Čí zájmy hájí J. Faltýnek? Své, Veolie nebo lidí? Co tvrdí státní zástupce?

Ing. Jaroslav Faltýnek, původně ČSSD, nyní ANO – Prostějov

Z pohledu vodárenství a ochoty vlády ČR a ANO napravit systém prodeje vody zpět ve prospěch lidí a ne koncernů, je zásadní toto:

P. Faltýnek (místopředseda ANO), byl u přípravy a realizace nemravného komplotu kolem Vak Prostějov, který na základě lživých informací předaným starostům a akcionářům městské vodárny Prostějov, vedl starosty uvedené v omyl, k udělení souhlasu s vyvedením prodeje vody a zisků z vody na Prostějovsku do rukou koncernu Veolie v roce 2006 (tehdy za ČSSD).

To navíc znamenalo i stop stamiliónovým dotacím z EU pro vodárnu a celý region, podobně jako ve Zlíně.

Jaroslav Faltýnek

Od roku 1984 pracoval jako agronom ZD Lešany, poté ředitel Agrární komory Prostějov a od roku 1995 ředitel divize Obchodních Sladoven Prostějov. Byl místopředsedou představenstva prostějovské společnosti Tchecomalt Group.

Do politiky vstoupil v roce 1990, kdy byl zakládajícím členem Zemědělské strany. Jakožto člen této strany byl v komunálních volbách v roce 1994 zvolen na kandidátce subjektu „Sdružení ČSSD, NK“ do Zastupitelstva města Prostějova.

Po zániku Zemědělské strany vstoupil do ČSSD a za tuto stranu obhájil v komunálních volbách v roce 1998 mandát zastupitele[4], stejně jako v komunálních volbách v roce 2002[5], komunálních volbách v roce 2006[6] a komunálních volbách v roce 2010.[7] V letech 1990 až 2012 navíc působil ve funkci radního města Prostějov. Do vyšší politiky vstoupil, když byl v krajských volbách v roce 2000 zvolen za ČSSD do Zastupitelstva Olomouckého kraje.[9] V krajských volbách v roce 2004 nekandidoval. Zastupitelem Olomouckého kraje se tak opět stal až po krajských volbách v roce 2008, v nichž úspěšně kandidoval.[10]

V roce 2012  vystoupil z ČSSD a vstoupil do ANO 2011.

V srpnu 2012 byl zvolen místopředsedou tohoto hnutí, funkci vykonával do března 2013 (pak už jen jako člen předsednictva). Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval v Olomouckém kraji jako lídr hnutí ANO 2011 a byl zvolen. Ve volbách v roce 2014 post zastupitele města Prostějov za hnutí ANO 2011 obhájil.[8]

Působil v orgánech řady společností patřící do skupiny AGROFERT.

Z pohledu vody, vodárenských trubek, řešení sucha a ceny vody a z pohledu občanů Prostějovska je zásadní, že je spoluodpovědný za tento tok peněz z vody a toto „dělení“ zisků z vody:

„Soud po zhodnocení má za to, že právě schválením uzavřením smluv na valné hromadě 10.1.2006 došlo k porušení § 56 a) obch. Zák., neboť smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu… Uzavření smluv bylo pro společnosti nevýhodné i z pohledu investic, jak vyplynulo ze znaleckého posudku, pokles výsledku hospodaření není ostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodával veškerý svůj výnosový potenciál, stejně tak bylo zjištěno, že uzavření smluv mělo negativní dopady na hodnotu akcií společnosti.    

Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela dané smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       


Zcela zásadní je fakt, že p. Faltýnek léta působil v orgánech okresní vodárny Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.  a současně v orgánech francouzského koncernu VEOLIA – Obchodní rejstřík, resp. její společnosti Moravská vodárenská.

Patrně jste do zhlédnutí videa mnohé netušili.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

 

P. Faltýnek je v obdobné pozici jako např. p. Barák, nebo p. Tesařík (ČSSD), kdy sedí (seděl) na dvou židlích a za peníze lidí hájí zájmy všech a nejspíš především své, když sedí v orgánech městské vodárny a současně v orgánech soukromého konkurenčního koncernu fr. Veolie.

Jaký je výsledek jeho práce?

Pracoval nebo pracuje pro tyto společnosti:

  • Ze své pozice ve Veolii (Moravské vodárenské, a.s.) působil s řadou zástupců koncernu Veolia: Ing. MARTIN BERNARD, Ing. PETR TAJCHMAN, Ing. ROSTISLAV ČÁP, Ing. MARTIN TESAŘÍK, Josef Šverma, PHILIPPE GUITARD, Ing. Jakub Hanzl, RNDr. Tomáš Paclík
  • 2005-2006: Jako člen představenstva městské vodárny Vak Prostějov, v roce 2006 připravil a předložil k realizaci návrh uzavřít smlouvy o provozování s Veolií. Právě představenstvo Vak Prostějov připravilo a poté zástupcům obcí doporučilo  tzv. „provozní model“ Vaku Prostějov s Veolií, tzn. návrh schválit privatizaci zisků a zestátnění nákladů z vody.
  • Toto bylo na popud představenstva Vaku Prostějov schvalováno na valné hromadě Vaku Prostějov počátkem roku 2006 , v době, kdy již bylo známo, že pokud městská vodárna uzavře podobnou smlouvu, tak Vak i obce v regionu Prostějova přijdou o možnost čerpat dotace z EU na obnovu trubek.
  • Představenstvo Vaku Prostějov, ale zastupitelům a starostům tvrdilo opak, že dotace ohroženy nejsou.
  • Vak Prostějov  dotace z EU díky smlouvám nikdy nedostal.

Lidé již toho mají dost a požadují mimo jiné proštřit tyto lumpárny a odpovědnost politiků za ně odpovědných

Přidejte se, máte-li podobný názor

Poté, co se lidé dozvěděli, že pan Faltýnek sedí jedním zadkem na dvou židlích a kontroluje, jak se daří koncernu, kterému pomohl k ziskové části Vaku Prostějov, v roce 2018 rezignoval na působení ve Vak Prostějov a také ve Veolii (Moravská vodárenská). Věřím, že tomu pomohl i tento přehled

Kdo je kdo!

Jaroslav Faltýnek

Názor na to co je p. Faltýnek a koho zájmy hájí, ukazují i další kauzy

Z Faltýnka se stává klasický výběrčí, prozradil Pelta nechtěně policii

Obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, díky tomu nás nemohou ovlivňovat a může odhalovat pravdu.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme

Podobné články