MŽP, EU i POV upozornili, že smlouvy s koncerny jsou nevýhodné a povedou ke ztrátě dotací. Min. zemědělství přesto dál instalovalo cizince k českým studnám.

Min. životního prostředí (MŽP) vědělo, že EU hodnotí smlouvy s koncerny jako nevýhodné a odmítá dotovat zisky koncernů

ČR vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 a již v tomto roce mělo Mžp od Evropské komise stanovisko, že nebude dotovat nevýhodné smlouvy s koncerny, kdy na MŽP ležely analýzy smluv Plzně, Příbrami, Karviné ...

Mze - ministerstvo zemědělství
MŽP - ministerstvo životního prostředí

Stát měl ve vodárnách bezpečnostní záklopku - zlatou akcii a s ní hlasovalo Mze

Mze mohlo jakýkoliv pokus o vyvedení zisků z vodného a stočného na koncerny zastavit! Stát před předáním vodáren do rukou obcí v letech 1992-1993, zřídil v nových okresních vodárnách, tzv. zlatou akcii a měl právo veta.

Bez souhlasu Ministerstva zemědělství s uzavřením smluv s koncerny nemohly být smlouvy mezi vodárnami a koncerny platně uzavřeny.

Mze místo zachování vody v rukou okresních vodáren, pomohlo Hadům v oblecích prosadit zájmy koncernů!

Na základě čeho hlasovalo Mze PRO smlouvy s koncerny?

Mze vědělo, že smlouvy s koncerny vyvedou zisky z vody na účty koncernů a ty nebudou muset investovat. Vědělo, že investovat musí vlastník, města a jejich vodárny. Přesto Mze hlasovalo PRO instalaci cizinců k našim studním!

Co je to Provozní model?

Právní obrana občanů, vodáren, poskytování srovnání, záměrně utajovaných dat a nedostupných informací a pomoc rozumným politiků vrátit vodu do rukou měst. To jsou hlavní činnosti Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo