ROZSUDEK VRCHNÍHO SOUDU V OLOMOUCI ZE DNE 22.11.2016
SOUDCI PRAVOMOCNĚ PROHLÁSILI ZA NEPLATNÉ USNESENÍ VH VAK ZLÍN 30.4.2004, KTERÝM VH "SCHVÁLILA" NÁVRH SMLOUVY S VEOLIÍ A POVĚŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVU UZAVŘÍT

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model."

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ podal na obranu Vak Zlín žaloby, když odhalil organizovaný komplot nájezdníků, Hadů na radnici a kolaborujícího vedení Vak Zlín. Financuje právní obranu Vak Zlín již 13 let.

Brání Vak Zlín i přes informování ve veřejném zájmu. Je terčem gangsterských útoků, vyhrožování, žalob a pokusů umlčet PRAVDU penězi - 49 mil. Kč za portál PRAVDA O VODĚ.cz. Více ZDE

ZDARMA ke stažení