MŮJ ŠÍLENÝ PŘÍBĚH A PRAVDA O VODĚ

Jmenuji se Radek Novotný a můj příběh je vlastně i váš, protože voda se týká všech a já jen dříve pochopil, jak se cizí korporace dostávají k vodě v České republice. Proto jsem začal již v roce 2002 poslal politikům Rozbor a důkazy o tom, co se páchá a protože nic nedělali, podal jsem první žaloby na obranu městských vodáren. Ani v nejhorších snech jsem si nedokázal představit, co všechno mě potká.

Zažil jsem neskutečné věci. Zapálili mi auto i s garáží. Napadli mě. Vyhrožovali napadením mé rodiny. Zaútočili na mě křivým obviněním a kampaní v médiích. A to zdaleka není vše. V roce 2016 mi vyhrožovali smrtí. Prokázal jsem protiprávní jednání soudců. Zkusili mě zkorumpovat 49 mil. Kč. Odmítl jsem. Přišly žalobní útoky koncernu. Podrazil mě senátory, který se tvářil, že chce vodu bránit a další - přes doložené rozsudky - hlasovali PROTI vyšetření protiprávních instalací cizinců k naší vodě i PROTI garanci práva občanů  na vodu v Ústavě ČR.

Politici? Páchají zradu, další to kryjí nebo jsou zbabělí problémy řešit. Média mlčí. Policie nekoná. Soudy trvají desetiletí. Divoký východ? Ne. Tohle je realita České republiky.

Jak jsem odhalil kolaboraci českých politiků, praktiky cizinců, poskoky ochotné rozkrást cokoliv a proto začal bránit sebe, svou rodinu a vodu?

Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou. V roce 1995 jsem začal obchodovat s cennými papíry. Věnoval jsem se k poradenství, akvizicím a fúzím firem. V roce 2001 moje firma vyhrála výběrové řízení městské vodárny Vodovody a kanalizace Prostějov. Naším úkolem byl organizačně-právní servis ve veřejné soutěži na vstup strategického investora do vodárny Prostějov. Cílem bylo zajistit transparentní soutěž, což jsme splnili a současně jsme zjistili, že koncerny nejsou žádní investoři, natož strategičtí.

 

Pochopil jsem, že cílem údajných „strategických investorů“ – tedy nadnárodních korporací – je jediné: za pomoci politiků ovládnout prodej naší nejvzácnější strategické suroviny - VODY - a zisky z ní vyvádět do zahraničí. Použijí k tomu jakékoliv i protiprávní prostředky.

 

Cizinci se dle mého názoru nedostanou k ziskům z vody bez kolaborace politiků.

Koncerny přišly ovládnout zisky z vody a investice nechaly na městských vodárnách = lidech/státu. Kolonialismu zabalený do sladkých slov o strategických investorech? Realita? Stát přišel o strategické odvětví. Občané díky politikům zaplatí vše kolem vody a navíc zisky cizincům.

Voda je život a můj život ani život mých dětí do rukou cizích koncernů ani překupníků nepatří, proto jsem začal sebe a svou rodinu bránit.

2002: Začínám bránit vodu –⁠ zapálili mi auto i s garáží

26.11.2002

Když jsem zjistil, co se ve vodárenství páchá, zaslal jsem vrcholovým politikům svoji Analýzu dění ve vodárenství ČR. Upozornil jsem, že městské vodárny čelí nájezdům zahraničních korporací, které se snaží vodárny protiprávně ovládnout a poté z nich vysát zisky tvořící části.

Odezva? Místo nápravy mi najatí gangsteři zapálili u domu auto a garáž.

Zlu nelze ustupovat, navíc tady není ani kde, my jsme zde doma. Proto jsem začal kauzy dokumentovat a zveřejňovat. Spolu s rozumnými lidmi jsem začal vodu a vodárny bránit.

Přidal jsem k tomu i soudy, které financuji ze svého už 20 let. První žalobu jsem podal v roce 2002. Přes soudy zastavuji tunely vodáren, ukončuji drancování peněženek občanů, vracím prodej vody do podoby služby a odhaluji zkorumpované politiky i korupčníky.

4.1.2003

PolicieNIKOHO NECHYTLA

Od této chvíle pro mě VODA přestala být otázkou poradenství a stala se věcí osobní. Pochopil jsem, že ti, co nás mají bránit, nás nebrání a dělají z České republiky kolonii.

2003: Předávám vedení státu další důkazy. Přichází fyzický útok na mě a vyhrožování napadením mé rodiny.

V roce 2003 jsem předal meziresortní komisi Rozbor, jak koncerny protiprávně skupují české vodárny. A přišel další gangsterský útok. Před naším domem mě zmlátili dva útočníci, po jejich útoku jsem skončil v nemocnici dokopaný s otřesem mozku a zlomenou rukou. 

Následovalo vyhrožování – pokud nepřestanu pracovat v komisi, bude se další napadení týkat mé rodiny.

Rodinu jsem chránil, z komise jsem odstoupil, ale předtím jsem předal zástupcům ministerstev a Fondu národního majetku v Komisi důkazy, co se páchá. Vodu jsem začal bránit přes soudy, informování politiků, veřejnosti a médií a obranou městských vodáren.

Policie?Nikoho nechytla
Začalo období dobývání renty aneb koncernový kolonialismus ... Zobrazit. +

To poslední, co koncerny chtějí, je investovat do trubek vlastní peníze. Chtějí zisk generující aktiva, provozní techniku, smlouvy o dodávce a čištění vody a tím právo inkasovat zisk.

To je cca 5% z celé hodnoty městské vodárny, zbývajících 95% tvoří trubky, do kterých se musí investovat. Těch 5% generuje 99% zisku. Zde se inkasují tržeby a zisky z vodného a stočného.

Koncern tak s minimem nákladů ovládně miliardové tržby i strategické odvětví. Má právo inkasovat zisky, nemusí investovat a zlikviduje své přímé konkurenty na trhu - městské vodárny.

Infrastruktura zůstala v majetku městské vodárny, která je jako vlastník dál povinna do ní investovat.

Vedení státu a ministerstva jsem na to upozornil a zástupce ministerstva zemědělství veřejně přiznal, že mám pravdu:

Člověk na Ministerstvu zemědělství (později náměstek ministra) mi řekl, nebude nic dělat, dokud nedostane politické zadání. Pak hlasoval pro vytunelování městských vodáren.

Více ZDE

Od té doby Ministerstvo zemědělství považuji za Ministerstvo zrady.

2005: Další gangsterský útok, tentokrát bílých límečků. Čelím křivému obvinění a mediálnímu útoku.

V roce 2005 spustili útok kravaťáci pracující pro koncern Veolia, přes ochotného policistu a s tím byla spojena očerňující mediální kampaň. Šlo jim o to mě připravit o čas, energii a finance a současně zastrašit další obránce vodáren.

Vykonstruovali křivé obvinění, že jsem po Veolii v roce 2003 (!) chtěl peníze za to, že ovlivním výsledek šetření komise (viz výše). Jen hlupák nebo někdo "ochotný" uvěří, že by Veolia čekala dva roky, než by šla na policii něco podobného oznámit.

Dozorující státní zástupce za pouhých 19 dnů mé absurdní a protiprávní stíhání zrušil a odhalil podivnou horlivost policie. Česká televize to odmítla odvysílat!

Státní zástupce KŘIVÉ obvinění zrušil, i když Hadi v oblecích vyrobili video. Na videu samozřejmě nejsem. Hrají v něm cizí osoby a právník, který si bral do úst mé jméno. Bylo snadné prokázat, že pro mne v minulosti něco řešil, ale v danou dobu již pracoval pro PENTU - známou z korupční kauzy GORILA.

Mé vyjádření k práci policie a ke křivému obvinění - tomu může věřit je hlupák nebo někdo, kdo je za to placen. Zobrazit. +

Naprosto odmítám, lži "právníků" Veolie i závěry "policejního komisaře", že bych kdy komukoliv nabízel ovlivnění výstupu Komise, aby vyhovoval koncernům či překupníkům na vodárenském trhu ČR. Komisi jsem doložil, co a jak koncerny páchají a jaké to má negativní dopady pro lidi a stát.

Ovlivnit výstup Komise jsem nemohl, vnitřní pravidla Komise toto přímo vylučovala, což byla má podmínka, kterou jsem si stanovil než jsem v komisi začal pracoval... Trval jsem na tom, že v Komisi nebudu mít žádné rozhodovací pravomoce. Co se udělá musí schválit ministerstva.

Počítal jsem s tím, že Hadi v oblecích nebo na radnicích udělají cokoliv, aby se závěry Komise odhalující, co se ve vodárenství páchá, nebyly zveřejněny. Evidentně jsem se nepletl.

"Advokáti" Veolie prováděli nájezd na okresní vodárny měst, (což jsem prokázal  soudům). Vykonstruovali v roce 2005 křivé obvinění. Našli "ochotného policistu", který RN sdělil obvinění a s tím spojili mediální kampaň. V den, kdy police předala RN obálku kolem 17:00, jsem byl v hlavních zprávách televize v 19:00 označen za korupčníka.

Pak Hadi na radnici v klidu realizovali komplot ve Vak H. Králové, což nikdo neřešil. Stačilo dát na sedadla novinové články, že jsem obviněný a nikdo to co říkám nebral vážně anebo se starostové báli. Stejně jako lži kolem tunelu Vak Kladno.

Veoliameni v roce 2005 policii tvrdili, že jsem po nich v roce 2003! chtěl peníze za to, že ovlivním výsledek Komise.

V Komisi jsem neměl žádné pravomoce. Byla to má podmínka, abych souhlasil, že v Komisi začnu pracovat i a součást Pravidel komise.

S Veolií jsem se nikdy nesešel, nikdy jsem nic podobného nikomu nenabízel. V roce 2003 jsem se sešel jednou s Pentou, (co je zač, ukázala kauze Gorila 2010). Na schůzku s ní mne pozval právník, se kterým jsem spolupracoval při obraně vodáren s tím, že může být konkurent koncernů.

Schůzku jsem Komisi oznámil, další jsem odmítl s tím, ať své představy presentuje Komisi. Právník mi poté oznámil, že se mnou nebude dál pracovat, protože pracuje pro PENTU a ta si to nepřeje!

Následoval fyzický útok na mě a vyhrožování, abych z Komise odstoupil, jinak přijde útok na mou rodinu.

Mediální útok:  Policie mi vykonstruované obvinění předala ve Frýdku-Místku v 17:00. Už v 19:00 jsem byl v hlavních zprávách České televize označen za korupčníka. Televize je rychlá, když to někdo umí zařídit. A o mých důkazech a rozsudcích i o nekalých praktikách Veolie přitom 20 let prakticky mlčí.

JAK VYPADÁ MEDIÁLNÍ ÚTOK?

2005: Proč mě potřebovali naháněči Veolie znedůvěryhodnit?

Potřebovali, aby mě zastupitelé vnímali jako korupčníka, protože se blížily dvě valné hromady městských vodáren.

1) Vak Kladno, kde se provalilo, že díky smlouvám s Veolií! skončila městská vodárna ve ztrátě 110 mil. Kč, místo slibovaného zisku 176 mil. Kč.

CHYBĚJÍCÍCH  286 mil. Kč BY TUNELÁŘI VKM  TĚŽKO VYSVĚTLOVALI.

Článek o mém obvinění, tuneláři rozdali starostům na židle před začátkem valné hromady. Označen za korupčníka, jsem mohl na valné hromadě vodárny říkat cokoliv.

2) Poté Vak H. Králové, kde zaváděli obdobný tunel jako v Kladně, Zlíně. Koho instalovali k ziskům z vody? Veolii.

Absurdnost křivého obvinění vystihl JUDr. Stanislav Devátý 1.12.2005

"Je třeba také upozornit na zarážející skutečnost, to je, proč zástupci společností Veolia Water, a.s. i společnosti Penta Finance, a.s. neoznámili Komisi při presentaci svých představ o rozvoji vodárenského průmyslu (tedy v době období června roku 2003), že jim je nabízena za úplatu možnost ovlivnění práce Komise a jejich výstupů obviněnými a učinili tak téměř po dvou letech, prostřednictví advokátní kanceláře, o které je všeobecně známo, že poskytuje služby řadě obchodních společností pohybujících se na vodárenském trhu v ČR v rámci jeho privatizace. Ostatně i tito zástupci uvedené advokátní kanceláře Dáňa, Pergla a Partneři se osobně několikrát účastnili jednání komise.“

2002 až 2010: Úspěšně bráním řadu městských vodáren a tam, kde tunely proběhly sice zatím prohrávám, ale karta se začíná obracet

V letech 2002–2010 jsem před nájezdy koncernů pomohl ubránit Vodovody a kanalizace Náchod, Pardubice, Kroměříž, Přerov, Mladá Boleslav a Břeclav...

Městským vodárnám jsem tím také pomohl zachovat možnost čerpání stamiliónových dotací z EU na rozvoj infrastruktury.

A postupně jsem začal vyhrávat soudy i v regionech, kde byly tunely realizovány – Zlín, Kladno… Např. v r. 2007 mi dal soud za pravdu, že vedení tunelovaného Vaku Zlín, protiprávně tají před starosty informace - ZDE

Každoročně jsem občanům ušetřil tisíce a městům stovky miliónů korun, které by jinak skončily na účtech vodárenských koncernů v zahraničí. Více ZDE

Rozumní starostové začali mé informace chápat a začali se mnou vodu bránit... Zobrazit. +

Do vodáren nepřichází strategičtí investoři, i když je tak Hadi na radnicích presentují.  Výsledek? Žádný vstup investora do městské vodárny se nekoná. Města, jejich vodárny financují koncernům investice a lidé jim platí zisk, který končí v zahraničí.

Infrastrukturu si koncern "jen pronajme" a vodárně platí nájem, který okamžitě započte lidem do ceny vody! Tzn. nájem platí ve skutečnosti lidé. Městské vodárna tento profit od lidí předtím inkasovala přímo, jen se to nejmenovalo nájem, ale odpisy a zdroje na obnovu.

V ČR působí organizovaná skupina nájezdníků, pod jednotným místem vedení,  schovaná za "dobré" jméno – České spořitelny, která na účet koncernu spustila greenmailingový nájezd na městské vodárny s názvem Projekt Morava a Čechy s cílem městské vodárny  protiprávně ovládnout a poté z nich vykuchat to, co vydělává.

Část politiků jsou Trojské koně, které zevnitř otevírají koncernům dveře k miliardovým ziskům z vody.

Nebráníme se, proto tečou naše peníze do ciziny a za vodu platíme několikrát a přesto ve vodárenství stále scházet peníze na řešení obnovy trubek, povodní i sucha.

Proto se báníme a požadujeme, aby naše peníze nekončily v cizině a byly reinvestovány.

2010 bod obratu: Přelomové vítězství u soudu!

Soudy financuji 20 let sám z vlastních zdrojů a pokračuji dál!

Téměř 10 roků jsem u soudů bez ohledu na důkazy jen prohrával. Ale stál jsem si dál na svém a dne 11. 2. 2010 jsem u Krajského soudu v Brně dosáhl přelomového vítězství. Soudce mi dal za pravdu, když jednoznačně uvedl, že vstup zahraničního koncernu do podniku Vodovody a kanalizace Zlín neproběhl v souladu se zákonem.

Proč je tento rozsudek tak přelomový? Vznikl důležitý precedens: Zahraniční koncerny jsou u naší vody často protiprávně a ve vodárenství dochází k protiprávním komplotům, do kterých jsou zapleteni i politici.

Následovala další vítězství u soudů nejvyšších instancí:

2012 první pravomocná vítězství u Vrchního soudu

2014 první vítězství u Ústavního soudu ČR

2014 další vítězství u Krajského soudu v Brně

2015 druhý úspěch u Ústavního soudu ČR

2016 pravomocně jsem uspěl u Vrchního soudu Olomouc

2016–⁠2017 jsem 2× uspěl u Ústavního soudu ČR

2019 4× úspěch u Nejvyššího soudu

2021 pravomocně jsem uspěl u Vrchního soudu Praze

MÉ ROZSUDKY VE VODÁRENSKCÝH KAUZÁCHzdarma všem k dispozici

2011–2019: Jsem opakovaně sledován, přichází různé zastrašování, je na mě vyvíjen psychický a finanční nátlak 

Jeden příklad za všechny: V září 2014 jsem zjistil, že jsem sledován. Náznaky se objevily již předtím. Ale v den, kdy jsem jel přednášet zastupitelům na Krajský úřad ve Zlíně, jsem si všimnul auta, které mě sledovalo z Frýdku-Místku až do Zlína. Po dobu mojí 3hodinové přednášky čekalo auto u budovy Krajského úřadu Zlín.

 

Zkusil jsem vůz zablokovat a vyfotit osoby v autě. Muži v autě vjeli na pole a ujeli. Vše jsem  policii nahlásil a policie jako při žhářství, napadení či vyhrožování - nikoho nechytla.

2016: Vyhrávám řadu žalob, ČT se mnou točí několik pořadů a přichází  vyhrožování smrtí 

22.11 2016 jsem pravomocně vyhrál u soudu v precedentní kauze tunelování Vodovodů a kanalizací Zlín několik žaloba. Př. ZDE ČT 1, ČT2 a DVTV  se mnou natočili pořady a rozhovory o tom, co se páchá kolem vody.

12.12. 2016 mi anonym přes internet vyhrožuje smrtí. Policie při dnešních technologií autora výhružek nevypátrala!, přestože jsem doložil veškeré dostupné informace.

Vyhrožování smrtí dokonce policie nakonec jako přestupek?

Policie případ postoupila k přestupkovému řízení! v kompetenci města Zlín. V jeho vedení sedí hlavní organizátoři protiprávního komplotu kolem Vodovodů a kanalizací Zlín. Jak asi mohlo vyšetřování dopadnout?

Přestupkový odbor věc uzavřel:

„Nepodařilo se zjistit, kdo je autor výhružky, a tak se řízení nezahajuje. Proti tomuto rozhodnutí není odvolání."

2014-2017: Mi ve vodárenských kauzách dává za pravdu Ústavní soud ČR

Ústavní soud opakovaně potvrzuje mé názory. Ve vodárenství dochází k protiprávním komplotům, do kterých jsou zapojeni i politici a co více i někteří soudci Nejvyššího soudu.

NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU

2017: Přichází pokus mě uplatit. Když nevyšel, přišly náhubkové žalobní útoky koncernu Veolia a jeho klonů.

Ozve se Slovák, že se mu moc líbí, co dělám a že by mi chtěl pomoct. Že mám přijet do Prahy a jeho nabídku si vyslechnout. Odmítám kamkoliv jezdit. Navrhuji, ať nabídku pomoci pošle na e-mail, případně, bude-li mít cestu na sev. Moravy, tak se můžeme sejít ve Frýdku-Místku.

Pán nakonec přijíždí do FM a schůzka nemá s pomoci prosadit nápravu nic společné. Jde o provokaci nebo pokus mne zkorumpovat. Je mi nabídnuto  49 mil. Kč, za web pravdaovode.cz s tím, že zůstanu jeho tváří, což je schováno do řečiček o tom, že to již dělám dlouho, profesionálně a že si zasloužím odměnu, protože mám výsledky, že na web přidáme Slovensko, upraví se grafika ...

Odmítám a pán je evidentně zaskočený. Vypadne z něho další perla, že by převzal zastupování v soudních sporech, které mě stojí tolik peněz ... Tím se zcela odkopal. Je mi jasné, že mám před sebou lotra, který má za úkol mě zkusit zkorumpovat.

Vyzval jsem ho, ať jeho právníci pošlou mým právníkům návrh, jak si to představují i se zárukou, že žaloby neskončí a docházím. Pro mne je to důkaz, že koncernofilové jsou v koncích.

Nic nepřišlo. Písemný důkaz o pokus o korupci nepošlou.

Zhruba 3 měsíce poté na mě spouští v únoru 2017 Veolia první žalobní útok. Údajně pro poškozování dobrého jména. Koncem roku Veolia spouští druhý žalobní útok pro údajné nekalo-soutěžní jednání.

Má odpověď byla okamžitá a veřejná

Soudci KS v Ostravě mne vyzvali, abych se „žalobě“ vyjádřil do 40 dnů! První vyjádření dělám veřejně hned. Všechny, kteří chápou důležitost vody pro nás, naše děti a stát ujišťuji, že toto beru velmi osobně. Považuji to za nejbrutálnější útok na mou osobu a mou rodinu, ale i na Českou republiku (a to mi již darebáci najatí gangstery v oblecích zapálili u domu auto, fyzicky mne napadli, vyhrožovali mé rodině, atd.. ). To, zda to je také útok na každého, kdo vodu nechce v rukou cizinců, si musí každý přebrat sám se sebou.

Tento útok Veolie považuji za zásadní střet o to, zda je Česká republika svobodný stát nebo KONCERNISTÁN.

Veolie 10.2.2017 spouští 1. "žalobní" útok, prý poškozování dobrého jména

1. ÚTOK A O CO JDE?Co je Veolia zač?

Veolie 8.11.2017 spouští 2. "žalobní" útok, údajné "nekalosoutěžní" jednání

2. ÚTOK A CO JDE?Důkazy o tom, co je cíl "žaloby" Veolie

2018: Zakládám Nadační fond PRAVDA O VODĚ 

Pochopil jsem, že cesta k nápravě je vydržet útoky, informovat lidi a dál vyhrávat soudy. Pochopil jsem také, že lidi, kteří sebe a vodu brání, je třeba chránit před útoky koncernů a psychopatů v oblecích, které léta zažívám.

Proto jsem založil nejdříve projekt PRAVDA O VODĚ a poté i Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

S nadačním fondem Pravda o vodě a bráním vodu přes osvětu, pomoc, petice a referenda a v tom nám moc pomáhají občané, kteří se přidávají, protože chápou, že voda se týká i jich a sami nápravu neprosadí. Podobně to dělají lidé i ve Francii či v Německu.

2019: Vyhrál jsem v kauzách tunelu městských vodáren Zlín a Kladno u Nejvyššího soudu. Potvrdil neplatnost smluv a dle mne i podvod při ovládnutí těchto vodáren Veolií.

Pochopil jsem, že cesta k nápravě je vydržet útoky, informovat lidi a dál vyhrávat soudy. Pochopil jsem také, že lidi, kteří sebe a vodu brání, je třeba chránit před útoky koncernů a psychopatů v oblecích, které léta zažívám.

Proto jsem založil nejdříve projekt PRAVDA O VODĚ a poté i Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

S nadačním fondem Pravda o vodě a bráním vodu přes osvětu, pomoc, petice a referenda a v tom nám moc pomáhají občané, kteří se přidávají, protože chápou, že voda se týká i jich a sami nápravu neprosadí. Podobně to dělají lidé i ve Francii či v Německu.

2019: Veolia před nařízeným jednání soudů stahuje své žalobní útoky na mne. Téměř 3 roky mě sála energeticky, časově i finančně.

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu a zdroj zisků korporací. Přidejte se.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

V roce 2020 informuji v Poslanecké sněmovně o tom, co se ve vodárenství páchá

V roce 2021 spolu s 30.000 občany informuji senátory i poslance o tom, co se ve vodárenství páchá. Doručujeme jim doporučeně s dodejkou důkazy a rozsudky a vystupuji v senátu.

Stejné důkazy přitom přesvědčily soudce, že máme pravdu - 4x soudce Ústavního soudu ČR.

DŮKAZY A ROZSUDKYSTÁHNOUT ZDARMA

V roce 2021 vyhrávám u Vrchního soudu v Praze žalobu proti protiprávní instalaci lidí z Veolie do vedení městské vodárny Kladno - Mělník

Soudcům jsme doložili a vysvětlili vše zásadní, co vedlo k tunelu VKM.

"Prodej vody a díky tomu peněžní toky a stamiliónové zisky z vody jsou díky protiprávnímu jednání vedení vodárny VKM a Hadů v oblecích v rukou fr. Veolie. Komplot stojí na lžích, manipulacích, zradě, obcházení zákonů ČR a neschopnosti justice prosadit 17 let dodržování zákonů ČR" - R. Novotný

ROZSUDEK V KAUZE VKM

DÁVÁ VÁM SMYSL, CO DĚLÁME? PAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬