Jaký zisk platíte městské vodárně Vak Uh. Hradiště v ceně vody za odběr kubíků vody?

Je prioritou Vaku zisk nebo investovat? Jaký zisk si kalkuje Vak do vodného a stočného? Kde končí?

Toto u vás neřešíte

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Prodej vody na Slovácku ovládají města. Zisk není cíl, přednost má čistá voda, tzn. investice. Za období 2004 -2019 dosáhl zisk součtu, který si Veolie vytáhne od lidí v ceně vody v sousedním Zlíně za 2-3 roky a končí v cizině:

180.358.000 Kč

Prioritou městské vodárny není poslat zisky do zahraničí. Zisk z vodného a stočného, končí v regionu. V řešení sucha a v obnově trubek a ne v cizině. Končí tam, kde lidé vodu odebírají a města vlastní trubky.

Pravda o vodě v Uherském Hradišti

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Zkušenosti v zahraničí

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Kde politici protiprávně instalovali mezi vodu a lidi koncern, tam se preferují zisky, které končí v cizině. Příklad - Vak Zlín, Vak Prostějov, VHS Olomouc a fr. koncern Veolia.

I v Uherském Hradišti proběhl pokus vyvést zisky z vodného a stočného do rukou zahraničního koncernu

V říjnu 2006 vznikla Slovácká vodárenská, a.s., kde působí lidé dlouhodobě propojení s Veolií a s nájezdníky:

  • Mgr. MILAN FRITZ
  • Ing. PETR TEJCHMAN
  • Ing. MARTIN BERNARD
  • RNDr. TOMÁŠ PACLÍK

Takto hodnotí dění kolem vodárny v sousedním Zlíně soudce

I v Uherském Hradišti proběhl pokus vyvést zisky z vodného a stočného do rukou zahraničního koncernu

Tento údajný strategický investor nemá vůbec zapsán předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací a do obchodního rejstříku byl zapsán 16.10.2006

Je to prázdná slupka bez zaměstnanců

Pozor! Tato společnost dál existuje i poté, co se podařilo městskou vodárnu ubránit.

Slovácká vodárenskáObchodní rejstřík

Dveře k ziskům z vody se otevírají pouze zevnitř městských vodáren. O tom ví své pan Martin Bernard.

Martin Bernard léta působil a působí v orgánech mnoha obchodních společností fr. koncernu Veolia v České republice a také na Slovensku. Svou vodárenskou kariéru ovšem začal v městských vodárnách Vak Kroměříž a poté Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín), kde zastával pozici ředitele a člena představenstva.

Podílel na protiprávním dění vedoucím k uzavření pochybných smluv mezi Vak Zlín a Veolií a po jejich uzavření řešel do náruče Veolie a stal se její generální ředitel. S ním, přešly do její náruče i zisky z vodného a stočného, původně v dispozici Vaku Zlín a pan Tejchman.

Proces, kterého se účastnil ve Zlíně byl i dle názoru soudců mimořádně nemravný. Napomáhal mu zevnitř vodárny. Při realizaci protiprávního postupu instalace Veolie mezi lidi a vodu byl ředitel a člen představenstva Vak Zlín, která ho měl hájit.

Spolu s “politiky” jako p. Šebík, p. Janečka, p. Soldán a dokonce i přímo zástupci Veolie p. Svoboda a p. Šverma, porušujícími zákonem daný zákaz konkurence!

Kdo je Martin BernardProtiprávní jednání

Jak dopadl Vak Zlín a jaké to mělo dopady na cenu vody a nemožnost čerpání dotací, dokládá výše uvedený přehled. Lidé na Slovácku jsou rádi, že se vodárnu podařilo ubránit.  Naše informace předané zástupitelům o tom, jaké důsledy má to, co se pokouší pár lidí k vodě na Slovácku nainstalovat, mnohým otevřely oči. Protiprávní situaci ve Zlíně a kdo je za ní odpovědný jsme jim doložili také.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧