Můj příběh: Proč se věnuji vodě a 16 let bojuji za to, aby se voda a její správa byla výhradně v rukou měst/státu?

Z toho, co si myslím plyne to, co dělám

Voda drahá jako na západě, příjmy lidí ani ne poloviční. Stát investuje miliardy a zisky z vody tečou do zahraničí. To je špatně. Máme právo a také povinnost se bránit lumpárně, na kterou my a naše děti doplácíme. Proto jsem se obrátil na soudy a spustil investigativní projekt PRAVDA O VODĚ. Proto jsem se stal zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ s cílem vrátit vodu do rukou státu nebo městských vodáren

  • Voda je život a můj život, ani život mých dětí, do rukou koncernů rozhodně nepatří.
  • Českou vodu si umíme prodávat sami a žádné cizince ani překupníky k tomu nepotřebujeme.
  • Peníze lidí placené za vodu mají končit v obnově trubek a ne v zahraničí. Zisky koncernů v daňových rájích nám čistou vodu, kvalitní trubky a rozumnou cenu vody nezajistí.
  • Stát, který nemá v rukou vodu-vodárenskou infrastrukturu-prodej vody, není suverénní stát.
  • Jen blb nebo někdo zkorumpovaný vykope studu a pak k ní postaví borce, který ho kasíruje za to, že mu z ní prodává vodu.

Proto přes soudy bráním sebe, svou rodinu, vodárny a díky charakteru vody i občany, měst a stát, proti moderní formě kolonizace. Jsem expert na jednání a praktiky koncernů a také Hadů v oblecích a na radnicích.Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Ing. Radek Novotný,
autor projektu Pravda o vodě

Útoky a snaha mne zastrašit

Co dělám?

16 let pomáhám rozumným politikům zachovat přímý vliv obcí na vodu a na to, kde končí peníze vybrané do lidí za vodu. Bráním vodu a vodárny před nájezdníky a Trautneberky přes soudy a informování lidí a politiků.

Dokládám, že v České republice poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat. Investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí.

Vysvětluji, že peníze vybrané od lidí musí sloužit prioritně k obnově vodárenské infrastruktury. Pak obce nebudou muset dotovat obnovu trubek z veřejných rozpočtů na místo vodáren, které financují jachty majitelů koncernů.

Dokládám, jak neskutečně se ke starostům chovají "struktury", které v zájmu lidí nejednají.

Vak Zlín bráním 15 let přes soudy

Co se mi podařilo?

Pomoci rozumným lidem a politikům ubránit polovinu vodáren v České republice před greenmailingovými nájezdy koncernových naháněčů. Stále častěji mi dávají zapravdu soudci a otevírám tím dveře k ukončení protiprávnímu drancování okresních vodáren. Vyhrál jsem 5x u Ústavního soud ČR, ubránil jsem přes soudy např. Vak Pardubice, Přerov, Kroměříž a dosáhl jsem soudní precedens, kdy soudci potvrdily nemravné a protiprávní jednání anti-politiků ve prospěch koncernu, což umožňuje vrátit vodu městům.

Vytvářím stále silnější komunitu informovaných lidí, kteří se mnou požadují nápravu. Konzultoval jsem program v oblasti životního prostředí třem politickým stranám působících ve sněmovně. Vodu se mnou konzultují stále více starostové, zastupitelé, i někteří poslanci i senátoři. Díky mé práci soudci v ČR pochopili, co se páchá.

To, co říkám, potvrzují soudci

Soud po zhodnocení má za to, že právě schválením uzavření smluv na valné hromadě došlo k porušení §56 a) obch. zák., neboť smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady. Uzavření smluv bylo pro společnost nevýhodné i z pohledu investic, pokles výsledku hospodaření není dostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodávala veškerý svůj výnosová potenciál. Uzavření smluv mělo negativní vliv na hodnotu akcií společnosti."

Proč bráním českou vodu a vodárny?

Protože samo se nic nenapraví a není důvod se nechat okrádat a zotročovat. Totéž platí pro naše děti a náš stát. Protože u české vody působí pomahači koncernů a všichni na to doplácíme.

Voda zdražuje a my "jen" platíme a platíme. Týká se to nás všech 10 mil. občanů ČR

Žádný stát s vodou v rukou cizinců není suverénní. Je třeba toto ukončit a vrátit do rukou státu/obcí:

  1. Vodu a vodárenskou infrastrukturu.
  2. Rozhodování, řízení a odpovědnost.
  3. Provozování vodovodů a kanalizací.
  4. Kontrolu nad penězi a zisky z vody.

Zájmy občanů se ve vodárenství dostaly na poslední místo, na prvním je zisk koncernů

REPORTÉŘI ČT Boj o vodu 5.9.2016

VÝZVA VODA 2018

Založil jsem Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Jeho cílem je vrátit vodu a hospodaření s ní zpět do vodáren v rukou měst/státu. Jde o to převzetí pod plnou kontrolu VŠE, co s vodou souvisí, což znamená vodu-vodárenskou infrastrukturu-prodej vody. Tím se prioritou nakládání s vodou stane veřejný zájem a zcela se tím eliminují priority a zájmy koncernů a pro ně pracujících anti-politiků.

hlavní činnosti fondu jsou

Bránit vodu a městské vodárny přes soudy a vracet vše městům

více ZDE

Poskytovat lidem a politikům zdarma informace o vodě

více ZDE

Otevírat téma vody v médiích a dokládat potřebu nápravy

více ZDE

Budovat sílicí veřejné mínění, které požaduje nápravu

více ZDE