Zisk, který platí lidé cizincům v ceně vody za odběr kubíků vody v Hradci Králové

Veolie Hradec Králové, Královéhradecká provozní, a.s., KHP a Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vak H. Králové

Občané Královéhradecka zaplatili v letech 2006-2019 v ceně vody Veolii zisk ve výši

576.352.000 Kč

Z toho velká část odtekla na účty koncernu Veolia do zahraničí

kde lidé žádnou vodu neodebrali a města žádné trubky nevlastní. Cca třetina skončila v městské společnosti Vak H. Králové, která peníze od lidí investovala zpět do infrastruktury. Na ní profituje Veolia díky tomu, že od Vak H.Králové získá infrastrukturu k provozování.

Zisk se mezi Veolii a města se dělí v poměru 34:66 a investice 0:100? Vlastně je to geniální, že?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte. I tím můžete pomoct k nápravě.

Investice financuje městská vodárna. Zisk z vody, který končí v zahraničí, je neuvěřitelný. Zavedení tohoto provázelo protiprávní jednání. Vlády ani města neženou k odpovědnosti ty, kteří to způsobili. Proč?

Jak zisky ovlivňují cenu vody?

Do roku 2005 platili občané v ceně vody zisk pouze městskému Vak H. Králové, který záměrně tvořil minimální zisk.

V roce 2005 anti-politici instalovali mezi lidi a vodárnu soukromou společnost a od té doby lidé platí v ceně vody zisky dvou společností - Veolie a Vak H.Králové.

Zisk se do té doby pohyboval do cca 10 mil. Kč/rok, po roce 2005 narostl v součtu obou společností na cca 100 mil.Kč.

Drahá cena vody v Hradcia lživé sliby inflačního růstu

Zahraniční know-how Veolie, o kterém lidé neví a média neinformují

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Bývalý člen představenstva VEOLIE, se stal ředitel městské vodárny Vak HK, která má provozní smlouvu s Veolií a sedí i v orgánech koncernové KHP!

František Barákkdo je a pro koho pracuje

Lidé platí Baráka 2x?

Po uzavření smluv s Veolií lidé platí odměny a bonusy členům orgánů dvou společností. Pan Barák, je bývalý člen představenstva Veolie a nyní působí v orgánech představenstva Vak H. Králové a současně v představenstvu Královéhradecké provozní (Veolie). Koho zájmy tedy hájí?

Jak a díky komu ovládla Veolia prodej vody na Královéhradecku, když původně vše ovládala města přes Vak H. Králové? Díky politikům a vodařům Vaku.

Proces kolem vyvedení monopolu vody a ziskových aktiv z Vaku Hradec Králové na fr. koncern Veolia, provázelo protiprávní jednání. Odhalilo to řízení u Komise pro cenné papíry.

Zjištění Komise pro cenné papíry

Vedení Vak H. Králové dostalo mnohasettisícovou pokutu za to, že porušilo zákon o podnikání na kapitálovém trhu, když použilo klamavé a zavádějící informace o budoucím vývoji společnosti...

Manipulovalo s akcionáři, poskytovalo nepravdivé a neúplné informace, podstatné skutečnosti tajilo a předkládalo lživé sliby, jen aby ohloupení starostové schválili smlouvy s Veolií...

Královéhradecká provozní- fr. Veolie je od roku 2005 prodejce vody na místo původní městské vodárny.

Městský Vak Hradec Králové "pouze" vlastní vodárenské sítě, které ovšem nepoužívá, protože je pronajímá k provozní společnosti KHP ovládané Veolií.

Vak H. Králové přišel díky smlouvám s Veolií o dotace z EU. Hadi na radnici lživě tvrdili pravý opak.

Chcete pomoct? Pak přidejte svůj podpis k 31.000 lidem, kteří požadují přes petici v senátu ukončit prodej vody přes koncerny a překupníky

Odkaz na petici šiřte přes sociální sítě a e-maily 💦

Pravda o vodě na Královéhradecku

Prodej vody zde ovládá Veolia

Lidé platili léta neoprávněné náklady

Byli i politici, kteří s námi Vak H.Králové bránili

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

DÁVÁ VÁM SMYSL PROSADIT UKONČENÍ KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PŘIDEJTE SE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬