VEOLIE ŽALOVALA "STÁT". ZJISTIL, ŽE LIDEM LÉTA DO CENY VODY POČÍTÁ NEOPRÁVNĚNÉ NÁKLADY

"ŽALOBU" PROHRÁLA

Zahraniční know-how Veolie ve Francii a následně v ČR

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

KRAJSKÝ SOUDU V HK DNE 25.10.17, POTVRDIL SPRÁVNOST ZÁVĚRŮ KONTROLY. SPECIALIZOVANÝ FINANČNÍ ÚŘAD ULOŽIL KHP (VEOLII) POKUTU 900.000 Kč. KALKULOVALA LIDEM DO CENY VODY PROTIPRÁVNĚ NÁKLADY V ŘÁDECH MILIÓNŮ.

Kdo je za to odpovědný? Ti, co vyvedli prodej vody do rukou koncernu v roce 2005?

Často jde o lidi, kteří sedí léta na dvou židlích a hájí zájmy koncernu.

V roce 2005 instalovali k vodě v Hradci Králové tito konkrétní lidé - ZDE

Češi?

Ti, co léta sedí v městské vodárně a "dohlíží" na ti, co sedí ve vedení koncernové fabriky? Kdo kontroluje Veolii anebo řídí Veolii na Hradecku?

Zásadní závěry soudkyně Krajského soud v H. Králové a kontrolního orgánu v jednání o žalobě Veolie proti státu ČR, resp. finanční správě

"Specializovaný finanční úřad uložil KHP (Veolii) pokutu ve výši 900.000 Kč ...

Správního deliktu se Veolie dopustila tím, že nerespektovala závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny. Náklady na reklamu a propagaci, náklady na podporu ochranné známky, které Veolie zahrnula do kalkulací cen vody pitné a vody odvedené v položkách správní režie, nebyly uznány za ekonomicky oprávněné náklady oběhu ve smyslu účelnosti a efektivity, a to s přihlédnutím ke zvláštnostem daného zboží.

Pro vodu dodanou a vodu odvedenou tak Veolie sjednala a požadovala ceny, jejichž výše nebo kalkulace nejsou v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen. Veolia vyjádřila v kasační stížnosti znepokojení, že původní rozsudek krajského soudu byl několik dní po vydání „zpřístupněn celé finanční správě“. Nejvyšší správní soud na této skutečnosti nespatřuje nic znepokojivého.

Při kontrole finanční ředitelství bylo konstatováno, že náklady typu služby centrály Veolia, propagace a reklama, právní služby, služby nemateriálové povahy apod. nemají žádnou souvislost s dodávkami pitné vody, resp. odváděním vod odpadních, a že „proti reklamě a propagaci nelze nic namítat, pokud se nestává součástí nákladů podléhajících regulačním pravidlům."

ZDE je ke stažení rozsudek

    [op_file_download_item title="ROZSUDEK%20Krajsk%C3%A9ho%20soudu%20v%20Hradci%20Kr%C3%A1lov%C3%A9%20-%20Soud%20zam%C3%ADt%C3%A1%20%C5%BEalobu%20Veolie%20proti%20z%C3%A1v%C4%9Br%C5%AFm%20Finan%C4%8Dn%C3%ADmu%20%C5%99editelstv%C3%AD%20" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/02/Rozsudek-KHP-Veolie-stát-Neoprávněné-náklady-2017.pdf" package="" level="" new_window=""]Tento%20rozsudek%20odhaluje%3A%3Cbr%2F%3Ea)%20Dobrou%20pr%C3%A1ci%20Speci%C3%A1ln%C3%ADho%20finan%C4%8Dn%C3%ADho%20%C3%BAtvaru%20p%C5%99i%20kontrole.%3Cbr%2F%3Eb)%20%C3%9A%C4%8Delovou%20a%20zav%C3%A1d%C4%9Bj%C3%ADc%C3%AD%20%E2%80%9Cargumentaci%E2%80%9C%20koncernu%2C%20kter%C3%BD%20se%20t%C3%ADmto%20sna%C5%BE%C3%AD%20kamuflovat%20to%2C%20%C5%BEe%20lidem%20do%20ceny%20vody%20l%C3%A9ta%20kalkuluje%20neopr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%A9%20n%C3%A1klady%20v%20%C5%99%C3%A1dech%20mili%C3%B3n%C5%AF.%3Cbr%2F%3Ec)%20P%C5%99esnou%20pr%C3%A1ci%20soudkyn%C4%9B%20JUDr.%20Magdal%C3%A9ny%20Je%C5%BEkov%C3%A9%20z%20Krajsk%C3%A9ho%20soudu%20v%20Hradci%20Kr%C3%A1lov%C3%A9%2C%20kter%C3%A1%20rozebrala%20a%20odhalila%20%C3%BA%C4%8Delovou%20argumentaci%20advok%C3%A1ta%2C%20placen%C3%A9ho%20koncernem.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3ESpecializovan%C3%BD%20finan%C4%8Dn%C3%AD%20%C3%BA%C5%99ad%20odhalil%20protipr%C3%A1vn%C3%AD%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20Veolie%20(KHP)%20a%20ocenil%20toto%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20mimo%20jin%C3%A9%20pokutou%20900.000%20K%C4%8D.%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3E[/op_file_download_item]

Lidé neoprávněně platili léta koncernu milióny a ten je má na svém účtu?

Existuje důvodné podezření z bezdůvodného obohacení. Koncern měl peníze protiprávně vyinkasované od lidí okamžitě vrátit občanům a spotřebitelům...

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Bezdůvodné obohacení a jeho následky?

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vodu spravovat jako službu lidem a ne byznys korporací. Souhlasíte? Pak se přidejte...

Toto nemusíme řešit, je-li správa vody v rukou městských vodáren. Naše voda nepatří do rukou cizích korporací. Souhlasíte? Pak se přidejte...

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Jan Tesař" company="Historik a signatář charty 77" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/tasař-j-1.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Přišla opravdu totální a globální moc finančního kapitálu, jehož metodou je zatlačování, až naprosté znehodnocení státu. Dnes jsou zprivatizované nejen průmyslové giganty, banky a pojišťovny, ale i infrastruktura, doprava, voda, lázně, nemocnice, školy ba dokonce privatizovány budou i věznice, fakticky dávno jsou zprivatizovány tajné služby a čeká to i armádu. Vrací se temný středověk, ale s tím rozdílem, že všechno je podrobeno zákonu hmotného zisku. To je ten nejdokonalejší totalitarismus.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/09/jana-lorencova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Doc. Ilona Švihlíková" company="Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/svihlikova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Děkujeme 🍀

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_size="24" font_size="20" style="4" animation_type="slide" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#022A51" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Milan Klimunda - město Paskov" company="https://www.darujme.cz/projekt/1202560" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2020/06/těží-zisky-nic-nezískaváme.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Jako místostarosta menšího města mám dobré informace o tom, jak komerční firmy s vodou, ať již čistou či splaškovou, nakládají, ale zejména jak z ní těží zisk a na oplátku téměř nic nenabízí zpět. Souhlasím s tím, že voda je strategická surovina a jako taková má být státem chráněná. To ostatně platí také o distribuci a výrobě elektřiny.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vlastimil Tvrzský" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Zdravím Vás a přeji, do dalšího boje se zlatokopy na všech úrovních vedení, stále dobré zdraví, hodně trpělivosti a odvahy.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Jaroslav Cirkl 100 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Od ledna 2020 budeme poukazovat Kč 100,- měsíčně na účet Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ. Není to mnoho, ale alespoň kapička. Jsme důchodci (79,72). Dík za nás za všechny, kteří jsme okrádáni zahraničními firmami a jejich domácími přisluhovači (jsem z Turnova a tak vím, o čem mluvím).[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Josef Jančář 300 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Zdravím Vás a přeji, do dalšího boje se zlatokopy na všech úrovních vedení, stále dobré zdraví, hodně trpělivosti a odvahy.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Josef Beneš 300 Kč " company="www.pravdaovode.cz/o-co-jde-soudy-pardubice/" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji,že bojujete za naši vodu a držím palce.Josef Beneš,[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Dita Žáková 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Děkuji za Vaši snahu. Dává mi naději.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Vladimír Falc 1000 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Držím Vám palce.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Ludvík Fritscher 100 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Naprosto souhlasím. Je třeba se začít efektivně bránit a ne se nechat ohlupovat politickými hrátkami, nezodpovědných politických bohapustých žvanilů. Děkuji[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="přední česká investigativní novinářka, která rozkryla např. kauzy LTO a OKD" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

Doufám, že Váše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Vladimír Ing. RUDOLF 300 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Voda je život můj i Váš, přátelé a spoluobčané.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Petr Špinar 2000 Kč" company="https://www.darujme.cz/projekt/1201498" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Držím pěsti a přeji Vám hodně energie i do nového roku.[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Šárka Morávková" company="https://www.darujme.cz/projekt/1202560" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Práci a aktivity Radka, sleduju už několik let. Jeho boj v tomto případě ne s větrnými, ale vodními mlýny, je úžasný a ukazuje, že i jednotlivec má hlas a může křičet. Přečtěte si, o co jde a zamyslete se nad tím (ještě navíc před volbami). Jde o důležitou věc, o vodu v rukou zahraničních koncernů. Tímto chci Radka podpořit a sdílet dál. www.pravdaovode.cz[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title=" Michal Rosička 500 Kč " company="https://www.darujme.cz/projekt/1202560#informace" image="" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Kdybych mohl, daruji vám i mnohem více. Faktem ale je, že by toto vše měli platit ti, kteří ať už svou naivitou a nebo dokonce cíleně v zájmu vlastního profitu, tento pro naše vodárenství tak nevýhodný stav způsobili. Je čas pro nápravu a uvedení současného stavu do normálu. Voda je naše nerostné bohatství a patří nám všem bez rozdílu. NIKDO nemá právo se skrze ni obohacovat na úkor ostatních a už vůbec ne kdosi ze zahraničí. Ti kdo toto umožnili (pokud jsme skutečně právní stát), musí stanout před soudem a plně nést odpovídající následky.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]