JAK LZE VRÁTIT PRODEJ VODY DO RUKOU MĚST A NEDĚLAT TUNEL NA KONCI TUNELU?

Přes soudy, rozsudky a legitimní tlak veřejného mínění (petice) je třeba přinutit politiky vrátit do správy vody zájmy občanů, kteří vše jako jediní platí. Vodu spravovat jako službu a ne zdroj zisků. Tak postupují i ve Francii a Německu.

Šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Není třeba nic znárodňovat! Trvejme na dodržování zákonů ČR. Co bylo protiprávně vyvedeno, musí být vráceno. Škody ať platí ti, kdo jsou za ně odpovědní. Soudy a ty nám dávají za pravdu, cizinci jsou u naší vody často, díky nekalému a protiprávnímu jednání. Vymahatelnost práva ukončí tunely vodáren.

Jak konkrétně lze vrátit do správy vody zájmy a priority lidí?

1.UKONČIT PROTIPRÁVNÍ TUNELY MĚSTSKÝCH VODÁREN PŘES SOUDY

Protiprávní pokus vyvést monopol vody z městských vodáren do rukou nájezdníků, probíhal po celé ČR. Pravomocné rozsudky to dokládají.

Není splněná zákonná podmínka k legálnímu uzavření smluv a vyvedením vody do rukou koncernu. Zdokumentovali jsme kauzy a ve  veřejném zájmu jsme je zveřejnili: Zlín a Praha.

2.NEUZAVÍRAT ŽÁDNÉ DALŠÍ SMLOUVY S KONCERNY A PŘEKUPNÍKY

Kde je voda v rukou městských vodáren noví zastupitelé nemají zkušenosti a stále probíhají pokusy je o(h)loupit nebo zkorumpovat či jinak "namotivovat".

Když obce informace mají, pak vodu spravují vlastním vodárenským managementem a  darebáci nemají šanci.

3.NEPRODLUŽOVAT SMLOUVY S KONCERNY, KTERÉ POSTUPNĚ KONČÍ

Blíží se konec provozních smluv s cizinci v Ostravě, Brně, Sokolově, v sev. Čechách. Připravme městské vodárny na zpětné převzetí obchodu s vodou. To se již děje např. Paříž.

4.ODKOUPIT VODÁRNY OD KONCERNŮ A PŘEKUPNÍKŮ

Odkoupit vodárny zpět např. na sev. Moravě je nákladný, ale přesto pro obce a stát výhodný krok. Jeho oddalování vede k "vybydlování" infrastruktury a k přenášení břemena do budoucna. Toto udělali v Německu (Berlín).

Pozor na tunel na konci tunelu

Cizinci vodu dobrovolně nepředají. Ví, že když skončí, tak jim nepotečou od nás miliardy.

Hadi na radnicích, 2-3 roky před koncem smluv navrhnou úpravu systému. "Provozní" systém přelakují na "servisní".  "Smlouvy" budou tajné a zastupitelé je ani neuvidí, "jen" je schválí.

Darebáci pod heslem - vrátíme vodu do rukou českých - přelakují provozní "smlouvy" s koncerny na servisní.

Aby nešlo o další tunely, je třeba zavést principy, které znemožní znovu rozkrádání městských vodáren a eliminují korupční praktiky koncernových naháněčů

JEN PŘEVZÍT VODU A UPRAVIT JEDEN ZÁKON NESTAČÍ, PROTOŽE POLITICI A KONCERNY ZÁKONY NEDODRŽUJÍ A OBCHÁZÍ. JE TŘEBA ZAVÉST 10 PRINCIPŮ.

1. Prosadit garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu.

2. Zpracovat dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění potřeb a priorit občanů, obcí a státu.

3. Prosadit zásadu, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.

4. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů.

5. Transformovat vodárny do podoby veřejně prospěšných společností.

6. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.

7. Garantovat občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.

8. Zajistit bezpečnosti vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)

9. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.

10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Vodu a tím i svobodu, bráníme sami přes soudy a ty vyhráváme

Jdeme k nápravě léta i přes soudy

Pro změnu chování stáda stačí, když 3-4% populace pochopí nebezpečí a pak se začne jinak chovat celé stádo. Nápravu za nás nikdo neudělá.

OBRANA PŘES SOUDYlidí, vody a vodáren

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL? PŘIDEJTE SE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬