NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU ZE DNE 16.5.2017 V KAUZE VYTUNELOVANÉ VODÁRNY ZLÍN
USNESENÍM NEJVYŠŠÍHO SOUDU ZE DNE 23. 3. 2016 BYLO PORUŠENO ZÁKLADNÍ PRÁVO NA SOUDNÍ OCHRANU DLE LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Nález ústavních soudců v kauze Vodovody a kanaliazce Zlín

"Neřídí-li se dovolací soud právním názorem Ústavního soudu vysloveným v dřívějším kasačním rozhodnutí a řádně nevypořádá podstatné dovolací námitky stěžovatelů, dopouští se nepřípustné libovůle a porušuje právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod."

"Ústavní soud proto i nyní trvá na tom, aby dovolací soud náležitě, tedy nikoliv jednotlivě a bez ohledu na celkový skutkový a právní rámec souzené věci, posoudil námitky neplatnosti plných mocí, tj. aby důsledně a „jednou pro vždy“ vypořádal otázku zásadního právního významu: „zda jde v případě dispozice s hlasovacími právy podle vlastního uvážení třetí osoby, která není akcionářem, o zastoupení akcionáře."

"Česká republika není funkční demokratický stát. Jsem občan země, kde řada politických zástupců nepracuje pro občany a stát.

Vrcholem je, že někteří soudci léta porušují zákony ČR a tím znemožňují spravedlivé soudnictví a převzetí hospodaření s vodou zpět do rukou měst. Zásadní článek justice NEJVYŠŠÍ SOUD je léta nefunkční a hraje do karet zahraničních koncernů a osob, která vedly a realizovaly pokoutný proces, kterým byly vytunelovány okresní vodárny v ČR. - Ing. Radek Novotný, spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

ZDARMA ke stažení