Kauza Vodovodů a kanalizací Pardubice

V Pardubicích se "anti-politici" pokusili realizovat tunel v letech 05-06, jen z části změnili taktiku. Místo nabídek nastrčené České spořitelny se objevilo "poptávkové řízení. Cíl byl stejný, vyvést zisky z vody na koncern. V Pardubicích tato snaha došla tak daleko, že  vedení vodárny dokonce manipulovalo s hlasováním na valné hromadě.

Vrchol komplotu protiprávní jednání na valné hromadě

V Pardubicích se "politici" také pokusili instalovat protiprávně k vodě koncern, ale změnili taktiku. Na rozdíl od Zlína, Kladna, Kroměříže, Přerova a nastrčené České spořitelny a její falešné nabídky odkup akcií vodárny městům, spustili tzv. "poptávkové řízení. Cíl byl stejný, vyvést monopol a zisky z vody na koncern.

V Pardubicích vedení vodárny manipulovalo s hlasováním na valné hromadě Vak Pardubice dne 22.6.2006, na které byl přítomen i spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ. Člověk řídící valnou hromadu nejprve prohlásil, že usnesení schvalující smlovu s Veolií nebylo přijato a valnou hromadu ukončil. Akcionáři (z 90% starostové měst a obcí) začali z valné hromady s úlevou odcházet a to neměli dělat.

Kolem představenstva Vaku Pardubice se shlukli "právníci" koncern a poté člověk, který valnou hromadu ukončil, vstal a pokračoval v již ukončené valné hromadě.

Vyhlásil, že valná hromada udělila souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu a provozováním mezi Vak Pardubice a společností z koncernu Veolie.

Obrana lidí, měst i vodárny přes soud

Spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, začal vodu, lidi a Vak Pardubice bránit přes právníky v roce 2005, kdy začaly tanečky s poptávkovým řízením. Poté, co komplot vyvyrcholil manipulací s hlasováním dne 22.6.2006 na VH se obrátil na soud. Podal žalobu, kterou pravomocně vyhrál u Krajského osudu v H. Králové dne 17. dubna 2007.

Tunel vodárny Prdubice nebyl realizován. Správa monopolu vody díky této úspěšné žalobě zůstala v rukou měst Pardubickém regionu. Vodárna Paradunice díky tomu, nepřišla o zisky z vody a stamiliónové dotace z EU.

Nároku na úhradu nákladů soudního řízení se vzdal, aby darebáci z vedení vodárny museli odejít. Náklady na právník a soudy při obraně Vak Pardubice za 3 roky stály:

340.000,- Kč

I v Pardubicích jsem se při obraně vody musel obrátit na soud

Důkaz: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích ze dne 17. dubna 2007, č.j. 55 Cm 239/2006-48.

Právní obrany vodárny Pardubice trvala 3 roky

2005-2007

Díky důkazů, které jsem předložil, soudci prohlásili proces v Pardubicích za protiprávní. Řadu právních věcí, jako vyhodnocení důkazů a přípravu žaloby jsem zpracoval sám. Právníci mi pomohli žalobu učesat. Díky rozsudku, jsem odhalil tunel a zachoval vodu v rukou měst, což umožnilo čerpat stamiliónové dotace z EU. Rozumným lidem usnadnil rozsudek prosadit, že se vedení Vak nebude odvolávat a darebáci a kolabornati budou muset z vedení vodárny odejít.

Nároku na úhradu nákladů soudního řízení, jsem se vzdal, aby darebáci z vedení vodárny museli odejít. Náklady na právní obranu Vak Pardubice mne za 3 roky stály:

340.000,- Kč


Pokud chcete, můžete mi pomoct v dalších kauzách

Chci pomoct

Není důvod se nechat okrádat,
proto vodu bráním přes soudy

Závěry soudců 2006Nikdy nebyl dán souhlas uzavřít smlouvy s Veolií

A vy se může přidat k hájení
naší vody podepsáním petice:

Podepište peticiVodu zpět do rukou českého státu

Co dělám, jaké mám výsledky a cíle?

Probíhá boj o vodu a o to, zda ČR bude suverénní stát nebo kolonií cizinců

Můj příběh

Co mně říkají rozumní politici?

 • Ing. Hana Orgoníková Ing. Hana Orgoníková Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové

  Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.

 • MUDr. Michal Chromec MUDr. Michal Chromec předseda představenstva Vak Přerov, a.s. a člen zastupitelstva města Přerov

  My se známe díky vodárnám nebo díky vodárenství. Myslím, že to bude přes dvanáct roků. Jak jsem tohoto člověka poznal? Když jsem se spolu s dalšími lidmi začal bránit tomu, aby se s našimi vodárnami stalo to, co se stalo s jinými. Zoufale jsem hledal argumentaci. Některé věci jsem sice byl schopen vypočítat, ale bylo lepší, když čísla poskytne inženýr, ne doktor. Tak jsem inženýra hledal a našel. Aniž bych ho vyzval, tak jsem dostal text, který přesně odpovídal mým potřebám a propočtům. Byl od inženýra Novotného.

 • Mgr. Eva Štauderová Mgr. Eva Štauderová Bývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína

  Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.

  Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená život.

 • Mgr. Eva Mucková Mgr. Eva Mucková Starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.

  Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.

  Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších kroků během 12 let na radnici. Věřím, že naše spolupráce bude trvat i nadále.

 • Svatopluk Kvaizar Svatopluk Kvaizar Bývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav

  Pane Novotný!

  Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.