Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Historie a výroční zprávy
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici Zlína

Zlínská vodárenská, a.s., Středomoravská vodárenská, a.s., Moravská vodárenská a.s., Veolia Zlín a Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Vak Zlín

JAK SE STALO, ŽE VODU VE ZLÍNĚ PRODÁVÁ MÍSTO MĚSTSKÉ VODÁRNY VEOLIA A KDO JE ZA TO ODPOVĚDNÝ?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Jak a pro koho je nastavena smlouva

Informace a data o hospodaření s vodou, fungování a prioritách vodárny, o investicích, provozování vodovodů a kanalizací. Ale tako o lidech, o Hadech na radnicích a  ve vedení vodárny a o koncernu a dopadech stavu, kdy byla voda a její správa vyvedena do rukou cizinců.

Konkrétně francouzského koncernu VEOLIA, resp. její společnosti Moravská vodárenská. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s..

Vak Zlín vlastní trubky, ale i ty má v rukou koncern, který je má na 30 let pronajaté.

  • O vodárně z pohledu vlastnického a akcionářského
  • O vodárně a koncernu a o prioritách, které prosazují
  • O tom, zda vodárna čerpá nebo nečerpá dotace z EU
  • O vodárně a koncernu - ekonomika a investice
  • O vodárně a koncernu a o infrastruktuře a jejím provozování

Výroční zprávy, účetní závěrky, rozvahy, výsledovky

Moravská vodárenská, a.s. - fr. koncern Veolia a
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Vak Zlín - města

Zde ke stažení srovnání:

městské Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
městské Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
Zisk schválený Veolii vedením Vaku Zlín ve vodném a stočném
Francouzský koncern Veolia
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ
Francouzský koncern Veolia
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ
rok
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
ZISK - ř.11
VÝROČNÍ ZPRÁVY
ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
2014
VZ . . .
UZ . . .
2014
VZ . . .
VZ . . .
2013
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2013
VZ . . .
UZ . . .
2012
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2012
VZ . . .
UZ . . .
2011
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2011
VZ . . .
UZ . . .
2010
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2010
VZ . . .
UZ . . .
2009
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2009
VZ . . .
UZ . . .
2008
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2008
VZ . . .
UZ . . .
2007
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2007
2006
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2006
VZ . . .
UZ . . .
2005
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2005
VZ . . .
UZ . . .
2004
VZ . . .
UZ . . .
V/S .
2004
VZ . . .
UZ . . .
2003
VZ . . .
UZ . . .
2003
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA
2002
VZ . . .
UZ . . .
2002
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA
2001
VZ . . .
UZ . . .
2001
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA
2000
VZ . . .
UZ . . .
2000
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA
1999
VZ . . .
UZ . . .
1999
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA
1998
VZ . . .
UZ . . .
1998
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA
1997
VZ . . .
UZ . . .
1997
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA
1996
VZ . . .
UZ . . .
1996
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA
1995
VZ . . .
UZ . . .
1995
NEEXISTOVALA
NEEXISTOVALA

VZ poskytují informace o nákladech, výnosech a ziscích za dané a minulé účetní období ve společnosti. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT. Přehled o stavu majetku společnosti Aktiva a způsobu jeho financování Pasiva, v podobě Rozvahy. Porovnání dokumentů umožňuje sledovat vývoj ve společnosti i porovnat společnosti mezi sebou.

V Praze došlo k privatizaci zisků z vody, máte proto k dispozici VZ okresní vodárny i fr. soukromého prodejce vody Veolie. To umožňuje posoudit "vyváženost" smluv, např. z pohledu dosahovaných zisků z vody, které platí občané Prahy.

Hospodaření s vodou je 100% v rukou fr. koncernu Veolia

Dělení zisků z vody

Další roky najdete zde

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys cizinců. Přidejte se. Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání. Přidejte se...

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬