VEDENÍ VAK H.KRÁLOVÉ PŘI INSTALACI VEOLIE K VODĚ PORUŠILO ZÁKON, POUŽILO KLAMAVÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI...
ROZHODNUTÍ KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY ZE DNE 30.9.2005

Vedení Vak H. Králové, (v čele s p.Vlasákem ODS, bývalým primátorem města H. Králové, které rozhodovalo o tom, kdo ve vedení vodárny bude), spáchalo a porušilo:

  • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - "Zpráva emitenta Vak Hradec Králové - registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.
  • V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použilo klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti.
  • Upřednostnilo při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.
  • Omezil právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku.
  • Investorům, včetně části svých akcionářům zamlčovalo podstatné informace, důležité pro jejich rozhodování.
  • Neposkytovalo řádně informace o tom co se ve společnosti děje RM-SYSTÉMU a Komisi pro cenné papíry.
ROZHODNUTÍ KCPv komplotu kolem Vak H. Králové

Nezajímají nás řeči politiků", zajímají nás skutky a náprava. Proto jsme se postavili protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a zveřejňujeme, co se páchá.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

ROZHODNUTÍ Komise pro cenné papíry dokazuje, že instalace koncernu k vodě v H. Králové proběhl nemravně a protiprávně. Opakoval se scénář, který soudce Weinštuk v kauze Vak Zlín popsal takto:

Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Škoda způsobená Vak H. Králové v hodnotě zaplacené pokuty přesáhla výši škody velkého rozsahu. Dle šetření NF PRAVDA O VODĚ, nikdy nebyla vymáhána a "politici" ji nechali promlčet. Zaplatil ji Vak. Lumpárny politiků nakonec opět platí my, lidé.

Nikdo z pachatelů ve vedení Vak H. Králové tuto škodu nikdy neuhradil.

ROZHODNUTÍ PREZÍDIA KCPv kauze komplotu kolem Vak H. Králové

Proč Vlasák a spol. manipulovali, zatajovali informace, podváděli a lhali a další toto kryjí?

Reference od lidí, kteří nám pomáhají rozkrývat, jak a díky komu se k vodě v Hradci dostal koncern Veolia s cílem to ukončit a vrátit zájmy lidí do prodeje vody.

Bránit vodu nám již pomáhá

1061 lidí

Dává-li vám smysl sebe a vodu bránit, přidejte svou kapku k nápravě

transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Darujme.cz je v ČR největší online aplikace pro darování, která navíc dárce chrání. Koncerny se nedoví, kdo nám pomáhá. Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí jako jste vy. I moře se skládá z kapek.

Děkujeme🍀