JAK SE DOSTALI CIZINCI K MILIARDÁM Z NAŠÍ VODY ANEB CO JE TO PROVOZNÍ MODEL/TUNEL?

„Každá pevnost je dobytná, má-li dostatečně velkou branku,
aby se jí protáhl osel naložený zlatem.“ (Hannibal)

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Jde o rafinovaně a často protiprávně realizovanou ztrátu vlivu státu nad správou a peněžními toky z vody a také jeden z důvodů zdražování vody. Často jde o hanebnou "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů neboli dobývání renty. Více ZDE.

O oddělení neoddělitelného – studny a prodeje vody z ní. Důsledek? Lidé/stát financují koncernům investice a zisky. Ty poté sají z vody stamilióny, které jim dokonce stát garantuje! Jde o kapitalismu bez kapitálu - skrytý koncernový kolonialismus.

Provozní model je past na peněženky lidí a veřejné rozpočty

Hadi hájící zájmy koncernů z vysokých postů měst a městských vodáren, lživě presentují provozní model jako vstup strategického investora do městské vodárny. Je to lež.

Do vodárny koncerny nevstoupí. Naopak. Vše, co generuje zisk je z městské vodárny vykucháno. Z vodárny zůstane slupka, závislá na soukromé firmě. Funguje jako trafika pro Hady kooperující s koncerny.

Městská vodárna přijde o právo inkasovat zisk z vodného a stočného a i o dotace z EU, která odmítá dotovat zisky soukromých firem.

Jak se toto realizuje a jaký je důsledek?

Jde o ekonomickou likvidaci společnosti. Prodej provozní části podniku má na ekonomiku městské vodárny negativní dopady.  Z ekonomického hlediska, jde o prodej jediné výdělečné části podniku vodovody a kanalizace zcela nevýhodný. Mnohá aktiva jsou vyvedena do rukou koncernu dokonce bezúplatně. Více ZDE

Vše se děje pokoutně, často na základ lží a podvodného jednání. Navíc to regiony a městské vodárny připravilo o až miliardové dotace z EU.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Přijetím usnesení valné hromady vodárny a uzavřením provozních smluv s koncernem vrcholí cílené protiprávní jednání řady osob (právnických i fyzických) trvající cca 3-5 roky. V tomto komplotu má každý vztah svůj smysl, každý krok byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby.

Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. Rozhodnutí valné hromady, vedoucí  k tomu, že podvedení starostové, udělí souhlas s uzavření smluv s koncernem, jako výsledek pokoutného procesu i soudy považují za mimořádně nemravné a protiprávní. Více ZDE

Jak se toto realizuje a jaký je důsledek?

Darebáci ve vedení městské vodárny prodají cca 5% nejdůležitějšího majetku - provozní část.

Navíc bezúplatně vyvedou do rukou koncernu veškeré know-how vodárny, portfolio klientů, právo inkasovat zisk z vody, management a v oboru školené zaměstnance - často BEZÚPLATNĚ! A pak tito lidé přejdou do vedení koncernů, s kterými podepsali pochybné smlouvy.

Městské vodárny tím přijdou za zlomek skutečné hodnoty o monopolní postavení a jediné zisky generující podnikání.

95% zbylého majetku (infrastrukturu), si koncern chytře "jen" pronajme. 

Investovat tak musí dál vlastník - městská vodárna. Povinnosti financovat infrastruktury zůstává dál na městské vodárně, ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného přejde na soukromý subjekt.

Z jedné vodárny vzniknou dvě. Poslední dobou dokonce tři. Soukromé ovládají peněžní toky a zisky z vody. Městské financují investice a vše platí lidé.

Obnova infrastruktury je věcí vlastníka -měst. Zisky jsou věcí cizinců. Geniální, ale ne pro lidi a stát.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Místo cca 12 krajských nebo 50 okresních vodáren v rukou měst, které prodávají lidem vodu, máme v ČR cca 2500 často soukromých firem, jejichž cíl je jediný - inkasovat zisk, ale ten zpět do obnovy trubek je nevrátit!

To přináší zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím

Místo do obnovy infrastruktury odteklo z peněženek lidí do ciziny v letech 2010 -2018:

21.938.683.000 Kč

To je 6 nových čistíren odpadních vod.
Pro Prahu, Brno a Ostravu. Dnes je lidé zaplatí 2x - v ceně vody a z rozpočtů měst - z daní.

Jak jsou vyvedeny zisky z vody z vodárny?

Podvedením zastupitelů a manipulacemi

Názor soudce

Trojské koně zastupitele o(h)lupují, že to, co schválí, zajistí 30 let růst ceny vody pouze o inflaci.

                              cena vody o inflaci - hk-j

Kdo by něco namítal? Že jde o podvod, zjistili politici již za rok, co podepsali smlouvy. Ale nedělají nic!

Jak jsou vyvedeny zisky z vody z vodárny?

Korupcí

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Názor soudců

Z vody se stane kšeft samo-vyvolených a neříkáme to jen my

Ve Francii toto ukončují a u nás zavádí

Zástupci měst jsou na 20-30 let zbaveni vodárenské inteligence a přímému přístupu k informacím. Ty mají soukromé firmy, jejichž jediný cíl je inkasovat, inkasovat a inkasovat.

Kdo instaloval cizince k české vodě?

 • Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví.

  Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů.

  Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

  Doc. Ilona Švihlíková
    Doc. Ilona Švihlíková
 • Princip provozního modelu chápu takto:

  Mám sad a v něm jabloně, které plodí jablka a ty sklízím, prodávám a inkasuji  za to zisk. K tomu, aby mohl jablka prodat, potřebuji  žebříky. Pak přijde "vykuk", který zkorumpuje mého partnera. Ten uzavře Smlouvu o prodeji žebříku a Smlouvu o nájmu a provozování sadu.

  Tak získá žebřík, bez kterého nejsem schopen jablka sklízet, navíc má pronajatý můj sad. Pak roky sklízí moje jablka, která prodává a inkasuje původně můj zisk. Zaplatí mi nájem v hodnotě postupné splátky ceny pořízení sadu a já z toho musím, jako vlastník sadu, investovat do obnovy sadu, na kterém vydělává. Chápu to dobře?

  Policista z odboru hospodářské kriminality
    Policista z odboru hospodářské kriminality
 • Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části společnosti Vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská (pozn. francouzský koncern Veolia). Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon.

  Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci (pozn. tunel ve Vak Zlín) mi to nedělá problém.

  Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Haec habui, quae dixi - to je vše co jsem chtěl říci.

  JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně
    JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI O TOM, CO SE DĚJE A UKONČIT KŠEFTOVÁNÍ S ČESKOU VODOU? PAK SE PŘIDEJTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka