CENA VODY 2024 - CENOVÁ MAPA

Přehled ceny vody pro ví/ce než 300 měst České republiky a 70 měst na Slovensku

Klikněte na okres. Pod mapou se zobrazí přehled cen až za 22 let.

Zdroj: Oficiální weby vodáren. Ceny jsou přepočteny na jednosložkové, aby byly porovnatelné. Weby sponzorované koncerny často záměrně míchají ceny jednosložkové a dvousložkové a tím "vylepšují" postavení koncernů.

CENA VODY 2024

PŘEHLED CEN VODY PRO VÍCE NEŽ 300 MĚST V ČESKÉ REPUBLICE A 76 MĚST NA SLOVENSKU

Kliknutím na město se u řady měst zobrazí vývoje ceny vody v regionu v letech. Pokud ne, tak vydržte, postupně je přidáváme.

V mapě nelze zobrazit ceny 300 měst, proto je pod mapu přehled cen💦 v tabulce. Příklad. Na mapě je cena pro okres Jihlava  149.86 od  Vodárenská a.s.. Cena pro město Jihlava od SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. je 126.02 Kč. V tabulce jsou oba dodavatele i obě ceny.


Zdroj: Jednotlivé vodárny, jejich weby a výroční zprávy

PUSŤME POLITIKY K VODĚ

VODA NÁM STÁLE ZDRAŽUJE, PRÝ NEJSOU PENÍZE NA INVESTICE, PŘITOM MILIARDY Z TOHO, CO ZA VODU PLATÍME, KONČÍ V CIZINĚ. PROČ? PROTOŽE POLITICI PRACUJÍ PRO KONCERNY A ODMÍTAJÍ ABSURDNÍ SYSTÉM NAPRAVIT.

Politici pumpují do vodárenství vždy jen naše peníze - zdraží vodu anebo z rozpočtů měst (naše daně). Soudy potvrzují, že často jednají protiprávně v zájmu koncernů.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

ODPOVĚDI NA FAQ - NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • Jaké jsou ceny vody pro rok 2024? Podívejte se na cenovou mapu od Nadace Pravda o Vodě, ukazující bolestivou realitu neúměrně vysokých cen vody napříč ČR. Je čas pochopit, co platíte a proč. Cenovou mapu léta zveřejňuje nadace PRAVDA O VODĚ. Zahrnuje aktuální přehled vodného a stočného ve více než 300 městech ČR. Více ZDE: (https://pravdaovode.cz/cena-vody/)
 • Co znamená jednosložková cena vody? Platíte za to, co spotřebujete. Žádné skryté poplatky! Více: (https://pravdaovode.cz/co-je-to-vodne-a-stocne/ )
 • Co znamená dvousložková cena vody? Tento systém stanovení ceny vody je často nespravedlivý, protože platíte i když neodeberete žádnou vodu. Podrobnosti ZDE: (https://pravdaovode.cz/co-je-to-vodne-a-stocne/ )
 • Co se stane, když koncern zavede dvousložkovou cenu vody? Platíte i když žádnou vodu neodeberete. V případě koncernových vodáren, je to často pojistka koncernu, že vždy od lidí nějaké peníze vybere a poté si zisk odešle do zahraničí. Důkaz? https://pravdaovode.cz/novinky/zaplatite-i-kdyz-nic-nekoupite/)
 • Jaký je význam termínů "vodné" a "stočné"? Co je to vodné a stočné? Zásadní! "Vodné" je platba za odběr pitné vody z veřejné sítě, zatímco "stočné" je poplatek za odvedení a čištění odpadní vody Důkaz: (https://pravdaovode.cz/cena-vody/)
 • Proč je důležité vědět, komu platíte za vodu? Vaše peníze by měly sloužit vám a vaší komunitě, nikoli zahraničním korporacím. Protože pochopíte, co se stane s penězi, které za vodu zaplatíte. Zda vaše peníze investuje městská vodárna do obnovy a rozvoje vodárenství nebo zahraničnímu koncernu či překupníkovi, který si nemalou část z vašich peněz pošle do ciziny a pak chybí peníze na investice a proto vám zase zdraží vodu. Důkaz: (https://youtu.be/u6Z_ROvs5eg?si=zW7fPY--lyeX1hMQ)
 • Co ukazuje srovnání cen vody mezi Prahou a Bratislavou? Otevírá oči! Ukazuje obrovské rozdíly v cenotvorbě. Ukazuje, že cena vody v Bratislavě je léta výrazně nižší než v Praze a to i přes vyšší sazbu DPH na Slovensku a ve srovnání s ČR. Ukazuje se obrovský rozdíly v cenotvorbě a politice na Slovensku a v České republice. Důkaz: (https://pravdaovode.cz/cena-vody/)
 • Jaký dopad má cena vody její růst na spotřebu vody? Tragický! Ceny rostou, lidé s vodou šetří, ale peníze neušetří. Jak ukazují statistiky za posledních 29 let, růst cen vody vede ke snížení spotřeby vody. Ale lidé přesto neušetří. Protože vodárny, zejména ty zahraniční, poté cenu vody lidem zvednou, aby si zajistily, že si dál budou vyplácet nemalé zisky. Více zde:    (https://pravdaovode.cz/smVAK-ZISK/)
 • Jak se vyvíjela cena vody v ČR za posledních 21 let? Šokující! Ceny neustále stoupají. Cena vody v ČR neustále dramaticky roste. To závisí jak na politických, regionálních a ekonomických faktorech, na pochybných jednání politiků, kteří s koncerny uzavírají často vazalské smlouvy o prodeji vody a poté o tom, jaké zisky si majitelé vodáren naplánují. Podrobnosti na:   (https://pravdaovode.cz/olomouc-zisk/)
 • Co je to cena vody a jak je stanovena? Cena vody zahrnuje náklady na její získání, dodání, odvedení, čištění a provozní náklady, včetně budování  infrastruktury, místní dostupnosti a regulačních opatření. Stát stanoví prodejcům vody, co mohou do vodného a stočného kalkulovat. Vývoj ukazuje, že koncerny, zkouší do těchto položek často zahrnout i to, co tam nepatří a spoléhají na to, že se na to nepřijde. Důkaz ZDE: (https://pravdaovode.cz/rozsudek-ks-hradec-4-10-17/)
 • Proč a jak se cena vody liší v různých městech a regionech? Cena vody se liší v různých městech a regionech kvůli rozdílům v geografických a infrastrukturních podmínkách, jako jsou zdroje vody, kvalita vody, délka vodovodní sítě a potřeba investic čištění a údržby a také to, jaké priority má prodejce vody. Je-li prodej vody v rukou korporace, pak hlavní prioritou koncernu je vyinkasovat z toho co lidí platí ve vodném a stočném co nejvíce a to poslat do ciziny. Více ZDE – (https://pravdaovode.cz/novinky/vyssi-cena-kde-je-malo-lidi/)
 • Jaký vliv mají korporace na cenu vody? U vodáren, které vlastní zahraniční koncerny zcela dominantní a pokud vám budou říkat něco jiného, pak si poslechněte toto - https://youtu.be/g5PTUjfiXMs?si=XY1avVb5ynHNWMHr   
 • Jak se cena vody vyvíjela v průběhu let? Na webu pravdaovode.cz klikněte v menu na CENA VODY. (https://pravdaovode.cz/cena-vody/)  Najdete tam přehled růstu vodného a stočného od roku 1993. Cena vody vzrostla z 1,9 Kč/m3 na stávajících 120 Kč/m3.
 • Jaké jsou dopady vysokých cen vody na spotřebitele? Lidé šetří a neušetří. Více zde. (https://pravdaovode.cz/novinky/zaplatite-i-kdyz-nic-nekoupite/)
 • Co mohu udělat, pokud se mi zdá cena vody nespravedlivá? Napište nám na radek.novotny@pravdaovode.cz a probereme vaši situaci.
 • Jaký je zdroj informací o ceně vody na vašem webu? Informace o cenách vody pochází z oficiálních webů jednotlivých vodáren a oficiálních statistik. Důkaz: (https://pravdaovode.cz/vodne-stocne/)
 • Kdo rozhoduje o ceně vody? Stav je zneklidňující! Cena vody je určována vodárenskými společnostmi, respektive představenstvem vodárny. Tam kde monopol prodeje vody ovládá zahraniční korporace, tam cenu stanoví vedení soukromé vodárny. Schopnost politiků ovlivni cenu vody u koncernových vodáren je mizivá, prioritou vodáren v rukou koncernů je vůle majitelů koncernů a ti mají jediný cíl – zisk.  Politici v těchto regionech sice cenu formálně schvalují, ale cenotvorbě nerozumí a žádné vlastní odborníky na vodárenství nemají. Navíc často pracují pro koncern a kolaborují. Jak pak vypadá schvalování a stanovení cen? Takto:  (https://youtu.be/EcYgbJ7VOdY?si=6Y7H9a14B-80S0J3)

KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA KORPORACE U NAŠICH STUDNÍ? KDO ŘÍDIL MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, KTERÉ ODPOVÍDÁ ZA VODÁRENSTVÍ V ČR?

Vlády ČR, ministři a místní politici pracující pro koncerny


Zdroj: wikipedia

Více ZDE

NA SLOVENSKU MAJÍ VODU LEVNĚJŠÍ, PŘESTOŽE MAJÍ SAZBU DPH U VODNÉHO A STOČNÉHO VYŠŠÍ NEŽ V ČR. MÉDIA O TOMTO V ČR MLČÍ.

Srovnání cen vody Praha x Bratislava

Vodárenské sdružení ovládané koncerny (v nichž sedí především politici odpovědní za protiprávní dění kolem městských vodáren) v médiích občanům tvrdí, že v ČR je levná voda!

PRAHA 2024

cena vody

144,88 Kč/m3

€ 5,80

BRATISLAVA 2024

cena vody

69.83 Kč/m3

€ 2.7931

SROVNÁNÍ SAZBY DPH KALKULOVANÉ DO VODNÉHO A STOČNÉHO

Do 2024 je v ČR DPH ve výši 12% a na Slovensku je 20% - přitom cena vody na Slovensku je výrazně nižší.

CENY VODY NA SLOVENSKU JSME PŘIDALI NA WEB I K UCTĚNÍ ZAVRAŽDĚNÉHO NOVINÁŘE JÁNA KUCIAKA A JEHO PARTNERKY MARTINY KUŠNÍROVÉ

Poprvé jsme o tom začali uvažovat po přečtení knihy o korupční kauze Gorila, kde jsou popsány i praktiky koncernu kolem vodáren na Slovensku. Rozhodnutí padlo po rozhovoru zakladatele nadace POV s J. Kuciakem. Pár týdnů poté byl J. Kuciak zavražděn.

Dění kolem vody v ČR a SK je velmi podobné. Více ZDE. Děkujeme Slobodným Slovákom, kteří pomohli s daty a podpořili tvorbu mapy.

Co je to jednosložková a dvousložková cena vody?

Jednosložková cena vody

Je násobkem ceny vody (Kč) a množstvím odebrané (m3) vody (§ 16 zákona č. 274/2001 Sb.). Jednosložková cena vody = zaplatíte, co spotřebujete. Stav na vodoměru se vynásobí pevnou cenou vody stanovenou na začátku roku vodárnou.

Dvousložková cena vody

Neodeberete ani kapku vody a přesto zaplatíte min. paušál závislý na velikosti vodoměru. Zahraniční provozovatelé rády zavádí dvousložkovou cenu. Koncern si tím pojistí, že mu  odvedete zisk, který si pošle do zahraničí.

Co se to stane, když koncern zavede dvousložkovou cenu vody?

U městské vodárny, která nehoní zisky, má dvousložková cena vody logiku - paušál skončí zpět v odvětví, tzn. slouží např. obnově vodárenských trubek. U koncernu skončí v nemalé míře v cizině na účtu koncernu, tzn. z pohledu občana žádnou logiku nemá.

NIC NEKOUPÍTE, ALE ZAPLATÍTETO NENÍ BLBOST, TO JE REALITA

Jak roste cena vody? Jak rostou roční náklady občanů na vodu? O kolik vzrostly náklady na vodu? Kolik platí občan za vodu za rok?

Zdroj: Český statistický úřad  www.czso.cz - př. rok 2018

Jak klesá spotřeba vody v důsledku růstu cen vody za 29 let?

Zdroj: Český statistický úřad  www.czso.cz

PETICE VODA JE ŽIVOT

Voda ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

Peticí tváříme legitimní tlak na politiky. Jak roste počet podpisů, tak je pro politiky stále těžší a ignorovat požadavek nápravy. Vše zveřejňujeme a dokládáme, že nám soudy dávají za pravdu.

SOUHLASÍŠ?

PAK SE PŘIDEJ A PODEPIŠ PETICI

VYSVĚTLENÍjednotlivých bodů petice

JSOU PRO VÁS TYTO INFORMACE UŽITEČNÉ A JE DOBŘE, ŽE JE TOTO SROVNÁNÍ LIDEM DOSTUPNÉ? PAK JE SDÍLEJTE A PODPOŘTE JEJICH AKTUALIZACI A ŠÍŘENÍ.

Podpořit nás můžete převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo rychlou QR platbou

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬