ZAKLADATEL NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ
RADEK NOVOTNÝ
VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ

Proč se 17 let věnuji obraně vody, lidí a měst?

Jsem ekonom a v roce 1995 jsem založil firmu obchodující s cennými papíry, která poté radila firmám při akvizicích a vstupech strategických investorů. Léta proto dělám analýzy, rozbory a makroekonomické analýzy různých odvětví. Ekonomické poradenství mne léta živí a jsem díky tomu slušně zajištěn.

V roce 2001 jsem přišel na to, že do vodáren nepřichází žádní strategičtí investoři a v roce 2002 jsem odhalil, že v pro stát strategickém odvětví - vodárenství - začal pokoutný nájezd na městské vodárny, s cílem je ovládnout a poté zlikvidovat, jako provozní konkurenty koncernů na českém vodárenském trhu. V té době jsem "vodu" bral ještě jako možný prostor k podnikání. 

Zjistil jsem, že část politiků s organizovanou skupinou nájezdníků skrytě kolaboruje. Manipulují se zastupiteli i s institucemi a protiprávně nastavují systém, na kterém mají desetiletí bohatnout koncerny. Pak přejdou do orgánů firmy koncernu nebo mají trafiku ve vytunelovaných městských vodárnách, anebo jim "někdo" zaplatí kampaň a skončí ve sněmovně nebo v Evropském parlamentu.

Pochopil jsem, že pokud se nebudeme bránit, pak z našich kapes potečou každý rok miliardy do ciziny a ve vodárenství přitom budou dál scházet peníze na investice. Vše nakonec vždy zaplatíme my občané a to několikrát, jednou v ceně vody a podruhé z daní, kdy místo městských vodáren budou muset investovat města.

 

Pochopil jsem, že cena vody dožene cenu v západní Evropě, lidé budou jen platit a platit, ale platy na úrovní západní Evropy mít nebudou

 

Koncem roku 2002 jsem upozornil členy Vlády ČR, ministerstva a politické strany i zastupitel velkých měst v ČR, co se kolem vodáren spustilo, kdo to páchá a jaké budou negativní dopady, pokud to nezastaví.

Upozornil jsem, že stát přichází o vliv na strategické odvětví a na desetiletí o miliardy, které platí lidé v ceně vody. Upozornil jsem, že pokud politici nezačnou lidi a vodu bránit, pak města přijdou i o stamiliardové dotace z EU na obnovu infrastruktury.  Člověk na Ministerstvu zemědělství mi v roce 2002 řekl, že dokud nedostane politické zadání, tak nic dělat nebude. Evidentně ho nedostal. 🙁 Vše, před čím jsem již v roce 2002 varoval, nastalo.

Část politiků jde na ruku koncernům a část nedělá nic a tím léta pokračuje protiprávní stav a miliardy od lidí tečou do zahraničí

Začátkem roku 2003 mi gangsteři u domu zapálili auto a to byl zlom.  "VODA" tímto pro mne přestala být otázkou možného podnikání a od té doby beru VODU osobně. Mám tři syny a ZLOŘÁDU nehodlám ustupovat. To, co se děje beru jako pokus udělat z České republiky KONCERNISTÁ.

V druhé polovině roku 2003 mne u domu dokonce napadli a zmlátili dva útočníci. Následovalo vyhrožování napadením rodiny, pokud neodejdu z meziresortní Komise. To byl pro mne důkaz, že se darebáci PRAVDY O VODĚ BOJÍ.

Abych ochránil rodinu, tak jsem z Komise rezignoval, ale o to víc jsem začal komploty kolem vodáren dokumentovat a ve spolupráci s rozumnými lidmi a politiky, jsme začali sebe, vodu a lidi bránit. Obrátil jsem se na soudy, s cílem tunely zastavit nebo ukončit. Pomohl jsem lidem a městům v řadě regionů ušetřit v součtu miliardy.

 

17 let usiluji o to, aby naše peníze končily zpět ve vodárenství a ne v zahraničí a voda aby byla v rukou měst a ne cizinců

 

Od roku 2002 do roku 2018 skončilo v zahraničí cca 30 miliard. Pokud se nebudeme bránit, pak toto každý rok jen poroste. Proto přes soudy prosazuji spravedlnost a nápravu.

Pochopil jsem, že cesta k nápravě je informovat lidi, vydržet útoky a vyhrát soudy - proto vznikl projekt PRAVDA O VODĚ a poté Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Velmi mne těší, že tam kde mne poslechli, Přerov, Kroměříž, Pardubice, Náchod městské vodárny peníze vybrané od lidí reinvestují a lidé tam mají léta o 7-15 Kč levnější vodu než v okolních regionech, kde vodu lidem prodávají koncerny, které tam investují jen minimálně a ještě mají vodu výrazně dražší. Každá rodina tam platí za vodu tisíce korun více, zcela zbytečně.

Dnes již vodu nebráním jen já, ale i lidé podporující Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

PROČ JSME ZALOŽILI NADAČNÍ FOND

LEŽ se nikdy nestane PRAVDOU

Ti, kteří se hrnou do ČR s cílem dolovat zisky z vody mají problém, protože odhaluji obrovskou LEŽ. Proto, aby se lidé PRAVDU nedozvěděli financují darebáci gangsterské útoky, mediání kampaně, vyhrožování, křivá obvinění, haterské útoky a ... .

Předal jsem ministerstvům analýzu vodáren a gangsteři mi zapálili auto a garáž

V prosinci 2002 jsem ministrům zaslal Analýzu dění ve vodárenství

Doložil jsem v ní, greenmailingový nájezd na městské vodárny, nájezdníci protiprávně městské vodárny ovládají a chystají se je vykuchat. Hady v oblecích někdo z ministerstva o tom informoval.

Ti zaplatili gangstery, kteří mi měsíc po předání analýzy, na nový rok 2003 zapálili u domu auto a garáž.

Policie pachatele NECHYTLA

Předal jsem meziresortní Komisi rozbor postupů, jak koncerny obchází zákony ČR a skrytě ovládají české vodárny

V roce 2003 jsem meziresortní Komisi doložil, jak Trojské koně ohlupují a manipulují zastupitele, aby dostali vodu do rukou koncernů

Hadi v oblecích zaplatili dva borce, kteří mne zmlátili u domu. Skončil jsem v nemocnici s otřesem mozku, zlomenou rukou a ... Následně mi bylo vyhrožováno, že pokud se nestáhnu Komise, tak se napadení bude týkat mé rodiny.

Proto jsem na účast v Komisi rezignoval, ale oředtím jsem doložil, že Mze nehájí zájmy státu, ale koncernů.

Policie pachatele NECHYTLA

V roce 2005 přišel jiný rafinovaný útok - přes křivé obvinění. Dozorující státní zástupce ho zrušil za pouhých 19 dnů.

"Advokáti" Veolie v roce 2005 policii tvrdili, že jsem po nich v roce 2003! chtěl peníze, že ovlivním výsledek Komise. Absurditu tohoto tvrzení nebylo těžké dokázat.

V Komisi jsem neměl žádné pravomoce, s Veolií jsem se nikdy nesešel.

V roce 2003 jsem se jednou sešel s Pentou, což jsem Komisi oznámil. Na jedání s ní mne pozval právník, se kterým jsem spolupracoval při obraně vodáren. Říkal, že by mohla být konkurent koncernů.

Na Komisi jsem navrh, aby se presentovali všichni, kdo tvrdí, že chtějí investovat. Další schůzky s PENTOU jsem odmítl. Právník mi poté oznámil, že se mnou nebude dál pracovat, protože pracuje pro PENTU a ta si to nepřeje! Následoval fyzický útok na mne a vyhrožování, abych z komise odstoupil, jinak přijde útok na mou rodinu.

Proč v roce 2005 vykonstruovali křivé obvinění na R.Novotného?

Jen hloupý člověk věří, že by Veolia čekala 2 roky než by šla na policii s tím, že ji něco nabízím

Za asistence policie by mi ráda předala cokoliv, aby se mne zbavila

To nemohla, tak vykonstruovala kauzu, aby média mne přes média očernila. Hned poté se totiž konala valná hromada Vak Kladno, kde se provalilo, že díky smluvám s Veolií! skončila městská vodárna ve ztrátě 110 mil. Kč, místo slibovaného zisku 176 mil. Kč.

A podobný tunel zaváděli "politici" v roce 2005 v Hradci Králové. Koho instalovali manipulacemi k ziskům z vody? Veolii.

Medii ocejchován, jsem mohl zastupitelům říkat cokoliv.

Nikdo neposlouchal.

Absurdnost křivého obvinění vystihl JUDr. Stanislav Devátý 1.12.2005

"... naprosto odmítám závěry policejního komisaře, že by kdy komukoliv nabízel ovlivnění práce a výstupu Komise tak, aby to vyhovovalo klientům působícím na trhu ČR. Nemohl ani ovlivňovat její práci či výstupy, nehledě na to, že přísná vnitřní pravidla jakékoliv ovlivňování vylučovala. …

Je třeba také upozornit na zarážející skutečnost, to je, proč zástupci společností Veolia Water, a.s. i společnosti Penta Finance, a.s. neoznámili Komisi při presentaci svých představ o rozvoji vodárenského průmyslu (tedy v době období června roku 2003), že jim je nabízena za úplatu možnost ovlivnění práce Komise a jejich výstupů obviněnými a učinili tak téměř po dvou letech, prostřednictví advokátní kanceláře, o které je všeobecně známo, že poskytuje služby řadě obchodních společností pohybujících se na vodárenském trhu v ČR v rámci jeho privatizace. Ostatně i tito zástupci uvedené advokátní kanceláře Dáňa, Pergla a Partneři se osobně několikrát účastnili jednání komise.“

Dozorující státní zástupce mé křivé obvinění zrušil již za 19 dnů, ale to již v médiích proběhla očerňující kampaň

Je v České republice možné si objednat trestíní stíhání?

Státní zástupce mé křivé obvinění zrušil ihned i při druhém pokusu, kdy dobráci vyrobili video ve kterém ovšem vůbe nejsem. Hrají v něm Hadi v oblecích a "můj" bývalý právník, který si bral do úst mé jméno. Pro policii nebylo těžké zjistit, že ho léta platila - PENTA.

Státní zástupce o práci policie zjistil toto:

 1. Policejní orgán vycházel pouze z výpovědi oznamovatelů, kde o důvěryhodnosti lze mít pochybnosti, nabízí se úvaha, že jde o likvidační snahu poškodit konkurenční společnost.
 2. Nelze neodhlídnout od určité horlivost a nestandartnosti v postupu policejního orgánu.

Na základě mých důkazů soudce došel k těmto závěrům

Propojenost PENTY a Veolie jsem pochopil v roce 2010
Vše vysvětlil obsah knihy T. Nicholsna - Gorila

 • icon
  GORILA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_Gorila

  Kauza Gorila je slovenský politický skandál s krycím názvem Gorila.
  Dokument popisuje podrobnosti údajných rozhovorů mezi spolumajitelem Penta Investments Jaroslavem Haščákem a předními politiky v letech 2005 a 2006. Spis SIS popisuje detaily o provizích a úplatcích.
  Ve spisu jsou tvrzení týkající se financování politických stran Smer-SD, SDKÚ, KDH, SMK.

Co se R.Novotnému podařilo a co proti němu darebáci zkouší?

Pomohl ubránit Vak Pardubice, Vak Náchod, Vak Přerov, Vak Kroměříž, Vak M. Boleslav, Vak Břeclav...

Ušetřil tím každoročně občanům tisíce a městům desítky miliónů korun, které by jinak zaplatili skončily by v cizině.

Městským vodárnám pomohl zachovat možnost čerpání dotací z EU na rozvoj infrastruktury. Vodárny dotace čerpají. V součtu jde o stamilióny.

Jen v Pardubicích jde o:

482 - 535 mil. Kč

Jak z toho profitují?občané Pardubicka a Vak Pardubice

2011-2014 Sledování a brnkání na nervy

V říjnu a listopadu 2014 si R.Novotný všiml, že ho sledují neznámí lidé. "Brnkání na nervy" se objevilo již předtím, ale vrchol byl den, kdy jel přednášet zastupitelům na Krajský úřad Zlín. Auto, kterého si všiml, stálo po dobu přednášky u budovy Krajského úřadu Zlín.

Když se v cca 9 hod. večer vracel ze Zlína domů do Sviadnova (cca 100 Km), tak auto jelo nějakou dobu za ním a poté se ztratilo. Myslel si chvíli, že je paranoidní, ale jen do chvíle, kdy přijel k domu. Totéž auto stálo cca 100m od jeho domu u zahrádek.

Nezajel do brány, ale jel přímo k autu dobráků. Zjistil, že auto nemá SPZ. Tak ho zkusil zablokoval a zavolat policii. Pánové nastartovali, objeli ho po poli a ujeli. SPZ neměli ani vzadu.

Vše nahlásil policii. Sledování v této podobě skončilo.

Policie pachatele NECHYTLA

Ústavní soudu ČR mi dal opakovaně zapravdu

Ústavní soud na základě mých ústavních stížností, od roku 2014 -2017 opakovaně potvrzuje můj názor, že ve vodárenství dochází k protiprávním komplotům, do kterých jsou zapojeni i politici a co více i někteří soudci Nejvyššího soudu.

NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU

2016 Vyhrožování smrtí

12.12.2016 Polici doložil, že mu přes internet vyhrožuje anonym smrtí za to, že přes soudy brání městské vodárny a informuje veřejně, co se kolem vodáren páchá a kdo to páchá.

Policie v době dnešních technologií nebyla schopna autora vyhrůžek vypátrat, přestože jí doložil veškeré údaje o tom, kde byl anonyma zveřejněn atd..

Za tři měsíce poté co se obrátil na policii, policie věc 6.3.17 postoupila k přestupkovému řízení v kompetenci města Zlín. V jeho vedení sedí hlavní organizátoři protiprávního komplotu kolem Vak Zlín, o kterém p. Novotný informuje.

Přestupkový odbor dne 17.5.17 věc uzavřel.

"Nepodařilo se zjistit, kdo je autor vyhrůžky a tak se řízení nezahajuje. A proti tomuto rozhodnutí není odvolání."

"Žalobní útoky" Veolie na R. Novotného začaly v roce 2017

1. Žalobní útok Veolie, který se snažil zamezit tomu, aby informoval veřejnost byl schován za udajné poškozování dobrého jména

Po dvou letech, psychického nátlaku a sání času a peněz Veolie před již nařízeným jednáním soudu absurdní žaloby stáhla

Veolie 10.2.2017 spouští 1. "žalobní" útok na Novotného, prý poškozování dobrého jména

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

"Žalobní útoky" Veolie na R. Novotného začaly v roce 2017

2. Žalobní útok Veolie, který se snažil zamezit tomu, aby informoval veřejnost byl schován za udajné nekalosoutěžní jednání

Veolie 8.11.2017 spouští 2. "žalobní" útok na R.Novotného, udajné nekalosoutěžní jednání

Veolie 13.5.2019 stahuje "žalobní" útok na R.Novotného těsně před jednáním soudu

DŮKAZY O ABSURDITĚ1. žaloby Veolie
DŮKAZY O ABSURDITĚ2. žaloby Veolie

V roce 2018 jsem založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Aby lidé, kteří chápou důležitost vody pro nás a naše děti se mohli bránit a společně boj o českou vodu vyhrát. Cíl je zastavit tok našich peněz do zahraničí a místo toho řešit sucho, zadržení vody v krajině, čistotu vody. Bránit ČR, která bez vody ve vlastních rukou není suverénní stát, ale Koncernistán.

Cílem je vrátit správu vody do rukou měst/státu ve formě veřejné služby a ne zdroje dolování zisků, které tečou do zahraničí. Cílem je ukončit nehorázné zdražování vody, zajistit garanci práva lidí na vodu v Ústavě a vrátit správu vody zpět do vodáren v rukou obcí/státu.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PODPOŘTE NADAČNÍ FOND

 • Radek Novotný Radek Novotný Ekonom, odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků a spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
  Boj o vodu si musíme vybojovat sami, nikdo to za nás neudělá. Souhlasím s p. Ghándím. Vody je dost pro lidskou potřebu a nedostatek pro lidskou hamižnost.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme