Jaký zisk platíte městské vodárně Vak Uh. Hradiště v ceně vody za odběr kubíků vody?

Je prioritou Vaku zisk nebo investovat? Jaký zisk si kalkuje Vak do vodného a stočného? Kde končí?

Toto u vás neřešíte

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Prodej vody na Slovácku ovládají města. Zisk není cíl, přednost má čistá voda, tzn. investice. Za období 2004 -2019 dosáhl zisk součtu, který si Veolie vytáhne od lidí v ceně vody v sousedním Zlíně za 2-3 roky a končí v cizině:

180.358.000 Kč

Prioritou městské vodárny není poslat zisky do zahraničí. Zisk z vodného a stočného, končí v regionu. V řešení sucha a v obnově trubek a ne v cizině. Končí tam, kde lidé vodu odebírají a města vlastní trubky.

Pravda o vodě v Uherském Hradišti

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Zkušenosti v zahraničí

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Kde politici protiprávně instalovali mezi vodu a lidi koncern, tam se preferují zisky, které končí v cizině. Příklad - Vak Zlín, Vak Prostějov, VHS Olomouc a fr. koncern Veolia.

I v Uherském Hradišti proběhl pokus vyvést zisky z vodného a stočného do rukou zahraničního koncernu

V říjnu 2006 vznikla Slovácká vodárenská, a.s., kde působí lidé dlouhodobě propojení s Veolií a s nájezdníky:

  • Mgr. MILAN FRITZ
  • Ing. PETR TEJCHMAN
  • Ing. MARTIN BERNARD
  • RNDr. TOMÁŠ PACLÍK

Takto hodnotí dění kolem vodárny v sousedním Zlíně soudce

I v Uherském Hradišti proběhl pokus vyvést zisky z vodného a stočného do rukou zahraničního koncernu

Tento údajný strategický investor nemá vůbec zapsán předmět podnikání - provozování vodovodů a kanalizací a do obchodního rejstříku byl zapsán 16.10.2006

Je to prázdná slupka bez zaměstnanců

Pozor! Tato společnost dál existuje i poté, co se podařilo městskou vodárnu ubránit.

Slovácká vodárenskáObchodní rejstřík

Dveře k ziskům z vody se otevírají pouze zevnitř městských vodáren. O tom ví své pan Martin Bernard.

Martin Bernard léta působil a působí v orgánech mnoha obchodních společností fr. koncernu Veolia v České republice a také na Slovensku. Svou vodárenskou kariéru ovšem začal v městských vodárnách Vak Kroměříž a poté Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín), kde zastával pozici ředitele a člena představenstva.

Podílel na protiprávním dění vedoucím k uzavření pochybných smluv mezi Vak Zlín a Veolií a po jejich uzavření řešel do náruče Veolie a stal se její generální ředitel. S ním, přešly do její náruče i zisky z vodného a stočného, původně v dispozici Vaku Zlín a pan Tejchman.

Proces, kterého se účastnil ve Zlíně byl i dle názoru soudců mimořádně nemravný. Napomáhal mu zevnitř vodárny. Při realizaci protiprávního postupu instalace Veolie mezi lidi a vodu byl ředitel a člen představenstva Vak Zlín, která ho měl hájit.

Spolu s “politiky” jako p. Šebík, p. Janečka, p. Soldán a dokonce i přímo zástupci Veolie p. Svoboda a p. Šverma, porušujícími zákonem daný zákaz konkurence!

Kdo je Martin BernardProtiprávní jednání

Jak dopadl Vak Zlín a jaké to mělo dopady na cenu vody a nemožnost čerpání dotací, dokládá výše uvedený přehled. Lidé na Slovácku jsou rádi, že se vodárnu podařilo ubránit.  Naše informace předané zástupitelům o tom, jaké důsledy má to, co se pokouší pár lidí k vodě na Slovácku nainstalovat, mnohým otevřely oči. Protiprávní situaci ve Zlíně a kdo je za ní odpovědný jsme jim doložili také.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Věra Subotová
Věra Subotováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Dobrý den, děkuji za Vaši neúnavnou a velmi potřebnou práci. Když jsem na váš popud začala sledovat arogantní jednání politiků, věřte o to více mě to nakoplo a nesmíme dovolit aby takto beztrestně konali. Ještě jednou upřímné díky a přeji plno sil do další práce.
Václav Kanta
Václav Kantahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!- 150 Kč
Daniel Suk
Daniel Sukhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji. - 300 Kč
Pampeliška
Pampeliškahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Voda je základ pro život na zeměkouli a ne výdělečná činnost pro někoho. 200 Kč
Jiří Burian
Jiří Burianhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Zdravím a přeji, ať se Vám podaří vyhrát spravedlivý boj proti jedné z lumpáren dnešní doby, J. Burian. - 500 Kč
Bohdan Klapka
Bohdan Klapkahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a ...
Pavel Andres
Pavel Andreshttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji Ing. Radku Novotnému i všem ostatním, kteří pro nás ostatní brání vodu. 300 Kč
Jan Dědík
Jan Dědíkhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili. Ať žijeme šťastni! - 1 000 Kč
Zbyšek Lorenz
Zbyšek Lorenzhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Podporuji. - 300 Kč
Josef Řihák
Josef Řihákhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Pane Radku moc si Vás vážím a děkuji za vaši odvahu a statečnost ! - 500 Kč
Václav Rokyta
Václav Rokytahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Jsem důchodce a obdivuji Vaše aktivity. Přeji Vám pevné zdraví a hodně energie do veškerého dalšího konání. - 500 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme💧