Zpravodajka petice P. Vítková, předseda petičního výboru p. Drahoš, i zapisovatelka p. Hauserová odmítli, doplnit do zápisu z jednání důležitá fakta. Zápis tak nevypovídá pravdivě průběhu projednání petice. Požádali jsme proto o nápravu předsedu senátu, p. Vystrčila a ostatní členy petičního výboru. ODMÍTLI JI UČINIT.

PŘEDSEDA SENÁTU MILOŠ VYSTRČIL ODS

CO SE NÁM NEHODÍ, TO DO ZÁPISU NEDÁME.

ODMÍTLI DOPLNIT DO ZÁPISU PRAVDU. EXISTUJE FORMÁLNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ, KTERÝ NEPOSKYTUJE PRAVDIVÝ OBRAZ O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ, JE NEÚPLNÝ A MANIPULATIVNÍ. SENÁTOŘI TO VÍ A KRYJÍ.

V ZÁPISE SCHÁZÍ TYTO ZÁSADNÍ INFORMACE

Zpravodajka petice, p. Vítková z KDU, sdělila na jednání výboru, že petice je nedůvodná, protože prý vše, co požaduje řešit, již vyřešeno nebo se řeší. Důkazy a rozsudky, které jsme senátorům doručili přitom prokazují, že toto tvrzení je lživé.

Toto zásadní tvrzení p. Vítkové zápis neobsahuje a neobsahuje řadu dalších faktů

V zápisu dále schází:

  • 1. Senátoři odmítli naše další důkazy potvrzující důvodnost petice.
  • 2. V žádném zápise z jednání senátu, není jediná informace o tom, že jsme senátorům doručili 1. díl důkazů a rozsudků.
  • 3. Že se petiční výbor našimi důkazy zabýval, že je projednal a jejich obsah vyhodnotil.
  • 4. Absurdní reakce p. Chaloupky, který se za dobu projednávání petice v senátu ptal na jedinou věc - Proč se ho lidé ptají na to, co si myslí o důkazech, které jsme mu doručili. Prý ho to obtěžuje a lidem odpovídá.
  • 5. Absurdní reakce p. Drahoše - dotazy na to, co si informacích myslíme, dostáváme všichni a mažeme je.
  • 6. Že jsme p. Drahoše a p. Vítkovou předem upozornili, že veřejné slyšení, na kterém je zákaz účasti veřejnosti a zástupců médií, není veřejné slyšení, je to protiprávní akt, kterého se nebudeme účastnit.

ZÁPIS  Z CCA 30 MIN. JEDNÁNÍ VÝBORU MÁ 9 ŘÁDKŮ. NEOBSAHUJE INFORMACE, JAK POVRCHNĚ A POKRYTECKY VÝBOR PETICI "PROJEDNÁVAL".

ČLENY PETIČNÍHO VÝBORU A PŘEDSEDU SENÁTU, P. VYSTRČILA, JSME PROTO ZNOVU POŽÁDALI O NÁPRAVU A DORUČILI JSME JIM I ZVUKOVÝ ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

PROKAZUJE, ŽE ZÁPIS NEOBSAHUJE ZÁSADNÍ FAKTA A NEVYPOVÍDÁ O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ.

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

Proti čemu se senátoři vlastně postavili?

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

VÁŠ PODPIS ZVYŠUJE LEGITIMNÍ TLAK NA NÁPRAVU. VODU BRÁNÍME I CESTOU INVESTIGATIVNÍ, PŘES SOUDY A POMOC ROZUMNÝM POLITIKŮM. DÁVÁ VÁM TO SMYSL?

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Členové petičního výboru neodpověděli a pan Vystrčil odpověděl dle nás šílenost. Je jedno, že zápis tají pravdu a manipuluje s fakt, formálně byl vyhotoven. Prostě do zápisu patří jen to, co se jim hodí. Chápete? My ne.

Odmítáme akceptovat, že v zápise z jednání senátu má má být jen to, co se senátorům hodí a trváme na doplnění pravdy tak, aby zápis vypovídal o tom, jak jednání proběhlo

Samo se nic nenapraví a je skvělé, že to chápe čím dál více lidí a přidávají se.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬