ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V BRNĚ ZE DNE 25.9.2017
SOUHLAS K UZAVŘENÍ SMLUV MEZI VAK PROSTĚJOV A VEOLIÍ BYL VYDÁN NA ZÁKLADĚ LŽÍ A PROTO PROTIPRÁVNĚ

Unikátní závěry soudců v kauze okresní vodárny Prostějov

"Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela předmětní smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud po zhodnocení má za to, že ...  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv.

Uzavření smluv bylo pro společnost nevýhodné i z pohledu investic, pokles výsledku hospodaření není dostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodávala veškerý svůj výnosová potenciál. Uzavření smluv mělo negativní vliv na hodnotu akcií společnosti."

ZDARMA ke stažení

 • icon
  Usnesení KS v Brně - politici lhali akcionářům a realizovali systém který je na úkor Vak Prostějov

  Výše uvedené v roce 2016 potvrdila soudkyně Klimešová, která ovšem ve vodárenských kauzách, které posuzovala nikdky nenapsala odůvodnění, které by vrchní soud nevrátil jako nepřezkoumatelné.

  Upozorňujeme, že soudkyně poté vždy v argumentaci následně zcela obrátila a svůj názorový veletoč stejném stylu nekompetentně "odůvodnila".

  V případě kauzy Vak Zlín ji nakonec VS v Olomouci pro opakované nekompetentní rozhodování kauzu odebral.

  V případě Vak Prostějov, sice souhlasíme se závěry soudkyně, její "odůvodnění" ovšem vede k tomu, že se historie bude opakovat. Odůvodnění obsahuje zásadní chyby, což dává pachatelům protiprávního jednání prostor k odvolání se a čas běží. I díky p. Klimešové peníze od lidí další roky potečou do zahraničí.

  Očekáváme, že VS její rozhodnutí pro chyby v odůvodnění zruší a bude-li soudkyně postupovat podle svého scénáře, tak svou stávající argumentaci i provedené důkazy pohřbí a rozhodne zcela opačně, což nesmyslně a chybně "zdůvodní".

  I zde proto očekáváme, že se prokáže její neschopnost v těchto věcech vykonávat řádně práci soudce (nefunkčnost české justice), což nahrává pachatelům protiprávního jednání, vede k promlčení jejich činů. Koncern se směje a je spokojený, protože než soudy rozhodnout, tak z vody odtečou do zahraničí miliardy na jeho účet.

 • icon
  Rozhodnutí VS v Olomouci z roku 2009, kterým kauzu Vak Zlín odebral "soudkyni" Klimešové

  Usnesení KS v Brně se zrušuje a vrací soudu k dalšímu řízení a VS nařizuje, aby v dalším řízení v této věci rozhodl jiný samosoudce.

Zajistí česká justice osobou p. Klimešové dodržování zákonů ČR, což povede k odsouzení pachatelů a vrácení vody do rukou měst?

Protiprávní jednání související s prosazováním zájmu koncernů nemusíme řešit, je-li správa vody trvale v rukou měst

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme