ROZSUDEK KRAJSKÉHO SOUDU V OSTRAVĚ ZE DNE 1.6.2001
URČUJE SE, ŽE SMLOUVA O NÁJMU A PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ UZAVŘENÁ MEZI VHS OLOMOUC A VEOLIÍ JE NEPLATNÁ

Závěry soudce KS v Ostravě v kauze městské Vodohospodářské společnosti Olomouc

" Smlouva byla uzavřena na 20 let a pronajala takřka veškerý movitý i nemovitý majetek VHS Olomouc. Tato smlouva je způsobilá poškodit a poškozuje minoritní akcionáře VHS, když při jejím uzavření nebyly dodrženy zákonem stanovené postupy a lze ji chápat jako obcházení  či porušování zákona…  

VHS Olomouc na období 20 let pronajal provozován a rovněž údržbu veřejného vodovodu a kanalizací v oblasti Olomoucka Veolii, čímž naprosto rezignoval na smysl a účel, pro který vůbec došlo k jejímu založení.

Výkon podnikatelské činnosti na uvedenou dobu přenechal Veolii, čímž fakticky opustil podnikání v oblasti veřejného zásobování vodou… Právě tato činnost však je smyslem existence VHS Olomouc a byla důvodem proto, že taková společnost byla založena."

ZDARMA ke stažení

DÁVÁ VÁM OBRNA VODY A LIDÍ SMYSL? PAK TO, CO DĚLÁME PODPOŘTE

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

 

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a s námi sebe i vodu brání.

Děkujeme🐬