ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 25.9.2017
SOUHLAS K UZAVŘENÍ SMLUV MEZI VAK PROSTĚJOV A VEOLIÍ BYL VYDÁN NA ZÁKLADĚ LŽÍ A PROTO PROTIPRÁVNĚ

Závěry soudkyně opřené o důkazy v komplotu kolem městské vodárny Prostějov, dokazuje protiprávní jednání "politiků" a vedení vodárny

"Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela dané smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud po zhodnocení má za to, že ...  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv.

Uzavření smluv bylo pro společnost nevýhodné i z pohledu investic, pokles výsledku hospodaření není dostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodávala veškerý svůj výnosová potenciál. Uzavření smluv mělo negativní vliv na hodnotu akcií společnosti."

Usnesení soudkyně Klimešové v kauze komplotu kolem Vak Prostějov ze dne 25.9.2017

ZDARMA ke stažení

Zajistí česká justice osobou p. Klimešové dodržování zákonů ČR, což povede k odsouzení pachatelů a vrácení vody do rukou měst?

Pozor!

Obsah znaleckých posudků je jasný, ale zkušenost s jednáním soudkyně ukazuje, že lze očekávat chyby v odůvodnění a absurdní názorové veletoče, i účelové vylučování již provedených důkazů, jako v kauze Vak Zlín, kterou jí nadřízený soud raději po 6 letech odebral

I  ve Zlíně byly soudkyni Klimešové předložené jasné důkazy a po 13 let trvajícím soudním boji, byly dosaženy pravomocné rozsudky, kdy soudy pravomocně potvrdily, že o organizovaném protiprávním kompotu kolem městské vodárny Zlín říkáme pravdu. Podíleli se na něm hanebně s nájezdníky kooperující politici a vodaři z vedení městské vodárny Vak Zlín.

Tento komplot posuzovala od roku 2004 do roku 2010 soudkyně Klimešová, která od roku 2006 posuzuje i komplot ve Vak Prostějov. V roce 2018, tzn. po 13 letech, vydala 1. rozhodnutí, které dává žalobcům zapravdu, ale není jisté, jak kvalitní bude odůvodnění.

Ale zkušenost s prací soudkyně Klimešové po 6 letech v kauze Vak Zlín vybízí k opatrnosti. Soudkyně totiž v kauze Vak Zlín klidně úplně otočila a v dalším usnesení sama sebe popřela.

Neprováděla řádně důkazy, nezohlednila jejich celý obsah či smyls a vytrhávala z nich kontext, který se jí hodil apod..  Prakticky každé její odůvodnění obsahovalo logické i právní chyby.

To vedlo k soudním průtahům trvajícím 6 let a nakonec Vrchní soud v Olomouci kauzu Vak Zlín soudkyni Klimešové odebral a dostal ji jiný soudce, který do roku rozhodl a nemravný komplot rozkryl.    

Proto máme obavu, že podobné jednání soudkyně přijde i zde a to bez ohledu na to, že důkazy jsou evidentní a nechala si je vypracovat sama soudkyně.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "prázdná hesla politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Proto sebe i vodu léta bráníme a prosazujeme vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody, garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR a vymahatelnost práva i odpovědnosti pachatelů.

DÁVÁ VÁM TO SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Názor osobností na to, co se děje

  • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
    Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme