JAK A DÍKY KOMU SE DOSTALY ZAHRANIČNÍ  KORPORACE K NAŠÍ VODĚ?

Často protiprávním jednáním organizované skupiny lidí, do které jsou zapojeni i politici a státní správa, kteří pracují pro koncer, přes tzv. provozní model. Jdo o ztráta vlivu státu na správu a peněžní toky z monopolu vody. Jde o oddělení neoddělitelného, studna od prodeje vody. Jde o "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů, tzn. o systém dobývání renty.


Občané hradí veškeré investice a náklady, korporace ovládají finanční toky a dosahují zisky, které jim vedení státu dokonce garantuje. Jde o "kapitalismus bez kapitálu", náš názor je, že výstižnější je "korporátní kolonialismus". Zavední a udržení tohoto parazitního systému mnohdy provází organizovaný zločin a korupce.

„Každá pevnost je dobytná, má-li dostatečně velkou branku, aby se jí protáhl osel naložený zlatem.“ (Hannibal)

Provozní model je past na peněženky lidí a veřejné rozpočty

"Politici" hájící zájmy koncernů z vysokých postů měst a městských vodáren, lživě presentují provozní model jako vstup strategického investora do městské vodárny, který zajistí dotace z EU, investice a vodné stočné pouze o inflaci.

Městská vodárna přijde o právo inkasovat zisk z vodného a stočného a i o dotace z EU, která odmítá dotovat zisky soukromých firem.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí

Do městské vodárny koncerny nevstoupí. Naopak. Vše, co generuje zisk je z městské vodárny vykucháno a skončí v rukou korprrace. Z městské vodárny se stane prázdná slupka, zcela závislá na koncerne, která funguje jako trafika pro "poltiky", kteří systém pro koncern zavedli a udržují ho v chodu.

Jak se to realizuje a jaký je důsledek?

Jde o ekonomickou likvidaci městské vodárenské společnosti

Prodej provozní části podniku má na ekonomiku městské vodárny negativní dopady.  Z ekonomického hlediska, jde o prodej jediné výdělečné části podniku vodovody a kanalizace zcela nevýhodný. Mnohá aktiva jsou vyvedena do rukou koncernu dokonce bezúplatně. Více ZDE

Vše se děje pokoutně, často na základ lží a podvodného jednání. Navíc to regiony a městské vodárny připravilo o až miliardové dotace z EU.

Přijetím usnesení valné hromady vodárny a uzavřením provozních smluv s koncernem vrcholí cílené protiprávní jednání řady osob (právnických i fyzických) trvající cca 3-5 roky. V tomto komplotu má každý vztah svůj smysl, každý krok byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby.

Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. Rozhodnutí valné hromady, vedoucí  k tomu, že podvedení starostové, udělí souhlas s uzavření smluv s koncernem, jako výsledek pokoutného procesu i soudy považují za mimořádně nemravné a protiprávní. Více ZDE

Jak se toto realizuje a jaký je důsledek?

Politici a vodaři ve vedení městské vodárny prodají koncernu cca 5% nejdůležitějšího majetku městské vodárny - provozní část, která generuje zisk a zbytek - infrastrukturu mu na desetiletí pronajmou.

Do rukou koncernu vyvedou navíc bezúplatně veškeré vodárenské know-how vodárny, portfolio klientů, právo inkasovat zisk z vody, management a v oboru školené zaměstnance - často BEZÚPLATNĚ! Pak lidé z vedení městké vodárny přejdou do vedení koncernů. - př. BERNARD 

Městské vodárny tím přijdou za zlomek skutečné hodnoty o monopolní postavení a jediné zisky generující podnikání.

95% zbylého majetku (infrastrukturu), si koncern chytře "jen" pronajme. 

Investovat tak musí dál vlastník - městská vodárna, ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného přejde na soukromý subjekt.

TOTO UKONČIT POŽADUJE JIŽ PŘES 50.000 OBČANŮ PŘES PETICI VODA JE ŽIVOT

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Peticí tváříme legitimní tlak na politiky. Jak roste počet podpisů, tak je pro politiky stále těžší a ignorovat požadavek nápravy. Vše zveřejňujeme a dokládáme, že nám soudy dávají za pravdu.

SOUHLASÍŠ?

PAK SE PŘIDEJ A PODEPIŠ PETICI

VYSVĚTLENÍjednotlivých bodů petice

Prodej vody i vodárenskou infrastrukturu ovládají koncerny, mají ji od měst pronajatou. Města trubky sice vlastní, ale v rukou je mají cizinci, kteří ovládají i peněžní toky z vody.

90% vodárenské infrastruktury sice vlastní města, ale cca 70% z toho mají pronajaty koncerny k dolování zisků, které končí v zahraničí

Provozní model = vše rozhodující má v rukou koncern. Městské vodárny sice vlastní infrastrukturu, ale v pronájmu ji má koncern.

Města jsou zbavena vodárenské inteligence a jsou zcela závislá na koncernech.

Koncern ovládá vše, z čeho lze inkasovat zisk - provozní techniku, vodárenské zaměstnance, peněžní  toky z vody, smluvní vztahy s odběrateli, inkaso zisku a navrhuje ceny. Z veřejné služby je kšeft ...

Co je to DOBÝVÁNÍ RENTY?

Priorita koncernů je dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty v zahraničí

Dojde k oddělení neoddělitelného - studnu od vody a nákladů od zisků. Jak? Morava a Čechy.

Z jedné vodárny vzniknou dvě. Poslední dobou dokonce tři. Soukromé ovládají peněžní toky a zisky z vody. Městské financují investice a vše platí lidé.

Obnova infrastruktury je věcí vlastníka - měst. Zisk je věcí prodejců - cizinců. Vše zaplatí občané.

Místo cca 12 krajských nebo 50 okresních vodáren v rukou měst, které prodávají lidem vodu, máme v ČR cca 2500 často soukromých firem, jejichž cíl je jediný - inkasovat zisk, který zpět do obnovy trubek nevrátí!

To přináší zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím

Místo do obnovy infrastruktury odteklo z peněženek lidí do ciziny v letech 2010 -2018:

21.938.683.000 Kč

To je 6 nových čistíren odpadních vod.
Pro Prahu, Brno a Ostravu. Dnes je lidé zaplatí 2x - v ceně vody a z rozpočtů měst - z daní.

Logické je, že to, co financujete a postavíte, to poté užíváte - Smíšený model, kdy vše vlastní a zajišťuje vodárna v rukou měst

Města rozhodují o všem, co se vody týká.

Vodárny měst mají v rukou vše. Vodu, infrastrukturu i prodej vody. Správu vody berou jako veřejnou službu. Neposílají peníze občanů koncernům do zahraničí.

Vodárny měst vše přes vlastní vodárenské odborníky vlastní, provozují a inkasují. Dodávají vodu, inkasují vodné a stočné, určují cenu vody a obnovují infrastrukturu.

Peníze od lidí se reinvestujíDo ciziny neteče ani koruna

Prioritou je obnova infrastruktury, čistá voda a rozvoj regionu

Příklady: Vak Přerov, Hodonín, M. Boleslav, Vsetín, Kroměříž...

Za babku prodali vše koncernům - totální důkaz o hlouposti politiků - SmVAK

Cizinci mají v rukou vše, vodárenskou infrastrukturu i dodávku a odvedení vody. Vše kolem vody je v daném regionu v rukou koncernů, které rozhodují o všem co se vody a její dodávky i správy týká. Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

Obří zdlužení SmVaku 5,4 miliardyCizinci stojící u našich studní a chtějí jediné

Cíl správy vody je zisk na účtech koncernu v zahraničí i za cenu miliardového zadlužení vodárny

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI O TOM, CO SE DĚJE A UKONČIT KŠEFTOVÁNÍ S ČESKOU VODOU? PAK SE PŘIDEJTE...

 Darujte na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬