Co je to provozní model neboli uzavření smluv o provozování vodovodů mezi městy a soukromými subjekty?

Jde o vstup strategického investora do vodárny nebo o privatizaci zisků a zestátnění nákladů?

Provozní model je velmi často především mazaná forma "privatizace" zisků a zestátnění nákladů. Některé jeho podoby byly NEJEN v České republice zavedeny díky korupci, protiprávnímu jednání a kolaboraci Hadů na radnicích. V těchto případech jejich zavedení přesně vystihuje slovní spojení - jde o nehorázný tunel. 

Anti-politici hájící zájmy soukromých firem z pozic vysokých postů ve městech a v městských vodárnách, presentovali to, co navrhovali  realizovat, jako vstup strategického investora do okresní vodárny. Je to lež, do městské vodárny nikdy žádný investor nevstoupí. Naopak.

Městská vodárna původně správce monopolu vody je slupka, zcela závislá na soukromém subjektu, která musí dál financovat drahou infrastrukturu. Díky pochybným smlouvám přitom přijde i o dotace z EU, kdy EU logicky odmítá dotovat zisky soukromých firem.

Vše, co tvoří zisk je na konci z okresní vodárny vyvedeno do soukromé firmy. Je prodána (provozní část), infrastruktura je pronajata a veškeré know-how, portfolio klientů, právo kalkulovat a inkasovat zisk z vodného a stočného je BEZÚPLATNĚ vyvedeno do soukromé firmy, kam přejdou i vodaři, management a za odměnu i pár kolaborujících politiků.

Povinnosti financovat infrastruktury zůstane dál na městské vodárně, ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přejde na soukromý subjekt, který často dokonce často vede městské vodárně i účetnictví.

Pohádka o vstupu strategického investora do vodárny

Co nastává hned poté, co byla "pohádka" zastupiteli odsouhlašena

Jak se vyvedou zisky z vody z vodárny?

Trojské koně slíbí zastupitelům inflační růst cen vody pokud ...

V písemných materiálech zastupitelé dostali slib, že to, co schválí zajistí dalších 30 let růst ceny vody pouze o inflaci.

                              cena vody o inflaci - hk-j

Kdo může něco namítat proti investorovi, který zajistí lidem ráj na zemi  - kdo by pro toto nehlasoval,  snad jen "komunista". Tyto sliby jsou podvodné, ale to se zjistí až poté, co jsou smlouvy podepsané a účinné.

O co jde?

 1. O ztrátu kontroly nad strategickou surovinou?
 2. O lumpárnu na hraně podvodu, realizovanou politiky?
 3. O systém dobývání renty, na což doplácí lidé?

Názor si udělejte sami. Soudce se ke kauze Vak Zlín vyjádřil takto:

Voda je dar a s darem se nekšeftuje

Souhlasíte? Pak se přidejte:

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Cílem je shromáždit nejméně 10 tis. podpisů a téma vody otevřít v Parlamentu ČR. Chceme jasné kroky k vrácení vody zpět do rukou měst / státu.

Petici již podepsalo

4549 občanů

Ve Francii toto ukončují, u nás zavádí

Městská vodárna, do té doby dominantní správce přirozeného monopolu v regionu, je pod heslem přichází strategický investor, vykuchána.

Zástupci měst a obcí jsou zbaveni i vodárenské inteligence a přímému přístupu k informacím. Ty 20-30 let sdělují starostům zaměstnanci soukromých firem.

Kdo instaloval cizince k české vodě?

Z vody se stal kšeft samo-vyvolených a neříkám to jen já

 • Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví.

  Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů.

  Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

  Doc. Ilona Švihlíková
    Doc. Ilona Švihlíková
 • Princip provozního modelu chápu takto:

  Mám sad a v něm jabloně, které plodí jablka a ty sklízím, prodávám a inkasuji  za to zisk. K tomu, aby mohl jablka prodat, potřebuji  žebříky. Pak přijde "vykuk", který zkorumpuje mého partnera. Ten uzavře Smlouvu o prodeji žebříku a Smlouvu o nájmu a provozování sadu.

  Tak získá žebřík, bez kterého nejsem schopen jablka sklízet, navíc má pronajatý můj sad. Pak roky sklízí moje jablka, která prodává a inkasuje původně můj zisk. Zaplatí mi nájem v hodnotě postupné splátky ceny pořízení sadu a já z toho musím, jako vlastník sadu, investovat do obnovy sadu, na kterém vydělává. Chápu to dobře?

  Policista z odboru hospodářské kriminality
    Policista z odboru hospodářské kriminality
 • Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části společnosti Vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská (pozn. francouzský koncern Veolia). Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon.

  Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci (pozn. tunel ve Vak Zlín) mi to nedělá problém.

  Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Haec habui, quae dixi - to je vše co jsem chtěl říci.

  JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně
    JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně

Výsledek?

Místo 50-60 okresních vodáren v rukou měst, které se o vše starají, inkasují od lidí peníze, které reinvestují do obnovy vodárenských trubek, máme přes 2500 soukromých prodejců vody a překupníků, kteří inkasují zisky, ale zpět do obnovy trubek je reinvestovat nemusí!

To přináší další zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím.

Poskytování informací starostům po zavedení tunelu vypadá takto:

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM NÁŠ BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo