ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 25.9.2017
VEDENÍ VODÁRNY PROSTĚJOV ZÍSKALO SOUHLAS S UZAVŘNÍM SMLOUVY S VEOLIÍ PODVODNÝ ZPŮSOBEM
SOUDKYNĚ POPSALA PROTIPRÁVNÍ KOMPLOT V MĚSTSKÉ VODÁRNĚ PROSTĚJOV A JEDNÁNÍ POLITIKŮ V ZÁJMU KONCERNU
SOUDKYNĚ V ROCE 2017 PROVEDLA DŮKAZY A KONSTATOVALA:

" Soud po zhodnocení má za to, že právě schválením uzavřením smluv na valné hromadě 10.1.2006 došlo k porušení § 56 a) obch. Zák., neboť smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu… Uzavření smluv bylo pro společnosti nevýhodné i z pohledu investic, jak vyplynulo ze znaleckého posudku, pokles výsledku hospodaření není ostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodával veškerý svůj výnosový potenciál, stejně tak bylo zjištěno, že uzavření smluv mělo negativní dopady na hodnotu akcií společnosti.    

...

Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela dané smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud má za prokázané, že posudek nebyl dostatečným podkladem pro rozhodování valné hromady…neboť použil pouze jeden způsob ocenění a to výnosovou metodou.“  

Soud po zhodnocení má za to, že ...  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv."

Důkaz: Usnesení soudkyně Klimešové v kauze komplotu kolem Vak Prostějov ze dne 25.9.2017

LIDÉ ODPOVĚDNÍ ZA PROTIPRÁVNÍ TUNEL VAKU OD ROKU 2006
LIDÉ, KTEŘÍ SE ODVOLÁVAJÍ PROTI ROZSUDKŮM PROKAZUJÍCÍM  PROTIPRÁVNÍ STAV VE VODÁRNĚ
ROZSUDKY A STANOVISKA K STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ ZDARMA
KRAJSKÝ SOUD BRNO 2017Popsal a doložil podvod kolem Vak Prostějov
STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ 2020Popsalo podvod kolem Vak Prostějov
V NEDALEKÉM VSETÍNĚ DOSTAL STAROSTA KUFŘÍK S 10 MIL. KČ, ABY PRODAL VODÁRNU. VĚŘÍTE, ŽE V PROSTĚJOVĚ TOTO SPÁCHALI ZADARMO?
VAROVÁNÍ. CO LZE OČEKÁVAT OD SOUDKYNĚ KLIMEŠOVÉ?
NEKOMEPENTNOST, CHYBY V ODŮVODNĚNÍ A PRŮTAHY V ŘÍZENÍ A TO, ŽE JI ODVOLACÍ SOUD KAUZU OPAKOVANĚ VRÁTÍ.DŮVOD? NEPŘEZKOUMATELNOST JEJÍHO ODŮVODNĚNÍ

Zkušenost s "prací" soudkyně Klimešové např. z kauzy Vak Zlín velí v kauze Vak Prostějov k obezřetnosti. Jednání soudkyně je léta velmi pochybné, nekompetentní a dle nás to není náhoda ani neznalost či neschopnost, ale záměr. Její jednání protahuje odhlaení protipráního stavu a nápravu o léta.  Obsahuje zásadní chyby v odůvodněních, názorové veletoče, vylučování provedených důkazů apod.. Proto ji nadřízený soud v Olomouci kauzu Vak Zlín po letech odebral.

Odebírejte video kanál, i tím pomáháte s nápravou.

V obdobné vodárenské kauze Vak Zlín žalobci předložili soudkyni jasné důkazy již v roce 2004. Až po 13 letech soudů, dosáhli  pravomocné usnesení, kdy jim Vrchní soud v Olomouci  dal zcela za pravdu a potvrdil, že ve Vak Zlín proběhl organizovaný protiprávní kompot a že máme od počátku pravdu.

Realizovali ho (podobně jako v Prostějově) s koncernovými nájezdníky kooperující politici a vodaři z vedení městské vodárny Vak Zlín a města Zlín. Toto p. Klimešová  "soudila" od roku 2004 do roku 2010.

Od roku 2006 posuzuje i komplot ve Vak Prostějov. Po dvanácti letech! v roce 2017, vydala 1. rozhodnutí, které dává žalobcům za pravdu.

Máme obavu, že kvalita jejího odůvodnění v kauze Vak Prostějov bude podobná, jako v kauze Vak Zlín. Tzn. povede k opakovanému se odvolání se ze strany pachatelů tunelu vodárny - tzn. vedení městské vodárny, které léta pracuje v zájmu koncernu a na úkor občanů.

Zkušenost se soudkyní Klimešovou ve vodárenských kauzách je hrozivá. Neprovádí řádně důkazy, nezohledňuje celý obsah důkazů a vytrhávala z důkazů kontext apod.. V kauze Vak Zlín také nejdříve vydala usnesení, kde dala žalujícím za pravdu. V následném usnesení sama sebe klidně zcela popřela a vydala rozhodnutí zcela opačné. 

Prakticky každé její odůvodnění obsahovalo logické i právní chyby a závěry.

Její jednání vedlo k průtahům trvajícím přes 6 let a Vrchní soud v Olomouci jí proto nakonec kauzu Vak Zlín odebral. Kauzu dostal jiný soudce, který do roku rozhodl, nemravný komplot rozkryl a prohlásil za protiprávní.

Odobné jednání soudkyně očekáváme i v kauze Vak Prostějov a to bez ohledu na evidentní důkazy prokazující závažnou hospodářskou protiprání činnost, za nás i z pohledu trestního práva. 

Klimešová to dle nás natáhne o roky a to přesto, že si hlavní důkazy již nachala vypracovat sama - dva znalecké posudky, které prokazují, že jde ze strany vedení vodárny o rafinovaný podvod, kdy předložili akcionářům lživé materiály, aby mohli provést majetkovou dispozici s Vak Prostějov ve prospěch Veolie.

ODEBRÁNÍ KAUZY VAK ZLÍN SOUDKYNI

JSOU PRO VÁS TYTO INFORMACE DŮLEŽITÉ? PAK JE SDÍLEJTE A DÁVÁ-LI VÁM SMYSL SEBE A VODU BRÁNIT, PAK PODPOŘTE JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬