Jako vejce vejci: Anti-politici zabránili na několik let vrácení vody do rukou měst na Prostějovsku

Lidé, kteří způsobili protiprávní stav a vyvedli zisky z vody na Veolii se odvolali …

Téměř stejní lidé, kteří v roce 2006 realizovali vyvedení zisků z vody na koncern Veolia, působí stále ve vedení městské vodárny Vak Prostějov. Ti se nyní v roce 2018 rozhodli zabránit vrácení vody do vodárny v rukou měst a obcí. Odvolali se proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který odhalil nemravný KOMPLOT v roce 2006 a prohlásil postup vedení vodárny Prostějov, vedoucí k vyvedení vody a zisků z do rukou cizinců, za protiprávní a neplatný. Vedení vodárny je v rukou politiků (ČSSD, ANO, PEVE, KSČM). Ti svým jednání jasně znovu dávají lidem najevo, že pro vodárnu, občany a města nepracují.

Tímto jednání vědomě znemožňují čerpání stamiliónových dotací z EU do Vak Prostějov

Vodárna, které schází peníze na obnovu vodárenské infrastruktury, což vede k riziku snižování kvality pitné i vypouštění vody, ztratila díky smlouvám s Veolií postavení oprávněného žadatele o dotace z EU.

EU již v roce 2004 prokoukla pochybný princip tzv. provozních modelů/tunelů, kterými by došlo k zneužití dotací a k obohacení se koncernů. Odmítla dotovat pochybné „privatizace zisků a zestátnění nákladů“, přes často formální poptávkové řízení nebo dokonce zcela bez výběru subjektu, na který budou vyvedeny zisky z vody.  V letech 2006 přitom představenstvo  Vaku Prostějov lživě informovalo a přesvědčovalo zastupitele měst a obcí na Prostějovsku (akcionáři Vak Prostějov), že smlouvy s fr. koncernem Veolia  dotace z EU pro Vak Prostějov neohrožují.  Soud tuto lež a řadu dalších odhalil a doložil.

Obsah odvolání anti-politiků z vodárny Prostějov, kterým se snaží vedení vodárny své dlouholeté protiprávní jednání a protiprávní stav zastřít a zmařit tím i rozsudek soudu ve prospěch lidí, měst a Vak Prostějov alespoň oddálit, se snažím získat. Pokud se mi to podaří, tak ho zveřejním na BLOGU O VODĚ.

Kdo takto činí, konkrétní jména a politické strany?

ODS, ČSSD, KSČM

Představenstvo Vak Prostějov 2018

předseda představenstva : Ing. Miroslav HANÁK (ČSSD) – bývalý zastupitel města Prostějov

místopředseda představenstva : Mgr. Jiří POSPÍŠIL (původ ODS – toho Pévéčko) – zastupitel města Prostějov

člen představenstva : Ing. Jaroslav FALTÝNEK (ANO – původně ČSSD) – zastupitel města Prostějov

 

Dozorčí rada Vak Prostějov 2018

předseda dozorčí rady : Ing. Radek ZACPAL (ODS)

místopředseda dozorčí rady : Ing. Václav ŠMÍD (KSČM) – zastupitel města Prostějov

člen dozorčí rady : Ing. Bc. Dušan OPLETAL, bývalý tajemník MÚ Konice

 

r.2018: Vedení městské vodárny Prostějov kopíruje scénář koncernomilů ve Zlíně

Místo ukončení protiprávního tunelu vodárny Prostějov a podání žalob na neplatnost smluv a žalob na vydání neoprávněného obohacení, dál dělají vše, aby:

  1. 3-4 roky přes odvolávání se u soudů blokovali nabytí právní moci rozsudku soudu, který vrací vodu do rukou měst a obcí.
  2. Vyhazovali milióny za právníky, kteří se na jejich příkaz a za peníze občanů budou snažit zabránit odhalení protiprávního jednání vedení vodárny Prostějov a hlavního akcionáře vodárny, města Prostějov, tzn. anti-politiků, kteří léta vytahují občanům z kapes peníze.
  3. Zisk z vodného a stočného dál tekly na účty koncernu.
  4. Vak Prostějov a města na Prostějovsku nemohly čerpat dotace z EU na obnovu vodárenské infrastruktury.
  5. Nedošlo k ukončení nemravného tunelu, který zavedli a voda se vrátila pod správu vodárny v rukou měst a obcí.
  6. Škody byly promlčeny.
  7. Lidé, města a stát dopláceli na lumpárnu.

Ví o tom co se dělo a děje radnice měst Prostějov?

 prostejov - radnice

Pochybuji a pokud ano, pak je za vše spolu s vedením vodárny Prostějov (stejně jako ve Zlíně) zcela odpovědné. Proč? Protože celý pokoutný systém, odsouhlasilo město Prostějov, které vlastní 72,00 % akcií Vak Prostějov a bez jeho souhlasu nebylo možné tunel vodárny realizovat.

r.2006: Kdo byli členem představenstva, které dle rozhodnutí Krajského  soudu v Brně protiprávní proces vytunelování Vak Prostějov realizovali?

V podstatě stejní lidé, kteří se nyní v roce 2018 odvolávají proti rozhodnutí soudu, které protiprávní jednání odhalilo. Snaží se své protiprávní jednání  a stav ututlat.

Představenstvo Vak Prostějov 2006

předseda představenstva : Ing. Miroslav HANÁK (ČSSD)

místopředseda představenstva : Mgr. Vlastimil UCHYTIL (ODS)

člen představenstva : Ing. Jaroslav FALTÝNEK (ČSSD – dnes ANO)

 

Dozorčí rada Vak Prostějov 2006

předseda dozorčí rady : Ing. Radek ZACPAL (ODS)

místopředseda dozorčí rady : Ing. Václav ŠMÍD (KSČM)

člen dozorčí rady : JUDr. Ing Jiří Pudil (ČSSD)

 

Kdo vyvedl obchodování s vodou na koncern Veolia v roce 2006? „Politici“ ODS A ČSSD

 

Zastupitelstvo města Prostějov volby 2002 -2006

Členové zastupitelstva1 Prostějova 2002-2006

Členové zastupitelstva2 Prostějova 2002-2006

Nejde sedět na dvou židlích a hájit dva zájmy

Zásadní otázky. Je pan Faltýnek Trojský kůň koncernu ve Vaku Prostějov? Nebo je  Trojský kůň Vaku Prostějov ve Moravské vodárenské? Anebo není Trojský kůň? Na to si musí odpovědět každý sám za sebe. Za sebe odpověď mám. Pan Faltýnek  „privatizoval“ v roce 2006  zisky Vaku Prostějov. V roce 2011 získal křeslo v dozorčí radě společnosti Moravská vodárenská, a.s., ( fr. koncern Veolia), do které byly dle závěru soudvce Krajského soud v Brně protiprávně vyvedeny zisky z vody, původně zcela k dispozici Vaku Prostějov. Současně sedí stále v představenstvu Vaku Prostějov a z této pozice se  odvolává proti rozhodnutí soudců, kteří zisky a hospodaření s vodou vrací z rukou koncernu zpět do rukou Prostějovských měst a obcí.

 

Členové zastupitelstva1 SOUV.ČLÁNKY

Boj o vrácení vody se nekoná? Kamarádské vztahy vedení Zlína, Vaku Zlín a Veolie?

https://pravdaovode.cz/novinky/tz-25-11-16-soud-konce-tunelu/

https://pravdaovode.cz/novinky/pravomocny-rozsudek-tz/

Podobné články