JAK SE DOSTALY CIZÍ KORPORACE K NAŠÍ VODĚ?

Přes tzv. provozní model, což je často protiprávně realizovaná ztráta vlivu státu na správu a peněžní toky z vody. Jde o  "privatizaci" zisků a zestátnění nákladů, o systém dobývání renty. Oddělí se neoddělitelné. Studna od prodeje vody. Vše platí pouze občané. Koncerny inkasují miliardy a stát jim dokonce garantuje zisk! Kapitalismu bez kapitálu.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí

„Každá pevnost je dobytná, má-li dostatečně velkou branku, aby se jí protáhl osel naložený zlatem.“ (Hannibal)

Provozní model je past na peněženky lidí a veřejné rozpočty

Hadi hájící zájmy koncernů z vysokých postů měst a městských vodáren, lživě presentují provozní model jako vstup strategického investora do městské vodárny. Je to lež.

Do vodárny koncerny nevstoupí. Naopak. Vše, co generuje zisk je z městské vodárny vykucháno. Z vodárny zůstane slupka, závislá na soukromé firmě. Funguje jako trafika pro Hady kooperující s koncerny.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí

Městská vodárna přijde o právo inkasovat zisk z vodného a stočného a i o dotace z EU, která odmítá dotovat zisky soukromých firem.

Jak se to realizuje a jaký je důsledek?

Jde o ekonomickou likvidaci městské vodárenské společnosti

Prodej provozní části podniku má na ekonomiku městské vodárny negativní dopady.  Z ekonomického hlediska, jde o prodej jediné výdělečné části podniku vodovody a kanalizace zcela nevýhodný. Mnohá aktiva jsou vyvedena do rukou koncernu dokonce bezúplatně. Více ZDE

Vše se děje pokoutně, často na základ lží a podvodného jednání. Navíc to regiony a městské vodárny připravilo o až miliardové dotace z EU.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Přijetím usnesení valné hromady vodárny a uzavřením provozních smluv s koncernem vrcholí cílené protiprávní jednání řady osob (právnických i fyzických) trvající cca 3-5 roky. V tomto komplotu má každý vztah svůj smysl, každý krok byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby.

Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. Rozhodnutí valné hromady, vedoucí  k tomu, že podvedení starostové, udělí souhlas s uzavření smluv s koncernem, jako výsledek pokoutného procesu i soudy považují za mimořádně nemravné a protiprávní. Více ZDE

Jak se toto realizuje a jaký je důsledek?

Darebáci ve vedení městské vodárny prodají cca 5% nejdůležitějšího majetku - provozní část, která generuje zisk

Navíc bezúplatně vyvedou do rukou koncernu veškeré know-how vodárny, portfolio klientů, právo inkasovat zisk z vody, management a v oboru školené zaměstnance - často BEZÚPLATNĚ! A pak tito lidé přejdou do vedení koncernů, s kterými podepsali pochybné smlouvy.

Městské vodárny tím přijdou za zlomek skutečné hodnoty o monopolní postavení a jediné zisky generující podnikání.

95% zbylého majetku (infrastrukturu), si koncern chytře "jen" pronajme. 

Investovat tak musí dál vlastník - městská vodárna, ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného přejde na soukromý subjekt.

TOTO UKONČIT POŽADUJE JIŽ PŘES 50.000 OBČANŮ PŘES PETICI VODA JE ŽIVOT

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Peticí tváříme legitimní tlak na politiky. Jak roste počet podpisů, tak je pro politiky stále těžší a ignorovat požadavek nápravy. Vše zveřejňujeme a dokládáme, že nám soudy dávají za pravdu.

SOUHLASÍŠ?

PAK SE PŘIDEJ A PODEPIŠ PETICI

VYSVĚTLENÍjednotlivých bodů petice

Prodej vody i vodárenskou infrastrukturu ovládají koncerny, mají ji od měst pronajatou. Města trubky sice vlastní, ale v rukou je mají cizinci, kteří ovládají i peněžní toky z vody.

90% vodárenské infrastruktury sice vlastní města, ale cca 70% z toho mají pronajaty koncerny k dolování zisků, které končí v zahraničí

Provozní model = vše rozhodující má v rukou koncern. Městské vodárny sice vlastní infrastrukturu, ale v pronájmu ji má koncern.

Města jsou zbavena vodárenské inteligence a jsou zcela závislá na koncernech.

Koncern ovládá vše, z čeho lze inkasovat zisk - provozní techniku, vodárenské zaměstnance, peněžní  toky z vody, smluvní vztahy s odběrateli, inkaso zisku a navrhuje ceny. Z veřejné služby je kšeft ...

Co je to DOBÝVÁNÍ RENTY?

Priorita koncernů je dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty v zahraničí

Dojde k oddělení neoddělitelného - studnu od vody a nákladů od zisků. Jak? Morava a Čechy.

Z jedné vodárny vzniknou dvě. Poslední dobou dokonce tři. Soukromé ovládají peněžní toky a zisky z vody. Městské financují investice a vše platí lidé.

Obnova infrastruktury je věcí vlastníka - měst. Zisk je věcí prodejců - cizinců. Vše zaplatí občané.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Místo cca 12 krajských nebo 50 okresních vodáren v rukou měst, které prodávají lidem vodu, máme v ČR cca 2500 často soukromých firem, jejichž cíl je jediný - inkasovat zisk, který zpět do obnovy trubek nevrátí!

To přináší zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím

Místo do obnovy infrastruktury odteklo z peněženek lidí do ciziny v letech 2010 -2018:

21.938.683.000 Kč

To je 6 nových čistíren odpadních vod.
Pro Prahu, Brno a Ostravu. Dnes je lidé zaplatí 2x - v ceně vody a z rozpočtů měst - z daní.

Logické je, že to, co financujete a postavíte, to poté užíváte - Smíšený model, kdy vše vlastní a zajišťuje vodárna v rukou měst

Města rozhodují o všem, co se vody týká.

Vodárny měst mají v rukou vše. Vodu, infrastrukturu i prodej vody. Správu vody berou jako veřejnou službu. Neposílají peníze občanů koncernům do zahraničí.

Vodárny měst vše přes vlastní vodárenské odborníky vlastní, provozují a inkasují. Dodávají vodu, inkasují vodné a stočné, určují cenu vody a obnovují infrastrukturu.

Peníze od lidí se reinvestujíDo ciziny neteče ani koruna

Prioritou je obnova infrastruktury, čistá voda a rozvoj regionu

Příklady: Vak Přerov, Hodonín, M. Boleslav, Vsetín, Kroměříž...

Za babku prodali vše koncernům - totální důkaz o hlouposti politiků - SmVAK

Cizinci mají v rukou vše, vodárenskou infrastrukturu i dodávku a odvedení vody. Vše kolem vody je v daném regionu v rukou koncernů, které rozhodují o všem co se vody a její dodávky i správy týká. Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.

Obří zdlužení SmVaku 5,4 miliardyCizinci stojící u našich studní a chtějí jediné

Cíl správy vody je zisk na účtech koncernu v zahraničí i za cenu miliardového zadlužení vodárny

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI O TOM, CO SE DĚJE A UKONČIT KŠEFTOVÁNÍ S ČESKOU VODOU? PAK SE PŘIDEJTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬