NAŠICH PENĚZ NA ÚČTECH KONCERNŮ SE NENAPIJEME

Občané Ústeckého a Libereckého kraje zaplatili v letech 1999-2018 v ceně vody zisk ve výši

6 001 341 000 Kč

Z toho cca 3 miliardy Kč odtekly na účty koncernu Veolia do zahraničí

kde lidé žádnou vodu neodebrali a města žádné trubky nevlastní. Druhá polovina skončila v městské společnosti SVS, která peníze od lidí investovala zpět do infrastruktury. Na ní poté z cca poloviny profitovala Veolia díky tomu, že si SČVAK pronajal tuto infrastrukturu od SVS k provozování.

Zisk se mezi Veolii a města se dělí 50:50 a investice 0:100?

Další zisk přibližně

1.000.000 000 Kč

inkasovala Veolia z prodeje 50.1% akcií SčVaK městské SVS. Prodejní cena cca 1.900.000.000 Kč byla před zastupiteli a veřejností dlouho tajena a původní pořizovací cenu cca 900.000.000 Kč, za kterou Veolia akcie nabyla, dodnes netuší 99,9% lidí v ČR.

Jak a díky komu ovládla Veolia SčVaK a prodej vody, když původně šlo o státní podnik? Díky politikům a vodařům původně státního podniku.

 • Dne 7.4.1999 koupila Veolie (tehdy CGE, Vivendi) 43,16% akcií SčVaKu za cca 3.200 Kč tj. 252.217 ks akcií.
 • V té době držela díky "vstřícnosti" Fondu národního majetku významný další velký podíl 19,19%, tj. 116.854 ks akcií, firma z Welsu s názvem Hyder Investment (jako obvykle presentovaná politiky jako strategický investor a ukázalo, že jde o spekulanta).
 • Následně se mezi Veolií a SVS dohodlo, že akcie SčVaKu budou drženy v poměru 49 : 49. To znamenalo, že Veolie prodá SVS 24.598 akcií za původní pořizovací cenu a po koupi akcií od Hyderu jejich polovinu s tím, že se současně uzavře smlouva o provozování mezi SčVak a SVS do roku 2020. 
 • V roce 1999 skutečně koupila SVS od Veolie 4,21% akcií a v roce 2000 nejdříve Hyder odprodal akcie SčVaku Veolii a ta poté cca 10%, tj. 58.427 akcí SVS.  
 • K zásadní změně došlo v roce 2003, kdy Veolie ovládla v SčVaKu majoritu. Pod záminkou kotace akcií Veolie na burze v New Yorku, dohodli lidé z vedení SVS a Veolie, že Veolie získá majoritu 50,1% v SčVaKu.
 • Majoritní podíl má jinou hodnotu a dává vlastníkovi úplně jinou vyjednávací pozici při jednání o hodnotě tohoto podílu při prodeji. Určitě jinou, než když existují dva vyrovnané podíly 49%. O tom se za pár let při jednání o koupi 50,1% starostové přesvědčili. Majorita má najednou cenu 1,94 miliardy!

Hrubé propočty ukazují, že Veolie za majoritní podíl 50,1% akcií SčVaKu zaplatila v letech 99-03 do

950.000.000 Kč

Za cca 15 let prodala tento podíl v SVS se ziskem cca

1.000.000.000 Kč

A pozor, politici i veřejnost si myslí, že vše zásadní, co se týká vody a jejího prodeje  již mají města v rukou, ale pravda to není. Představenstvo firmy SČS s minoritním podílem 25% dál ovládá Veolie.

Po platbě cca 2 miliard za 50,1% akcií SčVaKu, zaplacené Veolii pod heslem vracíme vodu obcím, přišlo přemalování vizitek a Veolia dál řídí provozování, jen se stáhla z první linie do pozadí

Veolia dál drží opratě provozování. Nadále rozhoduje o provozování a prodeji vody a za to jí lidé z Ústeckého a Libereckého kraje platí.

Z firmy Severočeské vodovody a kanalizace (SčVaK), která nově patří pouze městům a obcím (neboli SVS), „vytekla“ nejvýznamnější část aktivit nezbytných pro údržbu a provozování trubek na severu Čech do třetí firmy - účelově nově vytvořené Severočeská servisní (SS).

V ní sice nemá Veolia 50.1% jako v SčVaku, má v ní  "jen" 25 % a s tímto podílem přesto stále o provozování rozhoduje - protože má nadpoloviční většinu v managementu.

 

Podnikání Veolie v Česku

 

Ze SčVaKu, koupeného za 2 miliardy, zůstala účtárna a klientské centrum. V nové firmě SČS jsou všichni, kdo mají know-how k provozování trubek a šéfuje jim dál Veolia.

Kouzlo - 2 miliardy fuč a Veolia zůstalato vše pod heslem vrátíme vodu do rukou měst

Interesantní je i složení orgánů tří firem, které sídlí na jednom místě

Dne 15.6.2017 se konala valná hromada SVS a její akcionáři 458 obcí, jednali o odkupu 51 % v společnosti SčVaK od Veolie

Nechápu, jak může zastupitelstvo zmocnit starostu k tomu, jak má hlasovat, když nezná detaily transakce. Zastupitelstva neznají parametry obchodu a odkup schválili!

Politici schvalují a neví co?celý článek
Tahle parta si koleduje o trestní stíhánícelý článek

Pravda o vodě na severu Čech

Voda na severu v rukou obcí? Zaplatí se 2 miliardy a Veolia zůstane

Kam odtékají zisky z vody?Stáhnou Analýzu

Ukázkové příklady a důsledky pochybných "privatizací" ...

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy e-mail můžete kdykoliv odhlásit

Analýzu zpracoval v roce 2009 zakladatel NFPOV s p. Císařovou a publikovala ji Transparency international

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Zkušenosti s Veolií v zahraničí

 • Velmi si vážím práce, kterou pro nás děláte. Mám hluboký obdiv k Vaší nezdolnosti a vytrvalosti, se kterou se věnujete nápravě a šíření povědomí se situací s vodou v naší republice. Je to pro mě něco nevídaného.
  Tomáš Beňo Tomáš Beňo
 • Jsem zarputilý pravićák. Právě proto vím, že u přirozených monopolů nefunguje neviditelná ruka trhu. Tady angažmá soukromého subjektu vždy skonćí zestátněním nákladů a privatizací zisků. Tomu pokušení jeśtě nikdy nikdo neodolal. Přeji Vám mnoho zdaru v tomto nelehkém boji.
  Vlastimil Tvrzský Vlastimil Tvrzský
 • Vynikající stránka s potřebnými informacemi pro veřejnost o krádežích vody oligarchy a jimi podplacenými politiky.
  Tomáš Bouzek Tomáš Bouzek
 • Radek a lidé kolem NFPOV se postavili bandě lhářů a zlodějů okrádající lidi pomocí vody. Nezlomilo je vyhrožování ani právníci a soudy. Rád jim pomohu tenhle boj dotáhnout až do konce.

   

  Jan Bartoš Jan Bartoš
 • Baví mě pracovat na projektech, které dávají smysl a mají pro lidi přínos. S Radkem a Nadačním fondem PRAVDA O VODĚ se skvěle spolupracuje a to co dělají, dělají opravdu dobře.
  Tomáš Andlík Tomáš Andlík www.pravdaovode.cz/o-co-jde-soudy-pardubice/
 • S něčím tak drahocenným se nekšeftuje. Správa vodního hospodářství má být jen záležitostí našeho státu.
  Helena Hesova Helena Hesova
 • Moře se skládá z kapek, jednu posílám.
  Vladimír Falc 1000 Kč Vladimír Falc 1000 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Naprosto souhlasím. Je třeba se začít efektivně bránit a ne se nechat ohlupovat politickými hrátkami, nezodpovědných politických bohapustých žvanilů. Děkuji
  Ludvík Fritscher 100 Kč Ludvík Fritscher 100 Kč https://www.darujme.cz/projekt/1201498
 • Před Radkem Novotným klobouk dolů. Je to člověk, který pro každého jednoho z nás udělal strašně moc. A tak prosím, podívejte na tento rozhovor - https://youtu.be/Jb3tyg0a3qE.
  Jana Lorencová Jana Lorencová přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD
 • Voda je dar života bez vody není život proto ji chraňte.
  Anna Brezovska Anna Brezovska

DÁVÁ VÁM SMYSL UKONČIT KŠEFTOVÁNÍ S ČESKOU VODOU? PODPOŘTE NÁS

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo