Co je to provozní model? Vstup strategického investora do městské vodárny nebo past a její vytunelování?

Často jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů.

Vše, co generuje zisky, ovládne koncern a na městských vodárnách zůstane dál povinnost financovat obnovu infrastruktury. Z pohledu koncernů je to geniální, stát, města a lidé jim postaví investice potřebné k podnikání a ony je všechny poté pěkně zkasírují, když jim z jejich studní prodávají vodu.

Z městských vodáren je vyvedeno vše, co tvoří zisky. Koncern tím ovládne peněžní toky a zisk z vody. Ale investovat do obnovy trubek musí dál vodárny, občané, města a stát!

Rozhodně nejde o příchod strategického investora do městské vodárny

Ve většině jde o:

 1. Ztrátu kontroly nad strategickou surovinou a monopolem vody.
 2. Lumpárnu realizovanou "anti-politiky", ve prospěch koncernů.
 3. Dobývání renty, kdy lidé platí vše co předtím a nově zisky koncernů.
 4. Zneužití moci, vedoucí k drancování veřejných rozpočtů a peněženek lidí.

Výsledek?

Místo 50-60 okresních vodáren v rukou měst, které se o vše starají, inkasují od lidí peníze, které reinvestují do obnovy vodárenských trubek, máme přes 2500 soukromých prodejců vody a překupníků, kteří inkasují zisky, ale zpět do obnovy trubek je reinvestovat nemusí!

Soukromníci inkasují z monopolu vody stamilióny ročně a městské vodárny a města nemají peníze na obnovu vodárenské infrastruktury, kterou anti-politici přes provozní model pronajali za hanebných podmínek! To přináší zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU i závadnou vodu a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím.

Radek Novotný

"Z původní zdravé "městské vodárny", která disponovala vším potřebným pro provoz vlastní vodárenské infrastruktury a prodej vody lidem v regionu, se často stane formální slupka a trafika pro „antipolitiky", kteří ve prospěch koncernů systém nastavili."

Radek Novotný
PRAVDA O VODĚ

Důsledek Provozního tunelu pro lidi, města a stát?

 1. Přibývá situací, kdy lidé pijí závadnou vodu a trpí zdravotními problémy!
 2. Města a jejich vodárny investují miliardy do investic, které slouží koncernům.
 3. Cena vody stále roste, ale vodárenská infrastruktura je "vybydlována".
 4. Ztráta dotací. EU odmítla zneužití dotací na financování profitu koncernů.
 5. Z ČR odtéká ročně až 4-5 miliard korun, které zaplatí lidé ceně vody.
 6. Zahraniční koncerny ovládají regionální monopoly vody.

Místní oligarchové by nikdy nemohli prosadit Smlouvy o provozování s koncerny, kdyby stát s právem veta, řekl jasně jsem PROTI.

Kdo instaloval cizince k české vodě?

Ve Francii začali politici s nápravou, u nás jdou na ruku koncernům

U nás zatím městům zůstane původní vodárna, která musí dál vše financovat. Protože vlastní trubky v zemi, tak má povinnost financovat jejich obnovu a rozvoj. Z vodárny,  původně ovládající monopol, se stane formální subjekt, bez předmětu podnikání zajišťující zisk, zcela závislá na zahraničním koncernu, který ji často dokonce vede i účetnictví.

Z vody se stal kšeft samo-vyvolených a neříkám to jen já

 • Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví.

  Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů.

  Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

  Doc. Ilona Švihlíková
    Doc. Ilona Švihlíková
 • Princip provozního modelu chápu takto:

  Mám sad a v něm jabloně, které plodí jablka a ty sklízím, prodávám a inkasuji  za to zisk. K tomu, aby mohl jablka prodat, potřebuji  žebříky. Pak přijde "vykuk", který zkorumpuje mého partnera. Ten uzavře Smlouvu o prodeji žebříku a Smlouvu o nájmu a provozování sadu.

  Tak získá žebřík, bez kterého nejsem schopen jablka sklízet, navíc má pronajatý můj sad. Pak roky sklízí moje jablka, která prodává a inkasuje původně můj zisk. Zaplatí mi nájem v hodnotě postupné splátky ceny pořízení sadu a já z toho musím, jako vlastník sadu, investovat do obnovy sadu, na kterém vydělává. Chápu to dobře?

  Policista z odboru hospodářské kriminality
    Policista z odboru hospodářské kriminality
 • Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části společnosti Vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská (pozn. francouzský koncern Veolia). Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon.

  Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci (pozn. tunel ve Vak Zlín) mi to nedělá problém.

  Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Haec habui, quae dixi - to je vše co jsem chtěl říci.

  JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně
    JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně