VEŘEJNÉ SLYŠENÍ, KTERÉ VEŘEJNOST NESMÍ SLYŠET!

Veřejné slyšení je předání informací a vysvětlení smyslu petice za účasti veřejnosti. Provází ho dotazy vystupujících, veřejnosti a zástupců médií. Údajné veřejné slyšení svolal výbor na 11.1.2021.

Počítali jsme, že za petici vystoupí DESET osob. Že bude pořízen audiozáznam, který budou šířit média, který bude k dispozici všem, kteří na slyšení nepřijdou. Senátoři to neumožnili.

"Petiční výbor pozval za petici pouze TŘI zástupce z DESETI. Audiozáznam z jednání NEpořídil. Vrchol byl, ZAKÁZ ÚČASTI VEŘEJNOSTI I MÉDIÍ NA VEŘEJNÉM SLYŠENÍ, což jsm se dozvěděli čtyři dny před jednáním od občanů a zástupců médií, kteří nám volali, že se jednání nelze přihlásit. Naši právníci toto označili za protiprávní. Proto jsme senátory předem upozornili, že se takového jednání účastnit nebudeme a požádali jsme je, aby paskvil zrušili a svolali legální veřejné slyšení.

ODMÍTLI TO! PROTO JSME SE PROTIPRÁVNÍ ŠAŠKÁRNY NEZÚČASTNILI."  - Radek Novotný - Důkaz ZDE

CO ZPŮSOBILO JEDNÁNÍ PETIČNÍHO VÝBORU SENÁTU?

Opak toho, co je cíl petice VODA JE ŽIVOT

tzn. omezilo předání informací o tom, co se ve vodárenství páchá politikům, projednat nápravu, pomoc politikům schválit nápravu a ukázat lidem, jaké politici dostali důkazy, jak hlasovali o nápravě.

 1. Omezení počtu osob pozvaných za petici vede k čemu? K omezení objemu předaných informací.
 2. Nemožnost veřejnosti a médií se účastnit slyšení vede k čemu? K omezení informování občanů i médií.
 3. Neinformování a zmanipulovaní senátoři budou hlasovat jak? Tak, jak to vyhovuje koncernům nebo občanům?
TO MI DÁVÁ SMYSLproto chci petici podepsat

SNÍŽENÍ POČTU POZVANÝCH ZÁSTUPCŮ PETICE NA JEDNÁNÍ

Poté, co přišel požadavek, ať zašlu seznam zástupců petentů, kteří se mnou vystoupí k petici a budou senátory o "vodě" informovat,  jsem zaslal do senátu tento seznam. P. Chromec, p. Špendlík, p. Lorencová, p. Vitáskovou a p. Štauderová.

Na žádném „seznamu pozvaných“ těchto pět osob nenajdete. - Radek Novotný

 

"Dne 11.12.20 jsem na základě žádosti asistentky paní senátorky Vítkové KDU, zastupující Výbor zaslal seznam 5 zástupců petentů, kteří na veřejném slyšení vystoupí. Vzhledem k "coroně", jsem počet zástupců petice snížil z 10 na polovinu. V e-mailu jsem přímo napsal: Uvedl jsem jen 5 lidí, jak jste požadovali, kdyby někdo vypadl z osobních nebo zdravotních důvodů, tak ho nahradí jiný člověk.

Chceme poprosit, aby každé projednávání petice VODA JE ŽIVOT bylo veřejné a počítalo se účastí široké veřejnosti."

e-mail zaslaný 11.12.2020

Na první termín veřejného slyšení v říjnu 2020, které bylo zrušeno prý  z důvodů "covidu", pozvala p. Vítková z KDU tolik zástupců koncernů, že se ji petenti zeptali, zda to je petice občanů nebo koncernů. Na druhý termín jednání počet zástupců koncernů snížila a pozvala místo nich zástupce městských vodáren a současně snížila i počet zástupců petice, které na jednání pozvala. Odmítla pozvat:

 1. Investigativní novinářku Janu Lorencovou, která dění ve vodárenství přirovnává k dění kolem rozkrádání republiky přes Lehké topné oleje.
 2. Dlouholetou šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitásovou, která se pokoušela dostat vodárenství do podoby regulovaného odvětví.

Na jednání nedorazil ani zástupce státního zastupitelství, který je účastník řízení o tunelu Vak Prostějov a jeho názor je názor státní instituce. p. Vítková ho kontaktovala, ale nechtěla, aby n*a jendání popsal tunel vodárny, ale prý mu řekla, ža má vystoupit za petici, což logicky odmítl, protože o ní asi ani nevěděl.

Nedorazili ani ministr životního prostředí p. Brabec a ministr zemědělství p. Toman, které p. Vítková pozvala.

SNÍŽENÍ POČTU LIDÍ POZVANÝCH ZA PETICI, S ODKAZEM NA "COVIDOVÁ" OPATŘENÍ, BYLA ZÁSTĚRKA

Zástupce petičního výboru informoval senát, že jeden z pozvaných zástupců nemůže na jednání přijet. Požádal, aby místo něj vystoupila paní Vitásková. Bylo mu sděleno, že vystoupit nemůže, protože by se tím navyšoval počet vystupujících! Řekl, že to je blbost, protože, když jeden člověk nepřijde a místo něho přijde jiný, tak SE POČET VYSTUPUJÍCÍCH NEZVÝŠÍ. Bylo řečeno, že nikdo jiný přijít nemůže a že o tom nemá polemizovat!

Místo původně DESETI lidí za petici, žádali o snížení na PĚT a najednou na jednání výboru měli vystoupit pouze DVA. Tzn. řadu zásadních informací senátoři nedostanou, že?

INFORMACE SENÁTOŘI DOSTALI doručili jsme je doporučeně poštou každému

LŽIVÁ TVRZENÍ, ŽE ZÁSTUPCE PETICE SCHVALOVAL P. VÍTKOVÉ SEZNAM POZVANÝCH

"Důrazně se ohrazuji proti lžím kohokoliv, že jsem já nebo někdo se zástupců petice VODA JE ŽIVOT odsouhlasil jakékoliv "Seznamy pozvaných" na jednání výboru nebo senátu. Seznam NEODSOUHASUJEME – dostáváme ho na vědomí s tím, že máme potvrdit svou účast. Na prvním seznamu pozvaných bylo tolik lidí provázaných s koncerny, že jsem zástupce výboru upozornil, že to vypadá jako projednávání petice koncernů a ne občanů.

radek-novotny

1,5 MINUTY NA KAŽDÝ BOD PETICE. CO VYČTETE Z POZVÁNKY NA VEŘEJNÉ SLYŠENÍ?

POZVANÍ VYSTUPUJÍCÍČASOVÝ HARMONOGRAM

Na projednání 10. bodů petice a vysvětlení, co se ve vodárenství cca 20 let páchá, kdo to páchá, jak to hodnotí soudy, jaké je řešení a jak se k tomu vyjadřují ministerstva, p. Vítková vymezila osmi lidem cca 120 minut.

Tzn. 15 minut na osobu. Na jeden bod petice měl každý 1,5 minuty

(hovoříme 20 letém tunelování strategického odvětví, o miliardových škodách a o kauzách, které soudy rozplétaly více než 15 let)! Každý ze 14 lidí pozvaných na jednání jako diskutující, měl na vyjádření se k 10 bodům petice - vyhrazen p. Vítkovou čas 3 minuty!

ZMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O PROJEDNÁNÍ PETICE ZA PŘÍTOMNOSTI VEŘEJNOSTI, MÉDIÍ A VŠECH ZÁSTUPCŮ NAVRŽENÝCH PŘEDKLADATELI PETICE

Proti zákazu účasti médií a občanů na veřejném slyšení zástupci petice předem protestovali. Účast na neveřejném jednání předem odmítli. Opakovaně zdůrazňovali potřebu veřejného projednávání "vody" a diskusi všech, kterých se voda týká, tzn. především zapojení občanů.

Před jednáním zaslali senátnímu výboru toto stanovisko.

ZÁVĚR: P. Drahoš KDU, jako předseda petičního výboru a p. Vítková KDU, jako zpravodajka petice v senátu, odmítli pokoutné "slyšení", zrušit. Neexistuje z něho žádný záznam, který by mohla veřejnost shlédnout!

PROČ LIDÉ Z KDU V SENÁTU OMEZOVALI POČET LIDÍ INFORMUJÍCÍ SENÁTORY A POŘÁDALI SLYŠENÍ, KTERÉ NIKDO NEMĚL SLYŠET?

Proč nechtěli, aby  senátoři dostali důkazy a informace o tom, co se páchá kolem vody a tunelů vodáren? Existuje logické vysvětlení? Dle nás ano. Politici KDU v těch tunelech jeli s politiky z ODS a ČSSD. Léta je kryjí a  udržují v chodu. Proto nápravu zametají pod koberec.

JEDNÁNÍ PANA DRAHOŠE🤥

V souvislosti s výše doloženým lze posoudit charakter p. Drahoše 🤥 z KDU. V roce 2023 byl dotázán, proč hlasoval PROTI petici VODA JE ŽIVOT. Odpověděl, že se občan měl zúčastnit veřejného slyšení a že se petenti zcela nepochopitelně na jednání nedostavili.

V DOBĚ POŘÁDÁNÍ SLYŠENÍ BYLO POD PETICÍ 31.000 PODPISŮ A AKTUÁLNÍ STAV JE NÍŽE👏

TO MI DÁVÁ SMYSLproto chci petici podepsat

KDO HOVOŘIL NA JEDNÁNÍ, KDO JE PLATÍ, ZA CO JSOU ODPOVĚDNÍ A CO K BODŮM PETICE ŘEKLI?

Na jednání byli pozváni a vystupovali i lidé, odpovědní za protiprávní tunel městské vodárny Kladno, (p. Kendík z Ministerstva zemědělství  a p. Žák z vedení vytunelované vodárny Kladno Mělník). Asi nikoho nepřekvapí, že to "zapomněli" senátorům a lidem na jednání říct.

Vystupovali lidé zastupující vodárenské sdružení SOVAK (jehož představenstvo dvě desetiletí ovladají lidé vesměs placení koncerny). Jde o sdružení, které zastupuje zájmy firem, které ovládají peněžní toky z monopolu prodej vody. Opět to "zapomněli" senátorům a lidem na jednání říct.

Petice požaduje řešit těchto 10 bodů:

 1. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.
 2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu.
 3. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností. Cíl není zisk.
 4. Že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.
 5. Zásadu, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.
 6. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů.
 7. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu.
 8. Zajistit bezpečnost vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)
 9. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.
 10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

PŘEPIS POVÍDÁNÍ SI 11.1.2021 V SENÁTU

STÁHNOUT ZÁPISneveřejné "slyšení" 11.1.2021

KOLIK ŘEČNÍKŮ, SE VYJÁDŘILO K BODŮM PETICE A DOLOŽILO, ŽE JSOU VYŘEŠENY A JAK?

Obsah "jednání" dne 11.1.2021 vystihl, senátor Petr Šilar KDU-ČSL , který řekl:

"Já jsem velice pečlivě poslouchal. Říkám si, bylo to sezení nebo je to sezení kvůli petici. Snažím se vždycky hledat, co ta petice může přinést, mimo to, že budeme reagovat na ni, řekneme, petice je vždycky proti něčemu, většinou je vždycky proti něčemu."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projděte si zápis z jednání a napište, kolik z řečníků na jednání rozebralo jednotlivé body petice a doložili, že jsou vyřešeny a jak.

ZA NÁS NIKDO!

Napište váš závěr

PAN PŠENIČKA JE LÉTA ZAMĚSTÁN JAKO ŘEDITEL SMVAKU, KTERÝ VLASTNÍ ZE 100% ŠP. KONCERN AQUALIA. O PETICI NEMŮŽE ŘÍKAT NIC JINÉHO, PŘIŠEL BY O MÍSTO.

Petice mimo jiné požaduje:

 • Aby subjekty působící ve vodárenství byly povinné poskytovat informace.
 • Aby se instituce, v jejichž působnosti je ochrana státu a jeho zájmů, zapojily do prošetření podezřelých aktivit soukromých subjektů, vyšetření protiprávního ovládnutí monopolu prodeje vody koncerny.
  • Prošetření, jak politici měst pokoutně prodali pod cenou akcie SmVaKu překupníkům a korporacím a ty se dostaly k miliardám z vodného a stočného na severní Moravě, ho ani jeho zaměstnavatele netěší.
CHCI PODEPSAT PETICI

Pobavilo vystoupení ředitele šp. koncernu Aquali, p. Pšeničky

Je ředitel společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. (100 % vlastní šp. koncern Aqualia) a jemu se určitě nelíbí bod petice - Že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace. Tento pán neodpovídá ani na zásadní a logické otázky novinářů.

PETICE JE JEN JEDEN Z KROKŮ K NÁPRAVĚ, KTERÝ DĚLÁME

Tato petice je více než jen petice a hlasování o ní. Je to hnutí za spravedlivou a transparentní správu vody v zájmu všech občanů. Připojte se a podpořte boj za záchranu našeho nejcennějšího přírodního zdroje – vody.

CHCI PODEPSAT PETICI

JSOU PRO VÁS TYTO INFORMACE DŮLEŽITÉ? PAK JE ŠIŘTE A PODPOŘTE ZVEŘEJŇOVÁNÍ DALŠÍCH.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬