MĚSTKÝ SOUD PRAHA 2022: PROTIPRÁVNÍ TUNEL MĚSTSKÉ VODÁRNY KLADNO-MĚLNÍK ZAČAL V ROCE 2004

Zisk z vody na Kladensku
Výroční zprávy VKM Kladno
Cena vody Kladensko
Soudy a státní zástupci
Ústavní nález Kladno

Instalace Veolie k stamiliónovým ziskům z vody na Kladensku, byla realizována protiprávně. Proto jsme se tomu postavili od roku 2004 i přes soudy.

R. Novotný: V kauze VKM jsem musel vyhrát Ústavní soud, aby soudci Nejvyššího soudu začali řádně pracovat a ti další aspoň provádět dokazování.

R. Novotný: Soudy financuji 20 let, již to je důkaz, že neschopnost řady soudců v ČR je děsivá. Městský soud v Praze 02.11.2022 tuto tradici bohužel potvrdil.

Městský soud v Praze 02.11.2022 přesto absurdně konstatuje:

Nález ústavního soudu 2017
Nejvyšší soud Brno 2019
Vrchní soud Praha 2021
Státní zastupitelství 2010

USNESENÍ VALNÉ HROMADY VODÁRNY KLADNO, KTERÝM 15.9.04 PODVEDENÍ STAROSTOVÉ "ODSOUHLASILI" VYVEDENÍ ZISKŮ Z VODY NA 30 LET NA KONCERN VEOLIA, BYLO PŘIJATO V ROZPORU SE ZÁKONEM A JE NEPLATNÉ, ALE ZA NEPLATNÉ HO NEPROHLÁSÍM...

I soudkyni Šnajdaufové jsem zaslal ROZBOR nemravného komplotu vedoucího k tunelu VKM. Doložil jsem ho důkazy. Popsal jsem jeho jednotlivé kroky, složení organizované skupiny nájezdníků i kolaboraci politiků a podvodné jednání.

Na valné hromadě VKM, dne 15.9.2004 vyvrcholil ŘÍZENÝ KOMPLOT (podobně jako 30.4.04 na Zlínsku). V něm měl každý vztah svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. Rozhodnutí valné hromady 15.9.2004, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, bylo mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Toto jednání ničí důvěru v demokratický systém, v justici, politiku i správu státu.

V ROZBORU jsem soudu doložil:

 • Shrnutí skutkových okolností za 19 let trvání rozhodování soudů v kauze vytunelování VKM a neplatnosti usnesení valné hromady 15.9.2004
 • Jak proběhl Tunel VKM a kdo je za něj odpovědný?
 • Přípravu komplotu: 4.-6. 2002 super rychlý handl, PRODÁME AKCIE VKM
 • První fázi komplotu: Protiprávní ovládnutí městských vodáren (VKM, VAK Zlín) proběhlo přes balík Smluv ČS a s tím vázanou plnou moc, kterou koncern ovládl hlasovací práva k akciím
 • Organizovanou skupinu osob realizující výše uvedené pro Veolii
 • Úlohu České spořitelny, a.s. (ČS) v organizované skupině. Peníze na akcie VKM, Vak Zlín poskytla ČS
 • Druhou fázi komplotu: Instalace trojských koňů do představenstva a dozorčí rady VKM - koncernem již ovládané městské vodárny
 • Třetí fázi komplotu: Veolie plní strategii a politici jí slouží. Již nechtějí prodávat akcie, již chtějí prodávat vodu přes Veolii
 • Čtvrtou fázi komplotu: Valná hromada 15.9.2004 a podvodná Zpráva představenstva o prodeji části podniku a nepravdivý znalecký posudek
 • Názorové veletoče znalce Šmída ve zdůvodnění způsobu ocenění provozních částí podniků
 • Trafiku ve VKM a finanční plnění pro zástupce Sdružení měst a obcí, kteří se 2 roky tvářili, že brání VKM a občany – hlasují pro na VH 15.9.2004 nebo na valnou hromadu nedorazí
 • Lživé sliby Veolie ministerstvu zemědělství před valnou hromadou 15.9.2004 s cílem ovlivnit Mze, aby dalo souhlas s majetkovou dispozicí s VKM
 • Pochybné jednání Ministerstva zemědělství (Mze) ve vodárenství v zájmu koncernu Veolia.
 • Jak a komu voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě https://youtu.be/6nR7phttgp8
 • Způsob vedení sporu a trvání soudů a porušování ústavních práv navrhovatele
 • Neexistenci zásahu do práv třetích osob z důvodu prohlášení neplatnosti usnesení valné hromady

Doložil jsem důkazy: Cílem komplotu bylo protiprávně ovládnout městskou vodárnu, dosadit do jejího vedení své lidi a přes ně městskou vodárnu "vykuchat". To znamená vyvést její zisky generující provozní část na koncern a to i za cenu postupu in frudem legis - obcházení zákona nebo porušování hospodářské soutěže atd..

Jednání nájezdníků, ČS a vedení Kladna, Mělníku ...  nemůže požívat právní ochrany.  Sankcí za nekalé jednání musí být opak toho, čeho chtěly svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad VKM a prosadit provozní tunel.

Soudkyně Šnajdaufová řekla, že usnesení valné hromady bylo PŘIJATO V ROZPORU SE ZÁKONY a je nepatné, ale pak absurdně sdělila, že NEPLATNOST NEVYSLOVÍ, protože by prý došlo k zásahu do práv třetích osob.
NENÍ TO PRAVDA.

Názor státního zastupitelství na proces vedoucí k tunelu VKM i na neexistenci zásahu do práv třetích osob

Vyslovením neplatnosti usnesení valné hromady nedochází k zásahu do práv třetích osob, protože tím automaticky nevzniká NEPLATNOST SMLUV. To jsem soudkyni předem DOLOŽIL i s tím, že s mým závěrem souhlasí i Vrchní soud v Olomouci.

"To, že soud prohlásí neplatnost usnesení valné hromady  ze dne 15.9.2004 za neplatné, nemá žádný vliv na třetí osoby, protož neplatnost usnesení valné hromady nevede automaticky k neplatnosti smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací ani k neplatnosti smlouvy o prodeji části podniku. V roce 2016 Vrchní soud v Olomouci obdobná usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. ze dne 30.4.2004, PRAVOMOCNĚ za neplatné prohlásil z důvodů porušování zákonů ČR.

Závěr soudu k valné se týká v tomto případě výlučně akcionářů a představenstva. To znamená, třetích osob se nijak netýká. Proto nejde o zásah do práv třetích osob."

R. Novotný: Proti tomuto dalšímu absurdnímu usnesení soudu se odvolám a lidi bráním dál. Co to znamená? Že soudní anabáze VKM pokračuje i po 19 letech.

Trvám na tom, že soud vyhlásí nejen protiprávnost jednání, ale i neplatnost usnesení valné hromady a s tímto rozsudkem se poté obrátím na orgány činné v trestním řízení.

 

pochybné usnesení soudu zdarma ke stažení

Městský soud Praha 2022

Zkušenosti s koncerny a politiky v ČR

Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme.

Přidejte se k více než 58.000 lidem, kteří požadují ukončit protiprávní stav a prosazují zacyklit peníze občanů ve vodárenství, právo lidí na vodu v Ústavě ČR a zavřít tuneláře vodáren.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬