PRAVOMOCNĚ - ÚSTAVNÍ NÁLEZ 2014

POTVRDIL EVIDENTNÍ FATK. USNESENÍM NEJVYŠŠÍHO SOUDU ZE DNE 20.6.2013 BYLO PORUŠENO ZÁKLADNÍ PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU DLE LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

KAUZA TUNEL VAK ZLÍN ZAČALA V ROCE 2002. PŘI OBRANĚ VODÁRNY JSME MUSELI VYDRŽET FINANCOVAT SOUDY 11 LET A DOŠLI AŽ K ÚSTAVNÍMU SOUDU, PROTOŽE ČÁST SOUDCŮ SABOTUJE ZÁKONY A ČÁST SE DOPOUŠTÍ SOUDNÍ ZVŮLE.

Tunel městské vodárny Vak Zlín je řízený protiprávní komplot, který prováděla  organizovaná skupina po celé ČR. /pozn. dle nás jde i o závažnou trestnou činnost/.

Protiprávní jednání ve Zlíně prováděli politici“ města Zlín, vedení Vaku Zlín a koncern Veolia a to ve shodě. První krok začal v roce 2001, kdy Vak Zlín vyhlásil veřejnou obchodní soutěž, kterou provázely pletichy. I proto se obce na valné hromadě 17.4.2002 proti pohřbu Vak Zlín postavily, i když se politici města Zlín snažili tunel odhlasovat.

Nájezdníci proto již 26.4.2002 spustili záložní variantu. Protiprávní prodej akcií Vak Zlín Veolii. Umožnili ji obejít stanovy a vodárnu Zlín nemravně ovládnout. Poté do vedení Vaku 28.8.2002 nainstalovali lidi z Veolie - Švermu, Svobodu. ZDE. Ti se pokusili v roce 2003 eliminovat protiprávně obce, což opět potvrdil i soud.

Protože to nevyšlo, lidé z Veolie a města Zlín zevnitř vodárny připravili v roce 2004 vazalský smluvní systém, kterým byl na valné hromadě 30.4.2004 Vak Zlín, opět protiprávním jednáním, ekonomicky vykuchán. Soud nám dal zapravdu i v tomto. ZDE

PRAVOMOCNĚ - ÚSTAVNÍ NÁLEZ 2014

STÁHNOUT ZDARMA

Z ústavních nálezů vyplývá, že zásadní článek justice - Nejvyšší soud v Brně, v mnou vedených vodárenských kauzách léta nepracuje v souladu se zákonem danými povinnostmi. To udržuje v chodu protiprávní stav, obohacování se třetích osob na úkor občanů a také to vede  k promlčení závažné protiprávní činnosti. NS tím hraje do karet osobám, které realizovaly pokoutné komploty, kterými byly vytunelovány okresní vodárny v ČR."

- Ing. Radek Novotný, spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

Ústavní soud označil jednání NS jako pochybení! Zda jde o pochybení nebo soudní zvůli si posoudíte sami. Chápu, že pochybit může každý, ale pokud se pochybení opakuje, pak to není pochybení, ale záměr. Navíc soudci NS následně nerespektovali ani Ústavní soud - a to je dle mne jsou spíš praktiky justiční mafie než pochybení.

"Závěr Ústavního soudu ČR: Nejvyšší soud pochybil, pokud se zcela odmítl zabývat dovolací námitkou neplatnosti plných mocí údajně udělených obcemi jako akcionáři vedlejší účastnice.

První z těchto okruhů otázek se týkal zastoupení akcionářů, zejména specifik zastoupení obcí coby akcionářů, respektive dovolací námitky neplatnosti plných mocí udělených akcionáři obcemi pro rozpor se zákonem o obcích. Nejvyšší soud uvedl, že tato námitka stěžovatelům, kteří nejsou zmocniteli, nepřísluší. Takové vypořádání dovolací námitky je však zcela nedostatečné a nepřípadné.

Pokud pak jde o další dovolací námitky stěžovatelů týkající se problematiky zastoupení akcionářů, ani ty nebyly Nejvyšším soudem vyřešeny zcela uspokojivě. Stěžovatelé poukazovali na problematičnost kvalifikace vztahu mezi akcionáři-obcemi a Českou spořitelnou, a.s., jako zastoupení a v této souvislosti upozornili na řadu aspektů situace nastalé v posuzovaném případě, z nichž dovozovali, že ve skutečnosti došlo k zastřenému prodeji akcií bez souhlasu valné hromady."

Děkujeme, že nám pomáháte vodu bránit

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬

Konkrétní soudci Nejvyššího soudu v Olomouci, jejichž práci Ústavní soud opakovaně hodnotil jako porušování práva na spravedlivý proces

Lidé a kauza Vak Zlín

Město Zlín

Zdeněk Dostál

Martin Janečka

Jaromír Šebík

Milan Soldán

Zbyněk Domanský

Oldřich Kozáček

Tomáš Úlehla

Irena Ondrová

Miroslav Adámek

Jiří Korec

Aleš Dufek

Vodovody a kanalizace Zlín

Stanislav Mišák

Dalibor Maniš

Pavel Studeník

Martin Janečka

Jaromír Šebík

Milan Soldán

Martin Bernard

Josef Šverma

Pavel Svoboda

František Hubáček

Zbyněk Domanský

Oldřich Kozáček

Svatopluk Březík

Veolia, Moravská vodárenská

Philippe Guitard

Rostislav Čáp

František Krmášek

Martin Bernard

Josef Šverma

Petr Tejchman

Robert Tencer

Ivan Kosatík

Martin Tesařík

František Barák

Pavel Chudoba

Tomáš Paclík

Jaroslav Faltýnek

Michal Brož

Martin Major

Firmy, advokáti a "advokáti"

Milan Fritz

Robert Pergl

Zdeněk Strnad

Robert Piksa

Jaroslav Bažant

Milan Srb

Jan Dáňa

Stanislav Devátý

Petr Toman

Toman Devátý

Ondřej Knebl

HVH Legal

Dáňa, Pergl a Partneři

Prosazujeme: Vyšetření, jak se cizí koncerny dostaly k naší vodě a garanci práva občanů na vodu v Ústavě ČR. Dáváme proto dohromady 100.000 podpisů. Jsme za půlkou.👏  Přidejte se. Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí VODA JE ŽIVOT požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby nám, protože jako jediní vše kolem vody platíme.

SOUHLASÍŠ? PAK SE PŘIDEJ.

Podpisy budeme sbírat, dokud nebude zjednána náprava 💦

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice