Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Historie a výroční zprávy
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici Zlína

PRAVOMOCNĚ - NEJVYŠŠÍ SOUD (NS) V ROCE 2019

OD ROKU 2002 VEŘEJNĚ ŘÍKÁME: SMLOUVY O FINGOVANÉM PRODEJI AKCIÍ MĚSTSKÝCH VODÁREN, KONCERNEM NASTRČENÉ ČESKÉ SPOŘITELNY S MĚSTY, JSOU NEPLATNÉ. VEDLY K PROTIPRÁVNÍ LIKVIDACI VODÁRNY JAKO PRODEJCE VODY. NEJVYŠŠÍ SOUD TO KONEČNĚ V ROCE 2019 POTVRDIL.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

 

POZOR! NS LÉTA TO LÉTA ODMÍTAL POSOUDIT. TÍM POMÁHAL UDRŽOVAT PROTIPRÁVNÍ STAV V CHODU. AŽ ÚSTAVNÍ SOUD ROZKRYL SOUDNÍ ZVŮLI NS A NAŘÍDIL MU TUNEL KOMPLEXNĚ POSOUDIT, TAK NÁM DAL ZA PRAVDU.

Tunel městské vodárny Vak Zlín je ukázkový komplot, který prováděla  organizovaná skupina po celé ČR. Jde o protiprávní činnosti. /pozn. dle nás i trestná/.

Protiprávní jednání ve Zlíně prováděli politici“ města Zlín, vedení Vaku Zlín a koncern Veolia a to ve shodě. První krok začal v roce 2001, kdy Vak Zlín vyhlásil veřejnou obchodní soutěž, kterou provázely pletichy. I proto se obce na valné hromadě 17.4.2002 proti pohřbu Vak Zlín postavily, i když se politici města Zlín snažili tunel odhlasovat.

Nájezdníci proto již 26.4.2002 spustili záložní variantu. Protiprávní prodej akcií Vak Zlín Veolii. Umožnili ji obejít stanovy a vodárnu Zlín nemravně ovládnout. Poté do vedení Vaku 28.8.2002 nainstalovali lidi z Veolie - Švermu, Svobodu. ZDE. Ti se pokusili v roce 2003 eliminovat protiprávně obce, což opět potvrdil i soud.

Protože to nevyšlo, lidé z Veolie a města Zlín zevnitř vodárny připravili v roce 2004 vazalský smluvní systém, kterým byl na valné hromadě 30.4.2004 Vak Zlín, opět protiprávním jednáním, ekonomicky vykuchán. Soud nám dal zapravdu i v tomto. ZDE

Tito soudci Nejvyššího soudu opakovaně bránili občanům v právu na spravedlivý proces a znemožňovali vymahatelnost práva.

 

Ústavní soud potvrdil dlouholeté porušování práv a soudní zvůli výše uvedených soudců

Dle nás protiprávní jednání soudců NS nás donutilo se obrátit opakovaně na Ústavní soud (ÚS). Ten v roce 2014 a v roce 2015 potvrdil, že NS v rozporu se zákony odmítá léta posoudit, proces, jak ČS/nájezdníci/koncern zlikvidovali městské vodárny.

Soudci NS dokonce odmítali plnit to, co jim nařídil ÚS. Proto jsme se museli na ÚS obrátit znovu, protože dle nás to byla ze strany NS soudní zvůle nebo praktiky justiční mafie.

Ústavní soud:

"Neřídí-li se dovolací soud právním názorem Ústavního soudu vysloveným v dřívějším kasačním rozhodnutí a řádně nevypořádá podstatné dovolací námitky stěžovatelů, dopouští se nepřípustné libovůle a porušuje právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod."

Nález Ústavního soudu

Soudci NS nám dali zapravdu až poté, co ÚS rozkryl jejich soudní zvůli.

Česká spořitelna (ČS), najatá nájezdníky a za nimi stojícím koncernem, (přímý konkurent městských vodáren), prováděla v ČR greenmalingový nájezd na městské vodárny s cílem je protiprávně ovládnout, tzn. mimo jiné eliminovat přímého konkurenta a tím hospodářskou soutěž.

Lživé informace předložené nájezdníky a ČS přiměly nejprve zastupitele k provedení majetkové dispozice s akciemi městské vodárny. Nájezdníci poté nainstaloval do vedení městské vodárny své lidi a ti zevnitř městské vodárny připravili pro koncern provozní smlouvy.

Následovala pokoutná valná hromada, kde opět podvedení starostové odsouhlasili  koncernu provozní smlouvy na 30 let. Vyvedli na něj často pod cenou zásadní zisková aktiva – část aktiv byla vyvedena dokonce zcela  bezúplatně. Koncern na desetiletí ovládl peněžní toky a stamiliónové zisky z prodeje vody. Městská vodárna přišla o jediné zisky generující podnikání a tím i o stamiliónové dotace z EU.

PRAVOMOCNĚ - NEJVYŠŠÍ SOUD (NS) V ROCE 2019

STÁHNOUT ZDARMA

Soudy jsou spoluodpovědní za toto:

Tunel Vak Zlín krok za krokem

Pokud podporujete vrácení zájmu lidí do správy vody, pak obranu vody podpořte.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬