VEOLIE V ROCE 2015 ŽALUJE "STÁT", KTERÝ ZJISTIL, ŽE DO CENY VODY POČÍTÁ LIDEM LÉTA NEOPRÁVNĚNÉ NÁKLADY

PO CCA 3 LETACH ŽALOBU PROHRÁLA

Žalobu podala Veolie 18.6.2015

Skončila neúspěchem Veolie 18.4.2018

KRAJSKÝ SOUDU V HK DNE 25.10.17, POTVRDIL SPRÁVNOST ZÁVĚRŮ KONTROLY SPECIALIZOVANÉHO FINANČNÍHO ÚŘADU, KTERÝ ULOŽIL KHP (VEOLII) POKUTU 900.000 Kč

ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUD V H. KRÁLOVÉ ZE DNE 25.10.2017. SOUD ZAMÍTÁ ŽALOBU VEOLIE NA FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ. POTVRZUJE, ŽE VEOLIA (KHP) KALKULOVALA LIDEM DO CENY VODY NEOPRÁVNĚNĚ LÉTA MILIÓNY.

ROZSUDEK SOUDU H. KRÁLOVÉv žalobě Veolie na "stát"

Závěry soudkyně Krajského soud v H. Králové a kontrolního orgánu v jednání o žalobě Veolie proti státu ČR, resp. finanční správě

"Specializovaný finanční úřad uložil KHP (Veolii) pokutu ve výši 900.000 Kč ...

Správního deliktu se Veolie dopustila tím, že nerespektovala závazný postup při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny. Náklady na reklamu a propagaci, náklady na podporu ochranné známky, které Veolie zahrnula do kalkulací cen vody pitné a vody odvedené v položkách správní režie, nebyly uznány za ekonomicky oprávněné náklady oběhu ve smyslu účelnosti a efektivity, a to s přihlédnutím ke zvláštnostem daného zboží.

Pro vodu dodanou a vodu odvedenou tak Veolie sjednala a požadovala ceny, jejichž výše nebo kalkulace nejsou v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen. Veolia vyjádřila v kasační stížnosti znepokojení, že původní rozsudek krajského soudu byl několik dní po vydání „zpřístupněn celé finanční správě“. Nejvyšší správní soud na této skutečnosti nespatřuje nic znepokojivého.

Při kontrole finanční ředitelství bylo konstatováno, že náklady typu služby centrály Veolia, propagace a reklama, právní služby, služby nemateriálové povahy apod. nemají žádnou souvislost s dodávkami pitné vody, resp. odváděním vod odpadních, a že „proti reklamě a propagaci nelze nic namítat, pokud se nestává součástí nákladů podléhajících regulačním pravidlům."

VEOLIE SE V ROCE 2017 PROTI ROZSUDKU KS H. KRÁLOVÉ ODVOLALA K NEJVYŠŠÍMU SPRÁVNÍMU SOUDU

A PROHRÁLA

NSS potvrdil správnost ROZSUDKU Krajského soud v H.Králové, který zamítl žalobu Veolie proti státu/finanční správě, kt. při kontrole zjistila, že KHP (Veolia) účtuje lidem léta do vodného a stočného neoprávněné náklady v řádech miliónů.

  • KHP (VEOLIA) nepravdivě NSS tvrdila, že se KS v H.Králové neřídil závazným právním názorem a podsouvala NSS nepravdivé závěry.
  • Stížnost KHP (VEOLIE), že rozsudek KS v H.Králové byl po vynesení ihned zpřístupněn "celé finanční správě" je absurdní, Finanční správa má právo naložit s rozsudek dle své svobodné vůle.
  • Provedení jedné cenové kontroly není ustáleným, jednotným a dlouhodobým postupem, který opakovaně potvrzuje určitý právní výklad. Námitky KHP, které směřují k porušení principu předvídatelnosti a ochrany dobré víry z důvodu odklonu od ustálené správní praxe, nejsou důvodné.
  • KHP (Veolia) závěry předcházející cenové kontroly ve vztahu k nákladům na propagaci a reklamu "neinterpretuje" přesně.
  • Ekonomicky neoprávněnými jsou náklady, které buď vůbec se samotným procesem výroby nesouvisí nebo náklady, které sice s ním přímo či nepřímo souvisí, ale řádný hospodář by je nevynaložil.
ROZSUDEK NSSv žalobě Veolie na "stát"

Tako je nastavena v ČR regulace koncernů ve vodárenství ČR. Občané platili léta koncernu v ceně vody neoprávněně milióny. Ten zaplatí pokutu 900.000 tis. Kč a na účtu koncernu neoprávněné vyinkasované miliónů zůstanou.

Koncern měl peníze protiprávně vyinkasované od lidí vrátit občanům a spotřebitelům. Dle všeho to neudělal. Existuje proto důvodné podezření z mnoha miliónového bezdůvodného obohacení.

Další případ je z nedalekého Kladenska

Odebírejte videa a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Bezdůvodné obohacení a jeho následky?

Kdo je odpovědný za to, že Veolie ovládá peněžní toky z vody v Hradci Králové? Ti, co nekale vyvedli prodej vody do rukou koncernu v roce 2005. A kdo poté "kontroluje" Veolii?

V roce 2005 instalovali k vodě v Hradci Králové čeští "politici" kooperující s Čechy pracujícími pro koncern - ZDE. Veolii od roku 2005 kontrolují ti, co seděli v městské vodárně a "dohlíželi" na ty, co sedí v koncernové fabrice.

S vodou se nesmí kšeftovat. Lidé neoprávněně platí léta koncernu milióny a ten je má na svém účtu a nemusí je vrátit? Toto musí skončit.

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

Názory lidí, kteří sdílí a podporují práci a cíle Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Dr. Václav Pecka
Dr. Václav Pecka
„Chci poděkovat za zaslání knihy i možnost seznámit se podrobněji s názory ing. Novotného, kterého jsem viděl i v Debatním klubu internetové TV. Jeho kniha "Kde končí Vše peníze za vodu?" je stručná, ale zajímavá a ilustruje problematiku na srozumitelných faktech.“

Naše voda ani její prodej nepatří do rukou cizích korporací. Souhlasíte? Pak podpořte nápravu.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬