Miroslava Němcová ODS+STAN+TOP 09

bývalá poslankyně, nyní senátorka, která chce být prezident ČR

Mandát: 10.10.2020 - 10.10.2026

Hlasovala PROTI 👎

 • Zacyklení peněz občanů ve vodárenství.
 • Prosazení garance práva lidí na vodu v Ústavě ČR.
 • Vyšetření protiprávního ovládnutí prodeje naší vody cizinci.

Doručili jsme jí doporučeně důkazy i rozsudky. V senátu jsme vysvětlili důvody petice a odhalili jsme, co se kolem vody léta páchá i to, kdo to páchá.

ODS DOSTALA PENÍZE, FRANCOUZI VODÁRNU

Vyhráli jsme soudy. Potvrdily protiprávní instalaci koncernu k naší vodě a nekalé ovládnutí peněžních toků z vody. Senátorům jsme to doložili. Stejně jako to, že to vlády, politici a ministerstva 20 let neřeší a tím kryjí.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, protože jako jediní vše kolem vody platí.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

NEZNALOST P. NĚMCOVÉ JSME PŘED JEDNÁNÍM SENÁTU O PETICI ELIMINOVALI

ekonom R. Novotný, zástupce 31.000 petentů

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Paní Němcová nikdy nereagovala na CHARTU VODA 300, ani na ROZBOR ústavní pasti, ani na důkazy a rozsudky obsažené v 1. díle publikace Voda je život. Chápete, proč? My ne.

Žádný politik v parlamentu nemůže tvrdit, že neví, co se páchá kolem protiprávní instalace koncernů do pozic osob ovládajících prodej vody a peněžní toky i zisk z vody v ČR.

Jak hlasovali senátoři?

PRO odmítnutí petice hlasovalo těchto 51 senátorů

Převážně ze stran odpovědných za tunely vodáren  - ODS - KDU - STAN - TOP 09, ale i např. ze strany zelených

Návrh petici odmítnout NEPODPOŘILO 19 senátorů. Od jednoho z těch co nebyl na jednání víme, že by to také nepodpořil.

DETAILNÍ PŘEHLED O HLASOVÁNÍvčetně strany

Díky petici museli senátoři hlasovat a tím veřejně odpovědět na zásadní otázky:

 1. Podpoříte prošetření protiprávních ovládnutí monopolu prodeje vody koncerny, nebo ne?
 2. Pomůžete prosadit garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR, nebo ne?
 3. Souhlasíte s tím, že kdo vše platí, tomu to má sloužit a ve vodárenství vše platí pouze občané, proto není důvod, aby jejich peníze končily v cizině, kde žádnou vodu neodebírají?

Absurditu tvrzení, že vše je vyřešeno, potvrdil i senátor Goláň ODS

Senátor Goláň námi předané informace a rozsudky studuje léta. Vysvětlili jsme mu i náš Rozbor ústavní pasti k návrhu zákona k vodě. Má na vodu i na ústavní past podobný názor.

.. musím říct, že ze všech vystoupení předešlých tady zaznělo, že to není žádný problém. Já se touto problematikou zabývám více než 5 let a je to velký problém. Mám k tomu množství posudků, rozsudků soudů, nález Ústavního soudu a ekonomické rozbory. Máme problém ve Zlínském kraji, na kterém budu demonstrovat, jakým způsobem se vodárenství vyvíjelo po roce 2000. Tento model, který vás asi překvapí, je aplikován i v Prostějově, Olomouci a dalších krajích ČR nebo spíš českého regionu. - Tomáš Goláň

ODS informujeme o tom, co se kolem vody a vodáren páchá léta a paní Němcovou, stejně jako p. Kuberu, již od roku 2016

18.9.2016 osobně předány informace a důkazy

BEZ REAKCE

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

 

18.9.2016 osobně předány informace a důkazy

BEZ REAKCE

 

17.6. 2020 Obdržela ROZBOR pro občany a stát nevýhodného návrhu ústavního zákona k vodě z rukou Ministerstva zemědělství. Je nastaven v zájmu koncernů.

 • 13-...5.2021 Občané požádali p. Němcovou a senátory z petičního výboru, o osobní názor k obsahu 1. dílu publikace VODA JE ŽIVOT, informující o tom, co se ve vodárenství páchá potvrzující důvodnost petice.
 • Ptali se: Co si myslí o důkazech, které Vám Nadační fond Pravda o vodě předal?

PANÍ NĚMCOVÁ DLE INFORMACÍ LIDÍ NEODPOVĚDĚLA

 

 • 19.5.2021 Materiál pro senátory jsme připravovali 4 měsíce a jde o "vycuc" dvacetileté zkušenosti s obranou vody a vodáren od víc než 10 lidi.  Cca 20 dnů poté, co ho obdrželi, přichází informace, že petiční výbor končí šetření petice.
 • Na prostudování 90 stránkového materiálu s odkazy na důkazy a rozsudky v počtu cca dalších 400 stran a ověření pravdivosti obsahu stačilo p. Němcové pouhých cca 20 dnů?

SOUDŮM TRVALO POCHOPIT, CO SE DĚJE LÉTA A SENÁTOŘI TO POCHOPILI ZA 20 DNŮ? TO ASI NE, ŽE?

ODS DOSTALA PENÍZE, FRANCOUZI VODÁRNU

Paní Němcová věděla, že dostala 1. díl důkazů a budou následovat další. Další důkazy odmítl, prý není účelem výboru se vracet k petici, ale ukončit šetření petice!!

Senátor Drahoš: To, že vám váš petiční výbor poslal materiály, to je naprosto v pořádku. Vy jste ještě řekl, že dostaneme ještě něco. Nic méně naším úkolem je ukončit šetření petice. ... Není účelem tohoto slyšení vracet se zpátky k materiálům a k petici! ... E-maily jsme dostali všichni a myslím si, že je většina z nás bez přečtení mazala. 


 • 2.6.2021 Jednání petičního výboru, bylo v programu výboru petici vyhrazeno 10 minut! a na jednání nesměli vystoupit zástupci petentů.
 • Paní Vítková KDU tvrdila, že petice je nedůvodná, prý je již vše vyřešeno nebo se řeší. Což je nesmysl.
 • Zápis z jednání výboru nedopovídá průběhu jednání. Petenti požádali doplnění zásadních skutečností, do zápisu, aby byl pravdivý.
 • Formální zápis bez faktů  ZDE.  V zápise není uvedeno, jak senátoři jednali o petici:
 • Pan Chaloupek - se na jednání obrátil na zástupce petentů, ale nechtěl informace o pro lidi špatném ústavním zákoně nebo o tunelování vodáren apod. Zajímal se, proč se ho občané ptají na názor k obsahu 1. dílu publikace. ZDE

"Prosím vás, mě by strašně zajímalo, kdo organizuje posílání e-mailů? Já jsem dostal desítky e-mailů s žádostí, abych odpověděl na dotazy, a jsou to e-maily, které si jsou podobné - jmenují se voda je život nebo drahá voda. Je to něco tak obtěžujícího. Já jsem ani na jeden neodpověděl... Já vám to klidně můžu přečíst:

Co si myslíte o důkazech, které vám byly k "VODĚ" doručeny v 1. díle publikace, kterou vám zaslala nadace PRAVDA O VODĚ? Ověřili jste si jejich pravdivost?

 • Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?
 • Pomůžete prosadit její realizaci?

Výbor odhlasoval, že zástupce může na jednání vystoupit a ten odpověděl:

radek-novotny

"Náš cíl je dostat k vám informace, abyste rozhodovali se znalostí věci. Proto jsme přibližně 3 týdny dozadu poslali každému senátorovi poštou materiály, které jsme připravovali cca 4 měsíce. Je to souhrn dvacetileté zkušenosti s obranou vody v České republice. Je to názor cca 12 lidí, kteří ví, co se tady kolem vody děje, plus ekonomika, rozsudky, jak se chová ministerstvo zemědělství, včetně důkazů.

Poskytli jsme vám informace... díky tomu, že se lidé složili. Příprava 1. dílu informací, který již máte, včetně zaslání, jsou náklad řádově 100.000 Kč a 2. díl, který vám dojde do cca tří týdnů, dalších 100.000 Kč. Lidé se poskládali a my jsme je informovali, že podklady byly doručeny 350 lidem, kteří sedí na klíčových postech ČR, kde o vodě rozhodují. 

Protože se ptali na vaše stanoviska, tak jsme je vyzvali, že pokud chtějí informace od senátorů, tak se musí ptát jich a ne nás, protože vaše osobní názor neznáme a nejsme oprávnění za vás mluvit. My jsme vám materiály přes e-maily neposílali, chtěli jsme, abyste je dostali fyzicky.

Ukázalo se, že výbor senátu tvoří nepravdivé zápisy z jednání

Zápis z jednání petičního výboru senátu neobsahuje skutečný průběh jednání. Což dokazuje zvukový záznam z jednání, který se nám podařilo získat. 

Požádali jsme o doplnění zápisu o fakta. Senát odmítl fakta do zápisu doplnit.

Nesouhlasíme s tím, že zápis má být psán, jak se to komu hodí a požádali jsme znovu o to, aby byl pravdivý

BEZ ODPOVĚDI A BEZ NÁPRAVY PROTO JSME SE OBRÁTILI S TOUTO ŽÁDOSTÍ NA PŘEDSEDU SENÁTU, P. VYSTRČILA A NA KAŽDÉHO ČLENA PETIČNÍHO VÝBORU SENÁTU, VČETNĚ P. DRAHOŠE

NA ODPOVĚĎ ČEKÁME

Nyní legitimně žádáme, aby paní Němcová předložila důkazy na základě, kterých tvrdí, že petice není důvodná. Neodpovídá = důkazy nedoložila.

Kdy byly uhrazeny miliardové škody? Od kdy a jak regiony čerpají dotace z EU?  Kdy byly ukončeny tunely vodáren? Požádali jsme na FB profilu p. Němcové, aby doložila, kdy byly uhrazeny miliardové škody. Od kdy a jak regiony čerpají dotace z EU? Kdy byly ukončeny tunely vodáren?

Neodpověděla

DOLOŽTE, ŽE JE SPRÁVA VODY NASTAVENA V ZÁJMU OBČANŮ

ODS byla ve vládách téměř se všemi. Nepřímo i s  ČSSD, se kterou uzavřela "opoziční" smlouvu. Její zakladatel, V. Klaus spolu s M. Zemanem (ČSSD) působil v době totality v socialistickém PROGNOSTICKÉM ÚSTAVU ČSAV.

ODS a její působení ve vládách ČR a na ministerstvu zemědělství

Pak o rozdělení moci ODS a ČSSD

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT, CO A JAK POLITICI DĚLAJÍ A JAK SE CHOVAJÍ? PAK INFORMOVÁNÍ PODPOŘTE. DĚKUJEME.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬