VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ
PROTO BRÁNÍM SEBE A SVOU RODINU, TRVÁM NA VRÁCENÍ ZÁJMU LIDÍ DO SPRÁVY VODY A GARANCI PRÁVA LIDÍ NA VODU

Sledujte, kde končí zisky z vodného a stočného a pochopíte, co se na účet občanů ČR páchá

 • 1. V roce 2002 jsem zaslal ministrům informace o protiprávním skupování vodáren pro koncerny. Zapálili mi u domu auto.
 • 2. V roce 2003 jsem předal Komisi ministerstev rozbor.Dokládal, že údajní strategičtí investoři - koncerny - peníze do vodárenství nepřinášejí, ale přichází si pro zisky. Přišel fyzický útok na mě a mou ženu, po kterém jsem skončil v nemocnici.
 • 3. Dva týdny poté, co mi sundali sádru, přišlo vyhrožování. Cizí muž mi na parkovišti popsal, kde vozí má žena děti, a otcovským tónem mi radil, abych se stáhl z Komise.
 • 4. Po valné hromadě Vaku Zlín 30.4.2004 mi při odchodu "právník" zastoupil cestu a vyhrožoval, že zase budu chodit do práce pěšky.
 • 5. V roce 2005, dva roky poté, co jsem působil v Komisi, přišlo dokonce křivé obvinění. "Právníci" koncernu Veolie tvrdili, že jsem jim v roce 2003 nabízel, že Komise půjde koncernům na ruku. Protiprávní obvinění bylo zrušeno za pouhých 19 dnů, kdy státní zástupce komplot odhalil. Jen idiot, by věřil tomu, že by koncern čekal dva roky než by šel na policii, kdyby byla pravda to, co pánové policii tvrdili.
 • 6. "Novinář" mě líčí jako škodiče a korupčníka. "Hadi na radnici" dají na židle akcionářům na valné hromadě vodárny místo doložení, že smlouvy s koncern povedou k drahé vodě a ztrátě dotací.
 • 7. Vedení tunelovaného Vaku Zlín mi vyhrožovalo trestním oznámením, pokud nepřestanu informovat o dění ve Vaku Zlín. Vyzval jsem je: Konejte, trestní oznámení podejte... Nepodali.
 • 8. Dnes GŘ Veolie, p. Bernard, původně ředitel vytunelované vodárny Zlín, který předkládal starostům k odsouhlasení smlouvy s Veolií, na mne poslal hanopisy Radě české televize a Radě pro rozhlasové vysílání. Zapomněl v něm sdělit, že křivé obvinění, který popisuje, státní zástupce za 19 dnů jako proiprávní zrušil a naopak soud se o jeho kooperaci s Veoliíí rozhodl takto - "Není obvyklé, aby generální ředitel a místopředseda představenstva vodárny, jako osoba pečující o majetek společnosti s péčí řádného hospodáře, mající s ohledem na výsledek voleb obecnou autoritu, přesvědčoval členy zastupitelstva akcionáře o potřebnosti prodeje části jím řízeného podniku za situace, kdy takové řešení členové zastupitelstva akcionáře dříve odmítli.
 • 9. Rok 2017. Je vydán pravomocný rozsudek v kauze Vak Zlín. Dokládá, že léta říkám pravdu o protiprávním tunelu vodárny.
 • 10. 2017 VEOLIE a MOVO na mne podávají žalobu, pro údajné poškození "dobrého" jména. Oběma těmto firmám šéfuje p. Bernard, člověk, který asistoval protiprávnímu vyvedení zisků z vody z Vaku Zlín na Veolii, což soudy potvrdily.

LEŽ se nikdy nestane PRAVDOU

Ti, kteří se hrnou do ČR s cílem dolovat zisky z vody mají problém, protože odhaluji obrovskou LEŽ. Proto, aby se lidé PRAVDU nedozvěděli financují darebáci gangsterské útoky, mediání kampaně, vyhrožování, křivá obvinění, haterské útoky a ... .

Předal jsem ministerstvům analýzu vodáren a gangsteři mi zapálili auto a garáž

V prosinci 2002 jsem ministrům zaslal Analýzu dění ve vodárenství

Doložil jsem v ní, greenmailingový nájezd na městské vodárny, nájezdníci protiprávně městské vodárny ovládají a chystají se je vykuchat. Hady v oblecích někdo z ministerstva o tom informoval.

Ti zaplatili gangstery, kteří mi měsíc po předání analýzy, na nový rok 2003 zapálili u domu auto a garáž.

Policie pachatele NECHYTLA

Předal jsem meziresortní Komisi rozbor postupů, jak koncerny obchází zákony ČR a skrytě ovládají české vodárny

V roce 2003 jsem meziresortní Komisi doložil, jak Trojské koně ohlupují a manipulují zastupitele, aby dostali vodu do rukou koncernů

Hadi v oblecích zaplatili dva borce, kteří mne zmlátili u domu. Skončil jsem v nemocnici s otřesem mozku, zlomenou rukou a ... Následně mi bylo vyhrožováno, že pokud se nestáhnu Komise, tak se napadení bude týkat mé rodiny.

Proto jsem na účast v Komisi rezignoval, ale oředtím jsem doložil, že Mze nehájí zájmy státu, ale koncernů.

Policie pachatele NECHYTLA

Rok 2005 a rafinovaný útok přes křivé obvinění. "Advokáti" Veolie policii tvrdili, že jsem po nich v roce 2003 chtěl peníze, že ovlivním výsledek Komise

S Veolií jsem se nikdy nesešel. V roce 2003 jsem se jednou sešel s Pentou. Na jedání s ní mne pozval právník, se kterým jsem spolupracoval při obraně vodáren. Říkal, že by mohla být konkurent koncernů.

Schůzku s ní jsem Komisi oznámil a Komise ji pozvala, aby se presentovala. Další schůzky s ní jsem odmítl a původně můj právník mi pak oznámil, že se mnou již nebude spolupracovat, protože pracuje pro PENTU a ta si to nepřeje!

Kdyby Veolie měla možnost mi předat peníze, tak to udělá a za asistence policie mi je předá

Proč přišla Veolie s křivým obviněním v roce 2005?

Protože mne potřebovala v roce 2005 očernit. Hned poté, co mne média označila za darebáka se  konala valná hromada Vak Kladno, kde se provalilo, že místo slibovaného zisku 176 mil. Kč, skončila městská vodárna ve ztrátě 110 mil. Kč, díky uzavřeným smluvám s Veolií!

A podobný tunel zaváděli v tu dobu i Hadi na radnici v Hradci Králové. Instalovali protiprávně k ziskům z vody koho? Veolii.

Mediálně ocejchován za darebáka, jsem mohl na valných hromdách říkat cokoliv. Nikdo neposlouchal.

Absurdnost křivého obvinění vystihl přesně JUDr. Stanislav Devátý 1.12.2005

"... naprosto odmítám závěry policejního komisaře, že by kdy komukoliv nabízel ovlivnění práce a výstupu Komise tak, aby to vyhovovalo klientům působícím na trhu ČR. Nemohl ani ovlivňovat její práci či výstupy, nehledě na to, že přísná vnitřní pravidla jakékoliv ovlivňování vylučovala. … Je třeba také upozornit na zarážející skutečnost, to je, proč zástupci společností Veolia Water, a.s. i společnosti Penta Finance, a.s. neoznámili Komisi při presentaci svých představ o rozvoji vodárenského průmyslu (tedy v době období června roku 2003), že jim je nabízena za úplatu možnost ovlivnění práce Komise a jejich výstupů obviněnými a učinili tak téměř po dvou letech, prostřednictví advokátní kanceláře, o které je všeobecně známo, že poskytuje služby řadě obchodních společností pohybujících se na vodárenském trhu v ČR v rámci jeho privatizace. Ostatně i tito zástupci uvedené advokátní kanceláře Dáňa, Pergla a Partneři se osobně několikrát účastnili jednání komise.“

Dozorující státní zástupce mé křivé obvinění zrušil za pouhých 19 dnů, ale to již v médiích proběhla očerňující kampaň

Státní zástupce mé křivé obvinění zrušil jako protiprávní a i při druhém pokusu, kdy darebáci vyrobili nějaké video ve kterém ovšem nejsem. Hrají v něm Hadi v oblecích a můj bývalý právník, který si bral do úst mé jméno. Pro policii nebylo těžké zjistit, že ho platila - PENTA.

Divné, že? Po zrušení obvinění nikdo z televize či novinářů nevolal s žádostí o mé stanovisko! Najednou to nikoho z médií nezajímalo. 19 dnů předtím bylo vše jinak.

Je v České republice možné si objednat trestíní stíhání?

Na základě mých důkazů soudce došel k těmto závěrům

Propojenost PENTY a Veolie - Kniha T. Nicholsna - Gorila - vysvětluje mnohé

The 2010 Gorilla Case odhalila propojení PENTY a Veolie a co to znamená popsal T. Nicholson v knize Gorilla.

 • icon
  GORILA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kauza_Gorila

  Kauza Gorila je slovenský politický skandál s krycím názvem Gorila.
  Dokument popisuje podrobnosti údajných rozhovorů mezi spolumajitelem Penta Investments Jaroslavem Haščákem a předními politiky v letech 2005 a 2006. Spis SIS popisuje detaily o provizích a úplatcích.
  Ve spisu jsou tvrzení týkající se financování politických stran Smer-SD, SDKÚ, KDH, SMK.

Sledování a brnkání na nervy

V říjnu a listopadu 2014 jsem si všiml, že mne sledují neznámí lidé. Podobné "brnkání na nervy" se objevilo i předtím, ale zde byl vrchol den, kdy jsem jel přednášet zastupitelům na Krajský úřad Zlín. Auto, kterého jsem si všiml, protože bylo podivně zaparkované, stálo po dobu mé přednášky u budovy Krajského úřadu Zlín.

Když jsem v cca 9 hod. večer vracel ze Zlína domů do Sviadnova (cca 100 Km), tak auto jelo nějakou dobu za mnou a poté se ztratilo. Chvíli jsem si myslel, že jsem paranoidní, ale jen do chvíle, kdy jsem přijel k domu. Totéž auto stálo cca 100m od mého domu u zahrádek.

Nezajel jsem do brány, ale jel jsem přímo k autu dobráků. Zjistil jsem, že auto nemá SPZ. Tak jsem zablokoval odjez a sáhl po telefonu, že zavolám policii. Pánové nastartovali, objeli mne po poli a ujeli. SPZ neměli ani vzadu.

Vše jsem nahlásil policii. Sledování v této podobě poté skončilo.

Policie pachatele NECHYTLA

Vyhrožování smrtí

12.12.2016 Jsem polici oznámil a doložil, že mi přes internet anonym vyhrožuje smrtí za to, že přes soudy bráním městské vodárny a informuji veřejně, co se kolem vodáren páchá a kdo to páchá.

Policie v době dnešních technologií nebyla schopna autora vyhrůžek vypátrat, přestože  jsem ji doložil veškeré údaje o tom, kde byl anonyma zveřejněn atd..

Za tři měsíce poté co jsem se obrátil na policii se policie vyšetřování "zbavila". Věc 6.3.17 postoupila k přestupkovému řízení v kompetenci města Zlín.

Jeho vedení je jeden z hlavních pachatelů protiprávního komplotu kolem Vak Zlín o kterém informuji a kvůli kterému mi bylo vyhrožováno. 🙁

Zaměstnanci města, na rozdíl od policie, nemají prostředky, jak něco takového vypátrat.

Přestupkový odbor dne 17.5.17 věc uzavřel. Nepodařilo se zjistit, kdo je autor vyhrůžky a tak se řízení nezahajuje. A proti tomuto rozhodnutí není odvolání.

Ústavní soudu ČR mi dal opakovaně zapravdu

Ústavní soud na základě mých ústavních stížností, od roku 2014 -2017 opakovaně potvrzuje můj názor, že ve vodárenství dochází k protiprávním komplotům, do kterých jsou zapojeni i politici a co více i někteří soudci Nejvyššího soudu.

NÁLEZY ÚSTAVNÍHO SOUDU

Žalobní útoky Veolie

Veolie rozsévá žaloby ve velkém - na lidi, starosty, advokáta, novináře, zastupitele, kteří o tom, co se děje informují a bojují za nápravu a dokonce i na stát a ty prohrává.

VEOLIA "ŽALUJE"v menu ROZSUDKY a podmenu VEOLIE "ŽALUJE" najdete žaloby na novináře, starostu, advokáta, město, občany...

Nic podobného nemusíme v ČR řešit, pokud bude správa vody v rukou městských vodáren 🙂

Proto jsem založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Jeho cílem je vrátit správu vody do rukou měst/státu ve formě veřejné služby a ne zdroje dolování zisků, které tečou do zahraničí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ. SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE

 • Radek Novotný Radek Novotný Ekonom, odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků a spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ
  Boj o vodu si musíme vybojovat sami, nikdo to za nás neudělá. Souhlasím s p. Ghándím. Vody je dost pro lidskou potřebu a nedostatek pro lidskou hamižnost.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme