OBČANÉ A STAROSTOVÉ NEVÍ, ŽE SE NÁHUBKOVÝM "ŽALOBÁM" LZE ÚSPĚŠNĚ BRÁNIT A ONO TO JDE

Nadační fond PRAVDA O VODĚ proto zdokumentoval a zveřejnil, jak nejen VEOLIE jedná a ve veřejném zájmu vše zpřístupnil

  • žalobní praktiky Veolie a darebáků
  • vyjádření a reakce žalovaných
  • závěr soudů, které žaloby zamítají.

Z vyjádření žalovaných a soudců plyne, jak se "žalobám" úspěšně bránit. Dokládají, že jde zastrašování a finanční, časové a energetické vysávání osoby, které jsou nepohodlní lidem odpovědným za protiprávní vyvedení monopolu vody do rukou Veolie.

Z vyjádření je znát hloubka znalostí a zkušenost žalovaných, jejich odvaha a je v nich odvedena kvalitní práce, spousta času, financí a energie. Mnohé informace nejsou vůbec známé a přitom jsou zásadní pro pochopení, co je Veolie zač.

20 let to lidé na odpovědných místech ve prospěch občanů a státu neřeší - naopak. 🙁

 

Závěry soudů potvrzují, že vyjádření jsou pravdivá a Veolie žaloby i darebáci prohrávají nebo své útoky stahují.

STÁHNĚTE SI VYJÁDŘENÍ EKONOMA, KTERÉ K NÁHUBKOVÉ "ŽALOBĚ"  ZASLAL SOUDU A MÁTE V RUKOU ARGUMENTY I DŮKAZY 🙂

Použijte CTRL+C a pak CTRL+V

VYJÁDŘENÍ EKONOMA SOUDU VČETNĚ DŮKAZŮ O TOM CO JE VEOLIE ZAČ

Čtěte a co potřebujete použijte.

Pokud nebudou koncerny u naší vody, nemusí občané ani starostové řešit žádné náhubkové žaloby. I proto voda, její prodej do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

Žádné žaloby koncernů nemusí řešit, pokud koncerny u české vody nebudou. Místo nich nechť soudy řeší zrušení tunelů vodáren. Souhlasíte? Pak se přidejte.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬