ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 25.9.2017
SOUHLAS K UZAVŘENÍ SMLUV MEZI VAK PROSTĚJOV A VEOLIÍ BYL VYDÁN NA ZÁKLADĚ LŽÍ A PROTO PROTIPRÁVNĚ

Unikátní závěry soudců v kauze okresní vodárny Prostějov

"Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela předmětní smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud po zhodnocení má za to, že ...  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv.

Uzavření smluv bylo pro společnost nevýhodné i z pohledu investic, pokles výsledku hospodaření není dostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodávala veškerý svůj výnosová potenciál. Uzavření smluv mělo negativní vliv na hodnotu akcií společnosti."

ZDARMA ke stažení