ROZHODNUTÍ KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY ZE DNE 30.9.2005
VEDENÍ VAK H.KRÁLOVÉ DOSTALO POKUTU 1 MIL. Kč. PORUŠILO ZÁKON O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU, POUŽILO KLAMAVÉ A ZAVÁDĚJÍCÍ INFORMACE O BUDOUCÍM VÝVOJI SPOLEČNOSTI...

Vedení Vak H.Králové, (v čele s p.Vlasákem ODS, bývalým primátorem města H. Králové, které rozhodovalo o tom, kdo ve vedení vodárny bude), spáchalo a porušilo:

 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu - "Zpráva emitenta Vak Hradec Králové - registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.
 • V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použilo klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti.
 • Upřednostnilo při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.
 • Omezil právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku.
 • Investorům, včetně části svých akcionářům zamlčovalo podstatné informace, důležité pro jejich rozhodování.
 • Neposkytovalo řádně informace o tom co se ve společnosti děje RM-SYSTÉMU a Komisi pro cenné papíry.

ZDARMA ke stažení

 • icon
  ROZHODNUTÍ KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY - Vedení Vak H.Králové zatajovalo informace a používalo informace klamavé ... v kauze Vak H. Králové

  Toto rozhodnutí odhaluje:
  a) Dobrou práci Komise pro cenné papíry .
  b) Účelové a nekalé praktiky vedení Vak H.Králové, v čele s lidmi z města H.Králové, manipulující s akcionáři, tak, aby na základ nepravdivých a neúplných informací odsouhlasili smlouvy s Veolií.
  c) Že v komplotu kolem instalace koncernu do pozice správce monopolu vody na místo smíšené vodárny, bylo zapojeno i vedení samotné smíšené vodárny.

  Komise pro cenné papíry protiprávní jednání vedení H.Králové ve prospěch soukromých zájmů odhalila a ocenila pokutou 1.000.000 Kč.

  Po odvolán Vak H.Králové, byla tato pokuta rozhodnutím Prezídia KCP snížena na 700.000 Kč.

Toto ROZHODNUTÍ dokazuje, že proces instalace koncernu k vodě v H. Králové probíhal s použitím nemravných, protiprávních a manipulačních praktik. A opakoval se scénář, který soudce Weinštuk v kauze Vak Zlín popsal takto:

Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Škoda 700 tis. Kč, způsobená smíšené vodárně Vak H.Králové přesáhla výši škody velkého rozsahu a měla být po pachatelích vymáhána. Dle šetření NF PRAVDA O VODĚ, nikdy vymáhána nebyla a "politici" ji potichu nechali promlčet. Zaplatil ji Vak a to  znamená nakonec lidé.

Nikdo z pachatelů ve vedení Vak H.Králové tuto škodu způsobenou akcionářům Vak H. Králové (cca 90% jsou města) nikdy neuhradil.

ROZHODNUTÍ PREZÍDIA KCPv kauze komplotu kolem Vak H. Králové

Proč "politici" s akcionáři manipulovali, zatajovali informace, podváděli a lhali a nyní to další "politici kryjí? Jde přece o vodu a tu potřebují také!

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje

 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme