KAUZA VYTUNELOVANÉHO VAK PROSTĚJOV

Státní zástupce v podstatě konstatuje, že byl spáchán podvod na akcionáře, protože byly předloženy nepravdivé informace a navrhuje, aby to soud posoudil a uzavírá, že pokud byly předloženy lži, a to byly, pak právní akt musí být neplatný.

Uskutečněný prodej, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný.

TRESTNÍ ZÁKONÍK § 209 PODVOD

(1) Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 a byl-li za takový čin v posledních třech letech odsouzen nebo potrestán.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 větší škodu.

(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek, nebo

d) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

 

(5) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání trestného činu vlastizrady (§ 309), teroristického útoku (§ 311) nebo teroru (§ 312).

(6) Příprava je trestná.

Platnost souhlasu valné hromady s prodejem části podniku a nájmu vodárenské infrastruktury společnosti souvisí s tím, jak byli účastníci valné hromady informování ze strany představenstva

Jde o to, do jaké míry a zda pravdivě, byli účastníci valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., konané dne 10. 1. 2006, pravdivě informováni ze strany představenstva společnosti ohledně dopadů prodeje části podniku a nájmu vodárenské infrastruktury na chod a ekonomiku společnosti předtím, než došlo k hlasování, a k rozhodnutí valné hromady.

Ze znaleckého zkoumání vyšlo najevo, že uskutečněný prodej tzv. provozní části podniku, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., zcela pro společnost nevýhodný.

Je třeba posoudit, zda v rozporu s právními předpisy, .... nebylo faktické jednání, které samotnému aktu hlasování předcházelo, a tedy zda účastníci valné hromady byli ze strany představenstva... objektivně a pravdivě informováni ..., zda jim byly předloženy pravdivé a dostatečné informace, na základě nichž byly sto objektivně posoudit dopad svého rozhodnutí na další provoz společnosti.

LŽI A DEZINFORMACE OD BÝVALÉHO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA, SDĚLOVANÉ VEŘEJNĚ ZASTUPITELŮM A OBČANŮM MĚSTA PROSTĚJOV.
KDO JE ZA TO ODPOVĚDNÝ?
LIDÉ ODPOVĚDNÍ ZA PROTIPRÁVNÍ TUNEL VAKU OD ROKU 2006
LIDÉ, KTEŘÍ SE ODVOLÁVAJÍ PROTI ROZSUDKŮM PROKAZUJÍCÍM  PROTIPRÁVNÍ STAV VE VODÁRNĚ
ROZSUDKY A STANOVISKA K STAŽENÍ A ŠÍŘENÍ ZDARMA
KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ Celé stanovisko ke kauze Vak Prostějov
USNESENÍ VRCHNÍHO SOUDUodebírá kauzu Vak Zlín soudkyni Klimešové
OD LIDÍ ODPOVĚDENÝCH ZA PROTIPRÁVNÍ STAV NELZE NIC ROZUMNÉHO OČEKÁVAT.

Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme

OD SOUDKYNĚ KLIMEŠOVÉ NELZE NIC KVALITNÍHO OČEKÁVAT.

Ve kauze Vak Zlín byly soudkyni Klimešové předložené jasné důkazy již v roce 2004 a až po 13 letém soudním boji, přišel pravomocné usnesení soudu, kdy soudy potvrdily, že ve Vak Zlín proběhl organizovaný protiprávní kompot, a že máme od počátku pravdu. Podíleli se na něm s nájezdníky kooperující politici a vodaři z vedení městské vodárny Vak Zlín a města Zlín.

Tento komplot posuzovala od roku 2004 do roku 2010 soudkyně Klimešová, která od roku 2006 posuzuje i komplot ve Vak Prostějov, kdy v roce 2018, tzn. po 13 letech, vydala 1. rozhodnutí, které dává žalobcům za pravdu, ale vůbec není jisté, jak kvalitní bude odůvodnění.

Zkušenost s prací soudkyně Klimešové v kauze Vak Zlín vybízí k opatrnosti. Soudkyně totiž v kauze Vak Zlín klidně úplně otočila a v dalším usnesení sama sebe popřela. Neprováděla řádně důkazy, nezohlednila jejich celý obsah či smysl a vytrhávala z důkazů kontext, který se jí hodil apod..

Prakticky každé její odůvodnění obsahovalo logické i právní chyby.

To vedlo k průtahům trvajícím 6 let a Vrchní soud v Olomouci jí proto kauzu Vak Zlín odebral a dostal ji jiný soudce, který do roku rozhodl a nemravný komplot rozkryl.

Máme důvodnou obavu, že podobné jednání soudkyně přijde i zde a to bez ohledu na to, že důkazy jsou evidentní a nechala si je vypracovat znalecké posudky, které ám rovněž dávají za pravdu.

 

V NEDALEKÉM VSETÍNĚ DOSTAL STAROSTA KUFŘÍK S 10 MIL. KČ, ABY PRODAL VODÁRNU. VĚŘÍTE, ŽE V PROSTĚJOVĚ TOTO SPÁCHALI ZADARMO?

JSOU PRO VÁS TYTO INFORMACE DŮLEŽITÉ? PAK JE SDÍLEJTE A DÁVÁ-LI VÁM SMYSL SEBE A VODU BRÁNIT, PAK PODPOŘTE JEJICH ZVEŘEJŇOVÁNÍ.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬