Vak Břeclav a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vodovody a kanalizace Břeclav.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Vak Náchod, prodej vody i infrastruktura je zcela v rukou měst a obcí

Vak Břeclav je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje.

Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí Břeclavského okresu. I v Břeclavi proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Břeclav nechat pouze trubky a povinnost je financovat.

1) Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťuje v okrese Břeclav společnost Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem, Břeclav Čechova 1300/23. Společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku.

Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 2 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.

2) Společnost je smíšená, v jejím majetku je tedy infrastrukturní i provozní majetek. Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Většinovým vlastníkem společnosti jsou města  a obce z regionu, které drží cca 89 % akcií. Největší akcionáři jsou města Břeclav, Pohořelice, Hustopeče, Mikulov a Lednice. Mají společně celkem 63 % podíl ve společnosti.

3) Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování na Břeclavsku. Společnost provozuje, udržuje a opravuje vodohospodářská zařízení ve více než 70 městech a obcích. V roce 2014 činil základní kapitál společnosti 1.112.702,- Kč.

4) Osoby odpovědné za stav v okrese Břeclav www.volby.cz

Zastupitelstva měst Břeclav, Pohořelice, Hustopeče, Mikulov a Lednice. 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-2014 2014-2018

5) Vak Břeclav je v postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou měst a obcí. Financuje obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury, obce vkládají svou infrastrukturu do společnosti a ta ji provozuje a dokonce rozvíjí další podnikatelské aktivity.

6) Jde o společnost, která NEMÁ NEJNIŽŠÍ CENU VODY. Má cenu vodného a stočného obdobnou jako Vak Mladá Boleslav nebo nedaleký „privatizovaný“ Vak Zlín, kde vodu prodává fr. koncern Veolia.

Na rozdíl od Zlína, realizovali v Břeclavi a v Mladé Boleslavi stamiliónové investiční akce a mají obnovenou infrastrukturu. Ve Zlíně díky nevýhodným smlouvám s Veolií přišli o zisky i o dotace z EU. Cena je zde obdobná, ale peníze od lidí, které platí za vodu, tečou z nemalé části do zahraničí místo do obnovy trubek v regionu.

Ale pozor! Vše mohlo být jinak. Na Břeclavsku se začalo jednat o tom, že prodej vody bude v rukou koncernu již 17.12.2001.

Zastupitelstvo města Břeclav pověřilo radu města vyjednávat o privatizaci Vak Břeclav - prodejem akcií nebo pronájmem provozování.

Následně politici města Břeclav, Hustopeče a Mikulov, jednající společně a ovládající Vak Břeclav, "vybrali" firmu International water jako provozovatele infrastruktury Vak Břeclav.

Již v dubnu 2002 byla založena Moravská vodárenská společnost. Slupka bez zaměstnanců, bez podnikání ... vydávaná za strategického investora.

Chystala se  podnikatelsky likvidace vodárny Břeclav. Politici ignorovali zákonnou pravomoc Vaku a protiprávně sami rozhodli o společnosti Vak, což jsme odhalili a začali jsme vodárnu Břeclav bránit.

Moravská vodárenská společnost, a.s.Celý výpis z rejstříku

Údajně strategický investor "Moravská vodárenská společnost" přitom byla založená až 26.3.2002. Byla to prázdná slupka bez majetku, se základním kapitálem 2 mil. Kč, bez zaměstnanců a bez jakékoliv zkušenosti s provozováním vodovodů.

Stála za ní firma z Nizozemí Internationa water a jméno Michal Pop ještě dnes některé zastupitelé zvedá ze židlí.

Pan Pop ani IW neměli šanci cokoliv s vodou na Břeclavsku ovlivnit, dokud jim na ruku nešli někteří politici z města Mikulov, Hustopeče  a Břeclav, působící současně ve vedení Vaku Břeclav - F. Strnad (ČSSD), Miloš Petrů (KDU) a Luboš Kuchynka (ODS).

Na tunelu vodárny se nechtěl podílet ředitel a člen představenstva, vodař Mgr. Petr Starý, proto ho z funkcí odvolali a z vodárny vyhodili. Tím jen potvrdili, že se chystá opravdu velká levota, kterou nejsou schopni proti argumentům obhájit.

Návrh provozní smlouvy Z Vaku Břeclav chtěli vyvést prodej a zisky z vody
Jak si koupit hlasy pro tunel?Skutečná hodnota akcií Vak Břeclav byla 1.234 Kč/akcii

Podstatu tunelu jsme pochopili v souběžně běžící kauze Vak Zlín, kde jsme se také obrátili na soudy a ty jsme vyhráli. Pochopili jsme, co je  realizováno i v Břeclavi. Proto jsme začali zastupitele měst a obcí na Břeclavsku informovat o tom, co se páchá a jaké to bude mít negativní důsledky.

Začali jsme také požadovat dokumenty - důkazy.  Město Břeclav nám je protiprávně odmítlo informace vydat v dubnu 2002. Žádali jsme na základě zák. 106/1999 O svobodném přístupu k informacím, týkaly se doporučení rady města, že nejvýhodnější nabídka je od společnosti Internatina water a její hodnocení, jak k tomu došli. Čekali jsme to.

To jsme již konzultovali dění s rozumnými zastupiteli v Břeclavi a Mikulova a materiály i podklady jsme měli v době žádosti v rukou, takže odmítnutí jejich poskytnutí jsme vzhledem k jejich obsahu brali, jako další důkaz o levotě celého procesu.

Složení těch, co hájili zájmy soukromých firem, bylo v řadě regionů stejné - ODS, ČSSD a KDU

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Rozumní zastupitelé začali vodu, lidi a Vak Břeclav bránit. My jsme začali Vak Břeclav bránit i přes soud. Podali jsme žalobu na neplatnost valné hromady Vak a na zneužití většiny ze strany Vak Břeclav, města Mikulov, Břeclav a Hustopeče.

Dostali jsme společně s rozumnými zastupiteli nekale jednající politiky pod dohled veřejnosti a postupně se podařilo jimi připravovaný tunel ukončit.

Prodej vody zůstal v rukou měst. Vodárna Břeclav díky tomu ovládá vše kolem vody a čerpá dotace z EU na investice do infrastruktury.

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Na jaké otázky najdete odpovědi ve výročních zprávách?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat např. s tímto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1996

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Břeclav - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vlastník společnosti
Města a obce Břeclavského okresu
Města a obce Břeclavského okresu
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Aleš Ridl
Aleš Ridl
"Dobrý večer Radku, narazil jsem na Váš WEB a musím říct, že děláte sakra dobrou práci! Víc takových a naše krásná země vč. veškerých přírodních pokladů může zůstat skutečně naše a ne v otroctví zahraničních korporací! Držím vám moc palce! Musím si Váš web ještě důkladněji nastudovat
Jarmila Prokopová
Jarmila Prokopováhttps://www.darujme.cz/projekt/1202560
Jsem ohromena pečlivostí a transparentností dokumentace a což teprve to podstatné, obsahová náplň. Vaše životní poslání je dechberoucí.
Ing. Ferdinand Šmikmátor
Ing. Ferdinand Šmikmátorhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vážený pane, protože je má bývalá aktivní profesní dráha s vodou spojena, velice si Vašeho úsilí cením. Dvacet let jsem se pohyboval v oblasti armatur a zejména poučná pro mě byla doba v letech 1992-1999, kdy jsem, byl šéfkonstruktérem firmy Krammer Armaturen GmbH. Např. většina hydrantů Krammer u nás jsou mé děti. Tehdy se u mě na na návštěvách ve Wiener Neustadt vystřídali téměř všichni vedoucí pracovníci českých i slovenských vodáren. Poté jsem rovněž v branži působil v Rakousku a ČR až do roku 2014. Proto velmi dobře vím, že to, co se s vodou děje, není ničím jiným, než ...
Ing. Hana Orgoníková
Ing. Hana Orgoníková"Bývalá poslankyně sněmovny a zastupitelka Statutárního města Hradec Králové
Jste první člověk, který jednoduše a výstižně popsal, o co jde při privatizacích městských vodáren. Vaši definici tzv. provozního modelu, „Jde o privatizaci zisků a zestátnění nákladů“, budou v budoucnu lidé opakovat stejně jako věty „Zeměkoule je kulatá“ a „A přece se točí“.
Marián Jurečka
Marián Jurečkabýv. ministr zemědělství
Děkuji Vám za oslovení v oblasti problematiky vodohospodářské infrastruktury v České republice, které jste učinil dopisem dne 10. července 2018. Velmi si cením si toho, že se tímto způsobem dlouhodobě dané problematice věnujete. ... Více na CHCEME VĚDĚT
MVDr. Stanislav Mišák
MVDr. Stanislav Mišákbývalý starosta města Otrokovice a hejtman Zlínského kraje
"Velice si vážím pana Novotného za vše, co v dokazování týkajícího se poškozování občanů v souvislosti s děním ve vodárenství udělal. Má můj obdiv i podporu. Každý chápe, že dát oprávnění prodávat cizímu vodu z vlastní studny, o kterou se ale dál musíme starat, je nesmysl a okrádání vlastní rodiny. Tak proč to nejsou schopni pochopit v této zemi a dopustí to ve vodárenství. Zjednodušeně řečeno „jde o zprivatizování zisků a znárodnění nákladů“.
Svatopluk Kvaizar
Svatopluk KvaizarBývalý místopředseda Vak Mladá Boleslav a primátor Statutárního města Mladá Boleslav
Pane Novotný!Děkuji nejen za video, ale především za Váš aktivní přístup k uvedené problematice. Přerovský příklad přesně popisuje i situaci v r. 2002 u nás v Mladé Boleslavi. Chvála bohu jsme byli rozdílem dvou hlasů v zastupitelstvu rozumní a nepodlehli jsme stranou ODS prosazovanému „odprodeji hlasovacích práv“ VaKu MB. Dnes sice nemáme nejnižší cenu vody, ale díky evropským fondům ve výši tří čtvrtin miliardy zhodnocený majetek pro budoucnost, a tím i vysoce ceněnou společnost pro svou stabilitu a racionální kroky ve správě „obecní studny“. Ještě jednou děkuji.
Mgr. Eva Mucková
Mgr. Eva Muckovábývalá starostka Meziměstí, které je akcionářem Vodovodů a kanalizace Náchod, a.s.
Díky informacím získaným od pana Novotného se nám v Meziměstí podařilo jako prvnímu městu bývalého okresu Náchod v roce 2005 neschválit vstup „strategického partnera“ Veolie do VaKu Náchod – hlasování bylo naprosto jednoznačné. Všichni zastupitelé byli proti vstupu „strategického partnera“.Od pana Ing. Novotného jsem měla objektivní a velmi cenné informace týkající se společností, do kterých Veolia vstoupila. Podařilo se nám rozjet aktivity v ostatních městech a obcích, předávat informace od pana Ing. Novotného tam, kde je neměli, takže Veolia na Náchodsku tvrdě narazila a vstup nebyl schválen. Tuto svoji angažovanost v daném problému vidím dnes jako jeden z mých nejvýznamnějších ...
Mgr. Eva Štauderová
Mgr. Eva ŠtauderováBývalá náměstkyně primátora Zlína a zastupitelka Statutárního města Zlína
Mohu shrnout, že pan Ing. Radek Novotný je jediným člověkem v ČR, který se tématu vodárenství věnuje tak komplexně, podrobně a poctivě. Navíc má nezdolnou vytrvalost, za což má můj obdiv. Informace jím poskytované jsou spolehlivé a zaručené, neboť jsou vždy založené na faktech, která dává otevřeně k dispozici. Nebýt jeho, zůstaly by nám informace utajeny a koncerny by dál neomezeně inkasovaly zisky z prodeje vody, které pak chybí na obnovu infrastruktury.Navíc mohu s jistotou říci, že pan Novotný se vodárenství nevěnuje jen kvůli ekonomickým, právním a odborným parametrům. Dobře totiž ví, že vody si musíme vážit, protože voda znamená ...
Doc. Ilona Švihlíková
Doc. Ilona ŠvihlíkováInstitutu globálních studií UJAK Praha
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
Jana Lorencová
Jana Lorencovápřední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD"
Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.
Šárka Tomisová
Šárka TomisováVŠB TU Ostrava
Již delší dobu sleduji Vaše stránky. Ráda podepíšu Vaši petici a ráda bych sehnala i podpisy další. Jsem absolvent katedry Úpravnictví, hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO a na stejné škole již skoro 30 let pracuji. A mé zaměření byla právě Úprava a čištění odpadních vod, tudíž problematice trochu rozumím. Ráda se s vámi potkám a gratuluji k získání potřebného počtu podpisů, krásný den.

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v České republice. Je to i prostředek, který chrání dárce před útoky, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo