"PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA" VEOLIE ZASTUPITELI MĚSTA NAPAJEDLA ZE DNE 5.3.2018

Pravda někomu evidentně nevoní

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřtem co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Veolia touží po spravedlnosti nebo zastrašuje a útočí?

Tomáš Čabla, jeden z mála zastupitelů města Napajedla, který brání vodu a lidí. Vedení města nedělá s protiprávním stavem nic a háže T. Čablovi klacky pod nohy.

NAPAJEDLA BEZ CENZURY

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací

Souhlasíte? Přidejte svůj podpis k 31.000 lidí, kteří toto požadují s námi.

ZDARMA ke stažení

    [op_file_download_item title="P%C5%99ed%C5%BEalobn%C3%AD%20v%C3%BDzva%20Veolie%20zaslan%C3%A1%20zastupiteli%20m%C4%9Bsta%20Napajedla%20v%20b%C5%99eznu%202018" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/5.3.2018-předžalobní-výzva-Veolia-T.ČABLA.pdf" package="" level="" new_window=""]Tuto%20p%C5%99ed%C5%BEalobn%C3%AD%20v%C3%BDzvu%20za%20MORAVSKOU%20VOD%C3%81RENSKOU%20(Veolii)%20podepsali%20-%20Martin%20Bernard%20a%20Petr%20Tejchman.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EMartin%20Bernard%2C%20p%C5%AFvodn%C4%9B%20%C4%8Dlen%20p%C5%99edstavenstva%20a%20%C5%99editel%20okresn%C3%AD%20vod%C3%A1rny%20Vak%20Zl%C3%ADn%20%3Cbr%2F%3EPot%C3%A9%2C%20co%20byla%20z%20Vaku%20Zl%C3%ADn%20protipr%C3%A1vn%C3%ADm%20postupem%20prod%C3%A1na%2C%20pronajata%20a%20vyvedena%20na%20Veolii%20zisky%20tvo%C5%99%C3%ADc%C3%AD%20aktiva%20a%20pr%C3%A1vo%20inkasovat%20zisk%20z%20vodn%C3%A9ho%20a%20sto%C4%8Dn%C3%A9ho%2C%20p%C5%99e%C5%A1el%20do%20p%C5%99edstavenstva%20Veolie%20a%20Moravsk%C3%A9%20vod%C3%A1rensk%C3%A9.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3ESoudce%20KS%20v%20Brn%C4%9B%20o%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20p.%20Bernarda%20%C5%99ekl%20toto%3A%3Cbr%2F%3ENen%C3%AD%20obvykl%C3%A9%2C%20aby%20gener%C3%A1ln%C3%AD%20%C5%99editel%20a%20m%C3%ADstop%C5%99edseda%20p%C5%99edstavenstva%20Vak%20Zl%C3%ADn%2C%20Ing.%20Martin%20Bernard%2C%20jako%20osoba%20pe%C4%8Duj%C3%ADc%C3%AD%20o%20majetek%20spole%C4%8Dnosti%20s%20p%C3%A9%C4%8D%C3%AD%20%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho%20hospod%C3%A1%C5%99e%2C%20maj%C3%ADc%C3%AD%20s%20ohledem%20na%20v%C3%BDsledek%20voleb%20obecnou%20autoritu%2C%20p%C5%99esv%C4%9Bd%C4%8Doval%20%C4%8Dleny%20zastupitelstva%20akcion%C3%A1%C5%99e%20o%20pot%C5%99ebnosti%20prodeje%20%C4%8D%C3%A1sti%20j%C3%ADm%20%C5%99%C3%ADzen%C3%A9ho%20podniku%20za%20situace%2C%20kdy%20takov%C3%A9%20%C5%99e%C5%A1en%C3%AD%20%C4%8Dlenov%C3%A9%20zastupitelstva%20akcion%C3%A1%C5%99e%20d%C5%99%C3%ADve%20odm%C3%ADtli.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EPetr%20Tejchman%20se%209.2.%202004%20stal%20%C4%8Dlen%20p%C5%99edstavenstva%20soukrom%C3%A9%20spole%C4%8Dnosti%2C%20na%20kterou%20byl%20vyvedeno%20z%20Vak%20Zl%C3%ADn%20monopoln%C3%AD%20postaven%C3%AD%20spr%C3%A1vce%20vody%20a%20pr%C3%A1vo%20inkasovat%20zisk%20z%20vodn%C3%A9ho%20a%20sto%C4%8Dn%C3%A9ho%20na%20m%C3%ADsto%20Vak%20Zl%C3%ADn.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3ESoudce%20KS%20v%20Brn%C4%9B%20o%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20p.%20Tejchmana%20%C5%99ekl%20toto%3A%3Cbr%2F%3ENen%C3%AD%20obvykl%C3%A9%2C%20aby%20ekonomick%C3%BD%20%C5%99editel%20Vak%20Zl%C3%ADn%20-%20prod%C3%A1vaj%C3%ADc%C3%ADho%20(Ing.%20Petr%20Tejchman)%20byl%20sou%C4%8Dasn%C4%9B%20%C4%8Dlenem%20p%C5%99edstavenstva%20kupuj%C3%ADc%C3%ADho%20ZVL.%20ZLV%20vystupovala%20ve%20vztaz%C3%ADch%20v%C5%AF%C4%8Di%20VAK%20nam%C3%ADsto%20JIV%2C%20nebo%C5%A5%20ta%20byla%20nep%C5%99ijateln%C3%A1%20pro%20skupinu%20kolem%20m%C4%9Bsta%20Otrokovice%20a%20z%C5%99ejm%C4%9B%20i%20nestraviteln%C3%A1%20pro%20p%C5%99%C3%ADpadn%C3%A9%20dal%C5%A1%C3%AD%20akcion%C3%A1%C5%99e%20spole%C4%8Dnosti.%20VEOLIA%20kontrolovala%20ZLV%20prost%C5%99ednictv%C3%ADm%20osoby%20v%20dozor%C4%8D%C3%AD%20rad%C4%9B%20(jmenovit%C4%9B%20RNDr.%20Tom%C3%A1%C5%A1e%20Pacl%C3%ADka).[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Bernard%20a%20Sold%C3%A1n%20na%20Krajsk%C3%A9m%20%C3%BA%C5%99ad%C4%9B%20v%20roce%202003%20%20informuj%C3%AD%2C%20%C5%BEe%20Vak%20Zl%C3%ADn%20vlastn%C3%AD%20Veolia%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/13.10.03-Krajský-úřad.pdf" package="" level="" new_window=""]p.%20Bernard%20a%20dal%C5%A1%C3%AD%20%C4%8Dlenov%C3%A9%20p%C5%99edstavenstva%20Vak%20Zl%C3%ADn%20(Mar%C4%8D%C3%ADk%2C%20Sold%C3%A1n%2C%20%C5%A0eb%C3%ADk%2C%20Svoboda%2C%20%C5%A0verma)%20l%C3%A9ta%20tajili%20a%20kryli%20p%C5%99ed%20akcion%C3%A1%C5%99i%20z%C3%A1sadn%C3%AD%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20stav%20a%20to%2C%20%C5%BEe%20Vak%20Zl%C3%ADn%20je%20ve%20vlastnictv%C3%AD%20sv%C3%A9ho%20p%C5%99%C3%ADm%C3%A9ho%20konkurenta%20firmy%20Veolia%2C%20co%C5%BE%20v%C4%9Bd%C4%9Bli%2C%20stejn%C4%9B%20jako%20to%2C%20%C5%BEe%20toto%20mohlo%20nastat%20pouze%20protipr%C3%A1vn%C3%ADm%20jedn%C3%A1n%C3%ADm.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3E%C4%8Clenov%C3%A9%20p%C5%99edstavenstva%20protipr%C3%A1vn%C3%ADmu%20stavu%20nejen%C5%BEe%20nebr%C3%A1nili%2C%20oni%20v%C4%9Bdom%C4%9B%20pod%C3%A1vali%20akcion%C3%A1%C5%99%C5%AFm%20i%20soud%C5%AFm%20l%C5%BEiv%C3%A9%20informace%2C%20kdy%C5%BE%20o%20tom%20neinformovali%20pravdiv%C4%9B%20v%20Ovl%C3%A1dac%C3%ADch%20zpr%C3%A1v%C3%A1ch%20Vak%20Zl%C3%ADn.[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Napajedla%20bez%20cenzury%20-%20Tom%C3%A1%C5%A1%20%C4%8Cabla" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/2017_10_c03.pdf" package="" level="" new_window=""]V%20tomto%20%C4%8D%C3%ADsle%20V%C3%A1m%20op%C4%9Bt%20p%C5%99in%C3%A1%C5%A1%C3%ADme%20aktu%C3%A1ln%C3%AD%20informace%20o%20kauze%20vytunelovan%C3%A9ho%20Vaku%20Zl%C3%ADn.%20Boj%20o%20vodu%2C%20jak%20jej%20nazvali%20Report%C3%A9%C5%99i%20%C4%8CT%2C%20st%C3%A1le%20pokra%C4%8Duje%20i%20po%20pravomocn%C3%A9m%20rozsudku%20vrchn%C3%ADho%20soudu%20v%20Olomouci%2C%20kter%C3%BD%20jednozna%C4%8Dn%C4%9B%20potvrdil%2C%20%C5%BEe%20%C5%A1lo%20o%20obch%C3%A1zen%C3%AD%20z%C3%A1kona%20a%20lidov%C4%9B%20%C5%99e%C4%8Deno%20o%20podvod%20na%20n%C3%A1s%20ob%C4%8Dany.%20%C5%98adu%20let%20jsme%20byli%20okr%C3%A1d%C3%A1ni%20a%20akt%C3%A9%C5%99i%20tohoto%20nehor%C3%A1zn%C3%A9ho%20tunelu%20se%20ani%20po%20rozsudku%20soudu%20ne%C5%A1t%C3%ADt%C3%AD%20v%20boji%20o%20%E2%80%9Ekoryto%20vody%E2%80%9C%20pokra%C4%8Dovat.[/op_file_download_item]

Jde o snahu zabránit informování lidí nebo o ochranu jména?

SOUD POTVRDILVEDENÍ VAK ZLÍN PROTIPRÁVNĚ TAJILO A ODMÍTALO VYDAT INFORMACE

Naše voda nepatří do rukou cizích korporací. Požadujeme prodej vody lidem spravovat jako službu a ne kšeft. Souhlasíte? Pak se přidejte...

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Tomáš Čabla" company="Zastupitel města Napajedla a občan, který necouvá před zlem" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/04/Čabla-Tomáš120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Boj o vodu, jak jej nazvali Reportéři ČT, stále pokračuje i po pravomocném rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, který jednoznačně potvrdil, že šlo o obcházení zákona a lidově řečeno o podvod na nás občany. Řadu let jsme byli okrádáni a aktéři tohoto nehorázného tunelu se ani po rozsudku soudu neštítí v boji o „koryto vody“ pokračovat. Moravská vodárenská a.s dobrovolně nechce za žádnou cenu podnik vydat a drží si ho zuby nehty.

[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🍀

Názory lidí, kteří s Nadačním fondem PRAVDA O VODĚ brání vodu a lidi

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="24" font_size="20" style="4" animation_type="slide" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#022A51" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Milan Klimunda - město Paskov" company="https://www.darujme.cz/projekt/1202560" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2020/06/těží-zisky-nic-nezískaváme.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Jako místostarosta menšího města mám dobré informace o tom, jak komerční firmy s vodou, ať již čistou či splaškovou, nakládají, ale zejména jak z ní těží zisk a na oplátku téměř nic nenabízí zpět. Souhlasím s tím, že voda je strategická surovina a jako taková má být státem chráněná. To ostatně platí také o distribuci a výrobě elektřiny.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vlastimil Tvrzský" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Zdravím Vás a přeji, do dalšího boje se zlatokopy na všech úrovních vedení, stále dobré zdraví, hodně trpělivosti a odvahy.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Jaroslav Cirkl 100 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Od ledna 2020 budeme poukazovat Kč 100,- měsíčně na účet Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ. Není to mnoho, ale alespoň kapička. Jsme důchodci (79,72). Dík za nás za všechny, kteří jsme okrádáni zahraničními firmami a jejich domácími přisluhovači (jsem z Turnova a tak vím, o čem mluvím).[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Josef Jančář 300 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Zdravím Vás a přeji, do dalšího boje se zlatokopy na všech úrovních vedení, stále dobré zdraví, hodně trpělivosti a odvahy.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Josef Beneš 300 Kč " company="www.pravdaovode.cz/o-co-jde-soudy-pardubice/" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji,že bojujete za naši vodu a držím palce.Josef Beneš,[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Dita Žáková 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji za Vaši snahu. Dává mi naději.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Falc 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Držím Vám palce.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ludvík Fritscher 100 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Naprosto souhlasím. Je třeba se začít efektivně bránit a ne se nechat ohlupovat politickými hrátkami, nezodpovědných politických bohapustých žvanilů. Děkuji[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Vladimír Ing. RUDOLF 300 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Voda je život můj i Váš, přátelé a spoluobčané.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Petr Špinar 2000 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Držím pěsti a přeji Vám hodně energie i do nového roku.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Šárka Morávková" company="https://www.darujme.cz/projekt/1202560" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Práci a aktivity Radka, sleduju už několik let. Jeho boj v tomto případě ne s větrnými, ale vodními mlýny, je úžasný a ukazuje, že i jednotlivec má hlas a může křičet. Přečtěte si, o co jde a zamyslete se nad tím (ještě navíc před volbami). Jde o důležitou věc, o vodu v rukou zahraničních koncernů. Tímto chci Radka podpořit a sdílet dál. www.pravdaovode.cz[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Michal Rosička 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1202560#informace" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Kdybych mohl, daruji vám i mnohem více. Faktem ale je, že by toto vše měli platit ti, kteří ať už svou naivitou a nebo dokonce cíleně v zájmu vlastního profitu, tento pro naše vodárenství tak nevýhodný stav způsobili. Je čas pro nápravu a uvedení současného stavu do normálu. Voda je naše nerostné bohatství a patří nám všem bez rozdílu. NIKDO nemá právo se skrze ni obohacovat na úkor ostatních a už vůbec ne kdosi ze zahraničí. Ti kdo toto umožnili (pokud jsme skutečně právní stát), musí stanout před soudem a plně nést odpovídající následky.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]