Vodovody a kanalizace Vsetín a odpovědi na vaše otázky. Výroční zprávy Vak Vsetín.

Prodej vody je služba lidem a ne zdroj zisků koncernu

Toto nemusíte řešit

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Toto se na Vsetínsku nestalo, politici zde hájili zájmy lidí ne soukromých firem

Vak Vsetín, prodej vody i infrastruktura je zcela v rukou měst a obcí

Vak Vsetín je smíšení okresní vodárna, to znamená, že vlastní vodárenskou infrastrukturu a tu sama provozuje. Je řízená českými vodárenskými odborníky, pracujícími pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern. Je pod plnou kontrolou měst a obcí okresu Vsetín, resp. sdružení měst a obcí Vsetínského okresu. Dotace čerpá sdružení měst a obcí a jejich vodárna infrastrukturu provozuje.

I ve Vsetíně proběhlo několik pokusů vyvést zisky z vody na zahraniční koncerny a ve Vaku Vsetín nechat pouze trubky a povinnost je financovat. Toto se včas odhalilo a zastavilo.

Především v letech 2001 - 2002 bylo zavedení soukromého penězovodu mezi lidi a vodu na Vsetínsku blízko, ale vedení města Vsetín a Vaku Vsetín pochybné nabídky překupníků odmítlo a místo toho se řešilo čerpání dotací z fondů EU na projekt Čistá Bečva a to ještě před vstupem ČR do EU.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

1)      Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11. Společnost byla založena podle par. 172 obchod. Zák. a jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku Vodovody a kanalizace Vsetín. Zapsáno: 1.prosince 1993.

2) Hlavním předmětem podnikání je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Ostatní činnosti podnikání jsou doplňkové. Společnost má dominantní postavení v zásobování vodou a odkanalizování v oblastech kde působí. Základní kapitál společnosti zapsaný v obchodním rejstříku v roce 2014 činil 884 054 000,- Kč

3)      Sdružením měst a obcí vlastněná Valašská vodohospodářská, a.s. je vlastníkem 100 % akcií Vak Vsetín, a.s.

4)      Osoby odpovědné za stav v okrese Vsetín: Zastupitelstva měst Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm

6)      Vak Vsetín díky svému postavení okresní vodárny pod plnou kontrolou města a obcí a nezatěžuje občany vysokým vodným a stočným. Novou infrastrukturu provozuje Vak Vsetín.

7)      Rozhodnutím valné hromady společnosti již z roku 1999 byla stanovena jednotná cena vodného a stočného pro všechny odběratele v působnosti společnosti Vak Vsetín.

8)      Přes velké investiční projekty má Vak Vsetín léta levnější vodu než Vak Zlín, který byl protiprávně k vodě nainstalován koncern Veolie v roce 2004.

Kde najdete odpovědi na vaše otázky? Z velké části ve výročních zprávách vodárny.

Na jaké otázky naleznete ve výročních zprávách odpověď?

Kde končí zisky, které platí lidé v ceně vody? Investují se u vás do obnovy sítí? Kdo vám vodu prodává? Jak hospodaří městská vodárna? Komu a co platíte v ceně vody?

Čerpá region dotace z EU nebo vše platí lidé a obce? Kdo je v orgánech? Kdo na vodě vydělává a kolik? Kdo financuje investice? 

A můžete to konfrontovat např. s tímto:

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky od roku 1994

Porovnání informací z výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje sledovat dění, priority a jednání kolem vody v regionu i porovnat okolní vodovody a kanalizace mezi sebou.

ke stažení:

Vodovody a kanalizace Vsetín - Výroční zprávy 3

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Vlastník společnosti
Města a obce z okresu Vsetín
Města a obce z okresu Vsetín
ROK
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
1999
VZ . . .
UZ . . .
1998
VZ . . .
UZ . . .
1997
VZ . . .
UZ . . .
1996
VZ . . .
UZ . . .
1995
VZ . . .
UZ . . .
1994
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK NÁM S TÍM POMOZTE...

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo