Kdo je odpovědný za to, že v Olomouci prodává vodu lidem koncern a stamilióny od lidí mizí v zahraničí?

Výroční zprávy VHS Olomouc a Moravská vodárenská - Veolia Olomouc. Kolik stojí kubík vody v Olomouci? Rozsudky prokazující komplot při instalaci koncernu k miliardám z vody.

Zajímavý názor na to, jak se k naší vodě dostali cizinci.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Prodej vody, peněžní toky z vodného a stočného a miliónové zisky z vody na Olomoucku ovládá díky pochybnému a protiprávnímu jednání části "politiků" a části vodařů od roku 2000 fr. koncern Veolia

Politici toto kryjí bez ohledu na ekonomické dopady, důkazy a stanoviska soudu. Obdobně ve Zlíně a Prostějově.

Firmy, které dodávají vodu na Olomoucku. Většinu občanů zásobuje fr. koncern Veolia, od roku 2000. Menší část obyvatel zásobuje společnost SITKA.

1) Společnost Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Olomouc - Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, byla založena podle ­ 172 obchodního zákoníku. Zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR. Společnost vznikla schválením privatizačního projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Olomouc. Do obchodního rejstříku byla zapsána 1.ledna 1994. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. do 31.3.2000 svůj vodohospodářský majetek sama provozovala. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 1.7.2008 činil 551.231.000,- Kč.

2) Město Olomouc si po privatizaci v roce 1994 ponechalo svůj infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací ve vlastnictví. Smlouvou mandátní a o správě a pronájmu z roku 1994 byl tento majetek pronajat k provozování právě okresní společnosti Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s.

3) Od 1.4.2000 byla bez vědomí akcionářů VHS Olomouc pronajata vodárenská infrastruktura VHS Olomouc konkurenční společnosti - koncernu Veolia, konkrétně společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.. Tato společnost měla přitom již v roce 1997 své sídlo v sídle VHS Olomouc!

Jakou dopadlo "výběrové řízení" na provozování? Navíc pronájem infrastruktury VHS Olomouc v roce 2000 proběhl bez vědomí ostatních akcionářů VHS Olomouc, kteří se to dozvěděli až v roce 2001 na valné hromadě projednávající výsledky hospodaření!

V roce 2000 podepsalo představenstvo VHS Olomouc, a.s. se společností STŘEDOMRAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zavádějící provozní model a to bez souhlasu ostatních akcionářů vyjma města Olomouc a Uničov. Ostatní akcionáři se o zavedení provozního modelu s Veolií dozvěděli až na valné hromadě v polovině roku 2000. Proti tomuto postupu představenstva a proti zavedení provozního modelu podali akcionáři žalobu.

S žalobou uspěli, ale město Olomouc jim nabídlo odkoupení akcií. Města akcie prodala a  tím ztratila aktivní legitimaci k dotažení soudního sporu ohledně tunelu.

4) STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. z koncernu Veolia VODA ČR, od roku 2008 přejmenovaná na MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

5) Osoby odpovědné za stav v okrese Olomouc www.volby.cz

Složení představenstva, které realizovalo předání hospodaření s vodou na Olomoucku cizincům v roce 2000:

1)      Ing.Vladimír Procházka- zastupitel Olomouce za KDU-ČSL

2)      Ing.Ota Melcher                      - zaměstnanec VHS Olomouc

3)      Ing. Jaroslav Czmero    - náměstek prim.Olomouce za ČSSD

4)      MVDr.Vojtěch Grézl               - zastupitel města Litovel za NK

5)      Ing.Jiří Kočí                              - Olomouc

6)      Josef Krajčovič               - zastupitel obce Hlubočky navržený ODS

7)      Ing.Stanislav Pokorný   - zastupitel Uničova za ČSSD

Zajímavý názor. Takže investovat musí dál vlastník- města, ale zisky a peněžní toky z vody ovládá koncern.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky

Konkrétní informace

Informace a data o hospodaření s vodou, fungování a prioritách vodárny, o investicích, provozování vodovodů a kanalizací. Ale tako o lidech, o Hadech na radnicích a  ve vedení vodárny a o koncernu a dopadech stavu, kdy byla voda a její správa vyvedena do rukou cizinců.

Konkrétně francouzského koncernu VEOLIA, resp. její společnosti Moravská vodárenská. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s..

VHS Olomouc vlastní trubky, ale i ty má v rukou koncern, který je má na 30 let pronajaté.

  • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
  • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
  • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
  • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice
  • O vodárně a koncernu a o infrastruktuře a jejím provozování

Dokumenty, kde najdete informace o ceně vody, investicích, dotacích, vlastnictví a vodárně

Výroční zpráva

obsahuje informace, které umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou. Výročné zprávy v čase umožňují porovnat, jaké dopady na ceny, na lidi, na investice má instalace cizinců do pozic prodejců vody.

Na jaké otázky dostanete odpověď?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí nebo končí v cizině? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna a jak zahraniční koncern? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Koho nemáte volit, kdo sedí v orgánech soukromých společností?

Jak jsou „vyvážené“ smlouvy s koncernem? Kdo na vodě vydělává a kdo financuje investice? Vak "pouze" vlastní vodárenské sítě, které má v rukou Veolia, která je má pronajaté? Prodej vody, stanovení její ceny a rozhodnutí o zisku z vody je v rukou fr. koncernu?

ke stažení:

městská Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
městská Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
fr. koncern Veolia
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Fr. koncern Veolia
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
rok
Město Ol a VHS Ol pronajímají sítě VEOLII, která na Olomoucku inkasuje 100% zisků z prodeje vody
Město Ol a VHS Ol pronajímají sítě VEOLII, která na Olomoucku inkasuje 100% zisků z prodeje vody
Prodává vodu na sítích města Ol a městské společnosti VHS Olomouc
Prodává vodu na sítích měst a městské společnosti VHS Olomouc
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
Došlo k fůzi STŘEDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ a Zlínské vodárenské, a.s.
2007
Společnost SMV se přejmenovala na MORAVSKOU VODÁRENSKOU
2007
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2001
Město Olomouc koupilo akcie VHS od akcionářů, kteří se bránili protiprávnímu procesu vyvedení zisků z VHS Olomouc u soudu a poté odsouhlasilo na valné hromadě Smlouvy s fr.koncernem Veolia
Bez souhlasu FNM, by smlouvy s Veolií nebyly uzavřeny
Zástupce FNM na valné hromadě VHS, se ZDRŽEL hlasování o smlouvách s fr.Veolií. Poté byl vystaven nátlaku a hlasovalo se ZNOVU. Hlasoval PRO SMLOUVY s fr. Veolií v rozporu s pověřením od FNM
POKYN ZDRŽET SE . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
2000
Představenstvo VHS Olomouc, bez vědomí akcionářů, předalo zisky z provozování koncernu Veolia
2000
Představenstvo VHS Olomouc, bez vědomí akcionářů, uzavřelo s Veolií smlouvy
1999
VZ . . .
UZ . . .
1999
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1998
UZ . . .
1997
Již v roce 1997 měla v sídle společnosti VHS Olomouc sídlo firma z koncernu Veolia
1997
V roce 1997 neproběhlo žádné výběrové řízení na provozovatele a koncern již sídlil na adrese VHS Olomouc!
1997
VZ . . .
UZ . . .
1997
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1996
UZ . . .

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI O TOM CO SE DĚJE A PROSAZOVAT NÁPRAVU? TAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬