ROZHODNUTÍ KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY ZE DNE 26.10.2004
KCP ULOŽILA POKUTU 9 MIL. KČ JIŽNÍ VODÁRENSKÉ A MĚSTU ZLÍN 4,5 MIL. KČ, KDYŽ PROTIPRÁVNÍM JEDNÁNÍM OVLÁDLI VAK ZLÍN

Závěr: Společné protiprávní jednání JIV a města Zlín zahrnuje vysokou míru celospolečenské nebezpečnosti

"Z hlediska konkrétního stupně společenské nebezpečnosti Komise zkoumala povahu, způsob, dobu trvání a následky protiprávního jednání. Účastníci řízení sledovali konkrétní cíl, kterým bylo prosazení vstupu skupiny Veolia do cílové společnosti.

Přestože věděli, že fakticky ovládli cílovou společnost, nabídku převzetí neučinili a do posední chvíle popírali záměr prosadit společná vliv v cílové společnosti. Proto je spáchaná správní delikt třeba kvalifikovat jako úmyslný, předem promyšlený, omisivní skutek.

Komise se zabývala mírou účasti jednotlivých účastníků řízení na spáchání správního deliktu. JV byla iniciátorem projektu ovládnutí cílové společnosti a sehrála roli návodce a míra jejího zavinění je proto vyšší. Nicméně bez spolupráce města Zlín by JIV nikdy nemohla „projekt“ realizovat. Město Zlín bylo osobou ovládající cílovou společnost a bylo na jeho uvážení, zda s JV bude spolupracovat či nikoliv.

ZDARMA ke stažení

Jak by mělo být naloženo s politiky, u kterých se odhalí, že jednají protiprávně v zájmu soukromých firem?

Protiprávní jednání Hadů na radnici v našich vodárnách a městech nemusíme řešit, bude-li správa vody trvale výhradně v rukou měst

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

  • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
    Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme