PŘEROV

Každé 3 členné rodině na Přerovsku jsme dosud pomohli ušetřit cca

15.708 Kč

Informovali jsme vedení vodárny a zastupitele, že se chystá tunel Vak Přerov, na který lidé doplatí. Doložili jsme lži a falešné sliby, kterými nájezdníci o(h)lupují zastupitele - cena vody poroste pouze o inflaci, dotace z EU nejsou ohroženy, koncern bude investovat místo obcí a další. Na Přerovsku si rozumní lidé ve vedení vodárny a měst ověřili naše informace, proti tunelu se 3x postavili a vodárnu ubránili.

Lidé na Přerovsku platí léta za vodu výrazně méně než v sousedním Zlíně či Prostějově, kde nás politici neposlechli a vodu ovládl koncern

Přerov rok 2004

+ 1,00 Kč/m3

Cena vody o 1,00 Kč/m3 dražší než ve Zlíně

Od cca 1/2 roku 2004 prodává vody v Zlíně koncern Veolie i v Přerově stále města. V Přerově platili lidé za vodu o 1 Kč/m3 více než v sousedním Zlíně

Přerov rok 2020

- 10,98 Kč/m3

Cena vody o 10,98 Kč/m3 levnější než ve Zlíně

Prodej vody ve Zlíně byl protiprávně vyveden do rukou Veolie. V Přerově je v rukou měst a lidé platí za vodu o 10,98 Kč/m3 méně než ve Zlíně.

130.000 odběratelům vody na Přerovsku jsme pomohli ušetřit min.

647 - 681 mil. Kč
z plateb za vodné a stočné

a každý další rok ušetří lidé další milióny

V Přerově jsme 3x pomohli zastupitelům ubránit vodárnu proti nájezdníkům. I zde byl spuštěn komplot jako v Kladně a Zlíně přes Českou spořitelnu. Doložili jsme lži koncernofilů.  Zde byl ve vedení Vak Přerov SLUŠNÝ ČLOVĚK p.Chromec, který bojoval za vodu a lidi. První nájezd odrazil sám, další i s pomocí našich informací. Zástupci obcí znali  pravdu a lživé informace předkládané nájezdníky smetli se stolu i s kolaboranty.

Názor p. Chromce, předsedy představenstva Vak Přerov a zastupitele měst Přerov na informace od nás a na komploty kolem vody

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

Upozornili jsme předem na lživé a podovodné informace o tom, jaká bude cena vody po uzavření smluv s koncerny

Hadi v oblecích a s nájezdníky kooperující "politici" lživě  zastupitelům slibovali 30 let jen inflační růst cen vody, když správu vody předají do rukou koncernu.

Zakladatel NFPOV předem doložil zastupitelům, že to je lež na příkladu v Olomouci, kde právě tyto lži vedly k nekalému vyvedení správy vody do rukou koncernu.

V Pardubicích, Náchodě, Přerově si dali zastupitelé obcí poradit, ověřili fakta předložená zakladatelen NFPOV i proto hlasovali proti tunelu vodárny Přerov.

V Hradci Králové zastupitelé fakta ignorovali. Nestoudnou manipulaci se zastupiteli, prověřila Komise pro cenné papíry a ocenila ji pokutou 1.000.000 Kč pro vedení Vak H. Králové (později ji snížila na 700.000 Kč).

Jak by rostla cena, kdyby rostla o inflaci?

Voda nemusí lidem tolik zdražovat, pokud peníze vybrané od lidí za vodu skončí v obnově trubek a ne v zahraničí

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Se postavil protiprávní komercionalizaci vody v ČR. Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život, ne zboží k dolování zisků

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PŘIDEJTE SE NEBO NÁS PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Marián Jurečka Marián Jurečka býv. ministr zemědělství

  Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na VODA a KOHO VOLIT?

 • Jana Lorencová Jana Lorencová novinářka a reportérka, která rozkryla i kauzy LTO a OKD

  Já Vám, Radku, děkuji za přátelství, nejen to na FB. Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.