Cizince k českým studním instalovali lidé z Mze, kteří měli hájit zájmy státu. Zástupci MŽP přitom věděli, že to vede ke ztrátě dotací.

MŽP vědělo, že EU hodnotí smlouvy s koncerny jako nevýhodné a odmítá zisky koncernů dotovat

ČR vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 a již v tomto roce mělo Mžp od Evropské komise stanovisko, že nebude dotovat nevýhodné smlouvy s koncerny, kdy na MŽP ležely analýzy smluv Plzně, Příbrami, Karviné ...

Mze - ministerstvo zemědělství
MŽP - ministerstvo životního prostředí

Bezpečnostní záklopka státu - zlatá akcie
byla znehodnocena jednáním Mze

Mze mohlo jakýkoliv pokus o vyvedení zisků z vodného a stočného na koncerny zastavit! Stát před předáním vodáren do rukou obcí v letech 1992-1993, zřídil v nových okresních vodárnách, tzv. zlatou akcii a měl právo veta.  Bez souhlasu Ministerstva zemědělství s uzavřením smluv s koncerny nemohly být smlouvy mezi vodárnami a koncerny platně uzavřeny.

Mze místo zachování vody v rukou okresních vodáren, pomohlo anti-politikům prosadit zájmy koncernů!

Mze nikdy nedělalo rozbor ekonomické výhodnosti smluv s koncerny pro občany a stát a přesto hlasovalo PRO instalaci cizinců k našim studním! To, že zisky skončí v rukou koncernů, bylo přitom evidentní.

Nevýhodnost "privatizace" vody byla Mze známa, mělo v rukou výroční zprávy vodáren, kde smlouvy již byly zavedeny Plzeň (96), Olomouc (00), severní Čechy, Praha ...

V letech 2000-2005 přesto Mze v zájmu koncernů a hlasovalo PRO vyvedení zisků z okresních vodáren na koncerny, přes tzv. Smlouvy o provozování.

Mze vědělo, že přední obchodu s vodou koncernům povede k vyvedení zisků z vody do ciziny

První "provozní smlouvy" byly uzavřeny již v letech 1996 v Plzni, poté v sev. Čechách na sev. Moravě a 2000 v Olomouci, následovala Praha. Bylo prokázané, že koncerny přišly především inkasovat zisk z vody. Mze vědělo, že vodárnám a městům zůstala infrastruktura a povinnost ji financovat a zisky dostanou cizinci!

Co je to Provozní model?

Stát věděl, že vyvedení zisků z vody z městských vodáren na koncerny znemožní čerpání dotací z EU a přesto hlasoval PRO!

Lidé z Mze hlasovali PRO smlouvy s koncerny dokonce i v rozporu s pověřením

Zástupci Mze, kteří za stát vykonávali hlasovací práva ve vodárnách, dokonce někdy hlasovali v rozporu s pověřením, (Olomouc a H. Králové) se kterým byli na valnou hromadu vodárny státem vysláni. Dodnes na ministerstvu pracují.

Lidé na Mze pracují velmi podivně

Ministerstvo zemědělství hlasovalo PRO vyvedení zisků z vody do rukou zahraničních koncernů, přitom ode mě dostalo již v roce 2002 upozornění na to, že nájezdníci protiprávně skupují městské vodárny.

Šokující odpověď Mze na můj dotaz na základě čeho hlasovalo pro smlouvy s koncerny

Klikněte na dokument

NEODCHÁZEJTE S PRÁZDNOU!

Nakolik je obchod s vodou výhodný? ....

Odpovědi na otázky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren, který si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit