Vodař z Pardubicka o situaci ve vodárenství v ČR

Portál PRAVDA O VODĚ  začala odhalovat praktiky, které nejsou tak úplně čisté a nezištné. U nás na okrese Pardubice se nám takovým praktikám podařilo zabránit a vodárenský majetek se nikam neprodal, i když na to pravice vedená ODS silně tlačila. Musím ale říci, že do ceny za vodu to nemá až tak úplně největší dopad, protože za dnešní situace, kdy je do ceny vody kalkulována úplná řada provozních nákladů, rozhoduje například cena za el.energii a hodnota majetku (investic), ze které se počítají odpisy, aby bylo na opravy.

Je na to pokyn v cenovém věstníku a pokud by se dodržel, je to pak jen otázka naprosto nedefinované míry zisku a to je ta věc, která vyvádí naše peníze jinam.

Běžná nákladová složka ceny za vodu se dnes u vodného a stočného pohybuje kolem 70 – 75 Kč/m3 a zisková položka kolem 10 Kč, podle provozovatele. Je ale také třeba myslet na budoucí investice a způsob jejich financování. Někde jsou i dnes neziskoví. Stačí v zákoně určit, že vodárenské služby se poskytují jako veřejná služba NEZISKOVĚ a majetek musí zůstat obcím, na jejichž území leží, a bude vše v pořádku.

Myslím, že ty všechny soukromé vodárenské společnosti si začnou rychle balit kufry. Trochu problém nastane se skupinovými vodovody, ale to vždy jen otázka formy, osobně bych se přimlouval za obnovení struktury někdejších krajských vodovodů a kanalizací, která byla technicky a odborně funkční a na dobré úrovni. Není problém aby i krajské vodovody vlastnily obce formou akciovek a firmu řídili odborníci, jak to je u nás. Některé obce do toho nechtějí jít, protože se domnívají, že jejich voda je zrovna dost levná, ale je to krátkozraké řešení – těm obcím chybí odborný personál a vybavení k provozu. Pak si to musí najímat a zase jim tečou peníze pryč.

U větších vodovodních společností zase bývá komplikací majetková spoluúčast jiných firem, které se podílely např. na výstavbě společné čistírny a vypouštějí tam svoje odpadní vody, ale to se umí řešit. Vodu za korunu se státní dotací jako za dávných časů už asi nikdy mít nebudeme, i když v některých zemích si to vzal stát na svá bedra a financuje celý sektor VAK z daní. Za rozumnou cenu u VaK běžné struktury u nás povařuji u nás dneska kolem 70 – 80 Kč, dá se to vykalkulovat a dá se to i zkontrolovat. Umíme to, ale nedělá se to. I u nás se do dozorčí rady raději nominují starostové než odborníci.

 

Ing. Jiří Klicpera CSc.,

Gočárova 615,  533 41 Lázně Bohdaneč

tel., fax: +420 466 921 106  mobil +420 602 649 164

http://web.telecom.cz/inzenyrska.ekologie    www.ekoing.eu

Inženýrská ekologie: Znalecké posudky v oborech Vodní hospodářství, Odpady, Ochrana životního prostředí, Ekologický audit a audit kvality (EMS, QEMS), EDD audity. Konzultace a poradenství v chemii a ekologii, Hodnocení vlivů na  životní prostředí (EIA a SEA) a Integrovaná prevence znečištění (IPPC), Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, Studie  proveditelnosti (Feasibility Study) Zavádění systémů EMS a QMS.

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ!

Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí.

Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli.

15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků.

Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>.

Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. „provozní model“ – Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod … Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí.

Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci.

Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>>

Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >>

Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. 15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. "provozní model" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >> Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje