Zisk, který platí lidé cizincům v ceně vody za odběr kubíků vody v Hradci Králové

Veolie Hradec Králové, Královéhradecká provozní, a.s., KHP a Vodovody a kanalizace Hradec Králové, Vak H. Králové

Občané Královéhradecka zaplatili v letech 2006-2019 v ceně vody Veolii zisk ve výši

576.352.000 Kč

Z toho velká část odtekla na účty koncernu Veolia do zahraničí

kde lidé žádnou vodu neodebrali a města žádné trubky nevlastní. Cca třetina skončila v městské společnosti Vak H. Králové, která peníze od lidí investovala zpět do infrastruktury. Na ní profituje Veolia díky tomu, že od Vak H.Králové získá infrastrukturu k provozování.

Zisk se mezi Veolii a města se dělí v poměru 34:66 a investice 0:100? Vlastně je to geniální, že?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte. I tím můžete pomoct k nápravě.

Investice financuje městská vodárna. Zisk z vody, který končí v zahraničí, je neuvěřitelný. Zavedení tohoto provázelo protiprávní jednání. Vlády ani města neženou k odpovědnosti ty, kteří to způsobili. Proč?

Jak zisky ovlivňují cenu vody?

Do roku 2005 platili občané v ceně vody zisk pouze městskému Vak H. Králové, který záměrně tvořil minimální zisk.

V roce 2005 anti-politici instalovali mezi lidi a vodárnu soukromou společnost a od té doby lidé platí v ceně vody zisky dvou společností - Veolie a Vak H.Králové.

Zisk se do té doby pohyboval do cca 10 mil. Kč/rok, po roce 2005 narostl v součtu obou společností na cca 100 mil.Kč.

Drahá cena vody v Hradcia lživé sliby inflačního růstu

Zahraniční know-how Veolie, o kterém lidé neví a média neinformují

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Bývalý člen představenstva VEOLIE, se stal ředitel městské vodárny Vak HK, která má provozní smlouvu s Veolií a sedí i v orgánech koncernové KHP!

František Barákkdo je a pro koho pracuje

Lidé platí Baráka 2x?

Po uzavření smluv s Veolií lidé platí odměny a bonusy členům orgánů dvou společností. Pan Barák, je bývalý člen představenstva Veolie a nyní působí v orgánech představenstva Vak H. Králové a současně v představenstvu Královéhradecké provozní (Veolie). Koho zájmy tedy hájí?

Jak a díky komu ovládla Veolia prodej vody na Královéhradecku, když původně vše ovládala města přes Vak H. Králové? Díky politikům a vodařům Vaku.

Proces kolem vyvedení monopolu vody a ziskových aktiv z Vaku Hradec Králové na fr. koncern Veolia, provázelo protiprávní jednání. Odhalilo to řízení u Komise pro cenné papíry.

Zjištění Komise pro cenné papíry

Vedení Vak H. Králové dostalo mnohasettisícovou pokutu za to, že porušilo zákon o podnikání na kapitálovém trhu, když použilo klamavé a zavádějící informace o budoucím vývoji společnosti...

Manipulovalo s akcionáři, poskytovalo nepravdivé a neúplné informace, podstatné skutečnosti tajilo a předkládalo lživé sliby, jen aby ohloupení starostové schválili smlouvy s Veolií...

Královéhradecká provozní- fr. Veolie je od roku 2005 prodejce vody na místo původní městské vodárny.

Městský Vak Hradec Králové "pouze" vlastní vodárenské sítě, které ovšem nepoužívá, protože je pronajímá k provozní společnosti KHP ovládané Veolií.

Vak H. Králové přišel díky smlouvám s Veolií o dotace z EU. Hadi na radnici lživě tvrdili pravý opak.

Chcete pomoct? Pak přidejte svůj podpis k 31.000 lidem, kteří požadují přes petici v senátu ukončit prodej vody přes koncerny a překupníky

Odkaz na petici šiřte přes sociální sítě a e-maily 💦

Pravda o vodě na Královéhradecku

Prodej vody zde ovládá Veolia

Lidé platili léta neoprávněné náklady

Byli i politici, kteří s námi Vak H.Králové bránili

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Dana Jonová
Dana Jonováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Dobrý den, v naší obci Košťálov se to podařilo. Postavili jsme čističku a kanalizaci. S občany obce jsme uzavřeli smlouvy na stočné a po roce, když končila smlouva s Veolii, jsme uzavřeli smlouvy i na vodné. Nevím, jak Veolia, protože jsme se snažili udržet vodné na co nejnižší ceně, ale my z toho máme jen radost. Pro obec to jsou sice starosti navíc, ale už se nemusíme každý rok dohadovat a hlavně dokazovat, proč nechceme vodné zdražit. Všechny opravy šly stejně z našeho rozpočtu. Oni jen inkasovali a žádné opravy neplatili. Nedejte se!!! Než podepíšete novou smlouvu, tak jednejte, zdůvodňujte ...
Jiří Vojkovský
Jiří Vojkovskýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Přeji hodně štěstí při boji s větrnými mlýny, ale věřím ve vítězství! Samozřejmě budu držet také pěsti, a když bude možnost, rád přispěji jakýmkoliv způsobem. - 300 Kč
Viktor Bošina
Viktor Bošinahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Držím palce ať  vyhrajete a může z toho být právní precedens. Viktor - 200 Kč
Zdeňka Mandlová
Zdeňka Mandlováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno. - 500 Kč
Mirka Schmidtová
Mirka Schmidtováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Je dobře, co děláte, jste dobří lidé. 🙂 - 500 Kč
Rostislav Šmíd
Rostislav Šmídhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Děkuji za Vaše aktivity. - 1 000 Kč
Blahomír Skoupý
Blahomír Skoupýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Polistopadovou privatizaci doprovázely zločiny za miliardy, usnesla se sněmovna (6. 6. 2019)  1 000 Kč  Stenozáznam tohoto projednávaného bodu je na http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/030schuz/bqbs/b18722701.htm -  Hlasování poslanců je na http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=70508&l=cz
Pavel Mojžíš
Pavel Mojžíšhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Vážený pane Novotný, velice si vážím Vaší práce pro záchranu vody. Rozhodl jsem se Vaše úsilí podpořit alespoň symbolickou částkou (každého 18. dne v měsíci) a obešlu své přátele, aby se i oni přidali. Držíme Vám palce a přejeme co nejvíce úspěchů. Pavel Mojžíš
Martina Franzová
Martina Franzováhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Držím Vám palce a nevím, jak jinak bych mohla pomoci, proto jsem se rozhodla Vás finančně dlouhodobě podporovat... - 300 Kč
JUDr. Zdeněk Novotný
JUDr. Zdeněk Novotnýhttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Držím palce, aby se lidé probudily a něco udělaly pro sebe a tím i pro ostatní. Díky za Vaše odhodlání a vytrvalost. - 2 000 Kč
Radim Kučera
Radim Kučerahttps://www.darujme.cz/projekt/1200860
Boj za dobrou věc by měl být vždy podpořen, zvláště pokud se jedná o tuto strategickou surovinu - 200 Kč

DÁVÁ VÁM SMYSL PROSADIT UKONČENÍ KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PŘIDEJTE SE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬