Jaký zisk platíte městské vodárně Vak Hodonín v ceně vody za odběr kubíků vody?

Je prioritou Vaku zisk nebo investovat? Jaký zisk si kalkuje Vak do vodného a stočného? Kde končí?

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme.

Prodej vody na Hodonínksu ovládají města přes Vak Hodonín. Přednost mají investice a čistá voda, zisk není cíl. Za období let 2003 -2019 dosáhl zisk součtu, který si Veolie vytáhne v ceně vody od lidí ve Zlíně za 3-4 roky a skončí v zahraničí:

315.966.000 Kč

Prioritou městské vodárny není poslat zisky do zahraničí. Zisk z vodného a stočného, končí v regionu. V řešení sucha a v obnově trubek a ne v cizině. Končí tam, kde lidé vodu odebírají a města vlastní trubky.

Pravda o vodě v Hodoníně

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Zkušenosti v zahraničí

Kde politici protiprávně instalovali mezi vodu a lidi koncern, tam je cíl zisk a jeho vyvedení do ciziny. Příklad: Vak Zlín, Vak Prostějov, VHS Olomouc a fr. koncern Veolia.

Naše voda ani její prodej nepatří do rukou koncernů

Souhlasíte?
Pak se přidejte a podepište petici VODA JE ŽIVOT

 

Již ji podepsalo 

60.022 lidí

I zde proběhlo několik pokusů vyvést zisk z vodného a stočného do rukou koncernu

I zde jsme městům a obcím v době nájezdu na vodárnu poskytli informace o tom, o co jde. Města vodárnu před nájezdníky ubránila. Vak Hodonín je řízen českými vodárenskými odborníky. Dominantní postavení v něm mají města Hodonín, Bzenec, Veselí nad Moravou, Kyjov a Dubňany. Čerpá dotace z EU. 

Zisky: V/S obsahuje ziskovou marži, která je k dispozici výhradně Vaku Hodonín. Přes nutnost spolufinancování dotačních projektů, má Vak léta často nejlevnější vodné stočné v Jihomoravském kraji.

Názory lidí, kteří se k obraně vody přidali a cíle NFPOV podporují

DÁVÁ VÁM SMYSL INFORMOVAT LIDI, ABY NEDOŠLO K INSTALACI CIZINCŮ K VODĚ A UDRŽET VE SPRÁVĚ VODY ZÁJMY LIDÍ? PAK SE PŘIDEJTE.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬