VEOLIA PODALA ŽALOBU NA 4 OBČANY ČR. ABY UPUSTILI OD NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO JEJÍ ÚDAJNÉ "DOBRÉ POVĚSTI"
žalobu podala 7.7.2015

Konkrétně na občany MuDr. Lubomíra Nečase, Pavla Sekulu, Ing. Jiřího Procházku a Ing. Václava Tomáška CSc.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

VEOLIA SE PŘES SOUD POKUSILA SMAZAT Z DENÍKŮ PROHLÁŠENÍ "ALIANCE VODA PRO ZLÍN" A CHTĚLA PO OBČANECH 200.000 KČ

DŮKAZY ke stažení

    [op_file_download_item title="Cel%C3%A1%20%C5%BEaloba%20Veolie%20na%204%20ob%C4%8Dany%20sdru%C5%BEen%C3%A9%20do%20Aliance%20Voda%20pro%20Zl%C3%ADn%20podan%C3%A1%20na%20Krajsk%C3%BD%20soud%20v%20Brn%C4%9B%20%207.7.2015" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/7.7.2015-Žaloba-Toman-na-Sekulu.pdf" package="" level="" new_window=""]P%C5%99e%C4%8Dt%C4%9Bte%20si%3A%3Cbr%2F%3Ea)%20Argumentaci%20Veolie%3Cbr%2F%3Eb)%20Snahu%20koncernu%20zabr%C3%A1nit%20informov%C3%A1n%C3%AD%20ob%C4%8Dan%C5%AF%20o%20pochybn%C3%A9m%20d%C4%9Bn%C3%AD%20kolem%20vod%C3%A1reny%20Zl%C3%ADn%3Cbr%2F%3E%20a%20ud%C4%9Blejte%20si%20n%C3%A1zor%20na%20to%2C%20zda%20jde%20o%20ochranu%20%22dobr%C3%A9ho%22%20jm%C3%A9na%20nebo%20pokus%20zneu%C5%BE%C3%ADt%20pr%C3%A1vo%2C%20zmanipulovat%20soudce%20Krajsk%C3%A9ho%20soudu%20a%20zastra%C5%A1it%20ob%C4%8Dany%3Cbr%2F%3E[/op_file_download_item][op_file_download_item title="Soudce%20KS%20v%20Brn%C4%9B%20-%20Politici%20Zl%C3%ADna%20a%20veden%C3%AD%20m%C4%9Bstsk%C3%A9%20vod%C3%A1rny%20l%C3%A9ta%20protipr%C3%A1vn%C4%9B%20jednaj%C3%AD%20v%20z%C3%A1jmu%20soukrom%C3%BDch%20firem%20a%20pak%20se%20objevuj%C3%AD%20ve%20veden%C3%AD%20nebo%20v%20org%C3%A1nech%20koncernu" icon="style1-Pdf-64x64.png" file="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2019/03/11.2.10-ccc-vak-Zl-vh30-4-2004-usneseni-KSBrno-1.pdf" package="" level="" new_window=""]Jedn%C3%A1n%C3%AD%20na%20valn%C3%A9%20hromad%C4%9B%20bylo%20mimo%C5%99%C3%A1dn%C4%9B%20nemravn%C3%A9.%20P%C5%99ijet%C3%ADm%20napaden%C3%BDch%20usnesen%C3%AD%20vrcholilo%20c%C3%ADlen%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20%C5%99ada%20osob%20(pr%C3%A1vnick%C3%BDch%20i%20fyzick%C3%BDch)%20zapo%C4%8Dat%C3%A9%20n%C4%9Bkdy%20v%20roce%202001.%20%E2%80%A6Obecn%C4%9B%20se%20d%C3%A1%20uzav%C5%99%C3%ADt%2C%20%C5%BEe%20ka%C5%BEd%C3%BD%20vztah%20m%C4%9Bl%20sv%C5%AFj%20smysl%2C%20ka%C5%BEd%C3%BD%20vztah%20byl%20p%C5%99edem%20na%C4%8Dasov%C3%A1n%2C%20stejn%C4%9B%20jako%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20ka%C5%BEd%C3%A9%20pr%C3%A1vnick%C3%A9%20nebo%20fyzick%C3%A9%20osoby.%20%C5%BD%C3%A1dn%C3%BD%20vztah%2C%20%C5%BE%C3%A1dn%C3%A9%20jedn%C3%A1n%C3%AD%20nelze%20ozna%C4%8Dit%20za%20nahodil%C3%A9.%20%3Cbr%2F%3E%3Cbr%2F%3EPodrobn%C4%9B%20krok%20za%20krokem%20je%20v%C5%A1e%20pops%C3%A1no%20na%20www.pravdaovode.cz%2Fzlin%20[/op_file_download_item]
Zde brzy zveřejníme, jak ŽALOBA DOPADLA

Co si myslíte o žalobách Veolie?

Naše voda ani její správa a prodej nepatří do rukou koncernů

Přidejte svůj podpis k 31.000 lidí, kteří požadují vrátit do správy vody zájmy lidí.

Nadační fond PRAVDA O VODĚ a jeho zakladatelé se protiprávní komercionalizaci vody v ČR postavili, např. přes soudy a ty potvrzují, že máme pravdu...

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Nadační fond PRAVDA O VODĚVoda je život ne zboží ke kšeftování

Koncerny nemohou "žalovat" občany, je-ji voda ve správě měst. Dává vám smysl informovat o proktikách koncernů a požadovat jejich odsun od naší vody? Pak se přidejte...

Názor osobností na to, co se děje

[op_testimonial_slider testimonial_title_font_font="Open Sans" font_font="Open Sans" style="1" animation_type="fade" animation_loop="y" slideshow_autostart="y" animation_speed="700" slideshow_speed="7000" title="" subtitle="" title_color="#0c6e7b" background_color="#F2F9FF" columns="1"][op_testimonial_slide title="Jana Lorencová" company="investigativní novinářka, která rozkryla kauzy LTO a OKD" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/09/jana-lorencova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]

Práce, kterou odvádíte pro nás všechny je nesmírně záslužná a já se jen obávám, že zdaleka ne všichni si uvědomujeme, jak moc je důležitá pro každého, doslova každého z nás, jak je důležitá každá kapka vody a také to, že jste pro její záchranu, proto, aby byla v rukou nás, kterým prýští pod nohama, abychom my mohli rozhodovat prostřednictvím měst a obcí o tom, zda ještě v příštích letech nějakou budeme mít udělal všechno, co je ve Vašich silách.

Doufám, že Vaše práce nebude oceněna až v daleké budoucnosti. Věřím, že přibudou lidé, kteří pochopí, jak moc pro nás všechny děláte.

[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Doc. Ilona Švihlíková" company="Působí na Institutu globálních studií UJAK Praha. Jejím hlavním oborem jsou mezinárodní ekonomické vztahy, aspekty globalizace a souvislosti mezi ekonomikou a politikou" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2016/10/svihlikova.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]
Veřejný zájem a schopnost ho prosadit mizí z vodárenského odvětví. Stát a jeho občané se ocitají v rukou zájmových skupin, které skrytě pracují pro zahraniční koncerny. Model funguje na vysokém stupni systémové korupce, ve které zástupci soukromých zájmů obsadili pozice, kdy vytváří pravidla na míru koncernů a pro ochranu jejich zájmů. Zdroje z veřejných rozpočtů či z různých opatření hospodářské povahy jsou využívány ve prospěch zájmových skupin na úkor občanů a daňových poplatníků, měst a vodárenského odvětví.
[/op_testimonial_slide][op_testimonial_slide title="Noam Chomský" company="Americký filozof, lingvista, logik, společenský kritik a aktivista" image="https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2018/10/Noam-Chomský-f.jpg" button_color="#4881F5" button_text="Read story" href="" header_color="#00b7e2" background_color="" columns="1" ]Běžná populace nemá ponětí o tom, co se děje a nemá ani ponětí, že nemá ponětí.[/op_testimonial_slide][/op_testimonial_slider]

Nadační fond PRAVDA O VODĚ

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků od lidí, kteří na vodu mají stejný názor jako my.

Převodem na transparentní účet u ČSOB:

966665/0300

nebo

 

Děkujeme 🍀