Proč se věnuji vodě a léta bojuji za to, aby vodu a její správu prováděly vodárny v rukou měst/státu?

Co dělám plyne z toho, co si myslím

Voda drahá jako na západě, příjmy lidí ani ne poloviční. Stát investuje miliardy a zisky z vody tečou do zahraničí. To je špatně. Máme právo a také povinnost se bránit systému na který doplácíme.

Proto jsem se obrátil na soudy a spustil investigativní projekt PRAVDA O VODĚ. Proto jsem se spolu s těmi, kteří mi jsou v boji léta oporou, stal jedním se zakladatelů Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ jehož cílem vrátit vodě charakter veřejné služby a ne zdroj pro dolování zisků.

Ing. Radek Novotný,
autor projektu Pravda o vodě

 • Voda je život a můj život, ani život mých dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří.
 • Českou vodu si umíme prodávat sami a žádné cizince ani překupníky k tomu nepotřebujeme.
 • Peníze lidí placené za vodu mají končit v obnově trubek a ne v zahraničí. Zisky koncernů v daňových rájích nám čistou vodu, kvalitní trubky a rozumnou cenu vody nezajistí.
 • Stát, který nemá v rukou vodu-vodárenskou infrastrukturu-prodej vody, není suverénní stát.
 • Jen blb nebo někdo zkorumpovaný vykope studu a pak k ní postaví borce, který ho kasíruje za to, že mu z ní prodává vodu.

Přes soudy a informování bráním sebe, svou rodinu, vodárny a díky charakteru vody i občany, měst a stát, proti moderní formě kolonizace. Jsem expert na jednání a praktiky koncernů a Hadů v oblecích a na radnicích.Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Co dělám?

16 let pomáhám rozumným politikům zachovat přímý vliv obcí na vodu a na to, kde končí peníze vybrané do lidí za vodu. I díky tomu zůstala voda v půlce republiky v rukou samospráv.

Vytvořil jsem projekt PRAVDA O VODĚ. Jde o investigativní projekt, který se podílí na rozkrytí významných privatizačních kauz ve vodárnách a současně ukazuje reálné srovnání důsledků realizovaných priorit vodáren v rukou obcí a vodáren v rukou zahraničních koncernů.

Vytváří trvalý informační kanál o vodárnách, ceně vody a prioritách měst a koncernů a podporuje informovanost zastupitelů i občanů, v otázkách skutečného dění ve vodárenství České republiky a v zahraničí.

Bráním městské vodárny léta přes soudy a soudci mi dávají zapravdu. Tím vzníká prostor pro vrácení vody do vodáren v rukou měst/státu. Bráním vodárny před Trautneberky a odhaluji jejich jednání i veřejnosti.

Ukazuji, jak lze zjednat nápravu.

Hadům v oblecích se nelíbí to, co dělám, proto platí tyto útoky

Útoky a snaha mne zastrašit

4.1. žhářský ůtok na mé auto

18.8. fyzický útok na mne dvěma "muži"

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2297 občanů

Co se mi podařilo?

Pomoci rozumným lidem a politikům a s nimi ubránit polovinu vodáren v České republice, které zůstaly v rukou měst a obcí. Co se týká té druhé poloviny, tak mi stále častěji dávají zapravdu soudci a tím se otevírám cesta k nápravě.

Vyhrál jsem 5x u Ústavního soud ČR, ubránil jsem přes soudy např. Vak Pardubice, Přerov, Kroměříž a dosáhl jsem soudní precedens, kdy soudci potvrdily nemravné a protiprávní jednání anti-politiků ve prospěch koncernu, což umožňuje vrátit vodu městům.

Názory soudců

Informovanými nejde manipulovat

Vytvářím stále silnější komunitu informovaných lidí. Vodu se mnou konzultují starostové, zastupitelé, i někteří poslanci i senátoři. Díky mé práci soudci v ČR pochopili, co se páchá.

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR
bude suverénní stát nebo koncernistán

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

Založil jsem Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Jeho cílem je zajistit přijetí legislativy garantující právo lidí na vodu, zastavit pochybné snahy o komercionalizaci zisků z vody a pomoci vrátit vodu a hospodaření s ní zpět do vodáren v rukou měst/státu. K tomu vede zpět převzetí správy a plné kontroly nad VŠÍM, co s vodou souvisí. Voda - vodárenská infrastruktura -prodej vody. Tím se prioritou nakládání s vodou stává opět veřejný zájem a eliminuje se systém dobývání renty.

Cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ