MŽP, EU i POV upozornili, že smlouvy s koncerny jsou nevýhodné a povedou ke ztrátě dotací. Min. zemědělství přesto dál instalovalo cizince k českým studnám.

Min. životního prostředí (MŽP) vědělo, že EU hodnotí smlouvy s koncerny jako nevýhodné a odmítá dotovat zisky koncernů

ČR vstoupila do Evropské unie 1.5.2004 a již v tomto roce mělo Mžp od Evropské komise stanovisko, že nebude dotovat nevýhodné smlouvy s koncerny, kdy na MŽP ležely analýzy smluv Plzně, Příbrami, Karviné ...

Mze - ministerstvo zemědělství
MŽP - ministerstvo životního prostředí

Stát měl ve vodárnách bezpečnostní záklopku - zlatou akcii a s ní hlasovalo Mze

Mze mohlo jakýkoliv pokus o vyvedení zisků z vodného a stočného na koncerny zastavit! Stát před předáním vodáren do rukou obcí v letech 1992-1993, zřídil v nových okresních vodárnách, tzv. zlatou akcii a měl právo veta.

Bez souhlasu Ministerstva zemědělství s uzavřením smluv s koncerny nemohly být smlouvy mezi vodárnami a koncerny platně uzavřeny.

Mze místo zachování vody v rukou okresních vodáren, pomohlo Hadům v oblecích prosadit zájmy koncernů!

    [op_file_download_item title="Poru%C5%A1en%C3%AD%20povinnosti%20z%C3%A1stupce%20st%C3%A1tu%20pov%C4%9B%C5%99en%C3%A9ho%20ZDR%C5%BDET%20se%20hlasov%C3%A1n%C3%AD%20Olomouc%202000" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/VHS-Ol-VH-14.12.01-zástupce-FNM-byl-pověřen-ZDRŽET-SE-hlasování-pro-provozní-model-hlasoval-PRO.pdf" package="" level="" new_window=""]Z%C3%A1stupce%20Mze%2C%20byl%20pov%C4%9B%C5%99en%20se%20zdr%C5%BEet%20hlasov%C3%A1n%C3%AD%20a%20neumo%C5%BEnit%20uzav%C5%99en%C3%AD%20Provozn%C3%ADho%20modelu%20do%20VHS%20Olomouc.%20Hlasoval%20PRO%2C%20v%20rozporu%20s%20pov%C4%9B%C5%99en%C3%ADm.%20%20%20%20[/op_file_download_item]

Na základě čeho hlasovalo Mze PRO smlouvy s koncerny?

Mze vědělo, že smlouvy s koncerny vyvedou zisky z vody na účty koncernů a ty nebudou muset investovat. Vědělo, že investovat musí vlastník, města a jejich vodárny. Přesto Mze hlasovalo PRO instalaci cizinců k našim studním!

Co je to Provozní model?

Právní obrana občanů, vodáren, poskytování srovnání, záměrně utajovaných dat a nedostupných informací a pomoc rozumným politiků vrátit vodu do rukou měst. To jsou hlavní činnosti Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM OBRANA VODY SMYSL?! PODPOŘTE NÁS

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo