Cena vody Kolonizace ČR Koncerny Nadační fond PRAVDA O VODĚ Náprava Zisky z vody

Co může člověk udělat, aby skončil tok miliard z české vody na účty cizinců?

Přišlo několik podobných reakcí a otázek k tomu, co může „obyčejný“ člověk pro vodu a pro sebe udělat.

Zásadní jsou odpovědi na tyto otázky:

 • Proč se to stalo? Tzn. Co napravujeme?
 • Jde to napravit?
 • Co má být výsledek? Jak k výsledku dojít?
 • Co proto dělá NFPOV?
 • Co může pro nápravu udělat „obyčejný“ člověk a má „drobná“ pomoc smysl?
 • Proč náprava trvá tak dlouho?

Proč se to stalo? 

Protože koncerny ucítili peníze a moc!
Protože někteří politici ucítili peníze a moc, lidi, stát zradili a začali kolaborovat s nájezdníky.
Protože lidé často berou vodu jako samozřejmost a ona samozřejmostí není. 

Protože vodu si musíme ubrání sami. Samo od sebe se nic nenapraví.

Co napravujeme?

Napravujeme často protiprávní a nemravnou instalaci Tratenberklií k našim studnám. Systém, vy lidé budete platit náklady a my budeme inkasovat zisky. Absurdní systém privatizace zisků a zestátnění nákladů = dobývání renty.

Jde to napravit? Jde

Co má být výsledek?

 • Peníze, které za vodu lidí zaplatí, potečou zpět do vodárenství.
 • Prioritou ve vodárenství bude.
  • Řešení sucha a zadržení vody v krajině
  • Čistá voda bez pesticidů, jedů a plastů a léků
  • Obnova a rozvoj vodárenských trubek
 • Budeme platit spravedlivou cenu vody – jen to, co skutečně musíme.
 • Strategické odvětví bude v rukou státu/měst a ne koncernů.
 • Peníze lidí budu končit v obnově vodárenství a ne v zahraničí.

Jak k výsledku dojít?

Přes:

 1. Garanci práva lidí na vodu v ústavě, čistá voda bez pesticidů, léků a plastů. Spravedlivá cena vody dostupná i pro nízko příjmové skupině občanů.
 2. Ukončení protiprávního působení koncernů a překupníků u české vody, náhrada škod, odpovědnost politiků za protiprávní stav a škody.
 3. Princip Voda není zboží. Dodávka vody má podobu služby a ne zdroje dolování zisků. Správa vody jako daru.

Co proto dělá NFPOV?

 1. Investigativní, datovou žurnalistiku a informovaná ve veřejném zájmu včetně přístupu lidi k otevřeným datům.
 2. Advokační činnost, soudy a rozsudky.
 3. Save-watch-dog projekty – odhalující nekalé praktiky nájezdníků, korupční know-how koncernů.
 4. Projekty odhalující nekalé praktiky a kolaboraci  některých „politiků“ a vodařů a prosazení jejich odpovědnosti.
 5. Projekty k prosazení fungování justice, vymahatelnosti práva, tzn. zastavení protiprávní zvůle některých soudců.
 6. Prosazením změny systému. Trvalý a rostoucí tlak občansky aktivních lidí, kteří nám pomáhají ukončit lumpárnu a systém nastavit tak, aby prioritou správy vody byly zájmy občanů, ne koncernů.

Co může pro nápravu udělat „obyčejný“ člověk a má „drobná“ pomoc smysl?

Lidé pomáhají dle svých priorit a možností. Buď sami vlastní aktivitou, a když nemají-li čas, energii, zdroje, neví jak atd., tak se přidají k cca 19.200 lidí, kteří pomáhají NFPOV.

Popsali jsme 7 kroků, které může udělat každý. I když to tak možná nevypadá dohromady je to velká pomoc.

 • Informovat lidi a přivést k vodě jejich pozornost – odhalené zlo, je poloviční zlo.
 • Ukázat, že to napravit jde – informovanými nelze manipulovat.
 • Dostat politiky pod tlak – politici se bojí voleb a veřejného mínění – podpis petice, klást otázky politikům, účastnit na valných hromadách vodáren, účast na zastupitelstvech měst, pomoc při získávaní informací …

Lidé mohou vždy něco udělat, ale musí se nejdříve vůbec dozvědět, co se děje a že cesta k nápravě existuje. Proto jsou kroky, které můžou lidé udělat tak důležité. Např. sdílení informací a odebírání a šíření videí o vodě šetří spoustu peněz a ty pak lze použít na právníky.

Finanční podpora?

Je důležitá. Finance jsou pro nápravu potřebné, protože informování lidí, dostupnost dat, právníci a chod fondu stojí peníze. Finance umožňují činit kroky k nápravě a k vymáhání:

 • vrácení správy vody do rukou měst
 • neoprávněného obohacení lidem
 • odpovědnosti politiků

Nápravu financujeme z vlastních zdrojů a z finanční podpory lidí. Jsme nestátní nezisková organizace. Na politicích jsme nezávislí, nepodporuje nás stát, ani koncerny. To nám umožňuje jít k podstatě, prokázat protiprávní jednání a požadovat nápravu. To nám umožňuje odhalit nekalé jednání politiků skrytě pracujících pro koncerny apod.

Má „drobná“ pomoc smysl? Má.

Podpora v hodnotě 50-100 Kč/měsíčně, tzn. kávy nebo obědového menu v restauraci, má velkou váhu, když ji pošle 100 – 1.000 – 10.000 lidí.

Proč to tak dlouho trvá?

Obraně vody a nápravě se my nebo naši zakladatelé věnujeme 17 let. I díky tomu se v ČR podařila 1/2 vodáren ubránit v rukou měst. Zpřístupnili jsme rozsudky, které dokazují, že existuje cesta, jak druhou 1/2 do rukou měst vrátit.

Se zapáchající rybou se lze vypořádat, když si uvědomíme, že jsme v tom společně a přestaneme vzhlížet k těm nahoře.

A každý za sebe uděláme to „málo“ :-), co udělat můžeme. Výhoda je, že stačí, že když si 5-6 % populace něco uvědomí, např. nebezpečí a najednou si to uvědomí téměř všichni.

Jak dlouho bude náprava trvat?

To závisí na odpovědi na tyto dvě otázky:

 1. Kolik nás je? Kolik nám schází do 5-6% ?
 2. Co uděláte vy?

Politici se bojí jen veřejného mínění a voleb. Proto jsou tak důležité informace a rozsudky, které odhalují nemravnost a protiprávnost stávajícího systému na který lidé, města i stát doplácí.

„Svět je nebezpečné místo k životu, ne kvůli špatným lidem, ale kvůli těm, kteří proti nim nic nepodniknou.“

Albert Einstein

Žádné komentáře

Napsat komentář

Dává nám váš boj za vodu smysl? Podpořte nás

Libovolnou částkou na transparentní účet u ČSOB, číslo účtu: 966665/0300

Další možnost podpory je kartou zde

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

POPULÁRNÍ ČLÁNKY

SLEDUJTE A SDÍLEJTE

Follow