JAK LZE VRÁTIT VODU LIDEM? JAK LZE UKONČIT PŮSOBENÍ VEOLIE APOD. U NAŠICH STUDNÍ?

* "STEJNĚ JAKO VE FRANCII NEBO V NĚMECKU!"

NIC NENÍ TŘEBA ZNÁRODŇOVAT

Soudy již potvrzují, že korporace  jsou u naší vody často protiprávně. Příklad  ZDE. Lidé za to odpovědní patří před soud. Za své jednání musí nést odpovědnost. Co bylo zcizeno, musí být vráceno. Přes soudy lze vrátit vodu lidem. Kde nelze prokázat protiprávnost, jsou smlouvy s koncerny na dobu určitou a ty končí.

arrow
Podpořte doručení rozsudků politikům

JAK LZE UKONČIT PŮSOBENÍ VEOLIE APOD. U NAŠICH STUDNÍ?

1. PŘES SOUDY

2. NEUZAVÍRAT NOVÉ SMLOUVY

3. NEPRODLUŽOVAT SMLOUVY

4.  VODÁRNY ODKOUPIT  ZPĚT

POZOR NA TUNELY NA KONCI TUNELŮ

Korporace ovládající monopol prodeje vody nebudou své postavení dobrovolně opouštět, kvůli  k ziskům a moci,  který jim zajišťuje. Proto s nimi kooperující Hadi na radnicích 2-3 roky před koncem doby trvání Provozních smluv, často tyto smlouvy "přelakují" na "Servisní". O co jde? Podívejte se na video.

POLITICI, TADY MÁTE DŮKAZY A ZJEDNEJTE NÁPRAVU

Vaše podpora nám umožňuje shromažďovat a předkládat politikům relevantní informace a soudní rozhodnutí. Tyto materiály jim pomáhají pochopit současný stav správy vodních zdrojů a nutnost jejího přehodnocení a přijetí nových zákonů. Ukázkový příklad: ZDE

arrow
Podpořte další informování politiků

NÁPRAVU PROSADÍME SPOLEČNĚ

Kontaktujte svého místního senátora a poslance a vyzvěte je k podpisu petice a k akci! Petici mu můžete poslat i e-mailem. ZDE

PROSAĎME TĚCHTO 10 PRINCIPŮ

1. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu.

2. Dlouhodobou vodárenskou koncepci státu k zajištění potřeb a priorit občanů, obcí a státu.

3. Zásadu, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.

4. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů.

5. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností.

6. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.

7. Garanci, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.

8. Bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)

9. Subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.

10. Dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

PODROBNÉ VYSVĚTLENÍ BODŮ PETICE

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

Každý váš dar, bez ohledu na jeho velikost, přibližuje prosazení transparentnosti a spravedlnosti ve správě vodních zdrojů k cíli. Děkujeme!

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬