JAK VRÁTIT SPRÁVU VODY DO VODÁREN V RUKOU MĚST?

Přes VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ a tlak veřejnosti na politiky, který je přinutí jednat v zájmu lidí, jinak v politice nebudou

Tady je důkaz 🙂

Čtyři způsoby, jak toho dosáhnout?

 1. Protiprávní stav ukončit přes soudy.
 2. Neuzavírat žádné další smlouvy, po kterých nájezdníci touží.
 3. Neprodlužovat smlouvy s cizinci, kterým dobíhá platnost.
 4. Odkoupit vodárny zpět tam, kde výše uvedené nelze použít.

Každá z těchto cest vyžaduje:

 1. Informovanost lidí o tom co se děje.
 2. Fundovanou obranu vody přes soudy a
 3. Trvalý tlak na politiky a dokumentování kauz.
 4. Organizovaný a jednotný postup.

Darebáci mezi politiky se bojí jedině voleb a veřejného mínění. Právě proto vznikl:

Nadační fond PRAVDA O VODĚPožadujeme vodu v rukou měst/státu

Politiky vede k nápravě vědomí, že když vodu neřeší, pak jsou pro lidi nevolitelní. Musí vědět, že lidi nezajímají "fráze", ale reálné kroky a výsledky.

Už se někde podařilo vodu vrátit městům?

Ano, ve Francii, v Německu i v Americe. Lidé přinutili politiky se vypořádat s kolaboranty ve vlastních řadách. Proč? Protože přišla krize, sucho, povodně a lidé se dozvěděli co se děje = tlak veřejnosti a ... volby. Informovaní lidé netolerují, že z nich darebáci dělají ovce ke stříhání...

Je třeba volit politiky, kteří hájí zájmy lidí a měst, ne koncernů.
Ti zrealizují nápravu, včetně vyvození odpovědnosti.

 • 1. Ukončí protiprávní tunely městských vodáren přes soudy

  Pokus protiprávně nebo přes manipulace vyvést monopol vody z městské vodárny do rukou nájezdníků, probíhal po celé ČR. Již jsme dosáhli pravomocné rozsudky popisující protiprávnost těchto postupů, které dokládáji komplot a kolaboraci místních „politiků“ a jednání v zájmu soukromých firem. (Rozsudek Zlín) = Je potvrzeno, že  není splněná zákonná podmínka, k legálnímu vyvedení monopolu vody do rukou koncernu.

  V některých regionech probíhá revize, zda došlo k protiprávní činnosti stejně jako ve Zlíně např. v Kladně, Chrudimi, Prostějově, Praze …).

  Zdokumentovali jsme činnost organizované skupiny soudcům a tyto informace jsou ve veřejném zájmu k dispozici i lidem: Zlín a Praha.

 • 2. Neuzavřou žádné další smlouvy, po kterých koncerny touží

  Tam, kde voda je v rukou městských vodáren noví zastupitelé nemají zkušenost s nájezdníky, greenmailery a bankami jednajícími v zájmu soukromých firem. Stále hrozí, že vodu předají cizincům.

  Stále probíhají pokusy o(h)loupit zastupitele nebo je zkorumpovat či namotivovat – zaplacená volební kampaň, přednostní investice v obci, teplé doživotní místo v orgánech soukromé firmy nebo vodárenského sdružení – to je pro některé obrovské lákadlo.

  Když se obce a města spojí a vodu spravují přes vlastní vodárny, s vlastním vodárenským managementem, pak psychopati ani darebáci nemají šanci.

 • 3. Neprodlouží smlouvy s koncerny, které jsou na dobu určitou a končí

  Blíží se konec provozních smluv s cizinci v Ostravě, Brně, Sokolově, v sev. Čechách. Připravme městské vodárny na zpětné převzetí obchodu s vodou. To se již děje např. Paříž.

 • 4. Odkoupí zpět vodárny od koncernů

  Odkoupit vodárny zpět např. na sev. Moravě je nákladný, ale přesto pro obce a stát výhodný krok. Jeho oddalování vede k „vybydlování“ infrastruktury a k přenášení břemena do budoucna. Toto udělali v Německu (Berlín).

Jak poznáte "politika", který pracuje pro lidi a který pro koncerny?

Požadujete odpověď na otázku:

Kdo má mít v rukou vodu - hospodaření s vodou - vodárenskou infrastrukturu - peněžní toky a zisky z vody? Stát/města nebo zahraniční koncerny?

Jiná odpověď než města/stát je důkaz, že politik pro lidi nepracuje  a je NEVOLITELNÝ. Pokud na vás začne slovně či jinak útočit, pak máte důkaz, že jde o Trojského koně.

VODA A KOHO VOLITObrana vodáren proti tunelování

Darebáci pod heslem - vrátíme vodu do rukou českých - přelakují provozní "smlouvy" s koncerny na smlouvy servisní.

Tunel na konci tunelu je absurdní

Cizinci vodu dobrovolně nepředají. Ví, že když skončí smlouvy, tak je hodnota jejich firem je minimální.

Hadi na radnicích skrytě pracující v zájmu soukromých firem, 2-3 roky před koncem smluv navrhnou úpravu systému. "Provozní" systém přelakují na "servisní".  "Smlouvy" budou tajné a zastupitelé je ani neuvidí, "jen" je schválí.

Boj s darebáky o vodu vedeme léta přes soudy

SOUDNÍ OBRANA Obrana vodáren proti tunelování

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá