Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Dan Jiránek? Vaku Kladno, Veolie nebo D. Jiránka?

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Dan Jiránek dle obchodního rejstříku?

Ing. Dan Jiránek (ODS) působil v orgánech městské obchodní společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. (VKM). Poté, co byla uzavřena smlouva s koncernem, přešel do orgánů francouzského koncernu Veolia, konkrétně společnosti Středočeské vodárny, a.s.

Dále působil jako:

 • předseda oblastního sdružení ODS Kladno
 • primátor Statutárního města Kladno (od roku 2004-2014)
 • předseda Svazu měst a obcí České republiky

Pan Jiránek z pozice člena dozorčí rady VKM „dozoroval“ celý proces instalace Veolie do postavení subjektu ovládající monopol vody v Kladenském a Mělnickém regionu na místo městské vodárny VKM. Současně z pozice zastupitele a následně primátora Kladna, se celého procesu aktivně účastnil. O tom, pro koho a na základě čích rozhodnutí pan Jiránek (ODS) s velkou pravděpodobností jednal, vypovídá obsah následujících tří materiálů:

 • Návrh „Veolie“ na rozdělení městské Vodárny Kladno Mělník
 • Veolia hledá cestu, jak získat pro své vodohospodářské společnosti ve Zlíně a v Kladně peníze
 • Obchodní a rozvojová strategie Veolia Water v České republice 10/2003

Návrh „Veolie“ na rozdělení městské Vodárny Kladno Mělník

zisky Kladno a VeoliaRada města Kladna s tímto návrhem soukromé firmy souhlasila. Údajně proto, že posílí pozici ve VKM. Zapomněla zastupitelům ovšem říct, že provozní část VKM, to je jediné zisky tvořící podnikání z vodného a stočného tvořící zajišťující část VKM, již ve VKM nezůstane, protože skončí v soukromé firmě koncernu. Rada města Kladna, tak sice posílilo pozici ve společnosti VKM, tato společnost ovšem již nemá žádné zisky tvořící podnikání.

Provozování vodovodů a kanalizací si pro sebe zajistil zahraniční koncern a to zcela mimo VKM. Na provozování vodovodů a kanalizací vydělává koncern desítky miliónů korun ročně o čemž se VKM ani nesní a rozdíl v dosahovaných ziscích je doslova propastný 540 mil. Kč

Zisky z vody  nekončí ve VKM, ale v rukou koncernu, resp. ve společnosti  Středočeské vodárny. Logické a ekonomicky pro město a občany zajímavé a přínosné by bylo, kdyby pan Jiránek navrhl posilovat pozici v provozní společnosti a financování infrastruktury svěřil do rukou strategického investora fr. koncernu Veolie.

provozní model

Je evidentní, že záměr rozdělit VKM a vyvést z něho jedinou zisky tvořící část podnikání, předložil vedení městu Kladno  soukromý subjekt.

Jak mohl být soukromý subjekt legálně v postavení, že určoval, či navrhoval vlastníkům městské vodárny, co se má stát s městskou vodárnou VKM, to je záhadou.

Pan Jiránek zde tvrdil, že se měst a obce stanou napříště majiteli infrastrukturní společnosti. To je velmi podivné a pochybné tvrzení, pokud víte, že obce byly majiteli infrastrukturní společnosti již od roku 1994, tedy dávno předtím než přišla tato nabídka a města vlastnila VKM i s jeho infrastrukturou z více než 90%.

3-9-04-kladno-podporuje-rozdeleni-vodaren-j

 

Veolia hledá cestu, jak získat pro své vodohospodářské společnosti ve Zlíně a v Kladně peníze

Kdo řídil a pro koho pracovalo vedení vodárny Kladno-Mělník již v roce 2003, tzn. rok předtím, než se hlasovalo o uzavření smluv s koncernem? Veolia? Věděl, to pan Jiránek? Věděl, že ve skutečnosti ze zákulisí celý proces uzavření smluv mezi koncernem a VKM neřídí zastupitelé, ani představenstvo VKM? Těžko věřit, že ne, když o tom veřejně informovaly již v roce 2003 dokonce i Hospodářské noviny!

Veolia hledá cestu k dotacím

Obchodní a rozvojová strategie Veolia Water v České republice 10/2003

V této veřejně publikované strategii je uvedeno několik zásadních informací, které dokládají stav v údajně městských vodárnách. Následný vývoj navíc v podstatě dokládá, přes koho svůj záměr koncern na Kladensku a Mělnicku realizoval. Přes „politiky“.

a) Současná legislativa v podstatě brání realizaci provozního veolia ovládamodelu. Takže STÁT, měl legislativně ošetřeno, že žádný koncern se k vodě nedostane.

b) Legislativa neumožňovala, aby akcie městských vodáren Zlín a Kladno, získal subjekt, který není město či obec. Ale ve strategii je uvedeno, že Veolia akcie nakoupila a vodárny ovládla! 

Bez kooperace s vedením Kladna, ve kterém seděl pan Jiránek a vedení vodárny VKM, jehož činnost dozoroval pan Jiránek, tento stav nemohl nastat. Pokud nastal, tak měl být přes soudy okamžitě jako protiprávní zrušen. Jak to, že města či orgány VKM nepodaly žaloby?

c) Cíl Veolie zůstává stejný – provozní model. Žádný cíl měst a obcí, okresní vodárny VKM nebo občanů Kladenska a Mělnicka zde nikde popisován není. Jen cíl nadnárodního koncernu, kterým byl model, jehož zavedení platná legislativa bránila.

 

To, co vydělává do rukou koncernu a to do čeho se musí investovat do rukou měst a obcí?

Veolia v obchodní a rozvojové strategii jednoznačně veřejnost informuje, že rozdělí již ovládané smíšené společnosti VKM a Vak Zlín a ponechá si pouze jejich provozní část, že získání akcií vodáren bylo pouze dočasným krokem.

Nejde o obcházení zákona a patrně i něco daleko závažnějšího?

Tu část, která tvoří zisky, si ponechá a akcie infrastrukturní společnosti převede na zpět na města.

Někdo musel koncernu akcie VKM prodat, někdo musel nechat městkou vodárnu VKM ovládnout soukromou společností! Kdo to byl? Města a obce přece měly ve VKM 90% podíl? Kladno 33,3%, Mělník 7,8, Kralupy 6,5% …

Vzniká řada otázek:

 1. Kdo vedl v danou dobu města Kladno, Mělník a Kralupy?
 2. Kdo působil ve vedení VKM?
 3. Jaké politická strana ovládala radnice?
 4. Kdo na vodném a stočném léta vydělává?
 5. Je dodržování slibovaný inflační růst ceny vody?
 6. Jak se dělí zisk z vody mezi VKM a Veolii (Středočeské vodárny)?

 

Uzavření smluv s koncernem znamenalo stop dotacím z EU do vodárny VKM  i obcím a městům

Zásadní je, že lze ověřit, zda bylo pravdou nebo lží, tvrzení pana Jiránka, že rozdělení společnosti VKM „umožní lepší přístup VKM ke státním a evropským dotacím“.

Důkazem je od listopadu roku 2003 platná Směrnice Ministerstva životního prostředí 11/03 vydaná k členský fondům soudržnosti z EU a její ustanovení, kdo je oprávněným žadatelem o dotace z fondů soudržnosti a za jakých podmínek budou dotace poskytnuty. Již rok před schválením uzavření smluv mezi VKM a Veolií, v září 2004, bylo jasně stanoveno, že provozní model vyřadí VKM z možnosti čerpat dotace z EU.

„Politici“, kteří tvrdili opak, manipulovali své kolegy v zastupitelstvech měst a obcí. Chtěli prosadit koncern do monopolní pozice prodejce vody v regionu a cíleně uváděli  zastupitele i veřejnost v omyl, když jim tvrdili, že pokud nebudou hlasovat PRO smlouvy zavádějící provozní model, tak VKM nedostane dotace z EU na obnovu vodárenské infrastruktury. Pravda byla a je přesně opačná.

Závěr:  Vodárna Kladno-Mělník, a.s. a celý Kladenský region nemůže čerpat dotace z EU na financování obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury, právě díky uzavření smluv s Veolií. Zastupitelé měst a obcí, ani akcionáři VKM, nebyli pravdivě informováni o tom, jaké dopady na dotace z EU bude mít uzavření smluv s Veolií.

prazdny - div j

D. Jiránek (ODS)

 • Velmi dobře znal negativní ekonomické dopady provozního modelu VKM z pohledu důvodů a důsledků neobdržení dotací z EU, z pohledu nutnosti dál financovat investice a z pohledu vlivu na růst ceny vodného a stočného zde.
 • Věděl, že co ve skutečnosti znamenají sliby budoucího inflačního růstu ceny vody zde.
 • „Politici“ prodali provozní část VKM zahraničnímu koncernu se ztrátou cca 110 mil. Kč! Vedení VKM přitom starostům slibovalo zisk 176 mil. Kč. Dozorčí radě VKM a dozorujícímu panu D. Jiránkovi tento 286 mil. rozdíl v neprospěch VKM evidentně nijak nevadil a nevadí.
 • Po zavedení provozního modelu činí rozdíl v dosahovaných ziscích, které platí občané v ceně vodného a stočného na Kladensku, mezi VKM a Středočeské vodárny, a.s. cca 540 mil. Kč, ve prospěch Veolie
 • Do roku 2003 hospodařila společnost Středočeské vodárny, a.s., (pod jménem Středočeská vodárenská, a.s.), každoročně se ztrátou. Naproti tomu VKM jako provozovatel vlastní infrastruktury, tvořil zisky záměrně a plánovaně nízké, protože peníze vybrané od spotřebitelů za vodu raději reinvestoval zpět především do infrastruktury.

Zoufalé fungování institucí a vedení České republiky

Pokud víte výše uvedené, pak další informace dokládají zoufalý způsob řízení České republiky a řady státních institucí, které byly zřízeny sice s dobrým úmyslem, ale v jejich vedení nejsou vždy lidé, kteří hájí zájmy občanů, pak řádně nefungují a fungovat nemůžou.

 • Ministr Chalupa vyslal v týmu VODA v roce 2012 do Bruselu vyjednat miliardy na dotace Ing. Dana Jiránka a Ing. Hanu Randovou ředitelku odboru ochrany vod na Ministerstvu životního prostředí. Za ČR jel do EU vyjednávat člověk, který asistoval a dozoroval uzavření nevýhodných smluv s Veolií v době, kdy podmínky EU za jakých budou dotace poskytnuty, byly jasně dány a bylo předem jasné, že  provozní model ve VKM znemožní čerpání dotací. Tým VODA a pan Jiránek se z EU samozřejmě vrátil s nepořízenou. 
 • Pan Jiránek působil jako místopředseda Rady Státního fondu životního prostředí (od roku 2007). Členové Rady SFŽP. Radu Fondu jmenuje na základě zákona o Státním fondu životního prostředí ministr životního prostředí jako svůj poradní orgán. Rada Fondu posuzuje zejména zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu, roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu, navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu. Rada dále posuzuje návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany životního prostředí České republiky.
 • Pan Jiránek působil jako člen řídícího výboru Operačního programu Životní prostředí. Členové Řídícího výboru.

Jak se dostal VKM do rukou Veolie?

Ing. Dan Jiránek (ODS) byl v roce 2002 při jednáních, které vedly k odsouhlasení prodeje akcií městské vodárny VKM České spořitelně, a.s.. V průběhu let, kdy se pokoutně připravovala realizace provozního modelu mezi VKM a Veolií, působil ve vrcholných funkcích zastupitelstva Statutárního města Kladna a současně v dozorčí radě Vodárny Kladno-Mělník. Byl jeden z nejlépe informovaných zastupitelů.

Vivendi water (dnes VEOLIA VODA) učinila přes Českou spořitelnu městu Kladno v roce 2002 nabídku na odkoupení akcií vodárny VKM a následně dalším městům. Akcie ovšem nikdy nekoupila a koupit nehodlala. Byl to způsob, jak obejít stanovy a zákony ČR? Šlo o to ovládnout VKM, pak změnit vedení VKM a realizovat provozní model. Tzn. vyvést z VKM ziskové aktiva a ovládnout na místo VKM monopol vody a peněžní toky z vody. Akcie VKM skončily nakonec u města Kladna, ale předtím byl v září roku 2004 realizován provozní model mezi VKM a Veolií.

 • 2002 – 2005: Ing. Dan Jiránek, působil v dozorčí radě VKM (28. listopadu 2002- 23. září 2005). V orgánech VKM působili přitom lidé propojeni anebo spolupracující s Veolií, např. v dozorčí radě RNDr. Tomáš Paclík (28. dubna 2004 – 27. července 2004), Ing. Pavel Svoboda (28. listopadu 2002 – 28. dubna 2004) a v představenstvu Ing. František Barák (28. dubna 2004 – 15. února 2005) a Ing. Ondřej Beneš, Ph.D. (28 dubna 2004 – 30. listopadu 2004).
 • 2005 – 2016: Ing. Dan Jiránek působí od 31.srpna 2005 jako člen dozorčí rady provozní společnosti Středočeské vodárny, a.s., která od roku 2004 provozuje infrastrukturu VKM a patří do skupiny nadnárodní společnosti Veolia voda.

 

podpořte nás

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

koho volit-j 600

Co mají společného František Barák, Martin Bernard a Dan Jiránek?

Všichni dnes působí v orgánech některých ze společností z koncernu Veolia, např. Středočeské vodárny, Královéhradecká provozní a berou zde nemalé odměny.

 

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

3 komentáře

 1. člověče vy jste blázen. Sepíšete elaborát o 10 stranách ale pravda je taková že jen díky Jiránkovi máme na Kladně jednu z nejnižších cen vody a město spolu s okolními obcemi drží kontrolní podíl.
  Akcie levně prodával Volf, zpět je pro město nakupoval Jiránek.

  1. Pane Patočko, děkuji za názor, ale bohužel,

   blázen nejsem a vy to buď dobře víte a někdo vám zadal napsat tento komentář nebo to nevíte a pak je s podivem, že tvrdíte něco zásadního a přitom o tom nic nevíte.

   Realita je, že cenu vody máte na Kladensko-Mělnicku LÉTA jednu z nejdražších v ČR. Lidé v drahé cena vody platí stamiliónové zisky koncernu, https://pravdaovode.cz/novinky/wp-content/uploads/2016/12/VKM-ZISKY-04-15j.jpg , zatímco VKM živoří díky pochybnému, nemravnému a protiprávním jednání „politiků“ .

   Navrhuji toto:
   Doložte zde srovnání cen vody v jednotlivých okresech ČR (a pozici Kladna-Mělníku) od roku 2004, tj. od doby, kdy byla anti-politiky vytunelována okresní Vodárna Kladno-Mělník. Ověříme a lidem ukážeme na jaké pozici byl region Kladno-Mělník v ČR v jednotlivých letech a máme všichni důkaz, zda říkáte pravdu vy nebo já. 🙂 Pokud to uděláte, pak již nikdy a nikde nebudete tvrdit, že máte jednu z nejnižších cen vody a tomu co vám to nakukal, už asi ruku nepodáte 🙁 .

   V době, kdy městům a lidem „vládl“ v Kladně p. Volf, Jiránek a Mělníku p. Neumann – všichni tuším z ODS – byli tito pánové schopni jednat tak, aby byl monopol vody předán do rukou cizinců se ztrátou – 110 mil. Kč způsobenou VKM. Něco v tomto stylu jako v Krkonošské pohádce Jak Trautenberk prodával vodu, jen Kuba, Anče a hajnej nepracovali pro lidi, ale pro cizince: https://youtu.be/4Fesi9ow7V4 . Starostům různí koncernomilové před hlasování o vytunelování VKM slibovali zisk z prodeje vodárny 167 mil. Kč, dotace z EU, cenu vody rostoucí dalších 30 let jen o inflaci a další bla,bla, bla. Ověřte si to. Zjistíte, že nic z toho neplatí a vše, co bylo realizováno ve VKM v roce 2004 proběhlo jen díky lžím a manipulacím.

   V případě VKM platí totéž co v případě Vak Zlín, kde soudce protiprávní proces popsal takto:
   „Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce 2001. …Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé. V kostce shrnuto, když Jižní vodárenská, a.s. neuspěla v přímém výběrovém řízení v roce 2001, rozhodla se dosáhnout sledovaný cíl jiným způsobem. Prostřednictvím České spořitelny, a.s. ovládla potřebnou část hlasovacích práv ve společnosti Vak Zlín. V této fázi je zvlášť významná činnost SMZ a jeho zástupce Ing. Milana Soldána. Další fází bylo personální ovládnutí společnosti osobami se zkušenostmi v jiných vodárenských společnostech. … Rozsudky pro ty, kteří chtějí znát názory soudců http://pravdaovode.cz/o-co-jde-rozsudky/

   VKM je díky nim rovněž bez dotací z EU. Kladno i Mělník jsou ukázkový příklad, jak lidé v předražené ceně vody platí díky ODS stamilióny cizincům. To, že poslední roky cenu nezvedají, to už tam tuším p. Neumann není, je důsledek žalob a snahy lidí, aby se o vodě a politicích pracujících pro cizince mluvilo. Koncernofilové se samozřejmě snaží, aby se o tom mluvilo co nejméně.

   Ale ono se mluvit bude stále víc. http://pravdaovode.cz/voda-300/

   Těším se na vaši tabulku a srovnání výše cen vody okresů ČR od roku 2004, kterou doložíte, kdo z nás říká pravdu. 🙂 Obávám se, že ji jako předtím obdobně „arguemntujícící“ lidé nepředložíte. Místo toho mi napíšete, něco v duchu, že vás nemám co úkolovat. To nemám a také to nedělám. Pokud tvrdíte to, co tvrdíte, tak ji máte zpracovanou a jste schopen ji zde okamžitě zveřejnit pokud to neučiníte a budete se vymlouvat na cokoli, tak tím umožníte také lidem si udělat názor 🙂 .

   S pokorou k vodě
   Radek Novotný, autor projetku PRAVDA O VODĚ – https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B

Podobné články