Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Historie a výroční zprávy
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici Zlína

PRAVOMOCNĚ - VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI (VS) DNE 24.7.2009

Postup v řízení a rozhodnutí soudu jsou zatížené zásadními vadami. Rozhodnutí soudkyně je nepřezkoumatelné a stojí na nepodložených závěrech. Odvolací soud proto nařizuje, aby v této věci rozhodl na Krajském soudu v Brně jiný soudce!

VS PROHLÁSIL ZA PROTIPRÁVNÍ A NEPLATNÉ USNESENÍ SOUDKYNĚ KLIMEŠOVÉ Z KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ O VALNÉ HROMADĚ VAK ZLÍN 30.4.2004. SOUČASNĚ TUTO KAUZU SOUDKYNI ODEBRAL PRO NESCHOPNOST / VŠEHOSCHOPNOST.

Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Problém je protiprávní jednání politiků a jednání soudců, kteří znemožňují dosáhnout  vymahatelnost práva. 

Tunel městské vodárny Vak Zlín je ukázkový komplot, který prováděla  organizovaná skupina po celé ČR. Jde o protiprávní činnosti. /pozn. dle nás i trestná/.

Protiprávní jednání ve Zlíně prováděli politici“ města Zlín, vedení Vaku Zlín a koncern Veolia a to ve shodě. První krok začal v roce 2001, kdy Vak Zlín vyhlásil veřejnou obchodní soutěž, kterou provázely pletichy. I proto se obce na valné hromadě 17.4.2002 proti pohřbu Vak Zlín postavily, i když se politici města Zlín snažili tunel odhlasovat.

Nájezdníci proto již 26.4.2002 spustili záložní variantu. Protiprávní prodej akcií Vak Zlín Veolii. Umožnili ji obejít stanovy a vodárnu Zlín nemravně ovládnout. Poté do vedení Vaku 28.8.2002 nainstalovali lidi z Veolie - Švermu, Svobodu. ZDE. Ti se pokusili v roce 2003 eliminovat protiprávně obce, což opět potvrdil i soud.

Protože to nevyšlo, lidé z Veolie a města Zlín zevnitř vodárny připravili v roce 2004 vazalský smluvní systém, kterým byl na valné hromadě 30.4.2004 Vak Zlín, opět protiprávním jednáním, ekonomicky vykuchán. Soud nám dal zapravdu i v tomto. ZDE

Soudkyně Klimešová svým jednáním znemožňovala prosadit od roku 2004 do konce roku 2009 ŠEST let vymahatelnost práva a rozkrytí protiprávního tunelu Vak Zlín. Pak ji tu kauzu VS v Olomouci odebral. Navíc od roku 2006 až dosud soudí obdobnou kauzu - tunel Prostějov a jedná podobně. Vedení Krajského soudu v Brně ani Vrchnímu soudu v Olomouci to nevadí. Proto to zveřejňujeme.

 

Provozní model/tunel Vak Zlín s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

"Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model." - Vrchní soud Olomouc

Pravomocně Vrchní soud v Olomouci 2016

PRAVOMOCNĚ - VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI (VS) DNE 24.7.2009

STÁHNOUT ZDARMA valná hromada 2004

Děkujeme, že nám pomáháte bránit vodu a prosadit dodržování zákonů

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬

Zkušenosti s koncerny a politiky v ČR

Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice