Co je to provozní model neboli uzavření smluv o provozování vodovodů mezi městy a soukromými subjekty?

Provozní model je často mazaná forma "privatizace" zisků z vody a zestátnění nákladů na infrastrukturu.

Jednoduché vysvětlení

Provozní model je systém, kdy občané a města platí vybudování studny a koncerny s několika politiky poté inkasují zisky z prodeje vody z těchto studní.

Z městské vodárny  je vše co vydělává vydeno do soukromé firmy a původného správce monopolu vody se stane formální slupka, zcela závislá na soukromém subjektu, která ovšem dál musí financovat drahou infrastrukturu. Přijde nejen o zisky z vody, ale díky pochybným smlouvám přijde i o dotace z EU, když EU logicky odmítá dotovat zisky soukromých firem.

Anti-politici hájící zájmy soukromých firem z pozic vysokých postů ve městech a v městských vodárnách, presentovali smlouvy s koncerny, jako vstup strategického investora do okresní vodárny, do které ovšem nikdy žádný investor nevstoupil. Naopak. A neříkám to jen já.

Důsledek?

Co nastává?

Povinnosti financovat infrastruktury zůstane dál na městské vodárně, ale právo inkasovat zisk z vodného a stočného, přejde na soukromý subjekt, který často dokonce vede městské vodárně účetnictví.

Vše, co tvoří zisk je z okresní vodárny vyvedeno do soukromé firmy. Je prodána (provozní část), infrastruktura je pronajata a know-how, portfolio klientů, právo kalkulovat a inkasovat zisk z vody je BEZÚPLATNĚ vyvedeno do soukromé firmy.

Místo 50-60 okresních vodáren v rukou měst, které se o vše starají, inkasují od lidí peníze, které reinvestují do obnovy vodárenských trubek, máme přes 2500 soukromých prodejců vody a překupníků, kteří inkasují zisky, ale zpět do obnovy trubek je reinvestovat nemusí!

To přináší další zdražování vody, nemožnost čerpat dotace z EU a ztrátu kontroly nad strategickým odvětvím.

Jak jsou vyvedeny zisky z vody z vodárny?

Trojské koně slíbí zastupitelům inflační růst cen vody pokud ...

V materiálech zastupitelé dostali slib, že to, co schválí zajistí 30 let růst ceny vody pouze o inflaci.

                              cena vody o inflaci - hk-j

Kdo bude něco namítat, když hlasování zajistí "ráj na zemi"? Tyto sliby jsou podvodné, ale to se zjistí až poté, co jsou smlouvy podepsané.

O co jde?

 1. O ztrátu kontroly nad strategickou surovinou?
 2. O lumpárnu na hraně podvodu?
 3. O systém dobývání renty, na což doplácí lidé?

Z vody se stal kšeft samo-vyvolených a neříkám to jen já

Ve Francii toto ukončují a u nás zavádí

Městská vodárna, do té doby dominantní správce přirozeného monopolu v regionu, je pod heslem přichází strategický investor, vykuchána.

Zástupci měst a obcí jsou zbaveni i vodárenské inteligence a přímému přístupu k informacím. Ty 20-30 let sdělují starostům zaměstnanci soukromých firem.

Kdo instaloval cizince k české vodě?

 • Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví.

  Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů.

  Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

  Doc. Ilona Švihlíková
    Doc. Ilona Švihlíková
 • Princip provozního modelu chápu takto:

  Mám sad a v něm jabloně, které plodí jablka a ty sklízím, prodávám a inkasuji  za to zisk. K tomu, aby mohl jablka prodat, potřebuji  žebříky. Pak přijde "vykuk", který zkorumpuje mého partnera. Ten uzavře Smlouvu o prodeji žebříku a Smlouvu o nájmu a provozování sadu.

  Tak získá žebřík, bez kterého nejsem schopen jablka sklízet, navíc má pronajatý můj sad. Pak roky sklízí moje jablka, která prodává a inkasuje původně můj zisk. Zaplatí mi nájem v hodnotě postupné splátky ceny pořízení sadu a já z toho musím, jako vlastník sadu, investovat do obnovy sadu, na kterém vydělává. Chápu to dobře?

  Policista z odboru hospodářské kriminality
    Policista z odboru hospodářské kriminality
 • Soud vyslovuje neplatnost usnesení mimořádné valné hromady, která schválila prodej části společnosti Vodovody a kanalizace Zlín společnosti Zlínská vodárenská (pozn. francouzský koncern Veolia). Jednání většiny je v demokratických zemích normou jen tehdy, není-li postaveno nad zákon.

  Když jsem začínal, doufal jsem, že jednou napíši perfektní rozhodnutí s jedinou větou. Nikdy se mi to nepodařilo. Ve vztahu k této věci (pozn. tunel ve Vak Zlín) mi to nedělá problém.

  Veškerá faktická moc v České republice patří nadnárodním koncernům nebo jiným korporacím. Všechno ostatní je stále trapnější hra. Haec habui, quae dixi - to je vše co jsem chtěl říci.

  JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně
    JUDr. Miroslav Weinštuk, soudce Krajského soudu v Brně

Právní obrana občanů, vodáren, poskytování srovnání, záměrně utajovaných dat a nedostupných informací a pomoc rozumným politiků vrátit vodu do rukou měst. To jsou hlavní činnosti Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE JI

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo