18.11.22 ODVOLÁNÍ SE PROTI ABSURDNÍMU USNESENÍ MĚSTSKÉHO SOUDU (MSP) V KAUZE TUNELU MĚSTSKÉ VODÁRNY KLADNO-MĚLNÍK

Žaloba podaná v roce 2004. Dne 2.11.2022 vydal MSP další absurdní usnesení.

Zisk z vody na Kladensku
Výroční zprávy VKM Kladno
Cena vody Kladensko
Soudy a státní zástupci
Ústavní nález Kladno

Nekalá instalace Veolie k stamiliónovým ziskům z vody na Kladensku a Mělnicku v roce 2004, proběhla protiprávně. Nese i znaky závažné organizované i trestné činnosti. Vede ke stamiliónovým škodám. Proto jsme se tomu postavili i přes soudy.

Za pravdu v tomto tunelu dává žalujícímu i státní zastupitelství

Usnesení schvalující smlouvy s Veolií byla již v roce 2004 přijata v rozporu se zákony. Soud opět absurdně jejich neplatnost nevyslovil! Proto přišlo opět odvolání.

Nález ústavního soudu 2017
Nejvyšší soud Brno 2019
Vrchní soud Praha 2021
Státní zastupitelství 2010

Vzhledem opětovnému chybnému závěru Městského soudu musel žalující proti tomuto usnesení podat odvolání. Celý text odvolání je ZDRAMA k dispozici níže.

 

V ODVOLÁNÍ je soudu opět doloženo:

  • Rozhodnutí soudu prvního stupně opět spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
  • Soud nezohlednil druhou fázi komplotu: Instalaci trojských koňů do orgánů VKM - koncernem.
  • Soud neřeší třetí fázi komplotu: Politici protiprávně slouží Veolii a na úkor VKM a občanů prosazují zájmy Veolie.
  • Soud odmítl organizovaný komplot posoudit komplexně - neřešil organizovanou skupinu realizující tunel VKM pro Veolii.
  • Soudu nevyslovit neplatnost protiprávně přijatých usnesení a to "zdůvodnil" argumentací, kterou žalobce předem vyvrátil.
  • Soud prvního stupně opět dospěl na základě provedených důkazů k nesprávným skutkovým zjištěním.
  • Soud neřeší trafiky a finanční plnění pro zástupce Sdružení měst a obcí, kteří za to hlasují PRO tunel.
  • Soud neřeší pochybné jednání Ministerstva zemědělství (Mze) ve vodárenství v zájmu koncernu Veolia.
  • Soudu ignoruje 4. fázi komplotu: Podvodnou Zprávu představenstva o prodeji části podniku a nepravdivý znalecký posudek.
  • Soud neřeší lživé sliby Veolie ministerstvu zemědělství před valnou hromadou 15.9.2004 s cílem, aby MZe dalo souhlas se smlouvami s Veolií.

Soudkyně Šnajdaufová konstatovala, že usnesení valné hromady BYLO PŘIJATO V ROZPORU SE ZÁKONY a je neplatné. Pak absurdně prohlásí, že NEPLATNOST NEVYSLOVÍ, protože by prý došlo k zásahu do práv třetích osob.
NENÍ TO PRAVDA.

Vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady nedochází k zásahu do práv třetích osob, protože tím automaticky nevzniká NEPLATNOST SMLUV. To  jsem soudkyni předem DOLOŽIL v ROZBORU i s tím, že s mým závěrem souhlasí i Vrchní soud v Olomouci.

"To, že soud prohlásí neplatnost usnesení valné hromady  ze dne 15.9.2004 za neplatné, nemá žádný vliv na třetí osoby, protož neplatnost usnesení valné hromady nevede automaticky k neplatnosti smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ani k neplatnosti smlouvy o prodeji části podniku. V roce 2016 Vrchní soud v Olomouci obdobná usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ze dne 30.4.2004, PRAVOMOCNĚ za neplatné prohlásil z důvodů porušování zákonů ČR.

Závěr soudu k valné se týká v tomto případě výlučně akcionářů a představenstva. To znamená, třetích osob se nijak netýká. Proto nejde o zásah do práv třetích osob."

Soudy řádně nepracují a proto anabáze při obraně občanů a VKM pokračuje i po 19 letech

opětovné chybné usnesení Městské soudu Praha z roku 2022

zdarma ke stažení

Městský soud Praha 2022

Zkušenosti s koncerny a politiky v ČR

Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Přidejte se k víne než 58.000 lidem, kteří požadují ukončit protiprávní stav a prosazují zacyklit peníze občanů ve vodárenství, právo lidí na vodu v Ústavě ČR a zavřít tuneláře vodáren.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬