Vak Břeclav a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vodovody a kanalizace Břeclav.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Vak Náchod, prodej vody i infrastruktura je zcela v rukou měst a obcí

Vak Břeclav je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje.

Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí Břeclavského okresu. I v Břeclavi proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Břeclav nechat pouze trubky a povinnost je financovat.

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Břeclav společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem, Břeclav Čechova 1300/23. Společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku.

Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

2) Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Většinovým vlastníkem společnosti jsou města  a obce z regionu, které drží cca 89 % akcií. Největší akcionáři jsou města Břeclav, Pohořelice, Hustopeče, Mikulov a Lednice. Mají společně celkem 63 % podíl ve společnosti.

3) Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování na Břeclavsku. Společnost provozuje, udržuje a opravuje vodohospodářská zařízení ve více než 70 městech a obcích. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 1.112.702,- Kč.

4) Osoby odpovědné za stav v okrese Břeclav www.volby.cz

Zastupitelstva měst Břeclav, Pohořelice, Hustopeče, Mikulov a Lednice. 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

5) Vak Břeclav je v postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou měst a obcí. Financuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury, obce vkládají svou infrastrukturu do společnosti a ta ji provozuje a dokonce rozvíjí další podnikatelské aktivity.

6) Jde o společnost, která NEMÁ NEJNIŽŠÍ CENU VODY. Má cenu vodného a stočného obdobnou jako Vak Mladá Boleslav nebo nedaleký „privatizovaný“ Vak Zlín, kde vodu prodává fr. koncern Veolia.

Na rozdíl od Zlína, realizovali v Břeclavi a v Mladé Boleslavi stamiliónové investiční akce a mají obnovenou infrastrukturu. Ve Zlíně díky nevýhodným smlouvám s Veolií přišli o zisky i o dotace z EU. Cena je zde obdobná, ale peníze od lidí, které platí za vodu, tečou z nemalé části do zahraničí místo do obnovy trubek v regionu.

Ale pozor! Vše mohlo být jinak. Na Břeclavsku se začalo jednat o tom, že prodej vody bude v rukou koncernu již 17.12.2001.

Zastupitelstvo města Břeclav pověřilo radu města vyjednávat o privatizaci Vak Břeclav - prodejem akcií nebo pronájmem provozování.

Následně politici města Břeclav, Hustopeče a Mikulov, jednající společně a ovládající Vak Břeclav, "vybrali" firmu International water jako provozovatele infrastruktury Vak Břeclav.

Již v dubnu 2002 byla založena Moravská vodárenská společnost. Slupka bez zaměstnanců, bez podnikání ... vydávaná za strategického investora.

Chystala se  podnikatelsky likvidace vodárny Břeclav. Politici ignorovali zákonnou pravomoc Vaku a protiprávně sami rozhodli o společnosti Vak, což jsme odhalili a začali jsme vodárnu Břeclav bránit.

Moravská vodárenská společnost, a.s.Celý výpis z rejstříku

Údajně strategický investor "Moravská vodárenská společnost" přitom byla založená až 26.3.2002. Byla to prázdná slupka bez majetku, se základním kapitálem 2 mil. Kč, bez zaměstnanců a bez jakékoliv zkušenosti s provozováním vodovodů.

Stála za ní firma z Nizozemí Internationa water a jméno Michal Pop ještě dnes některé zastupitelé zvedá ze židlí.

Pan Pop ani IW neměli šanci cokoliv s vodou na Břeclavsku ovlivnit, dokud jim na ruku nešli někteří politici z města Mikulov, Hustopeče  a Břeclav, působící současně ve vedení Vaku Břeclav - F. Strnad (ČSSD), Miloš Petrů (KDU) a Luboš Kuchynka (ODS).

Na tunelu vodárny se nechtěl podílet ředitel a člen představenstva, vodař Mgr. Petr Starý, proto ho z funkcí odvolali a z vodárny vyhodili. Tím jen potvrdili, že se chystá opravdu velká levota, kterou nejsou schopni proti argumentům obhájit.

Návrh provozní smlouvy Z Vaku Břeclav chtěli vyvést prodej a zisky z vody
Jak si koupit hlasy pro tunel?Skutečná hodnota akcií Vak Břeclav byla 1.234 Kč/akcii

Podstatu tunelu jsme pochopili v souběžně běžící kauze Vak Zlín, kde jsme se také obrátili na soudy a ty jsme vyhráli. Pochopili jsme, co je  realizováno i v Břeclavi. Proto jsme začali zastupitele měst a obcí na Břeclavsku informovat o tom, co se páchá a jaké to bude mít negativní důsledky.

Začali jsme také požadovat dokumenty - důkazy.  Město Břeclav nám je protiprávně odmítlo informace vydat v dubnu 2002. Žádali jsme na základě zák. 106/1999 O svobodném přístupu k informacím, týkaly se doporučení rady města, že nejvýhodnější nabídka je od společnosti Internatina water a její hodnocení, jak k tomu došli. Čekali jsme to.

To jsme již konzultovali dění s rozumnými zastupiteli v Břeclavi a Mikulova a materiály i podklady jsme měli v době žádosti v rukou, takže odmítnutí jejich poskytnutí jsme vzhledem k jejich obsahu brali, jako další důkaz o levotě celého procesu.

Složení těch, co hájili zájmy soukromých firem, bylo v řadě regionů stejné - ODS, ČSSD a KDU

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Rozumní zastupitelé začali vodu, lidi a Vak Břeclav bránit. My jsme začali Vak Břeclav bránit i přes soud. Podali jsme žalobu na neplatnost valné hromady Vak a na zneužití většiny ze strany Vak Břeclav, města Mikulov, Břeclav a Hustopeče.

Dostali jsme společně s rozumnými zastupiteli nekale jednající politiky pod dohled veřejnosti a postupně se podařilo jimi připravovaný tunel ukončit.

Prodej vody zůstal v rukou měst. Vodárna Břeclav díky tomu ovládá vše kolem vody a čerpá dotace z EU na investice do infrastruktury.

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Na jaké otázky najdete odpovědi ve výročních zprávách?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat např. s tímto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1996

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Břeclav - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vlastník společnosti
Města a obce Břeclavského okresu
Města a obce Břeclavského okresu
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v České republice. Je to i prostředek, který chrání dárce před útoky, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo