CO JE TO PROVOZNÍ MODEL?

Z pohledu koncernů jde o geniální systém, kdy jim města a jejich vodárny 20-30 let financují investice a lidé platí zisky. Z pohledu občanů jde často o tunel, o "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů uzavřením smluv se soukromou firmou. Je to ztráta vlivu státu/obcí na správu monopolu vody.

Provozní model je rafinovaná past na peníze od lidí

Hadi na radnicích, hájící zájmy soukromých firem z vysokých postů ve městech a v městských vodárnách, presentují provozní model/tunel zastupitelům falešně jako vstup strategického investora do městské vodárny. Do ní ovšem nikdy žádný investor nevstoupí.

Naopak, vše zásadní, co generuje zisk je z městské vodárny prodáno, pronajato nebo bezúplatně vyvedeno do soukromé firmy. Z městské vodárny zbyla slupka, zcela závislá na soukromé firmě.

Pod falešným heslem „do městské vodárny vstoupí strategický investor“ je městaká vodárna vykuchána a dojde k "privatizaci" zisků z vody. Koncerny  poté léta místo městské vodárny léta inkasuje z vody miliardové zisky, které končí v zahraničí.

Městská vodárna přišla bez náhrady o právo inkasovat zisk z vodného a stočného. Díky pochybným smlouvám přijde často i o dotace z EU, neboť EU odmítá dotovat zisky soukromých firem.

Jak se toto realizuje a jaký je důsledek?

Z městské vodárny je prodáno cca 5% nejdůležitějšího majetku - provozní část. Vodárna tím za min. financí, přijde o své monopolní postavení a jediné zisky generující podnikání. To vše za babku získá koncern.

A těch 95% zbylého majetku (infrastrukturu), si koncern "jen" chytře pronajme (vodárna jako vlastník do ní díky tomu musí dál investovat) 🙁 .

Veškeré know-how, portfolio klientů, právo inkasovat zisk z vody, management, zaměstnanci školení v oboru jsou často vyvedeni do rukou soukromé firmy BEZÚPLATNĚ!

Povinnosti financovat infrastruktury zůstává dál na městské vodárně, ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přejde na soukromý subjekt.

Místo jedné vodárny, která dodává vodu a současně se stará o trubky a čistotu vody, vzniknou dvě firmy.  Ta soukromá má jediný cíl, ze správy vody inkasovat zisk a ten poslat nejlépe do daňových rájů. Obnova infrastruktury není její věc. Novinkou je "servisní model", kdy místo jedné vodárny vzniknou dokonce tři firmy.

Proto v ČR máme místo 12 krajských nebo 50 okresních vodáren v rukou měst, které se o vše starají, prodává lidem vodu cca 2500 vesměs soukromých firem, které inkasují zisky z vody, ale zpět do obnovy trubek je nevrací!

To přináší zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím.

Jak jsou vyvedeny zisky z vody z vodárny?

Podvedením zastupitelů a manipulacemi

Názor soudce

V materiálech pro zastupitele Trojské koně zastupitele o(h)lupují, že to, co schválí, zajistí 30 let růst ceny vody pouze o inflaci.

                              cena vody o inflaci - hk-j

Přichází "ráj na zemi". Kdo by něco namítal? Že jde o podvod zjistili politici již rok poté, co byly smlouvy podepsané. A nic nedělají!

Korupcí

Názor soudců

Z vody se stal kšeft samo-vyvolených a neříkáme to jen my

Ve Francii toto ukončují a u nás zavádí

Městská vodárna, do té doby dominantní správce přirozeného monopolu v regionu, je pod falešným heslem přichází strategický investor, vykuchána.

Zástupci měst jsou zbaveni na 20-30 let vodárenské inteligence a přímému přístupu k informacím. Ty mají v soukromé firmy, jejichž jediný cíl je inkasovat, inkasovat a inkasovat.

Kdo instaloval cizince k české vodě?

 • Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví.

  Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů.

  Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

  Doc. Ilona Švihlíková
    Doc. Ilona Švihlíková
 • Princip provozního modelu chápu takto:

  Mám sad a v něm jabloně, které plodí jablka a ty sklízím, prodávám a inkasuji  za to zisk. K tomu, aby mohl jablka prodat, potřebuji  žebříky. Pak přijde "vykuk", který zkorumpuje mého partnera. Ten uzavře Smlouvu o prodeji žebříku a Smlouvu o nájmu a provozování sadu.

  Tak získá žebřík, bez kterého nejsem schopen jablka sklízet, navíc má pronajatý můj sad. Pak roky sklízí moje jablka, která prodává a inkasuje původně můj zisk. Zaplatí mi nájem v hodnotě postupné splátky ceny pořízení sadu a já z toho musím, jako vlastník sadu, investovat do obnovy sadu, na kterém vydělává. Chápu to dobře?

  Policista z odboru hospodářské kriminality
    Policista z odboru hospodářské kriminality
 • Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části společnosti Vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská (pozn. francouzský koncern Veolia). Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon.

  Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci (pozn. tunel ve Vak Zlín) mi to nedělá problém.

  Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Haec habui, quae dixi - to je vše co jsem chtěl říci.

  JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně
    JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně

Nadační fond PRAVDAO VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a projekt PRAVDA O VODĚ. Soud potvrzují, že máme pravdu.  Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný. Proto léta bráníme zájmy lidí i státu a prosazujeme:

Vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

Toto je v právním státě neakceptovatené

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor na obranu vody

 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.

 • MVDr. Stanislav Mišák MVDr. Stanislav Mišák bývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje

  "Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.

 • Marián Jurečka Marián Jurečka býv. ministr zemědělství

  Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete.  ... Více na VODA a KOHO VOLIT?

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

Nadační fond je občanská iniciativa a vše, co dělá financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu a její správu mají stejný názor.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo