CO JE TO PROVOZNÍ MODEL/TUNEL?

Je to ztráta vlivu na strategickou surovinu. Další důvod zdražování vody. Často protiprávní "privatizace" zisků a zestátnění nákladů. Zisk z vody končí v zahraničí a investice zůstaly na obcích. Oddělí se neoddělitelné – studny od vody a zisk od nákladů. Lidé financují koncernům investice a ty poté sají z vody stamilióny a stát jim je dokonce garantuje! Jde o kapitalismu bez kapitálu - skrytý kolonialismus.

„Každá pevnost je dobytná, má-li dostatečně velkou branku,
aby se jí protáhl osel naložený zlatem.“ (Hannibal)

Provozní model je past

Městská vodárna přijde o právo inkasovat zisk z vodného a stočného a i o dotace z EU, která odmítá dotovat zisky soukromých firem.

Hadi hájící zájmy koncernů z vysokých postů měst a městských vodáren, lživě presentují provozní model jako vstup strategického investora do městské vodárny. Je to lež.

Do vodárny žádný investor nevstoupí. Naopak. Vše, co generuje zisk je z městské vodárny vykucháno. Z městské vodárny zůstane slupka, závislá na soukromé firmě, fungující jako trafika pro Hady.

Jak se toto realizuje a jaký je důsledek?

Z městské vodárny je prodáno cca 5% nejdůležitějšího majetku - provozní část. Vodárna tak za zlomek financí, přijde o monopolní postavení a jediné zisky generující podnikání.

95% zbylého majetku (infrastrukturu), si koncern chytře "jen" pronajme (investovat musí dál vlastní - městská vodárna) 🙁 .

Veškeré know-how, portfolio klientů, právo inkasovat zisk z vody, management, zaměstnanci školení v oboru jsou vyvedeni do rukou soukromé firmy - často BEZÚPLATNĚ!

Povinnosti financovat infrastruktury zůstává dál na městské vodárně, ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přejde na soukromý subjekt.

Místo cca 12 krajských nebo 50 okresních vodáren v rukou měst, které prodávají lidem vodu, máme v ČR cca 2500 často soukromých firem, jejichž cíl je jediný - inkasovat zisk, ale ten zpět do obnovy trubek je nevrátit!

To přináší zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím.

Místo jedné vodárny, která dodává vodu a současně se stará o trubky a čistotu vody, vzniknou dvě firmy.  Soukromá má za cíl inkasovat zisk a ten poslat do ciziny. Obnova infrastruktury není její věc, to je věc vlastníka.

Jak jsou vyvedeny zisky z vody z vodárny?

Podvedením zastupitelů a manipulacemi

Názor soudce

Trojské koně zastupitele o(h)lupují, že to, co schválí, zajistí 30 let růst ceny vody pouze o inflaci.

                              cena vody o inflaci - hk-j

Kdo by něco namítal? Že jde o podvod zjistili politici již za rok, co podepsali smlouvy. Ale nic nedělají!

Korupcí

Nenechte si ujít VIDEA o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

Názor soudců

Z vody se stal kšeft samo-vyvolených a neříkáme to jen my

Ve Francii toto ukončují a u nás zavádí

Zástupci měst jsou na 20-30 let zbaveni vodárenské inteligence a přímému přístupu k informacím. Ty mají soukromé firmy, jejichž jediný cíl je inkasovat, inkasovat a inkasovat.

Kdo instaloval cizince k české vodě?

 • Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví.

  Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů.

  Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

  Doc. Ilona Švihlíková
    Doc. Ilona Švihlíková
 • Princip provozního modelu chápu takto:

  Mám sad a v něm jabloně, které plodí jablka a ty sklízím, prodávám a inkasuji  za to zisk. K tomu, aby mohl jablka prodat, potřebuji  žebříky. Pak přijde "vykuk", který zkorumpuje mého partnera. Ten uzavře Smlouvu o prodeji žebříku a Smlouvu o nájmu a provozování sadu.

  Tak získá žebřík, bez kterého nejsem schopen jablka sklízet, navíc má pronajatý můj sad. Pak roky sklízí moje jablka, která prodává a inkasuje původně můj zisk. Zaplatí mi nájem v hodnotě postupné splátky ceny pořízení sadu a já z toho musím, jako vlastník sadu, investovat do obnovy sadu, na kterém vydělává. Chápu to dobře?

  Policista z odboru hospodářské kriminality
    Policista z odboru hospodářské kriminality
 • Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části společnosti Vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská (pozn. francouzský koncern Veolia). Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon.

  Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci (pozn. tunel ve Vak Zlín) mi to nedělá problém.

  Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Haec habui, quae dixi - to je vše co jsem chtěl říci.

  JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně
    JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 • Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...
  Jana Lorencová Jana Lorencová Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO
 • Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!
  Václav Kanta 150 Kč Václav Kanta 150 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.
  Zdeňka Mandlová 500 Kč Zdeňka Mandlová 500 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.
  Bohdan Klapka 100 Kč Bohdan Klapka 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.
  Jan Dědík 1000 Kč Jan Dědík 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce
  Bronislava Růžičková 300 Kč Bronislava Růžičková 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.
  Vladimír Kočí Vladimír Kočí https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...
  Josef Kňazovčík Josef Kňazovčík https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem
  Martin Ermis - 50 Kč Martin Ermis - 50 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.
  Roman Cach - 3000 Kč Roman Cach - 3000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1200860
 • To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.
  Daniel Suk 300 Kč Daniel Suk 300 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.
  Jiří Zíka Jiří Zíka https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍
  Radek Sluka Radek Sluka