Zisky z vody Zlín
Cena vody Zlín
Historie a výroční zprávy
Soudy a Vak Zlín
Podvodníci na radnici Zlína

PRAVOMOCNĚ - ÚSTAVNÍ NÁLEZ 2017

NEJVYŠŠÍ SOUD (NS) USNESNÍM ZE DNE 23. 3. 2016 OPĚT PORUŠIL ZÁKLADNÍ PRÁVO OBČANA NA SOUDNÍ OCHRANU A DOKONCE NERESPEKTOVAL ZÁVĚRY ÚSTAVNÍHO SOUDU.

"Neřídí-li se dovolací soud právním názorem Ústavního soudu vysloveným v dřívějším kasačním rozhodnutí a řádně nevypořádá podstatné dovolací námitky stěžovatelů, dopouští se nepřípustné libovůle a porušuje právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod."... Ústavní soud ČR

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

KAUZA TUNEL VAK ZLÍN ZAČALA V ROCE 2002. MUSELI JSME VYDRŽET FINANCOVAT SOUDY 14 LET A V ROCE 2017 JSME POTŘETÍ DOŠLI K ÚSTAVNÍMU SOUDU, PROTOŽE ČÁST SOUDCŮ SABOTUJE ZÁKONY A ČÁST SE DOPOUŠTÍ SOUDNÍ ZVŮLE.

"Ústavní soud proto i nyní trvá na tom, aby dovolací soud náležitě, tedy nikoliv jednotlivě a bez ohledu na celkový skutkový a právní rámec souzené věci, posoudil námitky neplatnosti plných mocí, tj. aby důsledně a „jednou pro vždy“ vypořádal otázku zásadního právního významu: „zda jde v případě dispozice s hlasovacími právy podle vlastního uvážení třetí osoby, která není akcionářem, o zastoupení akcionáře."

Tunel městské vodárny Vak Zlín je ukázkový komplot, který prováděla  organizovaná skupina po celé ČR. Jde o protiprávní činnosti. /pozn. dle nás i trestná/.

Protiprávní jednání ve Zlíně prováděli politici“ města Zlín, vedení Vaku Zlín a koncern Veolia a to ve shodě. První krok začal v roce 2001, kdy Vak Zlín vyhlásil veřejnou obchodní soutěž, kterou provázely pletichy. I proto se obce na valné hromadě 17.4.2002 proti pohřbu Vak Zlín postavily, i když se politici města Zlín snažili tunel odhlasovat.

Nájezdníci proto již 26.4.2002 spustili záložní variantu. Protiprávní prodej akcií Vak Zlín Veolii. Umožnili ji obejít stanovy a vodárnu Zlín nemravně ovládnout. Poté do vedení Vaku 28.8.2002 nainstalovali lidi z Veolie - Švermu, Svobodu. ZDE. Ti se pokusili v roce 2003 eliminovat protiprávně obce, což opět potvrdil i soud.

Protože to nevyšlo, lidé z Veolie a města Zlín zevnitř vodárny připravili v roce 2004 vazalský smluvní systém, kterým byl na valné hromadě 30.4.2004 Vak Zlín, opět protiprávním jednáním, ekonomicky vykuchán. Soud nám dal zapravdu i v tomto. ZDE

PRAVOMOCNÝ NÁLEZ USTAVNÍHO SOUDU 2017

V KAUZE VAK ZLÍN DOCHÁZÍ OPAKOVANĚ K  PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ SOUDCŮ NEJVYŠŠÍHO SOUDU?

STÁHNOUT ZDARMA

"Ústavní soud opět potvrdil mou zkušenost se soudní zvůli některých soudců Nejvyššího osudu, která maří spravedlnost. Tohoto jednání se dopouští vysoce postavení soudci, kteří mají právo a spravedlnost hájit. Svým dle mého názoru zcela vědomým a neobhájitelným jednáním, znemožňují léta spravedlivé soudnictví, prosazení dodržování zákonů ČR a zpětné převzetí správy vody městy, která byla z jejich rukou na koncern vyvedena protiprávně.

Ve vodárenských kauzách selhává zásadní článek české justice - Nejvyšší soud v Brně. Léta znemožňuje rozkrytí, zneplatnění a ukončení protiprávního jednání vedoucího k vytunelování městských vodáren. Toto jednání soudců hraje do karet organizované skupině nájezdníků, koncernu a osobám, která realizovala pokoutné komploty, kterými byla vytunelována řada městských vodáren v ČR."

Ing. Radek Novotný, spoluzakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

DÁVÁ VÁM SMYSL ODHALOVAT POCHYBNÉ JEDNÁNÍ SOUDCŮ, BRÁNIT VODU A TRVAT NA UKONČENÍ KŠEFTOVÁNÍ S VODOU? PAK SE PŘIDEJTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬

Konkrétní soudci Nejvyššího soudu v Brně, jejichž práci Ústavní soud ČR označil jako nepřípustnou libovůli

Právnící, politici, korporátní psychopati, hadi v oblecích atd. , prosté osoby zapojené v kauze tunelu Vak Zlín

Město Zlín "politici"

Zdeněk Dostál ODS

Martin Janečka ČSSD

Jaromír Šebík

Milan Soldán KDU

Zbyněk Domanský

Oldřich Kozáček ODS

Tomáš Úlehla ODS

Irena Ondrová ODS

Miroslav Adámek STAN

Jiří Korec ANO

Aleš Dufek KDU, STAN, ZLÍN21

Vodovody a kanalizace Zlín

Stanislav Mišák

Dalibor Maniš

Pavel Studeník

Martin Janečka

Jaromír Šebík

Milan Soldán

Martin Bernard

Josef Šverma

Pavel Svoboda

František Hubáček

Zbyněk Domanský

Oldřich Kozáček

Svatopluk Březík

Veolia, Moravská vodárenská

Philippe Guitard

Rostislav Čáp

František Krmášek

Martin Bernard

Josef Šverma

Petr Tejchman

Robert Tencer

Ivan Kosatík

Martin Tesařík

František Barák

Pavel Chudoba

Tomáš Paclík

Jaroslav Faltýnek

Michal Brož

Martin Major

Firmy, advokáti a "advokáti"

Milan Fritz

Robert Pergl

Zdeněk Strnad

Robert Piksa

Jaroslav Bažant

Milan Srb

Jan Dáňa

Stanislav Devátý

Petr Toman

Toman Devátý

Ondřej Knebl

HVH Legal

Dáňa, Pergl a Partneři

Prosazujeme: Vyšetření, jak se cizí koncerny dostaly k naší vodě. Zastavení odtékání peněz občanů mimo ČR a garanci práva občanů na vodu v Ústavě ČR.
Jsme za půlkou.👏  Přidejte se. Děkujeme.

Voda, její prodej ani život našich dětí do rukou cizích korporací NEPATŘÍ!

My, občané podepsaní pod peticí požadujeme vyšetřit, kdo protiprávně instaloval Veolii a spol. k naší vodě. Aby Ústava garantovala právo občanů na vodu. Aby peníze, které platíme za vodu, končily v zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, protože jako jediní vše kolem vody platí.

SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

ZOBRAZIT VYSVĚTLENÍbodů petice

Veřejná znalost jednání soudců pomáhá nápravě, lidem i rozumným politikům