"PŘEDŽALOBNÍ VÝZVA" VEOLIE ZASTUPITELI MĚSTA NAPAJEDLA ZE DNE 5.3.2018

Veolia touží ...

NAPAJEDLA BEZ CENZURY

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Předžalobní výzva Veolie zaslaná zastupiteli města Napajedla v březnu 2018

  Tuto předžalobní výzvu za MORAVSKOU VODÁRENSKOU (Veolii) podepsali - Martin Bernard a Petr Tejchman.

  Martin Bernard, původně člen představenstva a ředitel okresní vodárny Vak Zlín
  Poté, co byla z Vaku Zlín protiprávním postupem prodána, pronajata a vyvedena na Veolii zisky tvořící aktiva a právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přešel do představenstva Veolie a Moravské vodárenské.

  Soudce KS v Brně o jednání p. Bernarda řekl toto:
  Není obvyklé, aby generální ředitel a místopředseda představenstva Vak Zlín, Ing. Martin Bernard, jako osoba pečující o majetek společnosti s péčí řádného hospodáře, mající s ohledem na výsledek voleb obecnou autoritu, přesvědčoval členy zastupitelstva akcionáře o potřebnosti prodeje části jím řízeného podniku za situace, kdy takové řešení členové zastupitelstva akcionáře dříve odmítli.

  Petr Tejchman se 9.2. 2004 stal člen představenstva soukromé společnosti, na kterou byl vyvedeno z Vak Zlín monopolní postavení správce vody a právo inkasovat zisk z vodného a stočného na místo Vak Zlín.

  Soudce KS v Brně o jednání p. Tejchmana řekl toto:
  Není obvyklé, aby ekonomický ředitel Vak Zlín - prodávajícího (Ing. Petr Tejchman) byl současně členem představenstva kupujícího ZVL. ZLV vystupovala ve vztazích vůči VAK namísto JIV, neboť ta byla nepřijatelná pro skupinu kolem města Otrokovice a zřejmě i nestravitelná pro případné další akcionáře společnosti. VEOLIA kontrolovala ZLV prostřednictvím osoby v dozorčí radě (jmenovitě RNDr. Tomáše Paclíka).

 • icon
  Bernard a Soldán na Krajském úřadě v roce 2003 informují, že Vak Zlín vlastní Veolia

  p. Bernard a další členové představenstva Vak Zlín (Marčík, Soldán, Šebík, Svoboda, Šverma) léta tajili a kryli před akcionáři zásadní protiprávní stav a to, že Vak Zlín je ve vlastnictví svého přímého konkurenta firmy Veolia, což věděli, stejně jako to, že toto mohlo nastat pouze protiprávním jednáním.

  Členové představenstva protiprávnímu stavu nejenže nebránili, oni vědomě podávali akcionářům i soudům lživé informace, když o tom neinformovali pravdivě v Ovládacích zprávách Vak Zlín.

 • icon
  Napajedla bez cenzury - Tomáš Čabla

  V tomto čísle Vám opět přinášíme aktuální informace o kauze vytunelovaného Vaku Zlín. Boj o vodu, jak jej nazvali Reportéři ČT, stále pokračuje i po pravomocném rozsudku vrchního soudu v Olomouci, který jednoznačně potvrdil, že šlo o obcházení zákona a lidově řečeno o podvod na nás občany. Řadu let jsme byli okrádáni a aktéři tohoto nehorázného tunelu se ani po rozsudku soudu neštítí v boji o „koryto vody“ pokračovat.

Jde o snahu zabránit informování lidí nebo o ochranu jména?

SOUD POTVRDILVEDENÍ VAK ZLÍN PROTIPRÁVNĚ TAJILO A ODMÍTALO VYDAT INFORMACE

Je-li správa vody v rukou měst, pak žádné žaloby koncernů zastupitel či stát nemusíme v ČR řešit

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

 • Tomáš Čabla Tomáš Čabla Zastupitel města Napajedla a občan, který necouvá před zlem

  Boj o vodu, jak jej nazvali Reportéři ČT, stále pokračuje i po pravomocném rozsudku Vrchního soudu v Olomouci, který jednoznačně potvrdil, že šlo o obcházení zákona a lidově řečeno o podvod na nás občany. Řadu let jsme byli okrádáni a aktéři tohoto nehorázného tunelu se ani po rozsudku soudu neštítí v boji o „koryto vody“ pokračovat. Moravská vodárenská a.s dobrovolně nechce za žádnou cenu podnik vydat a drží si ho zuby nehty.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme