ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 25.9.2017
SOUHLAS K UZAVŘENÍ SMLUV MEZI VAK PROSTĚJOV A VEOLIÍ BYL VYDÁN NA ZÁKLADĚ LŽÍ A PROTO PROTIPRÁVNĚ

Závěry soudkyně prokazují nechutný komplot v městské vodárně Prostějov a prokazuje protiprávní jednání "politiků" ve vedení vodárny v zájmu koncernu

" Soud po zhodnocení má za to, že právě schválením uzavřením smluv na valné hromadě 10.1.2006 došlo k porušení § 56 a) obch. Zák., neboť smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu… Uzavření smluv bylo pro společnosti nevýhodné i z pohledu investic, jak vyplynulo ze znaleckého posudku, pokles výsledku hospodaření není ostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodával veškerý svůj výnosový potenciál, stejně tak bylo zjištěno, že uzavření smluv mělo negativní dopady na hodnotu akcií společnosti.    

...

Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela dané smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud má za prokázané, že posudek nebyl dostatečným podkladem pro rozhodování valné hromady…neboť použil pouze jeden způsob ocenění a to výnosovou metodou.“  

Soud po zhodnocení má za to, že ...  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv."

Důkaz: Usnesení soudkyně Klimešové v kauze komplotu kolem Vak Prostějov ze dne 25.9.2017

ZDARMA ke stažení

KRAJSKÝ SOUD BRNOPopsal a doložil podvod kolem Vak Prostějov
NÁZOR STÁTNÍHO ZÁSTUPCEna tunlování Vak Prostějov

Zajistí česká justice osobou p. Klimešové dodržování zákonů ČR, což povede k odsouzení pachatelů a vrácení vody do rukou měst?

Pozor!

Hana Klimešová

Zkušenost s jednáním soudkyně Klimešové v kauze Vak Zlín bohužel ukazuje, že u ní lze očekávat chyby v odůvodnění, názorové veletoče a účelové vylučování již provedených důkazů apod.. Kauzu Vak Zlín, ji proto nadřízený soud po 6 letech raději odebral.

Ve kauze Vak Zlín byly soudkyni předloženy jasné důkazy již v roce 2004. Až po 13 letém soudním boji, přišel pravomocné usnesení soudu, kde Vrchní soud v Olomouci  potvrdil, že ve Vak Zlín proběhl organizovaný protiprávní kompot, a že máme od počátku pravdu. Podíleli se na něm s nájezdníky kooperující politici a vodaři z vedení městské vodárny Vak Zlín a města Zlín.

Komplot posuzovala od roku 2004 do roku 2010 soudkyně Klimešová, která od roku 2006 posuzuje i komplot ve Vak Prostějov. V roce 2018, tzn. po 13 letech, vydala 1. rozhodnutí, které sice dává žalobcům za pravdu, ale máme pochybnosti o kvalitě odůvodnění.

Zkušenost se stylem prace soudkyně Klimešové vybízí k opatrnosti. V kauze Vak Zlín totiž úplně otočila a v dalším usnesení sama sebe popřela. Neprováděla řádně důkazy, nezohlednila jejich celý obsah či smysl a vytrhávala z důkazů kontext apod..

Prakticky každé její odůvodnění obsahovalo logické i právní chyby.

To vedlo k průtahům trvajícím 6 let a Vrchní soud v Olomouci jí proto kauzu Vak Zlín odebral a dostal ji jiný soudce, který do roku rozhodl a nemravný komplot rozkryl.

Máme důvodnou obavu, že podobné jednání soudkyně přijde i zde a to bez ohledu na to, že důkazy jsou evidentní a zásadní si nechala vypracovat - znalecké posudky, které nám rovněž dávají za pravdu.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🐬