VEOLIE ZAŽALOVALA FINANČNÍ ODBOR, KT. ZJISTIL, ŽE LIDEM LÉTA DO CENY VODY POČÍTÁ NEOPRÁVNĚNÉ NÁKLADY
ŽALOBU PROHRÁLA
KRAJSKÝ SOUDU V HK DNE 25.10.17, POTVRDIL SPRÁVNOST ZÁVĚRŮ KONTROLY. SPECIALIZOVANÝ FINANČNÍ ÚŘAD ULOŽIL KHP (VEOLII) POKUTU 900.000 Kč. KALKULOVALA LIDEM DO CENY VODY PROTIPRÁVNĚ NÁKLADY V ŘÁDECH MILIÓNŮ.

Unikátní závěry soudkyně Krajského soud v H.Králové v žalobě Veolie proti státu ČR, resp. finanční správě

"Specializovaný finanční úřad uložil KHP (Veolii) pokutu ve výši 900.000 Kč ...

Správního deliktu se Veolie dopustila tím, že nerespektovala závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny. Náklady na reklamu a propagaci, náklady na podporu ochranné známky, které Veolie zahrnula do kalkulací cen vody pitné a vody odvedené v položkách správní režie, nebyly uznány za ekonomicky oprávněné náklady oběhu ve smyslu účelnosti a efektivity, a to s přihlédnutím ke zvláštnostem daného zboží.

Pro vodu dodanou a vodu odvedenou tak Veolie sjednala a požadovala ceny, jejichž výše nebo kalkulace nejsou v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen. Veolia vyjádřila v kasační stížnosti znepokojení, že původní rozsudek krajského soudu byl několik dní po vydání „zpřístupněn celé finanční správě“. Nejvyšší správní soud na této skutečnosti nespatřuje nic znepokojivého.

Při kontrole finanční ředitelství bylo konstatováno, že náklady typu služby centrály Veolia, propagace a reklama, právní služby, služby nemateriálové povahy apod. nemají žádnou souvislost s dodávkami pitné vody, resp. odváděním vod odpadních, a že „proti reklamě a propagaci nelze nic namítat, pokud se nestává součástí nákladů podléhajících regulačním pravidlům."

ZDARMA ke stažení

 • icon
  ROZSUDEK Krajského soudu v Hradci Králové - Soud zamítá žalobu Veolie proti závěrům Finančnímu ředitelství

  Tento rozsudek odhaluje:
  a) Dobrou práci Speciálního finančního útvaru při kontrole.
  b) Účelovou a zavádějící “argumentaci“ koncernu, který se tímto snaží kamuflovat to, že lidem do ceny vody léta kalkuluje neoprávněné náklady v řádech miliónů.
  c) Přesnou práci soudkyně JUDr. Magdalény Ježkové z Krajského soudu v Hradci Králové, která rozebrala a odhalila účelovou argumentaci advokáta, placeného koncernem.

  Specializovaný finanční úřad odhalil protiprávní jednání Veolie (KHP) a ocenil toto jednání mimo jiné pokutou 900.000 Kč.

Dle názoru Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ toto není a nesmí být konec, protože lidé neoprávněně platili léta koncernu milióny a ten je má na svém účtu.

Existuje proto důvodné podezření z neoprávněného obohacení se a koncern by měl tyto peníze okamžitě vrátit občanům a spotřebitelům...

Má Veolie vrátit milióny lidem?

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Nezajímají nás "hesla a volební sliby politiků", zajímá nás náprava a výsledky. Proto se Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu. Dějí se nemravné komploty na úkor lidí a státu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Nic podobného neřešíme, je-li správa vody v rukou městských vodáren a ne koncernů

DÁVÁ VÁM TO SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Názor osobností na to, co se děje

 • Jan Tesař Jan Tesař Historik a signatář charty 77
  Přišla opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus.
 • Jana Lorencová Jana Lorencová investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD

  Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

  Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

 • Doc. Ilona Švihlíková Doc. Ilona Švihlíková Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou
  Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
 • Noam Chomský Noam Chomský Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista
  Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Každá částka pomáhá🍀, i moře se skládá z kapek. Děkujeme