SENÁTNÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU NEOBSAHUJE ZÁSADNÍ INFORMACE O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ A DO ZÁPISUJ SE ODMÍTAJÍ DOPLNIT

Z „oficiální“ podoby zápisu z jednání výboru plyne, že zápis neodpovídá pravdivě o průběhu jednání. Zapisovatelka, paní Hauserová, byla opakovaně žádána, aby zápis opravila, ale ona to odmítá, stejně jako paní Vítková, zpravodajka petice v senátu.

Něco tady zapáchá. Takto vypadá zápis o průběhu jednání petičního výboru k petici voda je život, které trvalo cca 25  minut.

ZVUKOVÝ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ PROKAZUJE, ŽE ZÁPIS ZE SENÁTU NEOBSAHUJE ŘADU ZÁSADNÍCH INFORMACÍ O TOM, CO SE NA JEDNÁNÍ PROBÍRALO.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Žádáme proto předsedu senátu p. Vystrčila a každého člena petičního výboru, aby zajistili, že zápis bude odpovídat skutečnému průběhu jednání.

Zapisovatelka senátu odmítla zápis doplnit. Proto veřejně žádáme zajistit nápravu a zveřejňujeme zvukový záznam, aby bylo prokázáno, že žádáme jen zveřejnit pravdu.

Záznam prokazuje, že senátoři nedostali od p. Vítkové - zpravodajka petice -  důležité informace. Prokazuje, že je obtěžuje, že se jich občané ptají na to, co si myslí o zástupci petice předaných důkazech o tom, co se páchá. Prokazuje, že nemají zájem o další důkazy, které jim zástupci petentů nabídli.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

 • Paní Vítková a p. Drahoš nesou plnou odpovědnost za to, že petenti odmítli účast na jednání vydávaném za Veřejné slyšení, přitom na něm byl zakázán vstup veřejnosti a médií.
 • Byli žádáni, aby projednání petice o vodě proběhlo veřejně a že byli předem upozorněni na to, že netransparentního jednání se zástupci petentů nebudou účastnit.
 • Z žádných zápisů z vystoupení p. Vítkové a p. Drahoše se občané ani senátoři nedozví, že zástupci petentů, poté co odmítli neveřejné jednání, předali paní Vítkové i p. Drahošovi důkazy a rozsudky o tom, co se páchá doporučeně poštou.
 • Na jednání výboru 2.6.21 ani na plénu senátu 1.7.21 zpravodajka petice v senátu p. Vítková, zcela nepochopitelně (nebo naopak pochopitelně?) NEINFORMOVALA senátory o důkazech a rozsudcích, které od petentů dostala na osobně  a doporučeně poštou 1. díl důkazů a rozsudků v publikaci VODA JE ŽIVOT.
 • 1. díl publikace tvořilo cca 10 lidí 4 měsíce! Senátoři dostali 90 stránkový materiál (s přílohami a rozsudky dalších cca 500 stran). Za pouhých 15 dnů poté sdělil, že šetření petice ukončí s tím, že je petice nedůvodná?

Obsah publikace přitom dokazuje opak! V publikaci jsme doložili i názory soudců. Oni je nečtou?

Více o podivném jednání... Zobrazit. +
 • Dne 13.5. jsme obdrželi informaci, že 2.6. petiční výbor senátu uzavře šetření k petici VODA JE ŽIVOT. Více ZDE
 • Závěr si můžeme vyslechnout, ale na schůzi nebudeme moci vystoupit, není možná účast veřejnostijednání o petici bude trvat 10 minut.
 • Dne 28.4. jsme přitom doručili senátorům 1. díl naší  90 stránkové publikace VODA JE ŽIVOT, kde jsou:
  • rozsudky
  • důkazy o porušování zákonů ve vodárenství,
  • důkazy o tunelování městských vodáren,
  • důkazy o hanebném jednání Ministerstva zemědělství
  • důkazy, jak jedná koncern Veolia a politici pracující pro koncerny

 • K zpracování publikace nás vedlo to, že jsme se 7.1.2021 dozvěděli, že  "veřejném slyšení" 12.1.2021, není veřejné a nesmí se ho účastnit občané ani média.
 • Formální projednání petice, bez účasti veřejnosti, jsme proto odmítli. Informace o tom, co se páchá, jsme senátorům zaslali doporučeně, aby nikdo neznemožnil, že je všichni dostali. Více ZDE
 • Ověření důkazů zabere min. 1-2 měsíce a nastudování faktů min. další měsíc. K našemu překvapení 15 dnů po doručení informací oznámili, že šetření petice 2.6. ukončí!
 • 20.5. jsme požádali o video záznam z jednání 12.1.21. Byl nám zaslán odkaz na stránky senátu, kde video záznam není - složitě najdete přepis, ve kterém je často uvedeno (mimo záznam) - více ZDE.
 • V zápise z 12.1. nenajdete žádnou diskusi o jednotlivých bodech petice - o to víc v něm je zkratek koncerny léta ovládaného "sdružení" a vyjádření lidí na výplatních páskách koncernů spoluodpovědných za nekalé a protiprávní dění kolem tunelu vodáren (např. Kladno-Mělník).
 • Co senátoři od nás léta dostávají, jak reagují - více ZDE

Petiční výbor petici VODA JE ŽIVOT uzavřel s tím, že prý je vše, co petice požaduje již vyřešeno nebo se řeší! Reálný stav a námi předané důkazy přitom dokazují, že je to není pravda.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

VÁŠ PODPIS ZVYŠUJE LEGITIMNÍ TLAK NA NÁPRAVU. VODU BRÁNÍME I CESTOU INVESTIGATIVNÍ, PŘES SOUDY A POMOC ROZUMNÝM POLITIKŮM. DÁVÁ VÁM TO SMYSL?

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Fakta, která senátorům léta předáváme

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a přidávají se.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬