Kdo odpovídá za to, že na Plzeňsku prodávala vodu Veolia a stamiliony z plateb lidí za vodu mizely v cizině?

 Jak Veolia ovládla Vodárnu Plzeň? Kdo s ní uzavíral a prodlužoval smlouvy? Jaké to mělo důsledky pro lidi a obce? Kolik stojí kubík vody v Plzni? Výroční zprávy Vodárna Plzeň.

Logický názor na to, jak se k prodeji naší vody dostali cizinci

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

*„Před cca 10 lety jsem vyprovodil ze své kanceláře coby tehdejší starosta města Vsetín několik zájemců i z jejich "zajímavými" nabídkami na odkup akcií Vak Vsetín a.s. Jako zástupce největšího akcionáře jsem poté prosadil změnu stanov tak, aby prodej akcií municipalit mohl být realizován až po povinné nabídce ostatním akcionářům-municipalitám. Dnes vidím, že jsem vývoj odhadl dobře...“ Jiří Čunek (KDU)

Prodej vody, peněžní toky z vodného a stočného a tím miliónové zisky z vody ovládal díky jednání "politiků" od roku 1996 do roku 2016 koncern. V roce 2017 koupilo vodárnu Plzeň od Veolie město Plzeň.

Vodárna Plzeň, provozuje infrastrukturu pronajatou od města Plzeň. Byla 20 let pod kontrolou fr. koncernu Veolia - od roku 1996. Společnost VODÁRNA PLZEŇ i prodej vody v Plzni byly do roku 2016 zcela v rukou fr. koncernu Veolia. Společnost nevlastnila a nevlastní vodárenskou infrastrukturu, ale pronajímala si ji od statutárního města Plzeň a na ní prodávala a prodává lidem vodu .

1) Provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzeň, na území okresu Plzeň-sever a Plzeň – jih, v lokalitách Starý Plzenec, Čižice, Stod, Břasy, Plešnice a Štěnovice je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ:25205625, od roku 2016 ovládaná fr. koncernem VEOLIA

2) Její základní kapitál činí dlouhodobě pouhých 5.000.000, - Kč.

Svojí činností pokrývá cca 84 obcí v Plzeňském kraji. Celkem zásobuje přes 220 tisíc obyvatel. Využívá celkem 24 úpraven vody, téměř 1 300 km vodovodní sítě a 35 000 přípojek. Součástí distribučního systému je 37 čerpacích stanic a 76 vodojemů.

3) Ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s. mělo město Plzeň podíl 1,7% a VEOLIA podíl 98,3% až do roku 2016 a ve stejném poměru se dělíly dividendy, viz. ZISKY.

4) Významný vlastník vodárenské infrastruktury v Plzeňském kraji je město Plzeň a společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., Plzeň, IČ: 49786709.

30.9.1993 vznikla společnost Vodovody, kanalizace Plzeň, spol. s r.o., ve které mělo město Plzeň majoritu.

V roce 1994 začal podivný proces kolem vodovodů a kanalizací v plzeňském regionu.

  1. dubna 1994 došlo k bezúplatnému převodu veškerého infrastrukturního majetku na město Plzeň a provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu měla zajišťovat společnost Vodovody, kanalizace Plzeň spol. s r.o., která se dne 16.12.1994 přejmenovala na společnost Vodárny Plzeň, s.r.o., se sídlem Plzeň, Malostranská 2.

5) 26.ledna 1996 byla podepsána nájemní smlouva s městem Plzní "O nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace".

6) 9.3.1996 byla podepsána zakladatelská smlouva společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a.s., IČ:25205625. Zakladateli a.s. byli společnost ČSSŽP, IČ: 49241214 a město Plzeň. V březnu 1996 se s.r.o transformovalo na VODÁRNA PLZEŇ a.s..

Dne 19.3.1996 Ing. Zdeněk Grundman, náměstek primátora Plzně a zástupci společnosti ČSSŽP, a.s. (CTSE-VEOLIA) u notáře prohlásili zrušení společnosti Vodárny Plzeň s.r.o. a její přeměnu na akciovou společnost.

Pan Grundman (ODS) se poté stal člen dozorčí rady Veolií ovládané Vodárny Plzeň až do roku 2001.

7) V roce 1994 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost Vodárenská a kanalizační, a.s., Plzeň, IČ: 49786709. Tato společnost stejně jako město Plzeň pronajímá vodárenskou infrastrukturu k provozování společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s., když na MVH konané dne 20.11.1997 bylo schváleno uzavření Nájemní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací se společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s..

8) Usnesením valné hromad ze dne 8.6.1999 byla nájemní smlouva o provozování vodovodů a kanalizací  prodloužena do 30.12.2017. 

9) Dne 27.6.2006 byla tato smlouva o provozování mezi Veolií a měste Plzeň prodloužena o dalších 10 let, do 31.12.2027

10) Osoby odpovědné za stav v Plzni www.volby.cz Zastupitelstvo města Plzně 1998-2002, 2002-2006, 2006-20102010-20142014-2018

Monopol vody a peníze lidí se do rukou koncernu dostaly díky pochybnému jednání politiků v letech 1996

Politici města Plzeň, vyjádřili "nezájem" navýšit základní kapitál Vodárny Plzeň v roce 1996 o jednotky miliónů. Díky tomu ovládla Vodárnu Plzeň Veolia, která navýšila základní kapitál na 5 mil. Kč a pak 20 let vlastníkům koncernu Veolia každý rok odtékaly z vodného a stočného desítky miliónů. Zisk se ve Vodárně Plzeň díky politikům dělil v poměru 98,3% Veolia a jen 1,7% Statutární město Plzeň.

Společnost se základním kapitálem pouhých 5 mil. Kč, díky "zajímavě" nastaveným podmínkám provozní smlouvy, ročně generovala z vodného a stočného zisk 60-80 mil. Kč.

ODS dostala peníze, Francouzi vodárnu?

Veolia v Plzni inkasovala stamilóny jen díky tomu, že jí politici v Plzni pronajali vodárenskou infrastrukturu. Tzn. uzavřeli s ní provozní smlouvu. Politici věděli, jak "výhodně" a pro koho je smlouva nastavena. Koncern si vyplácel pravidelně dividendy.

Přesto přišlo další "nehospodárné" jednání "politiků" města Plzeň v roce 2006

V době, kdy již bylo jasné, že prodloužení provozní smlouvy bez soutěže přinese stop dotacím z EU a region díky tomu dotace nedostane, "politici" města Plzeň bezdůvodně prodlužili smlouvu o provozování s Veolií.

Smlouva měla končit v roce 2017 a byla v roce 2006 jen tak prodloužena o 10 let, do konce roku 2027!

V roce 2014 přišel veletoč "politiků", znamenající další zářez do rozpočtu města Plzeň, resp.  peněženek lidí a profit Veolie.

Město zaplatilo Veolii za Vodárnu Plzeň cca 700 mil. Kč

Prý k vůli dotacím z EU město Plzeň odkoupí VODÁRNA PLZEŇ a.s.. Její základní kapitál činil pouhých 5 mil. Kč, jediný zdroj profitu byla smlouva s městem o provozování, kterou předtím uzavírali a prodlužovali právě politici.

Město rozhodlo, že odkoupí od Veolie Vodárnu Plzeň za cca 700 mil. Kč!

Miliarda sem, miliarda tam

Žádné miliardy se koncernu vyplácet nemusely, kdyby ... Pro koho pracují politici v Plzni?

V roce 2001 soud rozhodl, že smlouva s Veolií je neplatná - Politici města Plzeň se odvolali.

V roce 2006 politici opět jednali v zájmu koncernu a ne lidí, když účelově prodloužili smlouvu s Veolií za rok 2026 a tím znemožnili čerpání dotací z EU a tím zajistili drahý odkup vodárny.

Zajímavý názor. Politici na Plzeňsku měli 20 let jiný názor na vodu než např. místostarostka Paříže. Podivné, že?

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky

Konkrétní informace

Informace a data o hospodaření s vodou, fungování a prioritách vodárny, o investicích, provozování vodovodů a kanalizací. Ale také o lidech na radnicích a ve vedení vodárny a koncernu a dopadech stavu, kdy byla voda a její správa vyvedena do rukou cizinců.

Konkrétně fr. koncernu Veolia, resp. společnosti Vodárna Plzeň, a.s..

  • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
  • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
  • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
  • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice
  • O vodárně a koncernu a o infrastruktuře a jejím provozování

Dokumenty, kde najdete informace o ceně vody, investicích, ziscích, nemožnosti čerpat dotace, vlastnictví a vodárně

Výroční zpráva obsahuje informace, které musí vodárna za zákona zveřejnit každý rok o prodeji vody a stavu vodovodů a kanalizací. Porovnání výročních zpráv za jednotlivé roky umožňuje odhalit priority a jednání kolem vody v regionu, i porovnat okolní vodovody a kanalizace.

Informace o vodě a výroční zprávy vodáren v rukou cizinců

Výročné zprávy umožňují porovnat, jaké dopady na ceny, na lidi a na investice má instalace cizinců do pozic prodejců vody a jak "vyvážené" jsou vztahy mezi městy a koncerny z pohledu dělení zisku z vody a objemu investovaných financí.

Mnohdy zjistíte, že lidé a města financují zahraničním firmám investice, ale ty zisky, které od lidí z vody inkasují, zpět do obnovy vodárenství nevrací.

Zásadní je i složení orgánů vodáren a koncernů. Najdete v nich i  "politiky". Často dlouhodobě skrytě pracují pro koncern a ne pro města a pro vás. Funguje to jako "legální trafika", za předání monopolu a zisků z vody zahraničnímu koncernu nebo tomu nezbránili.

 
VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (fr.Veolia)
VODÁRNA PLZEŇ, a.s. (fr.Veolia)
 
VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ, a.s.
VODÁRENSKÁ A KANALIZAČNÍ, a.s.
vlastníci
98% Veolia a 2% město Plzeň
98% Veolia a 2% město Plzeň
100% města a obce
100% města a obce
Prodává vodu na sítích města Plzeň a sítích VODÁRENSKÉ A KANALIZAČNÍ, a.s.
Prodává vodu na sítích města Plzeň a sítích VODÁRENSKÉ A KANALIZAČNÍ, a.s.
Pronajímá sítě VEOLII, která inkasuje zisky z prodeje vody
Pronajímá sítě VEOLII, která inkasuje zisky z prodeje vody
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
2013
VZ . . .
UZ . . .
2013
"VZ-nezveřejnila"
"UZ-nezveřejnila"
2012
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2011
"VZ-nezveřejnila"
"UZ-nezveřejnila"
2010
VZ . . .
UZ . . .
2010
"VZ-nezveřejnila"
"UZ-nezveřejnila"
2009
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2002
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2001
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .
2000
VZ . . .
UZ . . .

Další roky najdete zde

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI O TOM, CO SE DĚJE A PROSAZOVAT NÁPRAVU? TAK TO POJĎTE S NÁMI NAPRAVIT.

Děkujeme, že stále více lidí s námi sebe i vodu brání.

NFPOV chrání nejen nás a naše děti, ale i peníze nás všech, které jinak končí v zahraničí a nic za ně nedostáváte. Toto financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Od státu a politických stran nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje řešit příčinu problému, tj. neznalost, i protiprávní jednání politiků v zájmu koncernů.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podpořili

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="20" font_size="20" style="4" animation_type="slide" animation_loop="n" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#022A51" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="Pření česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzu LTO" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Pořád nám nedochází, o jak životně důležitou tekutinu jde? Snad vám to dojde po otevření a přečtení stránek Radka Novotného PRAVDA O VODĚ www.pravdaovode.cz  Ti, kteří tento stav u nás připustili jsou zločinci a my se musíme o vodu konečně začít prát. Bez ní nebude nic...[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Václav Kanta 150 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou![/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Zdeňka Mandlová 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Měla by být dána všem starostům a hejtmanům povinnost, aby se seznámili se současně platným smluvním stavem vodáren s překupníky z Veolie. Ono je lepší, když "nevědí a jen se diví", když na to přijde řeč. A např. v SVK a SčVaku byla podepsána smlouva o prodloužení spolupráce s Veolií. Kdopak to zařídil? Zeptejte se, koho má město Liberec v dozorčí radě Veolie, a je jasno.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Bohdan Klapka 100 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a bohužel stále je trend určitých zájmových skupin! Bohužel jsme svědky toho, že něco zvrátit v této jinak naší krásné vlasti je nadlidský úkol,ale pokud se právo a spravedlnost neaplikuje shora, musí přijít zdola, nevím zda tu není politická vůle věci měnit směrem od jednotlivců k většinové společnosti, tím myslím občany této země, nebo snad je to záměr? Ještě jednou vám tedy děkuji a mrzí mě , že jsem se nezapojil již dříve.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jan Dědík 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Bronislava Růžičková 300 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Zdravím,není to moc korunek,ale aspoň něco... Držím palce[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Falc 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Moře se skládá z kapek, jednu posílám.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Kočí" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Obdivuji Vás, a stojím při Vás. Je neskutečné, co vše nám přinesl rok 1989. Ale moji rodiče na to tehdy upozorňovali a měli pravdu.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Josef Kňazovčík" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]V první řadě by měli být potrestáni lidé na magistrátech, kteří v důsledku korupce odhlasovali prodej naší vody do cizích rukou...[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Martin Ermis - 50 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1200860" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji.Voda je strategická surovina mnohem cennější než jiné, a je potřeba, aby si to lidé uvědomili. Doufám, že i taková malá měsíční částka pomůže. S pozdravem[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Roman Cach - 3000 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1200860" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Přeji hodně sil ve spravedlivě vedeném zápase o vodu. Sleduji tyto aktivity již mnoho roků a věřím, že odpovědní pochopí, moudří budou rozhodovat moudře a tyto aktivity budou korunovány úspěchem.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Daniel Suk 300 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jiří Zíka" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Je potřeba to rozšířit mezi co nejvíce lidí nejen kvůli podpoře vaší práce a snažení ale i pro volební dotazování. Musí to být palba ze všech stran, jinak se nic nepohne.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Radek Sluka" company="" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Vážím si Vaší iniciativy v těchto aktivitách vedoucí k lepším zítřkům a spravedlnosti vůči lidem. Ať se Vám daří probourávat mýty, že něco nejde, věřím, že s Vaší pomocí dosáhneme spravedlnosti a voda tak nebude věcí obchodu, držím palce ve vytrvalosti řešení těchto problémů za nás za všechny.👍[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]