Mám dost neustálého zdražování vody na úkor lidí