SPOLUPRÁCE S POLITIKY PŘI OBRANĚ VODY, LIDÍ A VODÁREN UMOŽNILA ŘEŠIT SUCHO A CENU VODY

Kde nás poslechli, tam jsme pomohli rodinám ušetřit tisíce z rodinných rozpočtů. V součtu jde o miliardy, které rodiny použily pro svou potřebu.

Každé 3 členné rodině v Kroměříž, Náchodě, Pardubicích a v Přerově, jsme pomohli ušetřit

15.686 Kčv Kroměříži
9.701 Kčv Náchodě
10.064 Kčv Pardubicích
15.708 Kčv Přerově

Celkový objem financí, které jsme jen v těchto 4 uvedených regionech pomohli lidem ušetřit ubráněním správy vody jako služby, tzn. z vody se nestal kšeft koncernu s cílem dostat co nejvíce peněz od lidí do ciziny a lidé neplatí v drahé ceně vody navíc zisky koncernu, dosáhl výše

jedné miliardy osmsetsedmdesát děvět korun

1.879.000.000,- Kč

Kde nás poslechli, tam městské vodárny investují do vody, trubek a řešení sucha stamilióny, v součtu jde o miliardy

Pardubice jsou ukázkový příklad, kde náš vyhraný soud na obranu vodárny, přinesl vodárně stamilióny z EU a díky tomu tyto peníze nemusely investovat ze svých rozpočtů města (jsou to peníze lidí - z daní).

Totéž i větších objemech platí např. pro Kroměříž, Přerov, Náchod, Břeclav...

V Pardubicích 312 mil. korunkteré nemusí lplatit lidé ani města, protože jsme pomohli ubránit vodu v rukou měst

Celkový objem financí, které jsme pomohli ubráněním vodáren v rukou měst, tzn. v pozici oprávněný žadatelů o dotace z EU, které neplatí lidí v ceně vody a tím ušetří i městské rozpočty a z rozpočty rodin.

V součtu jde o zdroje investované do vody přesáhující dvě miliardy korun.

2.000.000.000,- Kč

Toto o mně říkají politici a osobnosti, které mají na vodu stejný názor jako já

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Ing. Hana Orgoníková" company="Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/09/hana-orgonikova120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="MUDr. Michal Chromec" company="předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/07/Chromec-foto.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mgr. Eva Štauderová" company="Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/08/eva-stauderova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Mgr. Eva Mucková" company="Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s." image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/04/Muckova-120x140.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Svatopluk Kvaizar" company="Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/06/svatopluk_kvaizar_m.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Pane Novotný!

Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="MVDr. Stanislav Mišák" company="bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2015/07/stanislav_misak2.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Marián Jurečka " company="býv. ministr zemědělství" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/08/jurečka-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na VODA a KOHO VOLIT?

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="novinářka a reportérka, která rozkryla i kauzy LTO a OKD" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/09/jana-lorencova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Já Vám, Radku, děkuji za přátelství, nejen to na FB. Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Útoky na mne a mou rodinu beru jako vynikající hodnocení mé práce při obraně vody

 • 2003 Zapálení mého auta a garáže poté, co jsem zaslal vládě a ministrům - Analýzu dění ve vodárenství
 • 2003 Fyzický útok na mne poté, co jsem předal ministerské komisi - rozbor praktik koncernů
 • 2003 Vyhrožování mé rodině násilím, pokud se nestáhnu z ministerské komise
 • 2005 Křivé obvinění od "právníků" Veolie - zrušeno za 19 dnů jako nezákonné a s tím spojená špinící kampaň o mně v televizi a v médiích, aby mne na valných hromadách v Kladně a Hradci starostové neposlouchali nebo se báli ptát.
 • 2005 Pokus o další křivé obvinění od darebáků z Vak H. Králové - policie smatla ze stolu.
 • 2014 Haterský článek o mně v Krajských listech
 • 2015 Pokus mne zastrašit přes vyhrožování trestním oznámením od Březíka a jeho party ve vedení Vak Zlíně.
 • 2016 Vyhrožování mi smrtí - policie nikoho nechytla
 • 2016 Mediální špína od léta koncerny financovaného Havla, který odmítl doložit rozsudky dokládající pravdivost toho, co o mne tvrdí.
 • 2017 Pokus mne zkorumpovat nabídkou na odkoupení webu pravdaovode.cz – za 49 mil. Kč - neúspěšný.
 • 2015 Pokus mne zastrašit přes vyhrožování trestním oznámením od Březíka a jeho party ve vedení Vak Zlíně.
 • 2015 Hanopis p. Bernada, spolupodílníka na protiprávním komplotu kolem Vak Zlín, zaslany o mne řediteli ČT a Radě České televize
 • 2016 Útoky na mne a pravdu o vodě od anonymních koncernofilů - Abbe Yvon, Wikiterorista, Informátor, Pwk978 apod. na wikipedii
 • 2017 Útok na mé jméno přes anonymní web www.pravdaonovotnem.com se sídlem v Dominikánské republice
 • 2017 2 žalobní útoky bílých límečků Veolie ve stylu SLAPP - očekával jsem ho od roku 2007. V roce 2019 Veolie obě žaloby stáhuje.
 • ...
Můj příběh

Poté, co jsem koncem roku 2002 zaslal ministerstvům analýzu o protiprávním skupování městských vodáren nájezdníky, mi 4.1.2003 zapálili auto a garáž

Poté, co jsem předložil ministerstvům rozbor, jak různé koncerny přebírají monopol vody, mne fyzicky napadli a zmlátili dva muži.

Po odvysílání pořadu na DVTV a ČT a ČT 2 NEDEJ SE PLUS

na mě spustila Veolia žalobní útoky s cílem zabránit informování veřejnosti

Rozhovor pro DVTV s M.Veselovským

V roce 2019, po dvou letech mého sání časového, energetického a finančného Veolie "žalobu" před jednáním soudu stáhla, aby se neprokázalo, že jde o účelové útoky ...

V roce 2019, po dvou letech mého sání časového, energetického a finančného Veolie "žalobu" před jednáním soudu stáhla, aby se neprokázalo, že jde o účelové útoky ...

NFPOV praktiky Veolie zmapoval a pomáhá lidem se bránit proti žalobním útokům vedených stylem SLAPP

Nadační fond PRAVDA O VODĚ začal mapovat žalobní praktiky Veolie v zahraničí i v České republice poté, co koncern zaslal předžalobní výzvu na spoluzakladatele nadačního fondu, ekonoma Radka Novotného, který od roku 2002 právní cestou a zveřejňováním informací ve veřejném zájmu léta brání vodu, sebe, svou rodinu, lidi, městské vodárny a stát.

NFPOV pomáhá lidem se bránit proti sebe, vodu a městské vodárny, proti protiprávním nájezdům vedených s cílem ovládnout zisky z vody

ÚSTAVNÍ NÁLEZY
VRCHNÍ SOUD

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání. Přidejte se...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="20" font_size="22" style="4" animation_type="slide" animation_loop="n" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#022A51" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Stanislav Mišák - bývalý hejtam Zlínského kraje " company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vlastimil Tvrzský 2000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jiří Kalvach 300 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Robert Krmenčík 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jiří Baroš 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ludmila Lacinová 200 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Falc 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ludvík Fritscher 100 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ][/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]