JAK LZE VRÁTIT PRODEJ A ZISKY Z VODY DO RUKOU MĚST A NEPLATIT ZA TO NEKRESŤANSKÉ PENÍZE?

Přes soudy, rozsudky a legitimní tlak veřejného mínění přinutit politiky vrátit správu vody do vodáren v rukou měst. Vodu spravovat jako službu občanům a ne zdroj zisků koncernů. Takto postupují i ve Francii a Německu.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Trvejme na dodržování zákonů ČR a na ukončení prodeje vody přes koncerny. Není třeba nic znárodňovat! Co bylo protiprávně vyvedeno, musí být vráceno. Za lumpárnu ať platí ti, kdo jsou za ní odpovědní. Již jsme se obrátili na soudy a ty nám dávají za pravdu. Cizinci jsou u naší vody často protiprávně, díky nekalému jednání politiků. Ukončeme tyto tunely. Voda je dar, ne zboží k dolování zisků.

Jak konkrétně lze vrátit do správy vody zájmy a priority lidí?

1.UKONČIT PROTIPRÁVNÍ TUNELY MĚSTSKÝCH VODÁREN PŘES SOUDY

Protiprávní pokus vyvést monopol vody z městských vodáren do rukou nájezdníků, probíhal po celé ČR. Pravomocné rozsudky to dokládají.

Není splněná zákonná podmínka k legálnímu uzavření smluv a vyvedením vody do rukou koncernu. Zdokumentovali jsme kauzy a ve  veřejném zájmu jsme je zveřejnili: Zlín a Praha.

2.NEUZAVÍRAT ŽÁDNÉ DALŠÍ SMLOUVY S KONCERNY A PŘEKUPNÍKY

Kde je voda v rukou městských vodáren noví zastupitelé nemají zkušenosti a stále probíhají pokusy je o(h)loupit nebo zkorumpovat či jinak "namotivovat".

Když obce informace mají, pak vodu spravují vlastním vodárenským managementem a  darebáci nemají šanci.

3.NEPRODLUŽOVAT SMLOUVY S KONCERNY, KTERÉ POSTUPNĚ KONČÍ

Blíží se konec provozních smluv s cizinci v Ostravě, Brně, Sokolově, v sev. Čechách. Připravme městské vodárny na zpětné převzetí obchodu s vodou. To se již děje např. Paříž.

4.ODKOUPIT VODÁRNY OD KONCERNŮ A PŘEKUPNÍKŮ

Odkoupit vodárny zpět např. na sev. Moravě je nákladný, ale přesto pro obce a stát výhodný krok. Jeho oddalování vede k "vybydlování" infrastruktury a k přenášení břemena do budoucna. Toto udělali v Německu (Berlín).

Pozor na tunel na konci tunelu

Cizinci vodu dobrovolně nepředají. Ví, že když skončí, tak jim nepotečou od nás miliardy.

Hadi na radnicích, 2-3 roky před koncem smluv navrhnou úpravu systému. "Provozní" systém přelakují na "servisní".  "Smlouvy" budou tajné a zastupitelé je ani neuvidí, "jen" je schválí.

Darebáci pod heslem - vrátíme vodu do rukou českých - přelakují provozní "smlouvy" s koncerny na servisní.

Aby nešlo o další tunely, je třeba zavést principy, které znemožní znovu rozkrádání městských vodáren a eliminují korupční praktiky koncernových naháněčů

JEN PŘEVZÍT VODU A UPRAVIT JEDEN ZÁKON NESTAČÍ, PROTOŽE POLITICI A KONCERNY ZÁKONY NEDODRŽUJÍ A OBCHÁZÍ. JE TŘEBA ZAVÉST 10 PRINCIPŮ.

1. Prosadit garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu.

2. Zpracovat dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění potřeb a priorit občanů, obcí a státu.

3. Prosadit zásadu, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy.

4. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů.

5. Transformovat vodárny do podoby veřejně prospěšných společností.

6. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby.

7. Garantovat občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy.

8. Zajistit bezpečnosti vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)

9. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace.

10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

Petici již podepsalo:

37.353 kapek💦

Podpisy budeme sbírat, dokud nebude zjednána náprava

VYSVĚTLENÍjednotlivých bodů petice

Vodu a tím i svobodu, bráníme sami přes soudy a ty vyhráváme

Jdeme k nápravě léta i přes soudy

Pro změnu chování stáda stačí, když 3-4% populace pochopí nebezpečí a pak se začne jinak chovat celé stádo. Nápravu za nás nikdo neudělá.

OBRANA PŘES SOUDYlidí, vody a vodáren

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL? PŘIDEJTE SE...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬