SOUDNÍ OBRANA VODOVODŮ A KANALIZACÍ ZLÍN PŘED VYTUNELOVÁNÍM

NEJVYŠŠÍ SOUD V ROCE 2019 POTVRDIL, ŽE OD POČÁTKU MÁME PRAVDU. NEKALÉ SMLOUVY PŘEKUPNÍKY NASTRČENÉ ČESKÉ SPOŘITELNY, NEPOŽÍVAJÍ PRÁVNÍ OCHRANY A JSOU JEDNÁNÍM NEDOVOLENÝM. UMOŽŇOVALY PROTIPRÁVNĚ ZLIKVIDOVAT VAK ZLÍN JAKO PRODEJCE VODY.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

 

POZOR! NEJVYŠŠÍ SOUD (NS) ODMÍTAL LÉTA POSOUDIT NEKALÉ SMLOUVY UMOŽŇUJÍCÍ REALIZOVAT TUNEL VAK ZLÍN LÉTA. TÍM NAPOMÁHAL PROTIPRÁVNÍ STAV UDRŽOVAT. PO NAŠÍ STÍŽNOSTI ÚSTAVNÍ SOUD POTVRDIL SOUDNÍ ZVŮLI NS A NAŘÍDIL MU TUNEL KOMPLEXNĚ POSOUDIT. AŽ PAK NÁM DAL NS ZA PRAVDU.

Soudci Nejvyššího soudu nepochopitelně téměř 10 let odmítali posoudit nekalost smluv a plných mocí v kauzách tunelovaných vodáren v ČR. Dali nám za pravdu, až poté, co jsme uspěli s ústavní stížností na jejich jednání.

Ústavní soud odhalil a konstatoval dlouholeté porušování práv občanů, neplnění povinností a soudní zvůli části soudců Nejvyššího soudu

Absurdní a nepochopitlené jednání Nejvyššího soudu (NS) nás přinutilo se obrátit na Ústavní soud (ÚS). Ten již v roce 2014  a poté v roce 2015 potvrdil, že NS v rozporu s ezákony ČR odmítá léta posoudit, zda ČS/nájezdníci/koncern eliminovali  městské vodárny jako prodejce vody protiprávně, když použili "smlouvy a plné moci", obcházející zákony České republiky.

Po vydání ústavních nálezů v letech 2014-2015 dokonce NS odmítal plnit to, co nařídil ÚS. Proto jsme se museli na ÚS obrátit znovu a žádali jsme, aby mimo jiné posoudil  zda nejde ze strany NS o jednání nesoucí znaky soudní zvůle, neboli praktiky justiční mafie.

Ústavní soud: - "Neřídí-li se dovolací soud právním názorem Ústavního soudu vysloveným v dřívějším kasačním rozhodnutí a řádně nevypořádá podstatné dovolací námitky stěžovatelů, dopouští se nepřípustné libovůle a porušuje právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod."....

Nejvyšší soud poté, co jsme opakovaně uspěli s ústavními stížnostmi na jeho pochybné jednání, po cca 10 letech posoudil řádně důkazy a dal nám za pravdu

V roce 2019 Nejvyšší soud v souladu se svými zákonnými povinnostmi pravomocně potvrdil to, co říkáme od počátku.

Česká spořitelna (ČS), najatá nájezdníky a za nimi stojícím koncernem, (přímý konkurent městských vodáren), prováděla v ČR greenmalingový nájezd na městské vodárny s cílem je protiprávně ovládnout, tzn. mimo jiné eliminovat přímého konkurenta a tím hospodářskou soutěž.

Lživé informace předložené nájezdníky a ČS přiměly nejprve zastupitele k provedení majetkové dispozice s akciemi městské vodárny. Nájezdníci poté nainstaloval do vedení městské vodárny své lidi a ti zevnitř městské vodárny připravili pro koncern provozní smlouvy.

Následovala pokoutná valná hromada, kde opět podvedení starostové odsouhlasili  koncernu provozní smlouvy na 30 let. Vyvedli na něj často pod cenou zásadní zisková aktiva – část aktiv byla vyvedena dokonce zcela  bezúplatně. Koncern na desetiletí ovládl peněžní toky a stamiliónové zisky z prodeje vody. Městská vodárna přišla o jediné zisky generující podnikání a tím i o stamiliónové dotace z EU.

USNESENÍ NEVYŠŠÍHO SOUDU ZE DNE 28.8.2019

Kdo a jak na protiprávním jednání politiků/vodařů/nájezdníků a velmi podivném jednání některých soudců léta profituje?

Toto se děje díky protiprávnímu jednání a to i vedení lidí z Vaku Zlín

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Dana Jonová
Dana Jonováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Dobrý den, v naší obci Košťálov se to podařilo. Postavili jsme čističku a kanalizaci. S občany obce jsme uzavřeli smlouvy na stočné a po roce, když končila smlouva s Veolii, jsme uzavřeli smlouvy i na vodné. Nevím, jak Veolia, protože jsme se snažili udržet vodné na co nejnižší ceně, ale my z toho máme jen radost. Pro obec to jsou sice starosti navíc, ale už se nemusíme každý rok dohadovat a hlavně dokazovat, proč nechceme vodné zdražit. Všechny opravy šly stejně z našeho rozpočtu. Oni jen inkasovali a žádné opravy neplatili. Nedejte se!!! Než podepíšete novou smlouvu, tak jednejte, zdůvodňujte ...
Jiří Vojkovský
Jiří Vojkovskýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Přeji hodně štěstí při boji s větrnými mlýny, ale věřím ve vítězství! Samozřejmě budu držet také pěsti, a když bude možnost, rád přispěji jakýmkoliv způsobem. - 300 Kč
Viktor Bošina
Viktor Bošinahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Držím palce ať  vyhrajete a může z toho být právní precedens. Viktor - 200 Kč
Zdeňka Mandlová
Zdeňka Mandlováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno. - 500 Kč
Mirka Schmidtová
Mirka Schmidtováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Je dobře, co děláte, jste dobří lidé. 🙂 - 500 Kč
Rostislav Šmíd
Rostislav Šmídhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Děkuji za Vaše aktivity. - 1 000 Kč
Blahomír Skoupý
Blahomír Skoupýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Polistopadovou privatizaci doprovázely zločiny za miliardy, usnesla se sněmovna (6. 6. 2019)  1 000 Kč  Stenozáznam tohoto projednávaného bodu je na http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/bqbs/b18722701.htm -  Hlasování poslanců je na http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=70508&l=cz
Pavel Mojžíš
Pavel Mojžíšhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Vážený pane Novotný, velice si vážím Vaší práce pro záchranu vody. Rozhodl jsem se Vaše úsilí podpořit alespoň symbolickou částkou (každého 18. dne v měsíci) a obešlu své přátele, aby se i oni přidali. Držíme Vám palce a přejeme co nejvíce úspěchů. Pavel Mojžíš
Martina Franzová
Martina Franzováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Držím Vám palce a nevím, jak jinak bych mohla pomoci, proto jsem se rozhodla Vás finančně dlouhodobě podporovat... - 300 Kč
JUDr. Zdeněk Novotný
JUDr. Zdeněk Novotnýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Držím palce, aby se lidé probudily a něco udělaly pro sebe a tím i pro ostatní. Díky za Vaše odhodlání a vytrvalost. - 2 000 Kč
Radim Kučera
Radim Kučerahttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Boj za dobrou věc by měl být vždy podpořen, zvláště pokud se jedná o tuto strategickou surovinu - 200 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

Děkujeme, že nám stále více lidí pomáhá sebe a vodu bránit

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬