Vak Hodonín a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vodovody a kanalizace Hodonín.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Vak Hodonín, prodej vody i infrastruktura je zcela v rukou měst a obcí

Vak Hodonín je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod správou a kontrolou měst a obcí Hodonínského okresu a proto také čerpá dotace z EU.

Dominantní a majoritní postavení ve společnosti mají společně města Hodonín, Bzenec, Veselí nad Moravou, Kyjov a Dubňany.

1)  Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Hodonín společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., se sídlem Purkyňova 2, č.p.2933, PSČ 695 11, Hodonín, byla do obchodního rejstříku zapsána 1.1.1994. Společnost působí v aglomeracích Bzence, Strážnicka, Petrova, Hodonína, Ratíškovic a Veselí nad Moravou.

2) Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v Hodonínském okrese. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 797 076 000 Kč

3) Hlavní akcionáři jsou města a obce, které vlastní 94% akcií společnosti. Největší akcionáři jsou města  Hodonín 30,29%, Bzenec 13,49% a Veselí nad Moravou 6,89%.

4) Města a obce na Hodonínsku mají dnes již stejný jako já na to, jaký model vodárny je nejvýhodnější pro lidi, měst a obce – klasický smíšený model vodárny, která vlastní infrastrukturu sama provozuje:

„Smíšený model se za  léta transformací a  privatizací vodárenských společností v  ČR ukázal jako nejefektivnější: společnost, řízená vlastníky infrastruktury (municipalitami), majetek provozuje a současně sama rozhoduje o jeho údržbě a obnově s cílem trvalého zabezpečení modernizace a dobrého technického stavu. Zásadní výhodou tohoto modelu je tak možnost udržování rovnováhy mezi potřebami a finančními možnostmi společnosti při stanovování citlivé výše vodného a stočného.“ Výroční zpráva rok 2012

5) Osoby odpovědné za stav v okrese Hodonín:  www.volby.cz

Zastupitelstva měst Hodonín, Bzenec a Veselí nad Moravou 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

5) Vak Hodonín díky svému postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou města a obcí čerpá dotace z EU i od státu a tím financuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným. Dne 15.12.2005 Evropská komise rozhodla ve prospěch žádosti společnosti Vak Hodonín o dotaci z Fondu soudržnosti na projet „STŘEDNÍ POMORAVÍ/HODONÍNSKO“ a z uvedeného fondu poskytne podporu 74% z uznatelných nákladů, které budou činit 29.155.243 EUR.

6) Jde o vodárenskou společnost, která přes velké investice měla léta nejnižší cenu vodného a stočného v Jihomoravském kraji.

V nedalekém Zlíně, kde je u vody fr. Veolie, měli vodu léta až o 15 Kč/m3 dražší. Až poté, co jsme zde vyhráli soudy, přestal koncern cenu vody na Zlínsku hnát do výšin a ceny se postupně srovnávají.

Podstatné je  to, že na Hodonínsku končí peníze vybrané od lidí za vodu v obnově infrastruktury, tzn. jde o investice do budoucnosti lidí a ne do jachet majitelů koncernu.

I Vak Hodonín byl cílem ataku. Pomohli jsme informováním rozumných politikům, kteří hájili zájmy lidí, odhalit Trojské koně a ubránit prodej vody v rukou vodárny Hodonín.

I na Hodonínsku proběhlo několik pokusů o vyvedení monopolu prodeje vody a zisků z vody na koncern.  Stáli za nimi Česká spořitelna a skupina firem se sídlem Václavské nám. 47, Praha 1. a koncern Vivendi water (dnes Veolia).

V roce 2003 byl v některých městech na Hodonínsku protiprávní prodej neobchodovatelných akcií vodárny Hodonín velmi blízko k realizaci. Pokud by nájezdníci vodárnu Hodonín ovládli, pak by ji stejně jako Vak Zlín nebo Vak Prostějov podnikatelsky zlikvidovali - názor státního zástupce.

Informovali jsme obce, že nabídky pochybných smluv na odkup akcií vodárny Hodonín, které nebylo legálně možné koupit, jsou protiprávní a jde o pokus obejít zákony ČR.

V Hodoníně naštěstí rozumní politici sami začali vodu bránit a odmítli akcie prodat a pak se stejně zachovaly i další obce.

Poté v letech 2005- 2006 bylo zavedení soukromého penězovodu do Vaku Hodonín opět na spadnutí. Milovnáci vody v rukou koncernů tlačili na realizaci "poptávkového řízení", opět s cílem vyvést prodej vody a zisky z vody do rukou koncernu.

Opět jsme zde zaslali některým starostům informace a doložili jsme jim negativní důsledky vytunelování Vak Zlín a Vak Kladno:

  • Zisky z vody končí v cizině
  • Vaky přišly díky smlouvám s Veolií o dotace z EU
  • Cena vody roste nad slibovanou inflaci
  • Vak je formální slupka fungující jako trafika pro tuneláře

Na Hodonínsku rozumní politici dali přednost zájmům lidí před osobním prospěchem.

Prodej vody na Hodonínsku zůstal v rukou měst. Vak Hodonín dál spravuje a prodává vodu lidem.  Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města, nikoliv pro koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Hodonín.

Čerpá dotace z EU na obnovu infrastruktury.

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Odpovědi na mnohé vaše otázky najdete výročních zprávách

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat s tímto:

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Naše voda ani její prodej nepatří do rukou koncernů

Souhlasíte?
Pak se přidejte a podepište petici VODA JE ŽIVOT

 

Již ji podepsalo 

60.227 lidí

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1994

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Vodovody a kanalizace Hodonín - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Vlastník společnosti
Města a obce okresu Hodonín
Města a obce okresu Hodonín
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK SE PŘIDEJTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬