PROTIPRÁVNÍ TUNEL VODÁRNY PROSTĚJOV ZAČAL V ROCE 2006. PROTO BYLA PODÁNA ŽALOBA NA JEHO OBRANU. DÍKY NESCHOPNÉ / VŠEHOSCHOPNÉ JUSTICI V ČR, JEDE TUNEL VODÁRNY I V ROCE 2019
VRCHNÍ SOUD 9/2019 ZRUŠIL NESTOUDNÉ USNESENÍ KRAJSKÉHO SOUDU 12/2018, V KTERÉM SOUDKYNĚ KLIMEŠOVÁ, DLE OČEKÁVÁNÍ POPŘELA SVÉ PŘEDCHOZÍ USNESENÍ Z ROKU 2017
SOUDCI VRCHNÍHO SOUDU POTVRDILI PROTIPRÁVNOST POSTUPU SOUDKYNĚ KLIMEŠOVÉ
SOUDKYNĚ KRAJSKÉHO SOUDU ODMÍTLA JIŽ PROVEDENÉ DŮKAZY. NEUDĚLALA, CO JI NAŘÍDIL NADŘÍZENÝ SOUD. A DOKONCE VYTVOŘILA NEEXISTUJÍCÍ ZÁKONNOU PODMÍNKU A NA NÍ OPRÁVNĚNOU ŽALOBI NESMYSLNĚ ZAMÍTLA.

Klíčová zjištění Vrchního soudu v Olomouci, dokládající zásadní chyby v řízení vedeném soudkyní Klimešovou. Hlavní body, které Vrchní soud uvedl při hodnocení práce soudkyně:

 1. Zamítnutí návrhu navrhovatele: Soud prvního stupně zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov a.s. z roku 2006. Tento krok byl zpochybněn odvoláním, které poukázalo na nedostatečný výklad právních předpisů a nesprávnou aplikaci zákona​
 2. Chybný výklad zákona ze strany soudkyně: Soud prvního stupně nesprávně vyložil a aplikoval právní předpisy, zejména § 67a a § 220a odst. 11 ObchZ. Přehlížel přitom, že na vyslovení neplatnosti smlouvy se nepoužívá stejný procesní postup jako na usnesení valné hromady​!
 3. Nepřezkoumatelnost usnesení: Soud prvního stupně vydal nepřezkoumatelné usnesení, což byl další hlavní důvod pro jeho zrušení​.
 4. Soudkyně se nezabývala všemi námitkami: Soud se nevypořádal s veškerými námitkami vznesenými v průběhu řízení, což bylo považováno za další závažnou chybu​
 5. Nedostatečné odůvodnění rozhodnutí: Soud prvního stupně nedostatečně odůvodnil svůj závěr o nemožnosti vyslovit neplatnost usnesení valné hromady, což vedlo k jeho nepřezkoumatelnosti​.
 6. Nesprávný výklad a nedostatečné objasnění důvodů: Soudkyně Kliměšová neobjasnila důvody, pro které se odmítla zabývat vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady, což bylo založeno na nesprávném výkladu právních předpisů​.
PROTI USNESENÍ SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ PODALO ODVOLÁNÍ K VRCHÍNÍMU SOUDU I KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
 • Uvedlo, že se soud prvního stupně nedokázal patřičně vypořádat se závaznými pokyny odvolacího soudu, jelikož v podstatných bodech toliko doplnil zákonná znění relevantních ustanovení ObchZ, aniž by tyto přezkoumatelným způsobem aplikoval na zjištěný skutkový stav věci.
 • Soud prvního stupně nikterak nezdůvodnil svůj závěr, že návrhu nelze vyhovět..
 • Odůvodnění soudu prvního stupně je dle názoru krajského státního zastupitelství zcela
  nepřezkoumatelné.
 • Soudem prvního stupně citovaná judikatura Ústavního soudu byla částečně překonána, resp. se vyvíjí.
PROTI ŠÍLENÉMU USNESENÍ KRAJSKÉHO SOUDU PRVNÍHO STUPNĚ PODAL ODVOLÁNÍ K VRCHNÍMU SOUDU I NAVRHOVATEL
 • Závěr soudu prvního stupně o nemožnosti přezkoumávat platnost přijatých usnesení valnou hromadou, když nebyla podána žaloba na neplatnost smlouvy o prodeji části podniku, je nesprávný. (pozn. vypadá dokonce - jako záměrně účelově vyrobený)
 • V ostatních případech žalob na neplatnost valné hromady, na základě kterých byly schváleny smlouvy, kterými koncern Veolia získával provozní model k vodárenským infrastrukturám na různých místech ČR, když vždy byl podán toliko návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady a o těchto návrzích bylo vždy soudem rozhodováno. Se skutkově obdobnými věcmi rozhodovanými soudy byl soud prvního
  stupně obeznámen!
 • Navrhovatel uplatnil důvody pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady ve svém návrhu na zahájení řízení, kdy k výzvě soudu návrh na zahájení řízení doplnil. Tato prvotní podání obsahují námitky týkající se neposkytnutí informací po jednání na valné hromadě i námitky týkající se poškození společnosti uzavřením nevýhodných smluv.
 • Délka řízení byla dána i samotným postupem společnosti, která navrhovala revizní znalecký posudek, či déle než rok mimosoudně jednala s dalším navrhovatelem a podobně.
 • Popsaným postupem soudu prvního stupně bylo zasaženo do práva na spravedlivý proces.
 • Závěry soudu prvního stupně považuje za nepřezkoumatelné a rozporuplné s rozhodnutími
LIDÉ ODPOVĚDNÍ ZA PROTIPRÁVNÍ TUNEL VAKU OD ROKU 2006
LIDÉ, KTEŘÍ SE ODVOLÁVAJÍ PROTI ROZSUDKŮM PROKAZUJÍCÍM  PROTIPRÁVNÍ STAV VE VODÁRNĚ
ROZSUDKY A STANOVISKA K STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ ZDARMA
V NEDALEKÉM VSETÍNĚ DOSTAL STAROSTA KUFŘÍK S 10 MIL. KČ, ABY PRODAL VODÁRNU. VĚŘÍTE, ŽE V PROSTĚJOVĚ TO PÁCHALI ZADARMO?
POTVRDILO SE, CO JSME ŘEKLI PO PRVNÍM ROZHODNUTÍ P. KLIMEŠOVÉ, V ROCE 2017. JEDE STEJNÝ SCÉNÁŘ JAKO V KAUZE VAK ZLÍN.
ODVOLACÍ SOUD KAUZU VAK PROSTĚJOV NEPOCHOPITLENĚ POTŘETÍ VRÁTIL P. KLIMEŠOVÉ. BYL UPOZORNĚN, ŽE JIŽ V KAUZE VAK ZLÍN PROKÁZALA, ŽE NENÍ SCHOPNA NEBO OCHOTNA NAPSAT SPRÁVNÉ A ÚPLNÉ ODŮVODNĚNÍ.

Zkušenost s "prací" soudkyně Klimešové např. z kauzy Vak Zlín se potvrzuje. Jednání soudkyně je léta velmi pochybné, nekompetentní a dle nás to není náhoda ani neznalost či neschopnost. Proč? Protože se "chyby" v jedné kauze objevují následně v druhé. 

ODEBRÁNÍ KAUZY VAK ZLÍN SOUDKYNI

JSOU PRO VÁS TYTO INFORMACE DŮLEŽITÉ? PAK JE SDÍLEJTE A DÁVÁ-LI VÁM SMYSL SEBE A VODU BRÁNIT, PAK PODPOŘTE JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬