Cizince k českým studním instalovalo Min.zemědělství, které mělo hájit zájmy státu. Zástupci státu věděli, že to vede ke ztrátě dotací z EU.

MŽP vědělo, že EU hodnotí smlouvy s koncerny jako nevýhodné a odmítá dotovat zisky koncernů

ČR vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 a již v tomto roce mělo Mžp od Evropské komise stanovisko, že nebude dotovat nevýhodné smlouvy s koncerny, kdy na MŽP ležely analýzy smluv Plzně, Příbrami, Karviné ...

Mze - ministerstvo zemědělství
MŽP - ministerstvo životního prostředí

Stát měl ve vodárnách bezpečnostní záklopku - zlatou akcii a s ní hlasovalo Mze

Mze mohlo jakýkoliv pokus o vyvedení zisků z vodného a stočného na koncerny zastavit! Stát před předáním vodáren do rukou obcí v letech 1992-1993, zřídil v nových okresních vodárnách, tzv. zlatou akcii a měl právo veta.

Bez souhlasu Ministerstva zemědělství s uzavřením smluv s koncerny nemohly být smlouvy mezi vodárnami a koncerny platně uzavřeny.

Mze místo zachování vody v rukou okresních vodáren, pomohlo anti-politikům prosadit zájmy koncernů!

Mze sice tvrdí, že nikdy nedělalo rozbor ekonomické výhodnosti smluv s koncerny pro občany a stát. Není to pravda, ale i kdyby byla, tak už to samo o sobě vypovídá o všem. To, že zisky skončí v rukou koncernů, bylo evidentní. Přesto Mze hlasovalo PRO instalaci cizinců k našim studním!

V letech 2000-2005 Mze hlasovalo v zájmu koncernů PRO vyvedení zisků z okresních vodáren na koncerny, přes tzv. Smlouvy o provozování. Díky tomu z odvětví vodárenství jen v roce 2016 odteklo do zahraničí více než 2 miliardy korun, které zaplatili občané v ceně vody a mohly skončit v obnově infrastruktury.

Jednání Mze je šokující. Již v roce 2002 obdržel zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ Mze důkazy, že okresní vodárny skupují protiprávně od měst soukromí překupníci - neudělalo nic.

Mze vědělo, že přední obchodu s vodou koncernům povede k vyvedení zisků z vody do ciziny

První "provozní smlouvy" byly uzavřeny již v letech 1996 v Plzni, poté v sev. Čechách na sev. Moravě a 2000 v Olomouci, následovala Praha. Bylo prokázané, že koncerny přišly především inkasovat zisk z vody. Mze vědělo, že vodárnám a městům zůstala infrastruktura a povinnost ji financovat a zisky dostanou cizinci!

Co je to Provozní model?

Voda je dar a s darem se nekšeftuje

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Souhlasíte?

Pak se přidejte k požadavku toto respektovat

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme správu vody v rukou měst/státu

Petici již podepsalo

4533 občanů

Lidé z Mze hlasovali PRO smlouvy s koncerny dokonce i v rozporu s pověřením

Zástupci Mze, dokonce někdy hlasovali v rozporu s pověřením, (Olomouc a H. Králové) se kterým byli na valnou hromadu vodárny státem vysláni.

Lidé na Mze pracují velmi podivně

Zástupci Mze, dokonce někdy hlasovali v rozporu s pověřením, (Olomouc a H. Králové) se kterým byli na valnou hromadu vodárny státem vysláni.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM NÁŠ BOJ ZA VODU SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

NEODCHÁZEJTE S PRÁZDNOU!

Nakolik je obchod s vodou výhodný? ....

Odpovědi na otázky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren, který si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit