SMLOUVY MEZI VAK PROSTĚJOV A VEOLIÍ BYL UZAVŘENY NA ZÁKLADĚ LŽÍ A PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ VEDENÍ VAK PROSTĚJOV
ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 25.9.2017

Odebírejte video kanál, i tím pomáháte s nápravou.

Soudkyně prokázala nemravný komplot v městské vodárně Prostějov a protiprávní jednání "politiků" ve vedení vodárny v zájmu koncernu

" Soud po zhodnocení má za to, že právě schválením uzavřením smluv na valné hromadě 10.1.2006 došlo k porušení § 56 a) obch. Zák., neboť smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu… Uzavření smluv bylo pro společnosti nevýhodné i z pohledu investic, jak vyplynulo ze znaleckého posudku, pokles výsledku hospodaření není ostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodával veškerý svůj výnosový potenciál, stejně tak bylo zjištěno, že uzavření smluv mělo negativní dopady na hodnotu akcií společnosti.    

...

Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela dané smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud má za prokázané, že posudek nebyl dostatečným podkladem pro rozhodování valné hromady…neboť použil pouze jeden způsob ocenění a to výnosovou metodou.“  

Soud po zhodnocení má za to, že ...  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv."

Důkaz: Usnesení soudkyně Klimešové v kauze komplotu kolem Vak Prostějov ze dne 25.9.2017

Dokumenty, důkazy a rozsudky ZDARMA ke stažení

KRAJSKÝ SOUD BRNOPopsal a doložil podvod kolem Vak Prostějov
NÁZOR STÁTNÍHO ZÁSTUPCEna tunlování Vak Prostějov

Soudkyně Hana Klimešová - opakovaná chyba není chybou

Zkušenost s jednáním soudkyně Klimešové v kauze Vak Zlín ukazuje, že lze čekat chyby v odůvodnění, názorové veletoče a účelové vylučování provedených důkazů apod.. Kauzu Vak Zlín, ji proto nadřízený soud po 6 letech raději odebral.

Odebírejte video kanál, i tím pomáháte s nápravou.

V obdobné vodárenské kauze Vak Zlín žalobci předložili soudkyni jasné důkazy již v roce 2004. Až po 13 letém soudním boji, přišelo pravomocné usnesení. Vrchní soud v Olomouci  potvrdil, že ve Vak Zlín proběhl organizovaný protiprávní kompot a že máme od počátku pravdu.

Kompot realizovali (stejně jako v Prostějově) s nájezdníky kooperující politici a vodaři z vedení městské vodárny Vak Zlín a města Zlín.

Komplot "soudila" od roku 2004 do roku 2010 soudkyně Klimešová. Zjistili jsme, že od roku 2006 posuzuje i komplot ve Vak Prostějov. V roce 2018, tzn. po 13 letech, vydala 1. rozhodnutí, které dává žalobcům za pravdu, ale máme důvodnou obavu, že kvalita odůvodnění v povede k odvolání ze strany žalovaného, který léta pracuje v zájmu koncernu.

Zkušenost s prací soudkyně Klimešové prot vybízí k opatrnosti. V kauze Vak Zlín také nejdříve vydala usnesení, kde dala žalujícím za pravdu a pak úplně otočila. V následném usnesení klidně sama sebe popřela. Neprováděla řádně důkazy, nezohlednila celý obsah důkazů a vytrhávala z důkazů kontext apod..

Prakticky každé její odůvodnění obsahovalo logické i právní chyby.

To vedlo k průtahům trvajícím 6 let a Vrchní soud v Olomouci jí proto kauzu Vak Zlín odebral a dostal ji jiný soudce, který do roku rozhodl a nemravný komplot rozkryl.

Máme obavu, že podobné jednání soudkyně nastane i zde. Bez ohledu na to, že důkazy jsou evidentní a zásadní si nechala vypracovat soudkyně - znalecké posudky, které nám rovněž dávají za pravdu.

ODEBRÁNÍ KAUZY SOUDKYNI

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání. Přidejte se svou kapkou...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬