KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA: V OLOMOUCI VEDENÍ VHS OLOMOUC A NĚKTEŘÍ "POLITICI" PROTIPRÁVNĚ VYVEDLI PRODEJ VODY A ZISKY Z VODY DO RUKOU KONCERNU VEOLIA

KRAJSKÝ SOUD V OSTRAVĚ URČUJE, ŽE SMLOUVA O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ UZAVŘENÁ MEZI VHS OLOMOUC A VEOLIÍ JE NEPLATNÁ

"Smlouva byla uzavřena na 20 let a pronajala takřka veškerý movitý i nemovitý majetek VHS Olomouc. Tato smlouva je způsobilá poškodit a poškozuje minoritní akcionáře VHS, když při jejím uzavření nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy a lze ji chápat jako obcházení  či porušování zákona…  

VHS Olomouc na období 20 let pronajal provozován a rovněž údržbu veřejného vodovodu a kanalizací v oblasti Olomoucka Veolii, čímž naprosto rezignoval na smysl a účel, pro který vůbec došlo k jejímu založení.

Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc a byla důvodem proto, že taková společnost byla založena."

 

"Protiprávní proces tunelování městských vodáren začali nájezdníci realizovat v roce 2000. Již v roce 2002 jsem se při obraně vodáren obrátil na soudy. Netušil jsem, že budu bojovat s organizovanou skupinou nájezdníků a s kolaboranty z řad politiků. Velké překvapení pro mne je, že čelím často pochybnému zástupců státu a ještě více překvapující je jednání některých soudců na úrovni krajských soudů a co horší i na úrovni soudu nejvyššího.

V kauze tunelování vodárny VHS Olomouc,  v případě soudce JUDr. Petra Hampla jsem byl velmi překvapen jeho jasným souhlasným stanoviskem, které je navíc profesionálně a srozumitelně odůvodněné.

Ing. Radek Novotný, ekonom a spoluzakladatel nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

DÁVÁ VÁM SMYSL SEBE A VODU BRÁNIT? PAK SE PŘIDEJTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬