ŽÁDOST O UVEŘEJNĚNÍ ODPOVĚDI NA HANOPIS P. MIROSLAVA HANÁKA Z ČSSD, ODPOVĚDNÉHO ZA TUNEL VAK PROSTĚJOV

SOUHLASÍTE? NENÍ DŮVOD SI NECHAT LÍBIT, ABY POLITIK LHAL OBČANŮM.

p. Hanák z ČSSD publikoval v Prostějovských radničních listech vydaných 26.8.2021 na straně 35  "článek" s názvem  - "K současným nesmyslným debatám o prostějovských vodovodech a kanalizacích" .

Časopis je distrubuován na náklady města Prostějova zdarma do schránek cca 24.100 občnům. p. Hanák není zastupitel města Prostějov, nesedí v orgánech Vak Prostějov ani nikde jinde.

Stanovisko zakladatele nadačního fondu PRAVDA O VODĚ k tomuto je, že jde o hanopis, o vědomu manipualci s veřejností a o pomluvu jeho osob, respektivě útok s cílem poškodit jeho dobré jméno. Proto předal celou věc právníkům a požaduje dle zákona zveřejnění své odpovědi.

 

ZE ZÁKONA PLYNE

Na uveřejnění odpovědi má právo každý, jehož cti, důstojnosti nebo soukromí či dobré pověsti se dotýká skutkové tvrzení uveřejněné v periodickém tisku. Odpověď by měla uvést tvrzení periodika na pravou míru, doplnit jej nebo zpřesnit.

Žádost je potřeba doručit vydavateli do 30 dnů od uveřejnění článku obsahujícího namítané skutkové tvrzení. Po obdržení včasné žádosti je vydavatel povinen takovou odpověď uveřejnit.

ŽÁDOST O UVEŘEJNĚNÍ ODPOVĚDI

Lže pan Hanák ČSSD nebo státní zástupce?

PAN HANÁK JE SCHOPEN VĚŘEJNĚ TVRDIT I TOTO

STANOVISKO STÁTNÍHO ZÁSTUPCE NA TO, CO REALIZOVAL A VÝŠE KOMENTOVAL P. HANÁK JE ZCELA OPAČNÉ

Uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný. Víc ZDE

 

Celé stanovisko státního zastupitele

Lže pan Hanák z ČSSD teď nebo lhal léta předtím anebo lže pořád?

V ROCE 2001, 2002, 2003  VŠEM VE VÝROČNÍCH ZPRÁVÁCH VAK PROSTĚJOV, ZAKLÁDANÝCH K SOUDU DO SBÍRKY LISTIN TVRDIL

V ROCE 2001 p. HANÁK  TVRDIL

V ROCE 2002 p. HANÁK  TVRDIL

V ROCE 2003 p. HANÁK  TVRDIL

V článku pan Hanák spoléhá na to, že lidé neví, co uváděl ve výročních zprávách

Hanák najednou lidem říká: Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov ocitla ve finanční situaci, kterou nelze charakterizovat jinak než krach.

Podle tehdejších zákonů měla na sebe k 1. 1. 2002 vyhlásit konkurz. (POZN. Hanák se zde přiznává k porušování zákonů ČR a např. poškozování věřitelů?)

Mezitím pod vlivem popsané situace došlo k roztržce ve statu­tárních orgánech, kterou musela řešit valná hromada svolaná na den 28. 12. 2001. Těsně před povinností vyhlášení bankrotu.

NÉ KAŽDÝ SOCIÁLNÍ DEMOKRAT SDÍLÍ NÁZORY SOC. HANÁKA

Moravská vodárenskáorgány
Vak Prostějovorgány

Souhlasíte? Je potřeba odhalovat "politiky", kteří lžou a páchají lumpárny kolem vody a vodáren a je třeba prosadit jejich odpovědnosti za škody. I drobný dar je dar a kapky společně tvoří moře.

Podpořte obranu vody převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz , kde můžete použít platební kartu

 

Děkujeme🐬