Pravda o vodě ve Zlíně v roce 2017

Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Výroční zprávy Zlín
Soudy a Vak Zlín
Zlín x ČT a občanům

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

"POLITICI" ZLÍNA PROTI VŠEM, JEN NE PROTI CIZINCŮM!

Stamilióny od občanů Zlínska na účtech koncernu v zahraničí. Občané Zlínska platí léta nejdražší cenu vody v kraji. Vodárna Zlín ani města nemohou díky smlouvám s Veolií čerpat 600 miliónů dotací z EU. Již 6 let přitom existuje rozsudek, který umožňuje toto ukončit, ale vedení města Zlín a Vaku Zlín udržují v chodu pro lidi nevýhodný systém, nastavený ve prospěch zahraničního koncernu. Celková škoda způsobená Vaku Zlín a občanům Zlínska se odhaduje již na 1,2 miliardy korun. Od roku 2010, kdy byl vydán první rozsudek, který umožňoval protiprávní a stav ukončit, poslali lidé na Zlínsku do zahraničí:

cca 530.000.000 Kč

 Kdo je za to odpovědný?

Vedení Statutárního města Zlín a Vodovodů a kanalizací Zlín, a.s.

V roce 2015 ČT2 natočila pořad NEDEJ SE PLUS - MEGAPODVOD S VODOU

Den poté zasedá mimořádně Rada města Zlína

Již 23.3.2015 předložil primátor Adámek Radě města Zlín materiál a v něm přiznal, že město Zlín usilovalo v letech 01-04 o provozní model, ten je pro města nevýhodný a v případě nabytí právní moci rozsudku o protiprávnosti valné hromady, která umožnila realizovat provozní tunel hrozí, že město Zlín bude muset hradit stamiliónové škody.

Vedení město Zlín ví, že provozní tunel je pro Vak Zlín nevýhodný. Rada města dne 23.3.2015 - zde.

Vedení města ví, že odpovídá za stamiliónové škody vzniklé Vaku Zlín a lidem na Zlínsku

Vedení města Zlín, chce udržet tunel v chodu - udělejte vše, aby žalobci stáhli žaloby Dopis zaslaný p. Adámkem vedení Vaku Zlín - zde.

Pořad o "vodě" REPORTÉŘI ČT v roce 2017


Koncem roku 2016 Vrchní soud v Olomouci potvrdil protiprávnost nemravné valné hromady Vaku Zlín, konané dne 30.4.2004, kterým byly zisky z vody vyvedeny do rukou Veolie. Česká televize (ČT) proto chtěla natočit pořad ve kterém se ptá, jak bude tunel Vaku Zlín ukončen a obrátila se m.j. i na primátora města Zlína, p. Adámka (STAN). Reportéři mu předem poslali otázky.

  • Bude SMZ požadovat po společnosti Veolia, resp. Moravská vodárenská, navrácení provozních práv do městské vodárny Vak Zlín, včetně neoprávněného obohacení, ke kterému došlo neoprávněným inkasem společnosti Veolia Voda ČR od roku 2004?
  • Jak budete reagovat na výzvu žalobců, aby ukončil tunelování Vaku Zlín a převzal vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín a aby okamžitě začal vymáhat neoprávněného obohacení na našem majetku od roku 2004...

Reportér ČT požádal o stanoviko k "vodě" primátora Zlína

Zaslal p. Adámkovi (STAN), dne 21.12. 2016 dotazy a požádal ho, aby v rozhovoru sdělil své názory a odpověď na dotaz:

"Budete za statutární město Zlín požadovat na základě rozsudku po společnosti Veolia, resp. Moravská Vodárenská, navrácení provozních práv do městské vodárny VAK Zlín, včetně neoprávněného obohacení, ke kterému došlo neoprávněným inkasem společnosti Veolia Voda ČR od roku 2004?"

Primátor Zlína, Adámek (STAN) na schůzku s ČT nepřišel. Poslal za sebe p. Z. Dvořáka, tiskového mluvčího města a p. Oldřicha Hlaváčka, "advokáta" města Zlín a současně člena dozorčí rady Vaku Zlín.

Po dotazu reportéra ČT: "Kde je primátor na dohodnutý termín rozhovoru?

Dvořák spustil předem připravený scénář pokusu o podvod, kterým se snažil:

  • Zamaskovat neochotu Adámka odpovídat na otázky k protiprávnímu tunelování Vaku Zlín.
  • Znedůvěryhodnit ČT a pořad NEDEJ SE PLUS.
  • Zmanipulovat zastupitele Zlínska a občany celé ČR.

P. Adámek nedorazil, asi si domlouval vypouštění kapříků

Hlaváček s Dvořákem, předložili reportérovi falešně upravený důkaz. Reportér to odhalil. Pánové jsou natolik hloupí, že své počínání v sestříhané verzi dokonce zveřejnili.

Reportérovi lživě tvrdili, že z dopisu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) plyne povinnost ČT vůči městu Zlín, kterou ČT nesplnila. Proto pro město Zlín není pořad NEDEJ SE + partner.

Lež má krátké nohy

Tiskový mluvčí Zlína postavil svůj předem připravený výstu na llživém tvrzení o tom, co ČT porušila, nedodržela vůči městu Zlín, nařízené jednání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Proto tedy primátor Zlína Adámek (STAN) nebude s ČT hovořit a město nebude na nic ČT odpovídat.

Reportér ČT je slušně, ale důrazně upozornil, že lžou.

Darebáci začali šermovat falšeným papírem, z kterého údajně plyne, co říkají. Usvědčili se sami ze lži. Dokument, kterým šermovali nedostalo město Zlín, ale Vak Zlín a advokát s tisk. mluvčím z něho vymazali hlavičku Vaku Zlín.

Z dopisu adresovaném Vak Zlín, ČT neplynula žádná povinnost vůči městu Zlín, což podvodníci dobře věděli a proto hlavičku s adresou Vaku Zlín vymazali.

Poté, co byli usvědčeni z podvodného jednání, rychle sundali  mikrofony, na otázky odmítli odpovídat a z natáčení s ostudou odešli.

Vymazáno

Uložit

originál

Uložit

Celý dopis RRTV zaslaný Vaku Zlín. Vedení města Zlín z něho záměrně vymazalo hlavičku Vak Zlín.

Vedení města Zlín se s plným vědomím rozhodlo, že použije směrem k ČT a k občanům podvodnou argumentaci a nebude odpovídat

Sestříhaný záznam a falešný dokument

Rozhovor s reportérem ČT natáčel další zástupce města Zlín, patrně advokát města Oldřich Hlaváček. Záznam sestříhali a umístili na oficiální stránky Statutárního města Zlín (SMZ) s nadpisem: Hajzlíci! Dostanete kouř! ...

Na stránku vložili i údajný důkaz o tom, že reportér činí cos hanebného. Dokument s vymazanou hlavičkou Vaku Zlín:

Hadi na radnici

Toto se děje na příkaz koho? Kdo velí městu Zlín? Kdo velí mluvčímu a právníkovi ve Zlíně? Pochybuji, že by tito pánové toto činili na vlastní pěst, bez pověření svých konšelů.

Zdeněk Dvořák fotomluvčí města Zlín

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

čt . J. GasiorovičJiří Gasiorovič, reportér ČT pořadu NEDEJ SE +

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Celý a na stránkách města Zlín nezveřejněný rozhovor manipulátorů Hlaváčka a tisk. mluvčího Zlína s ČT

7:50 min

Manipulátory sestříhaný a na stránkách města Zlín zveřejněný rozhovor - Hlaváček a tisk. mluvčí Zlín s reportérem ČT

3:46 min

Vedení města Zlín podvodně informuje občany

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací

Souhlasíte? Přidejte se.

Občan nepátrající po pravdě se neví, že ho politici podvádí!

Reportér za ČT: Jiří Gasiorovič

Reportér pod sestříhané video umístil komentář:

"Toto je účelově a manipulativně sestřihaný záznam. Každý vidí, že děj neplyne plynule. Máme záznam úplný, má kolem 6 minut a pro město je samozřejmě nelichotivý. Jsem překvapen, kam až jednání oficiálních zástupců Zlínské radnice kleslo. Nic víc, nic míň."

PRAVDA O VODĚ: Radek Novotný

Jako autor projektu PRAVDA O VODĚ, jsem požádal Televizi Zlín, na jejichž stránkách byl odkaz města Zlín umístěn: "Prosím vás, nechť radnice města Zlín u vás zveřejní celý záznam. Určitě nemá důvod něco stříhat. Léta mne zajímá, kdo je a kdo není ve Zlíně Had na radnici a toto je možná cesta, jak to zjistit. Všem doporučuji se podívat na fr. dokument VODA VYDĚLÁVÁ ANEB JAK KORPORACE BOHATNOU NA VODĚ - O praktikách Hadů na radnicích je zde řečeno vlastně vše."

Pod video jsem vložil odkazy dokládající, jak město a vedení Vaku Zlín jedná s akcionáři a zastupiteli na valných hromadách Vaku Zlín, kdy nejsou pod dohledem televizních kamer a na očích veřejnosti.

TELEVIZE ZLÍN

Mé komentáře zablokovala. Přede mnou vypadaly, že jsou zobrazené, ale lidé je neviděli. Pod tlakem občanů nakonec zveřejněny byly. V pododkazu na komentář, byl zveřejněn také celý záznam, ale o tom se nikdo z lidí nedozví, protože odkaz není vidět.

Vidíte někde odkaz na nesestříhaný záznam rozhovoru město Zlín x ČT?

klikněte na obrázek

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Věra Subotová
Věra Subotováhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Dobrý den, děkuji za Vaši neúnavnou a velmi potřebnou práci. Když jsem na váš popud začala sledovat arogantní jednání politiků, věřte o to více mě to nakoplo a nesmíme dovolit aby takto beztrestně konali. Ještě jednou upřímné díky a přeji plno sil do další práce.
Václav Kanta
Václav Kantahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji Vám za Vaše úsilí v souvislosti s vodou!- 150 Kč
Daniel Suk
Daniel Sukhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
To co děláte kvůli vodě je velmi důležité pro nás a naše děti a pro celou Zemi. Děkuji. - 300 Kč
Pampeliška
Pampeliškahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Voda je základ pro život na zeměkouli a ne výdělečná činnost pro někoho. 200 Kč
Jiří Burian
Jiří Burianhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Zdravím a přeji, ať se Vám podaří vyhrát spravedlivý boj proti jedné z lumpáren dnešní doby, J. Burian. - 500 Kč
Bohdan Klapka
Bohdan Klapkahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Vzhledem k tomu, že mi není lhostejné, co se kolem mě děje, rozhodl jsem se aktivně podílel na tomto projektu. Podle mě zaslouží podporu a jsem ze srdce rád, že problematiku našeho "tekutého zlata" někdo takto důsledně sleduje a řeší! Mé velké díky panu Ing. Radku Novotnému a všem lidem dobré vůle, kteří se také aktivně na pravdě o vodě účastní. Snad se náš národ probudí a bude bojovat za to, co má smysl a co by jako dědictví mělo zůstat i našim dětem! Ne jen naše voda se stala předmětem kupčení a předání zahraničním společnostem! Byl to a ...
Pavel Andres
Pavel Andreshttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Děkuji Ing. Radku Novotnému i všem ostatním, kteří pro nás ostatní brání vodu. 300 Kč
Jan Dědík
Jan Dědíkhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Přeji si/nám a věřím, že se lidé probudí a uvědomí si, co je pro život podstatné a nezbytné, a zapojí se do dění. Práce pana Radka Novotného k tomu přispívá. Děkuji za ni, děkuji všem, kteří se zapojili. Ať žijeme šťastni! - 1 000 Kč
Zbyšek Lorenz
Zbyšek Lorenzhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Podporuji. - 300 Kč
Josef Řihák
Josef Řihákhttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Pane Radku moc si Vás vážím a děkuji za vaši odvahu a statečnost ! - 500 Kč
Václav Rokyta
Václav Rokytahttps://www.darujme.cz/projekt/1201498
Jsem důchodce a obdivuji Vaše aktivity. Přeji Vám pevné zdraví a hodně energie do veškerého dalšího konání. - 500 Kč

Darujme.cz je největší online aplikace pro darování v ČR, která chrání dárce, protože umožňuje podpořit obranu vody anonymně.

Darebáci a hadi na radnici kryjí levárnu? Udržují protiprávní stav a drancují peněženky lidí? Na to si odpovíte sami.

děkuji za Vaše informace o vodě ve Zlíně a vůbec na Moravě. Jsem už starší člověk, je mne 83 let, ale snažím se sledovat život v okolí i v republice. Budu sledovat Váš seminář a přidám se k petici: VODA JE ŽIVOT

NÁŠ ŽIVOT DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ

Je katastrofou v ČR že je možné uzavírat dlouhodobé "okrádačské smlouvy!" a že tyto není možné ukončit, přes soudy. No jo, zákony jsou pro ZLODĚJE, resp. svinstvo legalizují. Platí to i v těch nejvyšších kruzích. Mnozí chápou demokracii takto: všechny výhody pro mne, pro moji kapsu. Je to hrůza, moc děkuji, že bojujete proti tomuto zlu a obdivuji Vaši vytrvalost.

Ing. Juraj Stepanov

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Děkujeme🍀