Zpravodajka petice P. Vítková, předseda petičního výboru p. Drahoš, a zapisovatelka p. Hauserová odmítli naši žádost, doplnit do zápisu z jednání fakta, aby vypovídal pravdivě o způsobu a průběhu projednání petice. Požádali jsme proto předsedu senátu a další členy petičního výboru o nápravu.

PŘEDSEDA SENÁTU MILOŠ VYSTRČIL ODS

CO SE NÁM NEHODÍ, TO DO ZÁPISU NEDÁME.

P. VYSTRČIL A ČLENOVÉ PETIČNÍHO VÝBORU ODMÍTLI DOPLNIT DO ZÁPISU PRAVDU. FORMÁLNĚ TAK EXISTUJE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ, ALE TEN JE NEÚPLNÝ, LŽIVÝ A MANIPULATIVNÍ. SENÁTOŘI TO VÍ A KRYJÍ.

V ZÁPISE SCHÁZÍ TYTO ZÁSADNÍ INFORMACE

Zápis neobsahuje ani tuto zásadní věc.

Zpravodajka petice p. Vítková předložila na jednání výboru návrh zamítnout petici. Prý je nedůvodná. To odůvodnila absurdně tvrzením, že vše, co petice požaduje, je již vyřešeno nebo se řeší. Je to lež a my jsme ji k tomu doložili řadu důkazů a rozsudků.

V zápisu dále například schází:

  • 1. Senátoři odmítli naše další důkazy potvrzující důvodnost petice.
  • 2. V tomto, ani v žádném jiném zápise z jednání senátu, není žádná informace o tom, že jsme senátorům doručili 1. díl důkazů a rozsudků.
  • 3. Že se petiční výbor vůbec našimi důkazy nezabýval.
  • 4. Absurdní reakce p. Chaloupky, který se za celou dobu projednávání petice v senátu zeptal na jedinou věc - Proč se ho lidé ptají na to, co si myslí o důkazech, které jsme mu doručili. Prý ho to obtěžuje a lidem odpovídá.
  • 5. Absurdní reakce p. Drahoše - Podobné dotazy dostáváme všichni a my je mažeme.
  • 6. Že jsme předem upozornili, že veřejné slyšní na kterém senát zakázal účast veřejnosti a zástupců médií, není veřejné slyšení, je to protiprávní akt, kterého se nebudeme účastnit.

PANU VYSTRČILOVI JSME DORUČILI ŽÁDOST O NÁPRAVU A ZVUKOVÝ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

PROKAZUJE, ŽE VÝŠE UVEDENÉ JE PRAVDA.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

ZÁPIS  Z CCA 30 MIN. JEDNÁNÍ VÝBORU MÁ 9 ŘÁDKŮ A NEVYPOVÍDÁ PRAVDIVĚ O JEDNÁNÍ. NEOBSAHUJE ZÁSADNÍ INFORMACE TOM, JAK POVRCHNĚ A POKRYTECKY BYLA PETICE VÝBOREM PROJEDNÁVÁNA.

Stávající lidé působící v senátu jednají formálně, zatajují pravdu a manipulují s občany? Je pro vás odpověď předsedy senátu p. Vystrčila je ŠÍLENÁ a  NEAKCEPTOVATELNÁ?

Proti čemu se senátoři vlastně postavili?

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

VÁŠ PODPIS ZVYŠUJE LEGITIMNÍ TLAK NA NÁPRAVU. VODU BRÁNÍME I CESTOU INVESTIGATIVNÍ, PŘES SOUDY A POMOC ROZUMNÝM POLITIKŮM. DÁVÁ VÁM TO SMYSL?

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a přidávají se.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬