Co je to provozní model městských vodáren?

"Údajná privatizacec je často spíše tunelizace, znamenající privatizaci zisků a zestátnění nákladů."Příchod strategického investora nebo maskovaný tunel?

Jsem toho názoru, že v mnoha případech jde o koloniální model a často precizně maskovaný tunel. Rozhodně nejde o vstup strategického investora do městské vodárny! Jde o předání monopolu vody do rukou cizinců, jejichž hlavní prioritou je dostat co nejvíce našich peněz na své účty. A ta je naplňována ihned poté, co obsadí monopolní pozici na místo okresní vodárny.

Cizinci inkasují od lidí miliardy, bez ohledu na to, že městské vodárny či města nemají dost peněz na obnovu vodárenské infrastruktury, kterou mají cizinci přes provozní model pronajatou! To sebou přináší neustálé zdražování vody, nedostatek peněz na obnovu trubek, nemožnost čerpat dotace z EU i závadnou vodu a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím.

Místo městké či okresní vodárny, která se o vše stará a za to inkasuje z vody od lidí peníze, které reinvestuje zpět do obnovy vodárenských trubek, máme kupu soukromých prodejců vody a překupníků, kteří inkasují zisky z vody, ale zpět do obnovy trubek je reinvestovat nemusí!

Ve většině případů jde o:

 1. Ztrátu kontroly nad strategickou surovinou.
 2. Systém, kdy lidé zaplatí vše co předtím a nově zisky zahraničních koncernů.
 3. Ukázkový příklad zneužívání moci, vedoucí k drancování veřejných rozpočtů a peněženek lidí a skrytou kolonizaci České republiky.
 4. Lumpárnu realizovanou některými "politiky", kteří zmanipulovali a podvedli své kolegy, aby provedli majetkovou dispozici, na které následně 30 let vydělává zahraniční subjekt.


Public Privat Partnership = Prodej Pronajmi Prodělej

Hadi v oblecích presentují provozní model jako vstup strategického investora do vodárny. Je to lež. Do městské vodárny nikdo nevstupuje. Jde o předání monopolu vody a zisku z vody koncernům. Rozumní lidé ví, že jde o účelové oddělení neoddělitelného, tj. studny od vody a nákladů od zisku. Jde o instalaci soukromého penězovodu mezi lidi a vodu.

Co znamená zavedení Provozního modelu?

Zahraniční koncern vyzobne z městské vodárny to lukrativní - prodej vody a tím inkaso vodného a stočného, z čehož plynou zisky. Ovládne monopol vody a má pod kontrolou veškeré peněžní toky z vody a právo inkasovat zisk, který nemusí investovat zpět do obnovy trubek! Pro cizince geniální, pro vodárenství fatální.

Městům zůstane společnost, která musí dál vše financovat. Protože vlastní trubky v zemi, tak má povinnost financovat jejich obnovu a rozvoj. Z okresní vodárny,  původně ovládající a řídící regionální monopol, se stane formální subjekt. Společnost bez předmětu podnikání zajišťující zisk, zcela závislá na zahraničním koncernu, který ji často dokonce vede i účetnictví.


Původně monopolní a zdravá "vodárna" je formální slupka, funguje jako trafika pro pár místních „politiků“

Oddělí se zisky od nákladů

Místo jedné společnosti, která vlastní trubky, dodává lidem vodu, kontroluje veškeré peněžní toky z vody, inkasuje zisk a ten investuje zpět do obnovy a rozvoje trubek, vzniknou společnosti dvě, později další – různé servisní, poradenské či investiční.

Z původní městské vodárny je na koncern bezúplatně vyveden v oboru vzdělaný management, vodárenští zaměstnanci, léta budované portfolio smluvních partnerů a vláda i kontrola nad peněžními toky z vody. Bezúplatně přejde na koncern také jediný vlastní zdroj financování obnovy trubek – právo inkasovat zisk z vodného a stočného od lidí.Miliónové odměny "politikům" za tunel, kterým tečou peníze občanů do zahraničí

Koryta pro "politiky"

Do vytunelování disponovala okresní vodárna ve vlastnictví obcí vším pro správu a provoz vodovodů a kanalizací. Byla v pozici dominantního správce při rozeného monopolu v daném městě, okrese nebo kraji. Nebyla na nikom závislá, její obchodné postavení nebyl schopen žádný subjekt ohrozit. Jako jediná společnost v regionu byla oprávněná inkasovat od lidí vodné a stočné a zisk za dodávky vody a její čištění. Díky municipální struktuře byla v postavení oprávněného žadatele o dotace z EU a mohla tak řadu investic financovat bez dopadů na cenu vody nebo na rozpočty obcí.

Následně byla vodárna měst kompletně vytunelována. Často jde o formální subjekt, zcela závislý na koncernu, na který bylo vyvedeno vše, co tvoří zisky a co zajišťuje informovanost zastupitelů. Jde o společnost bez nebo s minimem zaměstnanců, jejíž celý, často miliardový, majetek má v rukou zahraniční koncern. V orgánech vytunelované vodárny zůstalo jen 12-15 místních "politiků", kteří inkasují každý rok miliónové odměny, za to, že udržují tok peněz od lidí do zahraničí = tunel v chodu. Pokud se některý politik vzepře, tak ho kolegové u koryta umravní nebo ho okamžitě vyhodí a nahradí jiným, poslušným.

Původně zdravá a monopol ovládající vodárna je formální slupka, která funguje jako trafika pro místní „politiky“.


Privatizace zisků a zestátnění nákladů? Nájem, který není nájem?

Vodárna sice dostane za infrastrukturu od koncernu "nájem", ale jeho výše je odvozena od toho, co předtím sama investovala (odpisy). Aby v budoucnu vůbec nějaký nájem dostala, musí nájem znovu reinvestovat a protože již nemá prostředky k provozování této investice, tak ji okamžitě "pronajme" koncernu a ten na ní tvoří stamiliónové zisky, kterí posílá do zahraničí.

Nájem ve výši historických pořizovacích cen investic (odpisů) logicky nestačí vodárně na prostou obnovu trubek, proto musí obnovu trubek začít financovat i města a obce ze svých veřejných rozpočtů. Veřejný sektor financuje investice a cizinci inkasují zisky.

Zisky korporacím, investice městům

Zisk, který původně měla právo inkasovat městská vodárna,  má nově právo kalkulovat do vodného i stočného výhradně jen zahraniční korporace. Povodní vodárna a vlastník infrastruktury – krajská nebo okresní vodárna, města a obce, již na žádný zisk právo nemají.

Zisk koncernu je zákonem garantován a je odvozován z NÁVRATNOSTI koncernem investovaného kapitálu. Okresní vodárny a města nemají nárok na žádný zisk a ani na NÁVRATNOST svých investic realizovaných do obnovy a rozvoje infrastruktury nárok nemají o zhodnocení investovaného kapitálu tudíž ani nesní.

Z veřejných rozpočtů a z peněz vybraných od lidí se financují zahraničním koncernům investice, bez kterých by nemohly vodu dodávat a ty na těchto investicích tvoří obrovské zisky, které posílá do zahraničí. V republice přitom schází peníze na obnovu vodárenských trubek a infrastruktura je postupně „vybydlována“ a přibývá situací, kdy lidé pijí závadnou vodu.Důsledek Provozního tunelu pro lidi, města a stát?

 1. Přibývá situací, kdy lidé pijí závadnou vodu a trpí zdravotními problémy!
 2. Města a jejich vodárny investují miliardy do investic, které slouží koncernům.
 3. Cena vody stále roste, ale vodárenská infrastruktura chátrá a je postupně "vybydlována".
 4. Cena vody je stejná jako v západní Evropě přestože mzdy občanů nejsou ani poloviční.
 5. Ztráta dotací. Evropská komise odmítla zneužití dotací pro financování profitu koncernů.
 6. Z ČR odtéká ročně až 4-5 miliard korun, které lidé za vodu zaplatí, ale zpět v obnově trubek neskončí.
 7. Zahraniční koncerny ovládají regionální monopoly vody. Drží v rukou peněžní toky z vody i zisk z vody.

Z vody se stal kšeft samo-vyvolených a neříkám to jenom já

 • Name
  Doc. Ilona Švihlíková: -

  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví.

  Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů.

  Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

 • Name
  Policista -

  Princip provozního modelu chápu takto:

  Mám sad a v něm jabloně, které plodí jablka a ty sklízím, prodávám a inkasuji  za to zisk. K tomu, aby mohl jablka prodat, potřebuji  žebříky. Pak přijde "vykuk", který zkorumpuje mého partnera. Ten uzavře Smlouvu o prodeji žebříku a Smlouvu o nájmu a provozování sadu. Tak získá žebřík, bez kterého nejsem schopen jablka sklízet, navíc má pronajatý můj sad. Pak roky sklízí moje jablka, která prodává a inkasuje původně můj zisk. Zaplatí mi nájem v hodnotě postupné splátky ceny pořízení sadu a já z toho musím, jako vlastník sadu, investovat do obnovy sadu, na kterém vydělává. Chápu to dobře?


Zákony nastavené ve prospěch koncernů a na úkor lidí a měst!

JUDr. Miroslav Weinštuk

Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části společnosti Vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská (pozn. francouzský koncern Veolia). Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon.


Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci (pozn. tunel ve Vak Zlín) mi to nedělá problém.


Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Haec habui, quae dixi - to je vše co jsem chtěl říci.

JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce krajského soudu v Brně


Kolik lidí stálo za předáním monopolu vody cizincům přes Provozní tunely?

Politici v roli Trojských koňů

Pozor, tunel nezavádí horda zkorumpovných "politiků". Většinou šlo o 2-3 Hady na radnici z velkých měst, kteří seděli na radnici statutárního města a současně ve vedení vodárny. Ti pracovali jako "Trojské koně" a jednali skrytě v zájmu koncernu. Těm jejich kolegové věřili, ale oni manipulovali a podváděli zastupitele vlastního města a starosty malých měst a obcí. Dnes je vesměs najdete v orgánech firem koncernů či vodárenských sdružení, kde pro koncerny odvádí další lobbing a černou "práci".


Pozor! Hlasování řady starostů si koncern předem koupil!

Schvalování uzavření smlouvy s koncernem, tzv. Smlouvy o nájmu provozování, pak již byla formalita. Naháněči koncernů si hlasování starostů předem koupili. Výplata finanční ÚPLATY byla podmíněna hlasováním starostů pro smlouvu.

"ÚPLATA" je přitom zahrnuta do ceny vody lidem. Takže zavedení tunelu do vodárny a vyvedení zisků z vody na koncern, zaplatí lidé z daného regionu v ceně vody. Zda je o úplatek za hlasování nebo ne, si posoudíte sami.

 • Úplata starostům za hlasování pro Provozní model - Smlouva o účelovém finančním plnění
  Úplata starostům za hlasování pro Provozní model - Smlouva o účelovém finančním plnění

  Úplata finančního plnění slíbena městu za to, že bude hlasovat PRO tzv. Provozní model. Její vyplacení bylo podmíněno schválením Smlouvy o prodeji části podniku a Smlouvy o nájmu a provozování, kterým monopol vody přešel do rukou zahraniční korporace. Takto bylo "namotivováno" téměř 20 starostů z měst a obcí. Úplatu za hlasování mělo slíbenou také největší město v okrese.


Co dělal stát, resp. Ministerstvo zemědělství (Mze)?

Pomohl prosadit zájmy koncernů!

Stát asistoval při prosazení "provozních tunelů" do městských vodáren, které oddělují náklady od zisků. Státní instituce kooperovaly s koncerny při instalaci koloniální pasti! Bez jejich hlasu, resp. hlasu ZLATÉ AKCIE nebylo možné Provozní tunel do vodáren zavést. Ministerstvo zemědělství přitom nikdy nedělalo žádný rozbor ekonomické výhodnosti Provozního tunelu! Přesto hlasovalo PRO!

Zástupci Ministerstva zemědělství, kteří za stát vykonávali hlasovací práva ve vodárnách, dokonce někdy hlasovali v rozporu s pověřením, se kterým byli na valnou hromadu vodárny vysláni. Dodnes na ministerstvu pracují, i když realita léta dokazuje, o jaký tunel se jedná.

NEODCHÁZEJTE S PRÁZDNOU!

Nakolik je obchod s vodou výhodný? ....

Odpovědi na otázky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren, který si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit


Čí zájmy hájí státní instituce a vrcholní politici v Parlamentu a Vládě ČR?

Takto stát "zdůvodňuje výhodnost" Provozních tunelů


 Stát věděl, že Provozní tunely znemožní čerpání dotací z EU v ČRJe třeba se spojit a požadovat společně po politicích nápravu. Mají v rukou prostředky, jak tunely z vodáren zrušit!

shadow-ornament
Máte toho dost?Zajímá vás, co můžete udělat pro nápravu?

"Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o Vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!"

- Jana Svobodová, České Budějovice