VEOLIE PŘES STRNADA PODÁVÁ ŽALOBU NA STAROSTU A MĚSTO OTROKOVICE
ÚDAJNĚ NA OCHRANU "DOBRÉ POVĚSTI"

Znáte-li pozadí komplotu kolem Vak Zlín, pochopíte cíl žaloby ...

Starosta Mišák, město Otrokovice a několik dalších akcionářů Vak Zlín se postavili nájezdníkům a nemravnému komplotu, jehož cílem bylo přes porušení zákonů uchvátit monopol vody pro koncern. Začali vodu a Vak Zlín bránit před nájezdníky přes soudy již od roku 2002 a upozorňovali zastupitele, že smlouvy s Veolií povedou ke ztrátě zisků z vodného a stočného a ztrátě stamiliónů z dotací z EU.

Otrokovice brání Vak Zlín dodnes např. přes žalobu na škody a na neplatnost smluv ...

V roce 2002 nájezdníci protiprávně ovládli Vak Zlín a odvolali z představenstva Vak Zlín lidi, kteří vodu v rukou měst bránili - starostu Otrokovic, p. Mišáka a starostu Slavičína, p. Studeníka. Nahradili je lidé z koncernu Veolia - Svoboda a Šverma.

Pan Mišák, (Otrokovice) podal žalobu i proti protiprávní valné hromadě 30.4.2004 Vak Zlín, (Zde je pravomocný rozsudek) na které komplot směřující k instalaci Veolie do pozice osoby ovládající zisky z vody na Zlínsku vyvrcholil.

Komplotu léta "napomáhali" zevnitř městské vodárny Zlín protiprávně navolení lidé z koncernu Veolia ve vedení Vaku Zlín, p. Svoboda a p. Šverma a také p. Bernard (v roce 2004 člen představenstva a ředitel Vak Zlín), který se po podpisu smluv s "Veolií" stal její generální ředitel a člen představenstva Veolie i Moravské vodárenské.  Více ZDE

Den po doručení "žaloby" Veolie soudu, dne 4.11.2004, subjekt, který žalobu na p. Mišáka podal, fúzoval se společností CTSE a tím zaniklo jeho IČO. Dne 5.11.2004 Veolie přestala být způsobilý účastník soudního sporu, který den předtím vyvolala. 🙁

Kdo podával za Veolii "žalobu" - Mgr. Ing. Zdeněk Strnad, člen organizované skupiny se sídlem Václ. nám. 47, Praha 1?

Stranad byl člen představenstva Jižní vodárenské, a.s., která protiprávně ovládala Vak Zlín. Jižní vodárenská navrhla a prohlasovala na protiprávní valné hromadě dne 28.8.2002 odvolat z představenstva Vak Zlín Studeníka, který bránil instalaci VEOLIE do pozice prodejce vody na Zlínsku. Současně do vedení Vaku Zlín navrhla lidi z Veolie - Švermu, Svobodu a budoucího ředitele Veolie Bernarda. Žaloby Otrokovic a dalších akcionářů, kteří Vak bránili, stály na důkazech, které roli Strnada, Jižní vodárenské a celé organizované skupiny odhalovaly.

Návrh Jižní vodárenskéinstalovat lidi z Veolie do vedení ak Zlín
Pravomocný rozsudekdokládající roli Strnada v kauza Vak Zlín
 • icon
  "Žaloba" Veolie proti S.Mišákovi a Otrokovicím 4.11.2004

  Den po doručení "žaloby" Veolie 4.11.2004, subjekt, který podal žalobu na p. Mišáka zanikl, resp. fúzoval se společností CTSE. Tím zaniklo jeho IČO a dne 5.11.2004 Veolie tímto přestala být způsobilý účastník soudního sporu, který den předtím vyvolala.

 • icon
  Komise pro cenné papíry již v roce 2004 potvrdila nekalé jednání kolem Vak Zlín


  Závěr KCP: Společné protiprávní jednání JIV a města Zlín zahrnuje vysokou míru celospolečenské nebezpečnosti

  "Z hlediska konkrétního stupně společenské nebezpečnosti Komise zkoumala povahu, způsob, dobu trvání a následky protiprávního jednání. Účastníci řízení sledovali konkrétní cíl, kterým bylo prosazení vstupu skupiny Veolia do cílové společnosti.

  Přestože věděli, že fakticky ovládli cílovou společnost, nabídku převzetí neučinili a do posední chvíle popírali záměr prosadit společná vliv v cílové společnosti. Proto je spáchaná správní delikt třeba kvalifikovat jako úmyslný, předem promyšlený, omisivní skutek.

 • icon
  Zápis z valné hromady 28.8.2004, kde Strnad protiprávně prohlasoval lidi Veolie do vedení městské vodárny

  Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., konané dne 28.8.2002, kterými valná hromada schválila rozdělení částky 978.000 Kč ze zisku mezi členy představenstva a dozorčí rady, odvolala člena představenstva Ing. Pavla Studeníka, zvolila členy představenstva Ing. Josefa Švermu a Ing. Pavla
  Svobodu a odvolala člena dozorčí rady Zdeňka Blanaře, jsou neplatná.

Jak tato "žaloba" skončila?dokládající roli Strnada v kauza Vak Zlín

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Nic podobného nemusíme řešit, pokud je správa vody v rukou měst a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬